>> wijzig niets aan de layout van de zone tussen de bovenrand van de pagina en deze lijn ( ! ) · · · · · · Dovnload 19.66 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte19.66 Kb.

10januari 2013

medewerker beleidsparticipatie

vacature - voltijds - tot eind 2013

 >> wijzig niets aan de layout van de zone tussen de bovenrand van de pagina en deze lijn ( ! ) · · · · · · · · · · · · 

deze job spreekt je aan


  omdat je

 • weet hebt van de realiteit, de kansen en de uitdagingen van de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving en je kiest voor gelijke kansen en uitkomstmogelijkheden.

 • graag op ingrijpende en duurzame wijze werkt aan verandering.

 • graag lokaal werkt aan reële participatie van minderheden aan lokaal beleid.

 • je je bijdrage wil leveren in een divers samengestelde team.

ODiCe vzw


is een autonoom provinciaal integratiecentrum voor het werkingsgebied Oost-Vlaanderen, uitgezonderd Gent met als opdracht:

 • voorzieningen, besturen, diensten en organisaties helpen bij het verhogen van hun toegankelijkheid voor etnisch-culturele minderheden,

 • lokale besturen ondersteunen in het bepalen, uitvoeren en evalueren van hun integratiebeleid,

 • bijdragen tot een genuanceerde beeldvorming over de etnisch-culturele verscheidenheid in de samenleving,

 • contact bevorderen, ontmoeting en respect over de etnisch-culturele grenzen heen - zie www.odice.be

we hebben een vacature


voor een voltijds medewerker, met een overeenkomst van bepaalde duur eind 2013, aanvang op

1 februari 2013.

opdracht


Je werkt samen met de lokale integratiediensten van Zele, Lokeren, Aalst en Sint-Niklaas aan methodieken en procedures voor beleidsparticipatie van etnisch-culturele minderheden in functie van:

 • advies en inspraak bij de opmaak van het lokale strategisch beleidsplan.

 • ad hoc-advisering en/of structurele participatie, o.a. door interculturalisering van de bestaande adviesraden;

Uiteindelijk willen we de opgedane inzichten en goede praktijken door middel van een draaiboek ontsluiten en overmaken aan alle Oost-Vlaamse lokale besturen.

solliciteer


dan vóór 23 januari met motivatiebrief en curriculum vitae, per mail of brief naar

Jos Jacobs, directeur - Dok Noord 4 d 001 - 9000 Gent - jos.jacobs@odice.be

Inlichtingen bij Benedicte Vanderhaegen, verantwoordelijke afdeling Integratiebeleid - 09 267 66 48 –benedicte.vanderhaegen@odice.be .

De selectieproeven gaan door op 30 januari vanaf 17u.

de profielomschrijving

Opdrachtomschrijving

De medewerker beleidsparticipatie begeleidt en ondersteunt lokale besturen met betrekking tot de participatie van etnisch-culturele minderheden aan het lokaal beleid.

Kerntaken

In samenwerking met de lokale integratiediensten:

Behoeftenpeiling bij etnisch-culturele minderheden, de adviesraden en de mandatarissen m.b.t. beleidsparticipatie.

Vorming voor etnisch-culturele minderheden over beleidsparticipatie i.s.m. en complementair aan het project “changemakers” van het minderhedenforum, zie http://www.minderhedenforum.be/Changemakers.htm .

Uitwerken en aanbieden van ondersteuningstrajecten aan formele adviesraden en andere lokale participatievormen.

Toeleiding naar en ondersteuning bij de participatie van etnisch-culturele minderheden aan deze inspraakvormen.

Bundelen van goede praktijken in een draaiboek voor lokale beleidsparticipatie van etnisch-culturele minderheden.Functiegebonden kerncompetenties

Kennis en inzichten:

 • beschikt over kennis van het integratiebeleid en de relevante actoren;

 • beschikt over kennis van de sociale kaart van Oost-Vlaanderen;

 • heeft inzicht in de werking van lokale besturen;

 • heeft inzicht in participatieprocessen;

 • volwaardige kennis van het gesproken en geschreven Nederlands.

Vaardigheden:

 • kan doel- en resultaatsgericht handelen;

 • toont initiatief;

 • kan vlot contact leggen en mondeling en schriftelijk communiceren met interne en externe partners;

 • is diplomatisch;

 • kan gegevens gericht analyseren en beoordelen;

 • kan samenwerken in team;

 • kan vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen

Houding:

Plaats in het organogram

De medewerker ondersteuning lokaal integratiebeleid is lid van de Afdeling Integratiebeleid en rapporteert aan de afdelingsverantwoordelijke Integratiebeleid.

Instapvoorwaarden

Minstens bachelordiploma of gelijkwaardig door naschoolse opleiding, bijscholing en/of ervaring.

Opleidingen over bestuurskunde, sociocultureel werk en interculturele communicatie zijn een pluspunt.

Een rijbewijs hebt en kan beschikken over een wagen.


Arbeidsvoorwaarden

Barema B1C in de loonschalen van het Paritair Comité 329.01, gratis woon-werkverkeer (volledige terugbetaling van het openbaar vervoer) fietsvergoeding, maaltijdcheques.

37,5 u per week, 9 dagen arbeidsduurvermindering en 2 interculturele feestdagenStandplaats Gent.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina