! Voorafgaand aan het opstellen van het actieplan is het hebben jullie de nulmeting al ingevuld en het gesprek met Wendy Werkman van Alzheimer Nederland gehad. Gebruik de beide resultaten als input voor jullie actieplanDovnload 31.05 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte31.05 Kb.
Actieplan opstellen
Om structureel verbeteringen door te voeren binnen jullie dagbehandeling is het effectief om een actieplan op te stellen. In dit actieplan beschrijf je zo concreet mogelijk welke doelen je wilt bereiken, met welke acties je die doelen wilt behalen en hoe je bepaalt of je die doelen hebt behaald.
! Voorafgaand aan het opstellen van het actieplan is het hebben jullie de nulmeting al ingevuld en het gesprek met Wendy Werkman van Alzheimer Nederland gehad. Gebruik de beide resultaten als input voor jullie actieplan.
Stap 1 – Bepaal welke doelen je wilt bereiken

Aan welke (kwaliteits)criteria moet zijn voldaan? Kortom, wanneer is jullie verbetertraject een succes?  • Welke verbeterpunten kwamen uit de nulmeting?

  • Welke verbeterdoelen heb jullie? Formuleer de doelen SMART (zie ook ‘SMART doelen formuleren’). Bijvoorbeeld: ‘Op 1 april 2012 is op de dagbehandeling van locatie X aan alle bezoekers van de dagbehandeling hun wens uitgevraagd door de X wensen-oefening, en hebben wij 1/3 van deze wensen in vervulling laten gaan’.


Stap 2 – Bepaal met welke acties je deze doelen wilt bereiken

Om de doelen te bereiken, moeten jullie overgaan tot actie! Omschrijf per doel welke acties je onderneemt om deze te bereiken. Beschrijf de acties aan de hand van de volgende aspecten:  • Welke acties voer je uit? (bijvoorbeeld: wensen van de cliënten achterhalen)

  • Wanneer worden deze acties uitgevoerd? (bijvoorbeeld: voor 1 april 212)

  • Wie voert deze acties uit? (bijvoorbeeld: Actie 1: Marieke, Actie 2: Daan)

  • Hoe worden deze acties uitgevoerd?

Voor elk doel kun je het volgende format gebruiken:
Acties__Datum_realisatie'>Doelstelling (SMART):


Acties

Datum realisatie

Wie voert uit?

Hoe uitvoeren?

Hoe meten?

1

2

3

4


Stap 3 – Bepaal hoe je weet of de doelen zijn behaald

Een SMART-geformuleerd doel is meetbaar door een duidelijke norm en een zo objectief mogelijke meetmethode, die door de meeste betrokkenen worden geaccepteerd. Noteer de norm en meetmethode in de laatste kolom van het format (zie hierboven), bijvoorbeeld: ‘Hoeveelheid mensen bij wie we een wens voor activiteit in vervulling hebben laten gaan’ of ‘het aantal nieuwe aanmeldingen voor onze dagbehandeling’.

Doelstelling (SMART): Op dagbehandeling ’t Haantje hebben alle mantelzorgers vóór 1 september inzicht in de activiteiten op de dagbehandeling door het tonen van een film tijdens een filmavond over ‘de dagbehandeling in 1 dag’.

Acties

Datum realisatie

Wie voert uit?

Hoe uitvoeren?

Hoe meten?

Lenen van een filmcamera

12 januari

Hans

We vragen of we de fotocamera van onze organisatie mogen lenen of we lenen een camera van iemand van de afdeling of van een bedrijf

Zichtbaar aanwezig

Testen in een pilot (PDSA)

1 april

Anja, Hans, Fatima

Zie volgende dia

Zichtbaar aanwezig

Negatief resultaat? Zoek naar een ander alternatief om het inzicht te vergroten

Positief resultaat? Ga verder met deze verbetering!

Schaf een camera aan

15 april

Anja

Tweedehands of via een goede actie

Zichtbaar aanwezig

Maak een tijdsplanning wanneer we de volgende keer een week gaan filmen

20 april

Anja, Hans, Fatima, Projectleider

We kijken in welke week we gaan filmen. Wie gaat filmen, en wat?

Noteren we op een overzicht

We plannen een datum voor de filmavond

20 april

Anja, Hans, Fatima, Projectleider

Prikken van een datum, regelen van een locatie, versturen van de uitnodigingen, etc.

Noteren we op een overzicht

Na de filmavond bellen we alle mantelzorgers om te vragen of zij meer inzicht hebben gekregen in de activiteiten

1 juli

Anja, Hans, Fatima, Projectleider

We bellen de mantelzorgers op en stellen hun een aantal vragen

Noteren we op een overzicht

We bespreken het resultaat met het verbeterteam en kijken hoe we het beter aan kunnen pakken of dat we zo verder gaan. Bij positief resultaat: borgen in de werkprocessen

15 juli

Anja, Hans, Fatima, Projectleider

We plannen een overleg in van een uur en vertellen aan elkaar onze bevindingen.

Dit noteren we op een overzicht.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina