1. 5 ‘Breda internationale stad?!’ volgens publiek en bedrijfslevenDovnload 43.05 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte43.05 Kb.1.5 ‘Breda internationale stad?!’ volgens publiek en bedrijfsleven

Het thema ‘Breda internationale stad?!’ is meegenomen in een onderzoek waarbij 375 bezoekers van de Bredase binnenstad en 71 personen uit het Bredase bedrijfsleven mondeling zijn geënquêteerd, in april 2006, door studenten van de Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) van

Avans Hogeschool Breda.

Het onderzoek bestond uit 3 hoofdonderwerpen: het imago van Breda, Breda als vestigingsplaats voor (internationale) bedrijven en Breda als toeristenstad.


Het publiek en de bedrijven konden van een 18-tal kenmerken aangeven wat het feitelijke en wat het gewenste imago van Breda is. Het grootste verschil tussen het feitelijke en gewenste imago ligt bij Breda als Europese stad. Beide groepen vinden dat het feitelijke imago van Breda het meest een goed bereikbare winkelstad, een uitgaansstad en woonstad is en het minst een Europese stad. Als gewenst imago wordt door de bedrijven het meest genoemd dat Breda een aantrekkelijke stad voor buitenlandse bedrijven moet zijn en een Europese stad. Op de eerste plaats bij het publiek staat dat Breda een groene stad moet zijn, direct gevolgd door een evenementenstad. Breda als aantrekkelijke toeristenstad stad staat bij het publiek op de derde plaats en als Europese stad op de vijfde plaats.
De door bedrijven meest genoemde sterkte van Breda, als vestigingsplaats voor internationale bedrijven, is haar bereikbaarheid en ligging. Als belangrijkste kans voor Breda wordt ook unaniem verwezen naar de mogelijkheden om profijt te trekken uit de geografische ligging. Hiermee samen hangt de komst van de HSL. Tweederde van de ondervraagde bedrijven noemt de komst van de HSL zondermeer een kans voor Breda om internationale bedrijven te trekken. Wil Breda optimaal profiteren van de komst van de HSL dan moeten er ook kantoren/ winkels in het stationsgebied komen. Als belangrijkste zwaktes van Breda worden genoemd: promotie en de internationale allure/ naam. De meest genoemde bedreiging is concurrentie van andere steden. Wil Breda zich profileren ten opzichte van andere gemeenten in Brabant, dan kan dit met de argumenten: ligging en bereikbaarheid en met het Bourgondische leefklimaat.

Het cijfer dat bedrijven geven voor Breda als vestigingsplaats is een 7,4.

Breda als toeristenstad heeft een buitenlandse bezoeker (toerist) het meest te bieden op het gebied van sfeer en gezelligheid. Vooral jongeren vinden dit. Ouderen (55+) noemen vaker: cultuur/ musea, bezienswaardigheden en de historische binnenstad. Bedrijven, die in hun activiteiten met buiten-landse bezoekers en toeristen te maken hebben, geven Breda als toeristenstad een 6,7. Als meest zwakke punten noemen zij: parkeren en lokaal openbaar vervoer.


 • Imago van Breda

Aan 375 passanten in de binnenstad van Breda is gevraagd wat Breda in hun ogen ‘IS’. In totaal kreeg men 18 kenmerken (stellingen) voorgelegd (bijv.: ‘Breda is een winkelstad’), waarop men kon antwoorden met: ‘oneens’/ ‘ten dele eens’/ of: ‘(geheel) eens’. In figuur 1 staan de resultaten voor ‘(geheel) eens’.

Van de binnenstadbezoekers is 77,3% het (geheel) eens met de stelling dat Breda een ‘bereikbare’ stad is en 77% dat Breda een winkelstad is; met ‘uitgaans’-stad is 72,8% het (geheel) eens en met woonstad 72%. Hierna volgen: een historische stad (64,5%), een onderwijsstad (64,4%), een Bourgondische stad (62,3%) en een regionale centrumstad (62,2 %).Fig 1: Percentages binnenstadbezoekers die het (geheel) eens zijn met de stelling dat Breda ‘IS’:
Hierentegen is 57% van de binnenstadbezoekers het oneens met de stelling dat Breda een Europese stad is en 40% is het oneens met de stelling dat Breda een industriestad is. Zie: figuur 2.

Hierna volgen: waterstad (28% oneens), vernieuwende stad (25% oneens) en evenementenstad (23% oneens).

Fig 2: Percentages binnenstadbezoekers die het oneens zijn met de stelling dat Breda ‘IS’:


 • Streefbeeld van Breda

Naast de vraag wat Breda ‘IS’, is aan de binnenstadbezoekers ook gevraagd naar wat Breda ‘MOET ZIJN’ (= gewenst imago of streefbeeld).

Men kon antwoorden met: ‘minder’/ ‘blijven zoals het is’/of: ‘meer’.
Breda moet meer een ‘groene’ stad zijn, vindt 71,6%. Zie figuur 3. Hierna volgen: evenementenstad (70,6%), een aantrekkelijke stad voor buitenlanders (58,2%), een vernieuwende stad (55,7%) en een Europese stad (55,2%).Fig. 3: Percentages binnenstadbezoekers die vinden dat Breda meer ‘MOET ZIJN’ :

In figuur 4 staat wat Breda minder moet zijn volgens de binnenstadbezoekers. Het meest genoemd wordt: industriestad (24,8%), gevolgd door defensiestad (17,4%).

Fig. 4: Percentages binnenstadbezoekers die vinden dat Breda minder ‘MOET ZIJN’ :


 • Imago en streefbeeld van Breda bij binnenstadbezoekers

In figuur 5 zijn de vragen over: wat Breda IS (= imago) en wat Breda MOET ZIJN (=streefbeeld), volgens de binnenstadbezoekers, in één figuur samengebracht. 1Fig. 5: Imago en streefbeeld van Breda bij binnenstadbezoekers.

Bij de binnenstadbezoekers zijn er duidelijke verschillen tussen het feitelijke imago en het gewenste imago (streefbeeld) van Breda. Het verschil tussen beide gemiddelde scores geeft aan wat Breda meer moet willen zijn.


Het gewenste imago van Breda moet volgens het publiek meer zijn (achtereenvolgens):
 • Imago en streefbeeld van Breda bij bedrijven

Volgens de ondervraagden uit het bedrijfsleven moet het gewenste imago van Breda, t.o.v. het feitelijke imago, meer zijn (achtereenvolgens): Zie: figuur 6.
 • een Europese stad

 • een industriestad

 • een evenementenstad

 • een vernieuwende stad

 • een waterstadFig. 6: Imago en streefbeeld van Breda bij bedrijven.
Er is een grote mate van overeenkomst op de diverse kenmerken tussen binnenstadbezoekers en bedrijven. Een groene stad scoort echter relatief hoog bij binnenstadbezoekers, terwijl dit bij bedrijven een industriestad is.

Overigens scoort bij bedrijven het kenmerk ‘aantrekkelijke stad voor buitenlandse bedrijven’ het hoogst als gewenst imago van Breda. Maar het feitelijke imago van Breda op dit punt is al relatief hoog.


Het feitelijke imago van Breda bij bedrijven is op de volgende kenmerken het hoogst (achtereenvolgens):


 • een winkelstad

 • een woonstad

 • een historische stad

 • een uitgaansstad

 • een bereikbare stad

 • een regionale centrumstad

 • een Bourgondische stad

Het gewenste imago van Breda scoort op elk van deze kenmerken relatief lager bij de bedrijven.Als meest sterke punt van Breda als vestigingsplaats voor een internationaal bedrijf wordt door de bedrijven genoemd: de bereikbaarheid/ infra-structuur.

De meest genoemde zwaktes van Breda zijn: onvoldoende promotie en de uitstraling resp. internatio- nale allure van Breda. Hierna volgen de afwezigheid van een vliegveld in de directe nabijheid en het lokale (o.v.-) verkeer. Zie: tabel 1.
Sterktes:


 • bereibaarheid/ infra-structuur (70%)

 • opleidingen/ personeel (9%)

 • kosten/ prijs grond (7%)

 • facilitering door gemeente (6%)

 • overige: (8%)

Zwaktes:


 • promotie (24%)

 • uitstraling/ internationale allure (19%)

 • geen vliegveld (16%)

 • stadsverkeer/ lokaal o.v. (15%)

 • industrieterreinen (11%)

 • industrie (9%)

 • overige (6%)

Kansen:


 • Profijt van ligging/ komst HSL (100%)

Bedreigingen:


 • Concurrentie steden (28%)

 • Filevorming (21%)

 • Onvoldoende ruimte (18%)

 • Outsourcing (11%)

 • Overige: (5%)

 • Geen (antwoord): (20%)

Tabel 1: SWOT-analyse door bedrijven van Breda als vestigingsplaats (n=71)
N.B.: Indeling in kansen/ bedreigingen enerzijds en sterktes/ zwaktes anderzijds kan arbitrair zijn. De antwoorden van de respondenten worden weergegeven • Kansen en bedreigingen van Breda als vestigingsplaats

Als kans voor Breda wordt zonder uitzondering gewezen op de mogelijkheden die de geografische ligging van Breda biedt, met vaak in directe samenhang hiermee de komst van de HSL. Andere kansen worden verder niet genoemd.

Als belangrijkste bedreiging wordt genoemd: de concurrentie met andere steden. Niet alleen Antwerpen en Rotterdam worden genoemd, maar ook andere Brabantse steden.

Filevorming en (mogelijk toekomstig) tekort aan beschikbare ruimte worden hierna het meest genoemd.

 • De komst van de HSL als kans voor Breda

De komst van de HSL is volgens tweederde van de ondervraagde bedrijven zondermeer een kans voor Breda om internationale bedrijven aan te trekken. Toch antwoordt 19 % dat dit geen kans is en 14% dat de komst ‘misschien’ een kans is.


De volgende maatregelen zijn nodig om Breda, met de komst van de HSL, (nog) aantrekkelijker te maken voor internationale bedrijven:


 • kantoren / winkels bij het station (34%)

 • HSL moet stoppen in Breda (14%)

 • Goede dienstregeling openbaar vervoer en shuttle verbinding (13%)

 • Promotie (13%)

 • Inspelen op magneetwerking (11%)

 • Goederenvervoer met HSL (7%)


 • Argumenten om internationale bedrijven te trekken naar Breda

“Met welke argumenten zou u een bedrijf adviseren zich in Breda te vestigen en niet in een andere gemeente in Brabant?” Op deze vraag wordt door de bedrijven het meest als argumenten genoemd:
 • ligging Roterdam – Moerdijk – Antwerpen (56%)

 • bereikbaarheid (38%)

 • leefklimaat / bourgondisch (24%)

 • Breda is in ontwikkeling (10%)

 • Facilitering door gemeente (10%)

 • Historische binnenstad (9%)

 • Aanwezige opleidingen (6%) • Cijfer voor Breda als vestigingsplaats voor bedrijven

Bedrijven geven Breda als vestigingsplaats het cijfer 7,4. (n=71)


De sectoren logistiek (7,7) en consumentendiensten (7,6) geven een hoger cijfer dan de sectoren zakelijke diensten en industrie (beide eeen 7,3).


 • Voorzieningen voor een internationaal bedrijf in Breda.

In de SWOT-analyse hierboven is gewerkt met open vragen. Als aan bedrijven gericht wordt gevraagd naar specifieke voorzieningen, die Breda een internationaal bedrijf ruim voldoende heeft te bieden, dan wordt het meest genoemd: sfeer/gezelligheid (82%). Zie: figuur 7. Hierna volgen: winkels (75,4%), restaurants/horeca (74,6%), bereikbaarheid (63%) en historische binnenstad (59%).

Fig. 7: Op welke punten heeft Breda een internationaal bedrijf ruim voldoende te bieden?

(gevraagd aan bedrijven, n= 71)

De punten waarop Breda een internationaal bedrijf onvoldoende heeft te bieden zijn: congresruimte (40%), een internationale school (32%), veiligheid/criminaliteit (31%).

Hierna volgen belastingen/grondprijs/kosten huisvesting e.d. (25%), vrije tijdsvoorzieningen voor buitenlandse werknemers (23%) en hotels/ accommodatie (21,5%).Fig. 8: Op welke punten heeft Breda een internationaal bedrijf onvoldoende te bieden?

(gevraagd aan bedrijven, n= 71)


 • Wat heeft Breda een buitenlandse bezoeker/ toerist te bieden volgens het publiek?

Aan bezoekers van de binnenstad van Breda is ook gevraagd wat de stad een buitenlandse bezoeker (toerist) heeft te bieden. Het meest genoemd worden:
 • Sfeer/gezelligheid

 • Bezienswaardigheden

 • Restaurants/horeca

 • Winkels

 • Historische binnenstad

Bij opsplitsing naar leeftijdsgroepen blijken er duidelijke verschillen te bestaan. Zie figuur 9.

Ouderen noemen vaker: cultuur/musea, bezienswaardigheden en historische binnenstad. Hierentegen noemen jongeren vaker: sfeer/gezelligheid, restaurants/horeca en drugs.


Fig. 9: Wat heeft Breda een buitenlandse bezoeker te bieden?

(gevraagd aan passanten, opgesplitst naar leeftijdscategorie, n= 375)


 • Breda als toeristenplaats volgens bedrijven

Bedrijven, die in hun activiteiten te maken hebben met buitenlandse bezoekers en/of toeristen (n=26), geven Breda als toeristenplaats het cijfer 6,7.


Deze bedrijven noemen als meest sterke punt van Breda als toeristenstad:


 • sfeer/ gezelligheid/ horeca (48%)

 • cultuur/ historische binnenstad (28%)

 • bereikbaarheid/ ligging (12%)

 • Holland Casino (8%)

 • Geen enkel sterk punt (4%)

Als meest zwakke punt wordt genoemd:
 • parkeren/ lokaal o.v. (30%)

 • imago/ promotie (20%)

 • hotels/ accommodatie (15%)

 • geen vliegveld (5%)

 • criminaliteit (5%)

 • geen trekpleisters/ bezienswaardigheden (25%)


1 De variabelen ‘Breda IS’ en ‘Breda MOET ZIJN’ zijn hier gemeten als gemiddelden van ordinale variabelen met 3 schaalposities. Vanuit statistisch oogpunt moeten de verschillen in gemiddelde waarden daarom als ‘relatief’ worden geïnterpreteerd.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina