1 Algemene bepalingenDovnload 0.81 Mb.
Pagina1/20
Datum25.07.2016
Grootte0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Inhoudsopgave

1 Algemene bepalingen


1.1 Begripsomschrijvingen

1.2 Beslistermijn

1.3 Indiening aanvraag

1.4 Voorschriften en beperkingen

1.5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

1.6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

1.7 Termijnen

2 Openbare orde


2.1 Orde en veiligheid op of aan de weg

2.1.1 Bestrijding van ongeregeldheden

2.1.1.1 Samenscholing en ongeregeldheden

2.1.1.2 Gevaarlijke voorwerpen

2.1.1.4 Vechten

2.1.1.5 Onbetamelijk gedrag

2.1.1.6 Rumoer begraafplaats

2.1.1.7 Openbare zedelijkheid

2.1.1.8 Toezicht

2.1.2 Optochten en betogingen

2.1.2.1 Optochten

2.1.2.2 Betogingen op openbare plaatsen    1. Afwijking termijn

    2. Te verstrekken gegevens

2.1.3 Verspreiden van geschreven of gedrukte stukken

2.1.4 Vertoningen e.d. op of aan de weg

2.1.4.1 Feest, muziek en wedstrijd e.d.

2.1.5 Bruikbaarheid van de weg

2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

2.1.5.2 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

2.1.5.3 Maken dan wel veranderen van een uitweg

2.1.6 Veiligheid op de weg

2.1.6.1 Veroorzaken van gladheid

2.1.6.3 Hinderlijke beplanting of voorwerp

2.1.6.4 Openen straatkolken e.d.

2.1.6.5 Kelderingangen e.d.

2.1.6.6 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

2.1.6.7 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

2.1.6.8 Vallende voorwerpen

2.1.6.11 Veiligheid op het ijs


2.2 Toezicht op evenementen

   1. Begripsomschrijving

2.2.2 Evenement

2.2.3 Ordeverstoring


2.3 Toezicht op openbare inrichtingen

2.3.1 Toezicht op horecabedrijven

2.3.1.1 Begripsomschrijvingen

2.3.1.2 Terras bij horecabedrijf

2.3.1.3 Sluitingstijden horecabedrijf

2.3.1.4 Afwijking sluitingstijden; tijdelijke sluiting

2.3.1.5 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf

2.3.1.6 Ordeverstoring

2.3.1.7 Het college als bevoegd bestuursorgaan


2.3.2 Exploitatiestelsel

    1. Begripsomschrijvingen

    2. Exploitatievergunning horecabedrijf

    3. Vergunningaanvraag

    4. Beslistermijn

    5. Aanvullende weigeringsgronden

    6. Intrekkingsgronden

    7. Vervallen vergunning

    8. Sluiting inrichtingen

2.3.3 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

2.3.3.1 Begripsomschrijvingen

2.3.3.2 Kennisgeving exploitatie

2.3.3.3 Nachtregister

2.3.3.4 Verschaffing gegevens nachtregister

2.3.4 Toezicht op speelgelegenheden

2.3.4.1 Speelgelegenheden


2.4 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

   1. Bestreden gesloten woning of lokaal

2.4.2 Plakken en kladden

2.4.3 Vervoer plakgereedschap e.d.

2.4.4 Vervoer inbrekerswerktuigen

2.4.7 Hinderlijk gedrag op of aan de weg

2.4.8 Hinderlijk drankgebruik

2.4.9 Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen

2.4.10 Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten

2.4.12 Overlast van (brom)fietsen op markt- en kermisterrein e.d.

2.4.13 Bespieden van personen

2.4.17 Loslopende honden

2.4.18 Verontreiniging door honden

2.4.18a Verontreiniging door (aangespannen) paarden en pony’s

2.4.19 Gevaarlijke honden

2.4.20 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

2.4.22 Loslopend (pluim)vee


   1. Bijen


2.6 Carbid

2.6.1 Carbidsschieten


2.7 Drugsoverlast

2.7.1 Drugshandel op straat

2.7.2 Voorbereidingshandeling
2.9 Preventief fouilleren

2.9.1 Veiligheidsrisicogebieden
 1. Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

3.1 Begripsomschrijvingen en nadere regels

3.1.1 Begripsomschrijvingen

3.1.2 Bevoegd bestuursorgaan

3.1.3 Nadere regels


3.2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke

3.2.1 Seksinrichtingen

3.2.2 Gedragseisen exploitant en beheerder

3.2.3 Sluitingsuur

3.2.4 Tijdelijke afwijking sluitingsuur; (tijdelijke) sluiting

3.2.5 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

3.2.6 Raam- en straatprostitutie

3.2.7 Sekswinkels   1. Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische

goederen, afbeeldingen en dergelijke
3.3 Beslissingstermijn; weigeringsgronden

3.3.1 Beslissingstermijn

3.3.2 Weigeringsgronden
3.4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer

3.4.1 Beëindiging exploitatie

3.4.2 Wijziging beheer
4. Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het

uiterlijk aanzien van de gemeente

4.1 Geluidhinder

4.1.1 Begripsomschrijvingen

4.1.2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

4.1.3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

4.1.4 Verboden incidentele festiviteiten

4.1.5 Overig geluid- of lichthinder


4.4 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

4.4.6 Natuurlijke behoefte doen   1. Toestand van sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en

putten buiten gebouwen
4.7 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

4.7.1 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen, enz.

4.7.2 Ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames e.d.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina