1 april-grappenDovnload 24.07 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte24.07 Kb.1 april-grappen


1 april1 APRIL-GRAPPEN


Aan een 1 april-grap heeft iedereen zich wel eens bezondigd. En wie is er in zijn leven zelf niet een keer in een 1 april-grap gestonken?

In deze lesbrief kijken we naar 1 april als een cultureel fenomeen dat zich niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen op de wereld voordoet, in elk land op zijn eigen specifieke manier. Ook kijken we naar de vermeende herkomst van het fenomeen, dat nog niet zo eenvoudig te duiden blijkt. Komt het nu van de verovering van Den Briel op 1 april 1572 of is het elkaar voor de gek houden van oudere datum, bijvoorbeeld uit de Romeinse Tijd?Doelgroep

Leerlingen van de groepen 6-8 van het basisonderwijs (9-12 jaar)Doelstellingen

 • Leerlingen kennen de wezenskenmerken van 1 april-grappen

 • Leerlingen weten dat 1 april in verschillende culturen op verschillende manieren gevierd wordt

 • Leerlingen kennen enkele van de herkomsttheorieën van 1 april-grappen


Vakken en kerndoelen

Samenleving


17 De leerlingen kunnen overeenkomsten en verschillen noemen tussen enkele geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen. Het gaat dan met name om leefgewoonten en feest- en gedenkdagen.Geschiedenis


Domein D: historisch besef

13 Leerlingen begrijpen dat historische bronnen tegenstrijdig kunnen zijn of van elkaar kunnen afwijken. Ze beseffen dat bronnen elk een eigen verhaal vertellen dat gebonden is aan tijd, plaats en standpunt.

Domein E: historische gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en per­sonen in de geschiedenis

14 Leerlingen kennen in grote lijnen de volgende belangrijke hedendaagse en historische gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen in de geschiedenis:

Bronnen

 • Prof. dr. G.J.M. Bartelink: Mythologisch woordenboek, Prisma, 1969;

 • H. van Kaathoven: Klokken en kalenders, Centrum voor Mondiaal Onderwijs, Scriptie­service, Nijmegen, 2000

 • P. van Schaik (samenst. en red.): Nederland Wereldland, PlanPlanproducties, Amsterdam, 1999

 • J. Romein, B. Schaper, e.a., De Tachtigjarige oorlog, Amsterdam, Elsevier, 1941

Dank


Onze dank gaat uit naar het Jeugdjournaal dat ons van informatie over het item Little Brother van 1 april 2000 heeft voorzien. Verder danken wij de Stichting Geuzenverzet 1940-1945, GCO Friesland, de 1001 Media Group (http://browser.postcards.org) en Au Poisson D’Avril (http://poissondavril.free.fr).


De Geuzen veroveren Den Briel


1 april 1572 staat op werkblad 1 centraal: de val van Den Briel, de ‘bril’ die Alva verloor. De opstand van de Geuzen is de aanzet tot de latere vorming van de staat Nederland. De verovering van Den Briel is het eerste stukje grondgebied dat op Spanje veroverd wordt en dat later deel zal gaan uitmaken van Nederland.

Het Wilhelmus, sinds 1932 het huidige volkslied, is als geuzenlied begonnen. Tot 1932 was ‘Wiens Neerlands bloed’ van Tollens het volkslied.

De Geuzenpenning die in de tekst genoemd wordt, wordt jaarlijks uitgereikt door de Stichting Geuzenverzet 1940-1945.


 1. Jodenclub (Ajax); Superboeren (De Graafschap); Wolkenridders (piloten); Dwaze moeders (moeders van verdwenen familieleden in Argentinië).

 2. De Geuzen zijn mensen die in opstand kwamen tegen onderdrukking. De Geuzenpenning wordt gegeven aan een individu of groep die zich ook verzet tegen onderdrukking.

3. --

Internationale Narrendag

De link tussen de verovering van Den Briel en 1 april als grappendag is onzeker. De theorieën spreken elkaar tegen. De meeste geschiedkundigen leggen die link niet. Wij hebben in deze discussie geen partij gekozen, maar noemen enkele theorieën naast elkaar en laten het aan de lezer over om eigen conclusies te trekken.

Verder kijken we naar de viering van 1 april in verschillende landen (Vlaanderen, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Amerika). Er zijn verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende 1 april-feesten. Kenmerk van alle feesten is wel dat je een ander voor de gek probeert te houden.
 1. Net als Attis herrijst Jezus Christus drie dagen na zijn dood. De eerste persoon die dat te weten komt is Zijn moeder Maria. Het Hilaria-feest kan dus als een voorloper van het christelijke Paasfeest worden gezien. Het Hilaria-feest lijkt ook op carnaval omdat ook carnaval het begin van de lente aankondigt. Tot in de Middeleeuwen was Carnaval ook een feest om buiten te vieren en in (sub)tropische landen als Brazilië is dat nog steeds het geval.

2. --

3. Ook tijdens het carnavalsfeest trekken mensen allerlei vermommingen aan. In de Middeleeuwen was het net als bij het Holi-feest de bedoeling dat je niet meer kon zien van welke afkomst de feestvierders waren. Alle mensen werden dus gelijk.

4. --

1 Aprilgrappen

Met dit werkblad willen we de wezenskenmerken van het Nederlandse 1 april laten zien. Op 1 april is eigenlijk alles veroorloofd om een ander voor de gek te houden. Vooral berichten in de media, die uiterst serieus gebracht worden, hebben regelmatig succes. We noemen diverse geslaagde acties waar duizenden mensen in zijn getrapt. Voor opdracht 2 weten we niet of er weer een 1 aprilgrap in het Jeugdjournaal zal komen. De redactie laat daar –terecht- niets over los. Gezien het succes van de vorige jaren verwachten we er echter zeker een.
 1. Een goede 1 aprilgrap bedenken vraagt veel creativiteit en een serieuze uitvoering. Probeer met de hele klas een actie te bedenken waarmee anderen op of buiten school worden gefopt. Één voorbeeld willen we hier wel noemen: kondig aan dat de schooltelevisie tv-opnames komt maken voor een historische serie over het onderwijs. Leerlingen die het meest lijken op kinderen in de jaren dertig (hoepelrokken, nette kleren met een strikje voor jongens) kunnen een rol in de serie krijgen.


Meer informatie op internet:

http://web.planet.nl/specials/1april/waarom.shtml

Meer over de achtergronden van 1 april
http://www.terugblik.com/divers/1_april/1_april.html

En nog meer over de achtergronden van 1 april


http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/pagina.jsp?nr=vz_werkstuk&wsnr=135522

Alle feiten over Alva op een rij


http://home.planet.nl/~edek/fotoshow/1april/1april.html

1 April-viering in Den Briel
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina