1 Bestuur en bestuurlijke inrichting 1 Algemeen 1 Resoluties en notulenDovnload 0.81 Mb.
Pagina2/11
Datum22.07.2016
Grootte0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2 Financiën

2.1 Begrotingen

2443 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van de meent van Naarden en Bussum,

1877, 1880, 1890, 1892-1893, 1898-1899. 1 omslag
2444 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van de Hilversumse Meent,

1880, 1892-1894, 1908. 1 omslag


2445 Begroting van de inkomsten en uitgaven van de administratie van de Gooise Meent in de gemeente Blaricum,

1890. 1 stuk


2446 Begroting der Gooise Meente te Huizen voor de jaren 1890-1891,

[1890]. 1 stuk


2447 Begroting van de inkomsten en uitgaven van meentmeester van Huizen, Laren en Blaricum,

[1892]. 1 stuk


2448 "Begrooting der uitgaven voor aankoop van mest en werkzaamheden tot verbetering van Meentgronden, genaamd Ondersloot, grenzend aan den Huizerstraatweg" met authorisatie door de burgemeesters van Naarden en Bussum, respectievelijk C. Fabius en G. Westenberg, aan de secretaris-penningmeester om het begrote bedrag uit te betalen aan de schaarmeesters van Naarden en Bussum,

augustus 1875. 1 stuk2.2 Rekening en verantwoording

2.2.1 Door de Vergadering van Stad en Lande zelf
2449-2460 "Liquidatie van de gemene kosten van de gemeente van Gooiland", sinds 1906 rekening en verantwoording van de Vergadering van Stad en Lande genoemd,

1726, 1742, 1746-1913. 12 omslagen

N.B. Het financiële jaar liep meestal van 1 april tot 31 maart van het jaar daarop. Liquidatie betekent hier vereffening van de voor gemeenwschappelijke rekening komende kosten.
2449 1722-1724, 1741, 1745-1760,

2450 1761-1770,

2451 1771-1786, 1788-1790,

2452 1791-1799,

2453 1800-1805,

2454 1806-1813,

N.B. De liquidatie van 1813 was al op 10 september 1813.

2455 1814-1816, 1818-1825, 1827-1833, 1836-1839,

2456 1840-1854,

2457 1855-1870,

2458 1871-1885,

2459 1886-1900,

2460 1901-1913,
2461 Ingekomen brieven van de commissie tot het nazien van de rekening en rapport van diezelfde commissie over de jaren 1908-1909,

1908-1914. 1 omslag


2462-2594 Bijlagen bij de rekening,

1761-1913. 1 pak, 128 omslagen en 7 stukken

N.B. 1764-1765, 1810, 1868 ontbreken.


2462 1761, 1 stuk

2463 1762,

2464 1763,

2465 1766,

2466 1767,

2467 1768,

2468 1769,

2469 1770, 2 stukken

2470 1771,

2471 1772,

2472 1773,

2473 1774,

2474 1775,

2475 1776,

2476 1777,

2477 1778,

2478 1779,

2479 1780,

2480 1781,

2481 1782,

2482 1783,

2483 1784,

2484 1785,

2485 1786,

2486 1787,

2487 1788,

2488 1789,

2489 1790,

2490 1791,

2491 1792,

2492 1793, 2 stukken

2493 1794,

2494 1795,

2495 1796,

2496 1797,

2497 1798,

2498 1799,

2499 1800,

2500 1801,

2501 1802,

2502 1803-1805,

2503 1806-1809,

2504 1811-1812,

2505 1813-1815,

2506 1816-1818,

2507 1819-1821, 2 stukken

2508 1822-1824,

2509 1825-1826,

2510 1827-1828,

2511 1829,

2512 1830,

2513 1831,

2514 1832,

2515 1833,

2516 1834,

2517 1835,

2518 1836,

2519 1837,

2520 1838,

2521 1839,

2522 1840,

2523 1841,

2524 1842,

2525 1843,

2526 1844,

2527 1845,

2528 1846,

2529 1847,

2530 1848,

2531 1849,

2532 1850,

2533 1851,

2534 1852,

2535 1853,

2536 1854,

2537 1855,

2538 1856,

2539 1857,

2540 1858,

2541 1859,

2542 1860,

2543 1861,

2544 1862,

2545 1863,

2546 1864,

2547 1865,

2548 1866,

2549 1867,

2550 1869,

2551 1870,

2552 1871,

2553 1872,

2554 1873,

2555 1874,

2556 1875,

2557 1876,

2558 1877,

2559 1878,

2560 1879,

2561 1880,

2562 1881,

2563 1882,

2564 1883,

2565 1884,

2566 1885,

2567 1886,

2568 1887,

2569 1888,

2570 1889,

2571 1890,

2572 1891,

2573 1892,

2574 1893,

2575 1894,

2576 1895,

2577 1896,

2578 1897,

2579 1898,

2580 1899,

2581 1900,

2582 1901,

2583 1902,

2584 1903,

2585 1904,

2586 1905,

2587 1906, 1 pak

2588 1907,

2589 1908,

2590 1909,

2591 1910,

2592 1911,

2593 1912,

2594 1913,

2595 Staat houdende verantwoording afgelegd door de meentmeesters betreffende het leem en zandgraven, plaggenslag en schapenweide; resterende grondlasten van de heide alsmede van de invordering der betaling door ongerechtigden en surveillance,

27 april 1880. 1 stuk
2596 Ingekomen brief van het gemeentebestuur van Naarden aan de gemeentebesturen van Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum en Bussum betreffende vaststelling van de vergaderdatum van de liquidatie van Stad en Lande van Gooiland,

29 maart 1801. 1 stuk


2597 Ingekomen verzoek van Jan van den Brink, schout van Laren, om de liquidatie van 1820 en 1821 tegelijkertijd te doen plaatsvinden,

15 januari 1822. 1 stuk


2598 Ingekomen brieven van Laren, Blaricum en Huizen met de mededeling dat zij geen gebruik zullen maken van de vriendelijke maaltijd te Naarden na afloop van de liquidatie,

1822. 1 omslag


2599 Ingekomen brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake het voortaan jaarlijks toezenden van de rekening aangezien het wel mogelijk is dat de in de scheiding met het Domein verkregen gronden gemeentelijk bezit zullen worden,

4 december 1845. 1 stuk


2600 Conceptbrief van de gemeente Laren aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland betreffende afwijzing van de stelling dat het voordelig saldo van de liquidatie van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland in de gemeentelijke administratie opgenomen moet worden,

21 februari 1846, 22 februari 1846. 2 stukken


2601 Afschriften van uitgegane brieven aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland houdende toezending van afschriften van de liquidatie over de jaren 1846-1854 alsmede verkrijging van ontvangstbevestigingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland betreffende de afschriften van de liquidatie van de jaren 1846, 1848-1850,

1847-1855. 1 omslag2.2.2 Door de meentmeesters
2602 Rekening en verantwoording door de meentmeesters van Blaricum,

1825-1828, 1868, 1871-1872, 1877-1879, 1890, 1913. 1 omslag

N.B. In 1913 alleen over de maanden juli-december.
2603 Rekening en verantwoording door de meentmeester van Bussum,

1825-1827, 1864-1865, 1868, 1871-1872. 1 omslag


2604 Ingekomen brief van de schout van Hilversum, B. Andriesse, met de rekening en verantwoording van de kosten van het inkwartieren van een detachement van 125 man,

30 november 1822. 1 stuk


2605 Ingekomen brief van B. Andriessen, schout te Hilversum, waarin hij meedeelt dat de ingesloten rekening door Hilversum en Naarden gezamenlijk betaald moeten worden en dus buiten de liquidatie van Stad en Lande gehouden is,

20 augustus 1825. 1 stuk


2606 Rekening en verantwoording door de meentmeester of molenmeester van de Hilversumse Meent,

1825-1913 met hiaten. 1 omslag


2607 Bijlagen bij de rekening van de meentmeesters van de Hilversumse Meent,

1912-1913. 1 omslag


2608 Rekening en verantwoording door de meentmeesters van Huizen,

1864-[1913] met hiaten. 1 omslag

N.B. In 1913 alleen over de maanden mei-december.
2609 "Rekening en verantwoording van J.J. Munnikhuizen, burgemeester der gemeente Huizen der uit de kas van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland beschikbaar gestelde som van fl 3000,00 tot het verschaffen van werk aan minvermogende erfgooiers op de meent bij Huizen, waardoor een oppervlakte van ongeveer 6 hectare onvruchtbare grond in goed weiland is veranderd",

1890. 1 stuk

N.B. Zie voor meer verbeteringen ook de bijlagen.
2610 Rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven van de meentmeesters te Huizen wegens buitengewone werkzaamheden op de meent,

1897. 1 stuk


2611 Bijlagen bij de rekening van de meentmeesters van Huizen waarin opgenomen de kwitanties van de meentwerkers op de meent onder Huizen,

20 mei 1913-20 december 1913. 1 omslag


2612 Liquidatie van de gemeenten Huizen en Bussum,

1827. 2 stukken


2613 Rekening en verantwoording door de meentmeesters van Laren,

1824-1913 met hiaten. 1 omslag

N.B. In 1913 alleen over de maanden mei-december.
2614-2618 Rekening van ontvangsten en uitgaven van de gemeente van Gooiland gelegen onder Naarden gedaan door de president schaarmeester aan de burgemeesters van Naarden,

1759-1821 met hiaten. 1 deel en 4 omslagen


2614 Over de jaren 1759-1775.

2615 Over de jaren 1776-1783.

2616 Over de jaren 1784-1795.

2617 Over de jaren 1795-1809.

2618 Over de jaren 1812-1816, 1820-1821. 1 deel
2619-2620 Liquidatie, later rekening en verantwoording genaamd, door de meentmeester van Naarden,

1819-1820, 1827, 1863, 1870-1871. 2 omslagen


2619 1819-1820, 1827.

2620 1863, 1870-1871.


2621 Rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de meent van de erfgooiers van Naarden en Bussum,

1870, 1875-1912. 1 omslag

N.B. Het eerste blad van 1879 met de inkomsten ontbreekt.
2622 Rekening van ontvangsten en uitgaven door de meentmeesters van Naarden en Bussum voor buitengewoon werk op de meent in 1879 en 1880, met goedkeuring door het gemeentebestuur van Naarden,

december 1880. 1 stuk


2623 Brief van de meentmeesters van Naarden en Bussum, J.H. Maas, A. Kuijer, G. de Beer en H.L. de Jong aan de colleges van burgemeester en wethouders van Naarden en Bussum betreffende rekening en verantwoording van een som, groot fl 1033,08, gebruikt voor de verbetering van de meent ter plaatse van Ondersloot,

25 mei 1886. 1 stuk

N.B. De rekening zelf niet aangetroffen.
2624 Rekening en verantwoording van de buitengewone ontvangsten en uitgaven van de verbetering (bemesting) van de meent te Naarden en Bussum,

1897-1901. 1 omslag


2625 "Rekening en verantwoording gedaan door de meentmeesters van Naarden en Bussum over ontvangen vijfentwintighonderd gulden afkomstig van de verkoop van zand en heide ten behoeve van de Oosterspoorweg Maatschappij", staat met verantwoording van de uitgaven over de jaren 1875-1877 in verband met genoemd project,

z.d. 1 stuk


2626 Bijlagen bij de rekening van meentmeesters van Naarden,

1805-1806. 1 omslag


2627 Bijlagen bij de rekening van de meentmeesters van Naarden en Bussum,

1913. 1 omslag


2628 Rekening en verantwoording van de verbetering van de meenten te Naarden, Hilversum en Huizen,

z.d. 1 stuk2.3 Financiële administratie

2.3.1 Inkomsten en uitgaven van de Vergadering van Stad en Lande
2.3.1.1 Inkomsten
2629 Kasboek 1 mei 1908- 15 december 1913 met rekeningen van inkomsten en uitgaven 1 april 1908-31 maart 1913,

1908-1913. 1 deel


2630 Proces verbaal van publieke verkoop door burgemeesters en regeerders der stad Naarden van enige percelen houtgewas staande op de Kerkweg en in het Watersteegje,

18 januari 1746. 1 stuk


2631 Liquidatie van de inkomsten en uitgaven met het comptoir van des graaflijkheids domeinen te Haarlem, later staten van uitkering betreffende erfpachten waarvan de helft aan Stad en Lande van Gooiland toekomt van het Amortisatiesyndicaat c.q de Administratie erfpachten waarvan de helft aan Stad en Lande van Gooiland toekomt van het Amortisatiesyndicaat c.q de Administrati

1792-1843 met hiaten. 1 omslag

N.B. Liquidatie in de betekenis van rekening en verantwoording.
2632 Voorwaarden waaronder de schaarmeesters van de gemeente van Gooiland om en bij Naarden enige percelen elsenhout staande op de Volmolenszijde hebben verkocht,

27 december 1803. 1 stuk


2633 Verklaring van de burgemeester van Blaricum betreffende de opbrengst van het leemgraven over het jaar 1860 in de heide van Stad en Lande bij het Loo met staat betreffende het rijden van vrachten leem,

1 mei 1861. 1 stuk


2634 Aangaan en uitloting van een geldlening groot fl 3000,00 door de meentmeesters van Naarden en Bussum ten behoeve van de bestrijding van de kosten van het maken van een gedeelte Zomerkade genaamd het Grote Gat van de meent onder Naarden, met staat van geldlening en rekening van ontvangst van gelden,

1870-1882. 1 omslag


2635 Verzoek van de meentmeesters van Naarden, Bussum, Laren, Huizen en Blaricum om uit de opbrengst van de verkoop van gronden aan de Oosterspoorweg een som van ƒ 800,- beschikbaar te stellen aan de erfgooiers van Bussum zodat zij een geldlening voor de vernieuwing en verbetering van de zeedijk genaamd het Grote Gat onder Naarden kunnen aflossen alsmede om jaarlijks aan Bussum een bedrag van ƒ 25,- uit te keren wegens gemis van plaggenslag en schapenweide als gevolg van de verkoop van de gronden aan de Oosterspoorweg, met afschriften,

18 juni 1872. 1 omslag


-.- Circulaire aan de burgemeesters van Laren, Hilversum, Huizen en Blaricum inzake opgave van de uitkering aan genoemde gemeenten van een som geld groot ƒ 2000,00, zijnde buitengewone inkomsten wegens de verkoop van grond aan het Departement van Oorlog en verzoek tot inzending van plannen tot duurzame verbetering van de meent in de genoemde gemeenten met dit geld,

3 februari 1876. 1 stuk

N.B. Zie inventarisnummer 3202.

2636 Staat van gegevens betreffende de verkoop van bomen,

13 februari 1885. 1 stuk
2637 Uitgegane brief aan het gemeentebestuur van Naarden met mededeling dat de uitbetaling van 50 gulden inzake de heideverdeling volgens artikel 36 van de schaarbrief in het vervolg in de meentkas van Naarden gestort zal worden,

10 mei 1887. 1 stuk


2638 Ingekomen brief van Wouter Rademaker, wonende te Hilversum, waarin hij verklaart voor 1325 gulden in koop aan te nemen de dennen staande op de gronden gelegen in de gemeente Bussum nabij 't Spiegel die hem door de meentmeesters zijn aangewezen,

10 april 1894. 1 stuk


2639 Ingekomen brief van D.B. Streefkerk Jansz. aan de meentmeesters van Naarden en Bussum waarin hij meedeelt dat de eigenaar van het landgoed Oud Valkeveen genoegen neemt met een prijs van 45 cent per vierkant roei eiken hakhout,

7 december 1896. 1 stuk


2640 Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de heer Petrus Daniël Joannes Köler te Bussum voor een som van fl 2000,00 met aflossing van kapitaal en 5 % rente op 1 juni 1905, grosse,

1905. 1 stuk2.3.1.2 Uitgaven
2641 Verklaring van Otto Gerrits. en Jan Janz., afgelegd voor schout en schepenen van Huizen ten behoeve van Heijnrick Gerritz. buurmeester van Huizen, inhoudende dat Hoge of Grote Bussum samen met Huizen een dorp, een carspel en een corpus is voor de verponding,

26 oktober 1594. 1 stuk

N.B. Twee van de drie opgedrukte zegels ontbreken. Met aantekening in dorso dat dit stuk behoort tot het rekest van Huizen inzake de verponding van Oude Bussum.
2642 Verkrijging van vrijdom van de Staten van Holland en Westfriesland van de betaling van de verponding, de honderdste, tachtigste, veertigste en dertigste penning en de gemene lands imposten over de hoornbeesten en bezaaide morgens alsmede van de tienden over de onlanden of vullinglanden en vergraven venen die met het octrooi van 30 maart 1665 verkregen zijn, uithangend zegel verloren gegaan,

12 december 1668. 1 stuk


2643 Ingekomen brief van Jacob van Neck, mede namens de heer van der Craght, met de mededeling dat de aanmaning betreffende de toe te zenden lijst van "nieuw getimmertens en capitalen van de gemeente van Gooijland" vervalt daar de genoemde lijst al ontvangen is alsmede advies om met de andere kleine steden op te trekken inzake het verzoek van Naarden om een "convenabel collect loon" te verkrijgen voor de invordering van de ordinaris en extraordinaris verpondingen,

14 oktober 1735. 1 stuk


2644 Authentieke afschriften van het appoinctement van 1 augustus 1594 en 6 augustus 1595 van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland inzake de verzoekschriften van de buurmeesters en gerechten van Huizen aan de Staten van Holland en Westfriesland betreffende het nadelig verschil in verponding van Oud of Hoge Bussum, vallende onder Huizen, enerzijds en Lage Bussum, vallende onder Naarden anderzijds,

1751, z.d. 1 omslag

N.B. Enkele jaren daarvoor was er een geschil tussen Naarden en de inwoners van Lage Bussum, uitspraak 17 augustus 1589.
2645 Ingekomen brief van de burger van de Wall, representant van 't volk van Gooiland, waarin hij de vergadering van Stad en Lande van Gooiland afraadt bezwaar te maken tegen een decreet van de Provisionele Representanten [van Holland] inzake de betaling van 200 gulden die verschuldigt zijn wegens de verponding,

2 december 1795. 1 stuk


2646 Ingekomen brieven van Hendrikus Eerens houdende aanmaningen tot betaling van zijn verschotten wegens geleverd onderzoek naar de hoeveelheid veen onder het te verkopen deel van de Hilversumse Meent,

1806, 1812, 1817, 1819. 1 omslag


2647 Ingekomen brief van J. Perk, molenmeester van de Hilversumse meent, met verzoek om opgave van de provenie van de Hilversumse meent zodat hij de ontvanger van het personeel kan inlichten alsmede vermelding in een postscriptum van een ramp in Leiden en verzoek om naast een algemene deelneming ook een financiële bijdrage te doen om de nood van de meest getroffen families zo veel als mogelijk te verzachten,

23 juni 1807. 1 stuk


2648 Verzoek van de commissaris tot de verponding in het arrondissement Weesp tot toezending van het kohier van de aandelen van de gemeenten in Gooiland in de oude verponding, met aantekening van het antwoord,

4 / 12 november 1807. 1 stuk


2649 Koninklijk Besluit van 8 mei 1807 van Lodewijk Napoleon, koning van Holland, tot publicatie van het reglement, houdende "de wijze waarop de Ordonnantie op het Middel der Verponding, gearresteerd op den 20 Januarij 1807, ten uitvoer zal worden gebragt", gedrukt,

1807. 1 stuk


2650 Ingekomen brief van de schout van Laren, Jan van den Brink, met opgave van de kosten ten behoeve van de heer Huigens gemaakt,

20 december 1817. 1 stuk


2651 Ingekomen brief van Jan van den Brink, schout van Laren, waarbij hij aan de voorzitter meedeelt dat de genoemde penningen onverwijld uitbetaald zullen worden, zo dit al niet gedaan is,

30 augustus 1822. 1 stuk


2652 Ingekomen brieven van de meentmeesters van Naarden en de burgemeester van Bussum inzake een nieuwe verdeling van de kosten, met name de grondlasten, in plaats van de regeling 7/11 voor Bussum en 4/11 voor Naarden zoals in 1820 goedgekeurd,

1857-1858. 1 omslag


2653 Correspondentie met de meentmeesters betreffende uitbetaling van gelden ten behoeve van ondersteuning van de meentkassen,

1878-1913 met hiaten. 1 omslag


2654 uitgegane brief aan de gemeenteontvanger van Naarden betreffende het uitbetalen van mandaten, afschrift,

6 mei 1879. 1 stuk


2655 uitgegane brief aan J. M de Koning te Muiden waarin hem medegedeeld wordt dat aan hem 10 gulden betaald wordt voor het wegvoeren van bomen van de Huizerbotweg, afschrift,

25 juli 1884. 1 stuk


2656 Verzoekschrift van de Amsterdamsche Sportclub, mede namens de Algemene Harddraverij Vereniging inzake het verlenen van een subsidie voor een der prijzen van de wedrennen en landdraverijen die op 23 juli 1893 gehouden zullen worden op het landgoed Kruisbergen,

19 juni 1893. 1 stuk


2657 Verzoeken van de meentmeester van de Hilversumse Meent, J. Reijn Azn., om het weiloon dat de oostermeenten schuldig zijn zo spoedig mogelijk te betalen,

1893, 1899, 1901. 1 omslag


2658 Dankbetuiging van W. Keijer en D. Brasser voor de aan hen toegekende gratificatie van ƒ 50,00 in 1909 als vergoeding voor buitengewone werkzaamheden tijdens de erfgooierskwestie alsmede verzoek het restant à ƒ 40,00 hun te doen toekomen,

22 februari 1910. 1 stuk


2659 "Uitgaven meent" staat van de uitgaven van mei 1878 tot en met juni 1879,

z.d. 1 stuk

N.B. Het is niet duidelijk welke meent hier bedoeld is.

2.3.2 Inkomsten en uitgaven van de meentmeesters
2660 Afschrift van de brief van E. Heerschop, burgemeester van Blaricum, aan P. Langerhuizen Lz. inzake zijn adres aan de gemeenteraad betreffende het geldelijk beheer door de schaarmeester van Laarderaangerecht,

23 juni 1893. 1 stuk


2661 Ingekomen brief betreffende de achterstallige betaling der schaarmeesters van Bussum,

4 december 1844. 1 stuk


2662 Kasboek van de Hilversumse Meent over de periode mei-december,

z.d. [1913]. 1 deel


2663 Staten van ontvangsten en uitgaven van de gemeente van Gooiland om en bij Naarden,

1765, 1769, 1772, 1775, 1780, 1782, 1 omslag


2664 Staten van uitgaven van de gemeente van Gooiland om en nabij Naarden,

1788, 1790, 1893, 1797, 1802, 1805-1806, 1808-1809,. 1 omslag

N.B. 1808 dubbel.
2665 Staten van ontvangsten van Claas Clasius,

1807-1808. 2 stukken

N.B. Clasius is (president?) schaarmeester van Naarden.
2666 Kasboek van de meentmeesters van Naarden en Bussum over het dienstjaar 1895,

1895-1896. 1 deel

N.B. Het dienstjaar loopt van 13 mei 1895 tot en met 12 mei 1896.
2667 Staat van de kas van de meent van Naarden en Bussum over de periode 13 mei - 22 december 1913,

1913. 1 stuk2.3.3 Verplichting tot inning van de koptienden van Gooiland
2668 Rekening van de Gooilandse Koptienden over 1650, gedaan bij Jacob Gijsbertsz Backer, secretaris van Huizen, ten behoeve van de wel edel geboren heer Wilhelm Vincent van Wijttenhorst, heer van Nijenrode, Breukelen, Ter Lucht etc.

27 januari 1651. 1 katern


2669 Verklaring van J.H. Thierens, secretaris van 's Graveland, gedaan bij Jan ten Dam, schout van 's Graveland, waarin hij verklaart dat hij altijd een deel heeft gehad van de verkoopprijs van de publieke verkopen, in dorso: een gedrukt stuk waarin J. van der Dussen, voogdes van haar minderjarige zoon Daniël Hooft Gerritsz., erfmaarschalk en eigenaar van de koptienden van Gooiland, oproept tot betaling van de koptienden, [gedrukt],

maart 1766. 1 stuk

N.B. Het gedrukte stuk heeft geen datum maar stamt uit de achttiende eeuw gezien het feit dat de eerste twee getallen van het jaartal met 17 voorgedrukt zijn. De verklaring heeft als datum maart 1766.
2670 Ingekomen brief van Herm. Stoopendaal, namens Daniël Hooft Gz. eigenaar van de koptienden van Gooiland, waarin hij enige verduidelijking geeft over de accoorden waarop de koptienden berusten,

8 juni 1779. 1 stuk


2671 Correspondentie met de Landdrost van het departement Amstelland inzake de stipte naleving van de inning van de koptienden in Gooiland naar aanleiding van een klacht van J.H. Geelvink, vrouwe van Vreeland en eigenaresse der koptienden in Gooiland,

1808. 2 stukken


2672 Rekening wegens de koptiende over de jaren 1824 en 1825,

z.d. 1 omslag

N.B. 1825 in tweevoud.
2673 Verzoekschrift aan de heer W.I. Hoey, eigenaar van de koptienden in Gooiland, om tot een jaarlijkse vaste uitkering over te gaan teneinde de vele moeilijkheden tijdens het innen van de koptienden tegen te gaan,

6 juli 1830. 1 stuk3 Benoeming en ontslag van personeel


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina