1. Bij haar besluit van 1 april 1987Dovnload 2.21 Mb.
Pagina18/18
Datum22.07.2016
Grootte2.21 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
BIJLAGE II

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
(PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1)


Verordening (EG) nr. 938/97 van de Commissie
(PB L 140 van 30.5.1997, blz. 1)Verordening (EG) nr. 2307/97 van de Commissie
(PB L 325 van 27.11.1997, blz. 1)Verordening (EG) nr. 2214/98 van de Commissie
(PB L 279 van 16.10.1998, blz. 3)Verordening (EG) nr. 1476/1999 van de Commissie
(PB L 171 van 7.7.1999, blz. 5)Verordening (EG) nr. 2724/2000 van de Commissie
(PB L 320 van 18.12.2000, blz. 1)Verordening (EG) nr. 1579/2001 van de Commissie
(PB L 209 van 2.8.2001, blz. 14)Verordening (EG) nr. 2476/2001 van de Commissie
(PB L 334 van 18.12.2001, blz. 3)Verordening (EG) nr. 1497/2003 van de Commissie
(PB L 215 van 27.8.2003, blz. 3)Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1)

Uitsluitend artikel 3 en bijlage III, punt 66
Verordening (EG) nr. 834/2004 van de Commissie
(PB L 127 van 29.4.2004, blz. 40)Verordening (EG) nr. 1332/2005 van de Commissie
(PB L 215 van 19.8.2005, blz. 1)Verordening (EG) nr. 318/2008 van de Commissie
(PB L 95 van 8.4.2008, blz. 3)Verordening (EG) nr. 407/2009 van de Commissie
(PB L 123 van 19.5.2009, blz. 3)Verordening (EG) nr. 398/2009 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 126 van 21.5.2009, blz. 5)Verordening (EU) nr. 709/2010 van de Commissie
(PB L 212 van 12.8.2010, blz. 1)Verordening (EU) nr. 101/2012 van de Commissie
(PB L 39 van 11.2.2012, blz. 133)
_____________

BIJLAGE III

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 338/97

De onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, leden 1 tot en met 5

Artikel 5, leden 1 tot en met 5

Artikel 5, lid 6, aanhef

Artikel 5, lid 6, aanhef

Artikel 5, lid 6, onder i)

Artikel 5, lid 6, onder a)

Artikel 5, lid 6, onder ii)

Artikel 5, lid 6, onder b)

Artikel 5, lid 7, onder a)

Artikel 5, lid 7, eerste alinea

Artikel 5, lid 7, onder b)

Artikel 5, lid 7, tweede alinea

Artikel 6, leden 1, 2 en 3

Artikel 6, leden 1, 2 en 3

Artikel 6, lid 4, onder a)

Artikel 6, lid 4, eerste alinea

Artikel 6, lid 4, onder b)

Artikel 6, lid 4, tweede alinea

Artikel 7, lid 1, onder a)

Artikel 7, lid 1, eerste alinea

Artikel 7, lid 1, onder b), aanhef

Artikel 7, lid 1, tweede alinea

Artikel 7, lid 1, onder b), i)

Artikel 7, lid 1, derde alinea, onder b), i)

Artikel 7, lid 1, onder b), ii)

Artikel 7, lid 1, derde alinea, onder b), ii)

Artikel 7, lid 1, onder b), iii)

Artikel 7, lid 1, derde alinea, onder b), iii)

Artikel 7, lid 1, onder c)

Artikel 7, lid 1, derde alinea

Artikel 7, lid 2, onder a)

Artikel 7, lid 2, eerste alinea

Artikel 7, lid 2, onder b)

Artikel 7, lid 2, tweede alinea

Artikel 7, lid 2, onder c)

Artikel 7, lid 2, derde alinea

_______

Artikel 7, lid 2, vierde alinea

Artikel 7, lid 3

Artikel 7, lid 3, eerste alinea

_______

Artikel 7, lid 3, tweede alinea

Artikel 7, lid 4

Artikel 7, lid 4, eerste alinea

_______

Artikel 7, lid 4, tweede alinea

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11, lid 1

Artikel 11, lid 1

Artikel 11, lid 2, onder a)

Artikel 11, lid 2, eerste alinea

Artikel 11, lid 2, onder b)

Artikel 11, lid 2, tweede alinea

Artikel 11, leden 3, 4 en 5

Artikel 11, leden 3, 4 en 5

Artikel 12, leden 1, 2 en 3

Artikel 12, leden 1, 2 en 3

Artikel 12, lid 4

Artikel 12, lid 4, eerste alinea

_______

Artikel 12, lid 4, tweede alinea

Artikel 12, lid 5

Artikel 12, lid 5

Artikel 13, lid 1, onder a)

Artikel 13, lid 1, eerste alinea

Artikel 13, lid 1, onder b)

Artikel 13, lid 1, tweede alinea

Artikel 13, lid 2

Artikel 13, lid 2

Artikel 13, lid 3, onder a)

Artikel 13, lid 3, eerste alinea

Artikel 13, lid 3, onder b)

Artikel 13, lid 3, tweede alinea

Artikel 13, lid 3, onder c)

Artikel 13, lid 3, derde alinea

Artikel 14, lid 1, onder a)

Artikel 14, lid 1, eerste alinea

Artikel 14, lid 1, onder b)

Artikel 14, lid 1, tweede alinea

Artikel 14, lid 1, onder c)

Artikel 14, lid 1, derde alinea

Artikel 14, lid 2

Artikel 14, lid 2

Artikel 14, lid 3, onder a)

Artikel 14, lid 3, eerste alinea

Artikel 14, lid 3, onder b)

Artikel 14, lid 3, tweede alinea

Artikel 14, lid 3, onder c)

Artikel 14, lid 3, derde alinea

Artikel 15, leden 1, 2 en 3

Artikel 15, leden 1, 2 en 3

Artikel 15, lid 4, onder a)

Artikel 15, lid 4, eerste alinea

Artikel 15, lid 4, onder b)

Artikel 15, lid 4, tweede alinea

Artikel 15, lid 4, onder c)

Artikel 15, lid 4, derde alinea

Artikel 15, lid 4, onder d)

Artikel 15, lid 4, vierde alinea

Artikel 15, leden 5 en 6

Artikel 15, leden 5 en 6

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17, lid 1

Artikel 17, lid 1

Artikel 17, lid 2, onder a)

Artikel 17, lid 2

Artikel 17, lid 2, onder b)

Artikel 17, lid 3

Artikel 18

Artikel 21

Artikel 19, lid 1, eerste alinea

_______

Artikel 19, lid 1, tweede alinea

Artikel 19, lid 1

Artikel 19, lid 2

_______

Artikel 19, lid 3

Artikel 18, lid 1

Artikel 19, lid 4

Artikel 18, lid 2

Artikel 19, lid 5

Artikel 18, lid 3

_______

Artikel 19, lid 2

_______

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 22

Artikel 21

_______

_______

Artikel 23

Artikel 22

Artikel 24

Bijlage

Bijlage I

_______

Bijlage II

_______

Bijlage III

_____________

1COM(87) 868 PV.

2Uitgevoerd overeenkomstig de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Codificatie van het acquis communautaire, COM(2001) 645 def.

3Zie bijlage II bij dit voorstel.

4PB C […], […], blz. […].

5PB C […], […], blz. […].

6PB C […], […], blz. […].

7PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

8Zie bijlage II.

9PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

10PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

11PB L 384 van 31.12.1982, blz. 1.

12PB L 358 van 18.12.1986, blz. 1.

13PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.

14PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.

15PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

16Populatie in Argentinië (opgenomen in bijlage B):Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, in daarvan vervaardigde weefsels, afgeleide fabricaten en andere handgemaakte artefacten. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-ARGENTINA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

17Populatie in Bolivia (opgenomen in bijlage B): Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-BOLIVIA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

18Populatie in Chili (opgenomen in bijlage B): Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-CHILE”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

19Populatie in Peru (opgenomen in bijlage B): Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's en in de voorraad van 3249 kg wol die bestond ten tijde van de negende vergadering van de Conferentie der Partijen (november 1994) alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-PERU”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

20Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II, met uitzondering van Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp. en Hyperoodon spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van Tursiops truncatus afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.

21Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Res. Conf. 11.20 voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma’s in situ voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa’s voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slagtanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP14) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20000 kg (Botswana), 10000 kg (Namibië) resp. 30000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Zimbabwe, Namibië en Zuid-Afrika, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma’s ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenivoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78. Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

22De opneming van Lamna nasus in bijlage C wordt van kracht zodra de opneming van deze soort in bijlage III bij de overeenkomst van kracht wordt, d.w.z. 90 dagen nadat het Cites-secretariaat aan alle partijen heeft meegedeeld dat de soort in bijlage III bij de overeenkomst is opgenomen.

23De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

fossielen;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en verkalkte wieren kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm, in welke richting dan ook gemeten.24De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

fossielen;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en verkalkte wieren kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm, in welke richting dan ook gemeten.25De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

fossielen;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en verkalkte wieren kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm, in welke richting dan ook gemeten.26De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

fossielen;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en verkalkte wieren kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm, in welke richting dan ook gemeten.27De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

fossielen;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en verkalkte wieren kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm, in welke richting dan ook gemeten.28Het verhandelen van specimens met oorsprongscode A is alleen toegestaan als de verhandelde specimens laagtebladeren (catafyllen) hebben.

29Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: Harrisia „Jusbertii”, Hylocereus trigonus of Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (cultivars).


30Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis en Vanda zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing indien zij gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade; voorts moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

a) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven; of

b) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken.

Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.31Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van Cyclamen persicum zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.

32Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van Taxus cuspidata in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst „artificially propagated/kunstmatig gekweekt” zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

NL   NL


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina