1. De eerste alinea van een tekst kan onder meer de volgende functies hebbenDovnload 17.85 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte17.85 Kb.
1. De eerste alinea van een tekst kan onder meer de volgende functies hebben:

1 het vooraf geven van een samenvatting


2 de aanleiding noemen voor het schrijven van de tekst
3 het introduceren van een deskundige

4 enkele belangrijke vragen stellen over het onderwerp.


Welke van de bovenstaande functies zijn op alinea 1 van de tekst Het muzikale brein van toepassing?
A 1en2
B 1en3
C 1en4
D 2en3
E 2en4
F 3en4

Gebruik de volgende informatie bij het beantwoorden van de vragen 2 en 3.

We kunnen de tekst verdelen in vijf delen: Deel 1: alinea 1
Deel 2: alinea 2
Deel 3: alinea’s 3 en 4

Deel 4: alinea’s 5 en 6 Deel 5: alinea’s 7 en 8

2. Welk kopje geeft het beste de inhoud van deel 3 (alinea’s 3 en 4) weer?

A  Het absolute gehoor

B  Muzikale baby’s

C  Muzikaliteit in China

D  Toontalen

3. Welk kopje geeft het beste de inhoud van deel 5 (alinea’s 7 en 8) weer?

A  Ontwikkeling muzikale vermogens

B  Oorzaak beroemdheid Mozart

C  Studiegedrag muziekdocenten

D  Veel of weinig talent

4. Op welke manier sluit alinea 8 aan op alinea 7?

A  Alinea 7 en 8 vormen een tegenstelling.

B  Alinea 8 geeft een voorbeeld bij wat in alinea 7 staat.

C  Alinea 8 noemt een oorzaak van wat in alinea 7 staat.

D  In alinea 8 wordt de inhoud van alinea 7 afgezwakt.

In alinea 1 staat: “Is muzikaliteit aangeboren of is het toch vooral een kwestie van oefening?” (regels 4-6)


5. In welke vier aaneengesloten alinea’s wordt de invloed van oefening uitgewerkt?

In alinea 3 staat: “... ze (pasgeboren baby’s) kunnen uit hun hoofd de exacte toonhoogte van een klank herkennen.” (regels 45-46)

6. Citeer de zin uit deze alinea waarin staat op welke manier die baby’s dat

lieten blijken.

7. “Chinezen worden van jongs af aan blootgesteld aan fijne klankverschillen” (regels 76-78).


Welk gevolg daarvan wordt in dezelfde alinea (4) genoemd?

A  Chinezen leren gemakkelijk een vreemde taal.

B  Chinezen vinden hun eigen taal beter ontwikkeld dan andere talen.

C  In China komt een absoluut gehoor vaker voor dan in Nederland.

D  In China weten mensen gemiddeld meer van muziek dan in andere landen.

8. “Zo geldt voor beide dat je je erin moet blijven oefenen.” (regels 88-90) Welk gevolg van deze oefening wordt in alinea 6 genoemd?

A  Hersendelen voor taal en muziek worden dan meer ontwikkeld.

B  Mensen zijn minder goed in staat andere vaardigheden aan te leren.

C  Ook andere vaardigheden van mensen profiteren van die oefening.

D  Taal en muziek gaan steeds meer op elkaar lijken.

9. Een schrijver van een artikel kan gebruik maken van

1 feiten
2 de eigen mening


3 de mening van anderen.

De schrijfster van dit artikel maakt gebruik van:

A  alleen 1

B  1en2


C  1en3

D  1,2en3

10. Wat is het voornaamste doel van de schrijfster met deze tekst? de lezers

A  ervan overtuigen dat contact met muziek op jonge leeftijd belangrijk is

B  ervan overtuigen dat oefening voor taal en muziek belangrijk is

C  informeren over het feit dat mensen muzikaler zijn dan ze vaak denken

D  informeren over het onderwerp ‘muzikaliteit van mensen’

11. Welke van de volgende zinnen geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst Het muzikale brein weer?

A  Baby’s hebben een absoluut gehoor, wat een belangrijke rol speelt bij het

leren van een taal.

B  Er bestaan verschillen tussen de muzikaliteit van mensen, maar er zijn maar

weinigen toondoof.

C  Er zijn weinig mensen a-muzikaal en door te oefenen kun je goed een

instrument bespelen.D  Taal en muziek zijn sterk met elkaar verbonden en zijn beide te ontwikkelen

door oefening.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina