1. De school Waar staat onze school voor? De organisatie van onze schoolDovnload 123.51 Kb.
Pagina1/9
Datum17.08.2016
Grootte123.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Inhoud:1. De school

2. Waar staat onze school voor?

3. De organisatie van onze school

- Groepering leerlingen

- Organisatie in de groep

- Samenstelling van het team4. Een lerende school

- Onderbouw

- Bovenbouw

5. De inhoud van ons onderwijs

- Lezen


- Taal

- Rekenen en logisch denken

- Wereldoriëntatie

- Kunstzinnige vorming

- Bewegingsonderwijs

- Actief Burgerschap

- Levensbeschouwing

- De Gelukskoffer

- Werken met computers

-Techniekonderwijs

-Verkeerseducatie


  1. Zorg voor kinderen

- Volgen van ontwikkeling

- Speciale leerlingenzorg

- Kindgesprekken

- Graaf Floris plus

- Intern begeleider

- Hulp van binnen en buiten

- De grenzen van de zorg

- Verlengen van basisschooltijd

- PCL

7. Een sociale school

- Omgang met elkaar

- Sport

- Excursies- Feesten

- Schoolreis en schoolkamp8. Resultaat van het onderwijs

- Toetsing

- Rapportage

- Sterkte en zwakte analyse

- Begeleiding naar vervolgonderwijs

9. Praktische punten

- Aanmelding nieuwe leerlingen

- Schooltijden

- Vakanties en studiedagen

- Ziekte

- Hoofdluis

- Extra verlof

- Schoolregels

- Overblijven op school

- Ophalen leerlingen

- Regels bij vervoer

- Buitenschoolse opvang

- Rijksstraatweg

- Fotograferen/ filmen

- Verjaardagen

- Pauzes


- Informatie naar ouders

- Huiswerk

- Klachtenregeling

- Gevonden voorwerpen10. Contacten

- Bestuur Openbaar Onderwijs

- Medezeggenschapsraad

- Ouderraad

- Ouderparticipatie

- Stichting ”Vrienden van Graaf Floris”

- Sponsoring

- Buitenschools muziekonderwijs

- Schoolbegeleiding

- Jeugdgezondheidszorg

- Inspectie

11. Adressen.

Inleiding

Dit is de schoolgids van de Graaf Florisschool voor openbaar basisonderwijs.

Deze gids is bestemd voor iedereen die in onze school is geïnteresseerd. Vaak zijn dat ouders die een basisschool voor hun kind zoeken.

De schoolgids wordt dan ook uitgereikt aan alle ouders, die informatie over onze school vragen, dan wel een leerling inschrijven; ook is de schoolgids jaarlijks verkrijgbaar voor de ouders/verzorgers van de Graaf Florisschool.


De basisschool is een onvergetelijk stuk van het kinderleven. Acht jaar lang speelt die school een rol: in het kiezen van je vriendjes, in plezier krijgen in leren, in het ontwikkelen van vaardigheden. De basisschool is de plek waaraan ouders hun kinderen toevertrouwen, ouders kiezen een basisschool dan ook met zorg.

Scholen kunnen onderling verschillen in werkwijze, sfeer en kwaliteit. Elke school heeft enige vrijheid om te bepalen wat belangrijk is om aan uw kind te leren en op welke manier dat gedaan wordt.

Met deze schoolgids proberen we een beeld te geven van het onderwijs op onze school: wát we uw kind leren, waaróm en op wélke manier.

Tevens vindt u in deze schoolgids allerlei zakelijke informatie, die met de school te maken heeft.

Voor actuele informatie over dit schooljaar, zoals data, adressen, e.d. verwijzen we naar de informatiekalender die op school verkrijgbaar is.

Natuurlijk valt er veel te vertellen én te bekijken; de beste indruk krijgt u als u er eens rondloopt. We nodigen u dan ook graag uit om eens langs te komen. We kunnen u dan rondleiden door de school en uw vragen beantwoorden.


Namens het team van de Graaf Florisschool.

Carolina v.d.Bouwhuijsen
1. De school- Plaats van de school

De “Graaf Florisschool” is de school voor openbaar basisonderwijs in Loenen aan de Vecht; de leerlingen komen ook uit Nieuwersluis, Loenersloot en Vreeland.

In mei 2008 is de ‘Brede School Loenen’ geopend, waarin naast de Graaf Florisschool ook Cbs Podium, en ‘de Klimboom’ met kinderdagverblijf ‘Bladerrijk’ en buitenschoolse opvang ‘de Knoest’ zijn gevestigd. Binnen het gebouw is ook een sportaccommodatie aanwezig.

Het adres van de school is ’t Rond 22,

3632 BP Loenen aan de Vecht.
- Karakter van de school

Als openbare school leren we kinderen om respect te hebben voor anderen; discriminatie en elkaar pesten horen daar niet bij: we willen een school zijn waar kinderen zich veilig voelen en met plezier naar toe gaan.

Als openbare school staan we open voor

kinderen van elke levensovertuiging of culturele achtergrond. We werken niet vanuit een bepaalde levensovertuiging, maar besteden wel aandacht aan inhoud en feesten van verschillende godsdiensten en culturen.

Als openbare school vinden we openheid belangrijk, en dus ook het meedenken en meedoen van ouders.

Als basisschool zijn we bestemd voor kinderen van vier tot twaalf jaar; in die acht jaar leggen we een stevige basis voor het functioneren in het vervolgonderwijs en in de samenleving.


- Schoolgrootte

Door het ministerie van onderwijs wordt 1 oktober van ieder jaar als teldatum gehanteerd, het aantal leerlingen op die datum bepaalt ook de vergoedingen die de school krijgt in het daarop volgende schooljaar. De afgelopen jaren heeft de Graaf Floris ieder jaar nog een lichte groei doorgemaakt:


2011-2012 216 leerlingen

2012-2013 224 leerlingen

2013-2014 231 leerlingen

2014-2015 240 leerlingen
2. Waar staat onze school voor?  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina