1 februari 2006. PvdA voert campagne op de Oude RijnDovnload 15.86 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte15.86 Kb.
PERSBERICHT

1 februari 2006.


PvdA voert campagne op de Oude Rijn
In het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart a.s. organiseren vier PvdA-Afdelingen en -Gemeenteraadsfracties langs de Oude Rijn een unieke campagne:

Op vrijdag 10 februari 2006 vaart de PvdA uit om te discussiëren. Bodegraven, Alphen a/d Rijn, Rijnwoude en Leiden organiseren de boottocht in samenwerking met het regionaal steunpunt Groene Hart van de PvdA.


De boottocht voert naar vier locaties: Fort Wierickeschans (Bodegraven), Alphen a/d Rijn, Groenendijk (Rijnwoude), Leiden, waar aan de wal of op de boot een discussie plaatsvindt over de toekomst van de Oude Rijn Zone en breder het Groene Hart.
Transformatievisie

Reden om de boottocht te ondernemen, is het toekomstplan Oude Rijn Zone dat de Provincie Zuid-Holland op tafel heeft gelegd (Transformatievisie), maar ook de constante stroom ideeën en plannen die rond het Groene Hart loskomen. De PvdA is van mening, dat die plannen en de inbreng van de regio en de gemeenten een plaats in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraads-verkiezingen moeten krijgen. Burgers moeten mee kunnen praten over de toekomst van hun leef- en woonomgeving.


Op de genoemde vier locaties komen de volgende onderwerpen aan de orde:


  • Fort Wierickeschans: Ontwikkelingsplanologie (d.w.z. in dialoog met regio en gemeenten), bouwen en waterberging in het Groene Hart: de casus Nieuwerbrug.
  • Alphen a/d Rijn: Mobiliteit: verbindingen in de Oude Rijn Zone, ontsluiting van Alphen a/d Rijn, ontsluiting van kleine kernen.
  • Groenendijk: Ontwikkelingsplanologie (d.w.z. in dialoog met regio en gemeenten), leefbaarheid van kleine kernen.
  • Leiden: Trek de groene grens. Hoe behouden we het groen: de casus Oud-Ade.Statenleden varen mee

Aanwezig bij de boottocht om met de regio, gemeenten en burgers te spreken over de genoemde belangrijke onderwerpen, zijn enkele Statenleden van de PvdA en PvdA-Tweede Kamerlid Joanneke Kruijsen. Natuurlijk sluiten zich wethouders en Raadsleden van de PvdA uit het gebied aan. En de PvdA zet erop in om belangengroepen, bedrijven, burgercomités, natuur- en milieuorganisaties en betrokken burgers naar de discussies te krijgen om hun mening te horen.Contactpersonen:

Peter de Jong, mobiele telefoon: 06-47278675, E-mail: p.w.j.dejong@planet.nl.

Ron Kiela, mobiele telefoon: 06 - 53248179, E-mail: kiela9@zonnet.nl
Indien u achtergrondinformatie en/of toelichting wenst, kunt u contact opnemen met Peter de Jong of Ron Kiela. Bij gebleken belangstelling wordt een persbijeenkomst voor de geïnteresseerden georganiseerd in de fractiekamer van de PvdA in het Gemeentehuis van Leiden, op woensdag 8-2-2006.
Bijgevoegd vindt u een schema met de vaartocht, aanleglocaties, discussielocaties en tijdstippen.

Meevaren (de gehele tocht of delen ervan) is mogelijk; indien u daarvoor belangstelling hebt, laat het weten aan een van beide contactpersonen.

Vaar/Reischema:
Vrijdag 10 februari 2006.
De tocht begint in Bodegraven. Vanaf 10.00 uur inschepen.

Aanlegplaats: Rijnkade te Bodegraven, tegenover timmerfabriek Ouderijn.


Vaartocht naar fort Wierickeschans: discussie/gesprek aan boord.

Aanlegplaats: Provinciale loswal tegenover het fort.

Discussie in het fort: 11.00 - 11.45 uur.
Vaartocht naar Alphen a/d Rijn: discussie/gesprek aan boord.

Aanlegplaats: Voor de Alphense brug, tegenover het Rijnplein.

Discussie op de boot.
Vaartocht naar Rijnwoude, kern Groenendijk: discussie/gesprek aan boord.

Aanlegplaats: ?

Discussie in Dorpshuis "Pleyn 68". (adres?).
Vaartocht naar Leiden: discussie/gesprek aan boord.

Aanlegplaats: Zijlpoort (adres?).

Discussie aan boord.

N.B.


Als het vriest, vaart de boot niet en gaan we per bus. Het schema blijft dan hetzelfde. De twee plaatsen waar nu discussie aan boord staat ingepland, worden dan omgezet in discussie aan wal:

In Alphen a/d Rijn: Locatie hotel-restaurant "Toor" (adres?).In Leiden: RAP architectuurcentrum (adres?).
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina