1. Inleiding Momenteel geef ik les in één 7de jaar technische (computergestuurde productietechnieken). In deze richting zitten vooral leerlingen uit de richtingen mechanicaDovnload 10.47 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte10.47 Kb.
WOENSDAG 24 FEBRUARI 2010 MARIALAND GENT
VOORBEREIDENDE NOTA BIJEENKOMST 7BSO en Se-n-se
1.Inleiding
Momenteel geef ik les in één 7de jaar technische (computergestuurde productietechnieken). In deze richting zitten vooral leerlingen uit de richtingen mechanica. De meeste leerlingen kozen voor dit zevende jaar omdat ze zich vooral verder willen specialiseren in industriële verspaning en verder willen opgeleid worden in CNC-technieken.
2. Gebruikte handboeken/cursussen etc.
Ik gebruik een aantal projecten en lesonderwerpen uit Link/Respons T7. Daarnaast gebruik ik ook een aantal lessen , dat ik zelf in elkaar stak naar aanleiding van mijn medewerking aan de leerplannen godsdienst voor 7TSO/7BSO.

Ik was in het verleden ook actief in een project rond zakenethiek. Ook hierover heb ik materiaal.


3. Samenwerking met andere vakken.
Er is weinig samenwerking met de andere vakken. De leerlingen hebben maar 8 uren algemene vakken (duits,engels, nederlands en godsdienst). Wel ben ik lid van de jury die hun geïntegreerde proef beoordeelt.
4. Kort overzicht onderwerpen :


 1. Beginnend maatschappelijk engagement
  • Van welke sociale netwerken maak ik deel uit?

  • Waar ontmoet ik mensen ?

  • Hoe ga ik om met ontmoetingen op het internet (facebook, netlog ….)?

  • Wat zijn de oorsprong, de missie en de doelstellingen van de verenigingen waarvan ik deel uitmaak.

  • Welke positie ( soort engagement ) neem ikzelf in ?

  • Het nut van vrijwilligerswerk in een vereniging.

  • Het nut van feesten en rituelen, ook kerkelijke.

  • Geëngageerden in de kerkgemeenschap

  • Engagementen tegenover grotere gemeenschappen (land, volk, wereld,kerk …)

  • Aandacht voor welzijnszorg en broederlijk delen

  • Hoe omgaan met de media? ( ook met “christelijke of kerkelijke media)?

  • Ontmoeting met verschillende geloofsvormen : zie uitzendingen

IN GODSNAAM

Speciale aandacht voor leerlingen die aangeven dat ze actief zijn in een vereniging met

een C of K in de naam. Zo geef ik de opdracht aan de leerlingen actie in KSA, CHIRO

etc om uit te zoeken waarvoor die C of K staat.
 1. Beginnend “ relationeel” engagement  • Welke samenlevingsvormen zijn er en hoe staan we er tegenover?

  • De zin en inhoud van het christelijk huwelijk?

  • Trouw en ontrouw in een relatie

  • Eenzaamheid en het alleen-zijn (Zie ook Jezus in de woestijn…)

  • Onderwerpen door de leerlingen zelf aangebracht. .

C. Leren “ethisch kiezen”
  • Actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven of zakenleven worden ethisch ontrafeld met gebruik van de stakeholdersmethode. Zie uitgewerkt voorbeeld.

  • Steeds aandacht voor de zwaksten en kansarmen.

  • Uitwerking : de voorkeursoptie voor de zwaksten ( verwijzingen naar Jezus’leven)

  • De waarde van waarden in het leven

  • Kohlberg : preconventioneel, conventioneel, postconventioneel

Ingrediënten : De film ‘ The Name of the Rose’ (soberheid, omgaan met macht, celibaat,

Franciscaanse spiritualiteit, verhouding geloof en wetenschap, ….)
Bezoek aan het Emmaüshuis in Aalst (Franciscaanse spiritualiteit).
Quiz rond christelijke media
Documenten uit Respons/ Link T7
Film “ A walk to remember “
Ethische conflicten uit de arbeidswereld uit het boekje zakenethiek
Websites van verenigingen

Johan De Sadeleerdesadeleer.johan@skynet.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina