1 Klokslag 20u00 opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom voor iedereeDovnload 24.27 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte24.27 Kb.
VERSLAG KAVF vergadering woensdag 9 maart 2016
Aanwezige clubs:: 35
Verontschuldigd:, Jacques Le Clef, Crea; Parallax, Digiclub-Duffel, Fragma13
1 - Klokslag 20u00 opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom voor iedereen.
2- Het verslag van de vorige maand werd goedgekeurd.
3BRABO 2016:

Het salon wordt door Crea Wommelgem ingericht en opent op zaterdag 23 en zondag 24 april in het bekende Fort II van en te Wommelgem.


4- Benevisie 2016:

Nog geen bericht vanwege aBW.

Zal eerlang wel gebeuren.
5 – Brabo 2017:

Wie wil zich inzetten voor deze organisatie? Graag zo vlug mogelijke kandidaten


6- Benevisie 2017:

Zal door Pallieter Lier ingericht worden.

Het laatste weekend van oktober 2017.
7 Cursussen mogen en moeten nog steeds doorgegeven worden aan Gilbert.

Gelieve indien mogelijk het logo van de KAVF zoveel mogelijk op uw catalogus te zetten.


8 - Varia:
Soms worden er meldingen gedaan in verband met aanpassing van de zilveren gids doch zonder specificatie over welke club het gaat. Wil bij iedere gevraagde wijziging zo volledig mogelijk zijn en tenminste uw clubnummer vermelden en over wie de wijziging gaat.
Nieuw op de website:

Op de pagina van de salonaankondigingen is nu ook een korte lijst met de nu reeds gekende data van salons geplaatst. Zo kunnen clubs die geen vast salonschema hebben, dan een meer geschikte datum vinden. Alzo kan er misschien een betere spreiding van de salons komen. Salons in 2016 mogen reeds gemeld worden.


Via de pagina van de Zilveren Gids kan men nu zelf de etiketten afdrukken. Deze staan in een pdf file op de pagina. Het is de bedoeling om zelf op een labelblad A4 3 X 8 stickers af te drukken. Dus geen labels meer bij Jacques Le Clef bestellen.
Uw uitnodigingen voor uw salon mag altijd naar Jan De Gueldre gemaild worden om op de website te zetten. Om deze website niet over te belasten wordt wel gevraagd om een digitaal bestand van uw flyer (uitnodigingskaart) door te sturen en niet een eventuele affiche. Graag uw aankondigingen in formaat 1000 x 500 pixels.
Er zal ook een lijst met e-mails van de verschillende clubs op de website komen. Moesten er fouten in staan, wil dan Jan verwittigen om de juiste informatie te plaatsen.
Op de website is er een nieuw hoofdstuk bijgekomen: GALERIE:

Voorlopig met nog alleen met de foto’s van het Brabo Salon. Later zullen de digitale beelden er ook opkomen.

Wij willen graag uw mening hierover kennen.

Wil ook nazien of uw foto bij uw naam staat.


Er is weer een nieuwe Cd in de collectie bij gekomen, 42ste Interclub wedstrijd (gemaakt door Fodiac)
Ingevolge de overvolle toestand van de parking aan het PC, en aan het station stelde Jozef voor om de oude parking van het fabriek van Bekaert te gebruiken. Deze parking kan men bereiken ,

 • Voorbij de overweg naar links

 • Straat ten einde

 • Iets naar rechts

 • Aan uw linkerkant

 • Dan te voet door sportparkje en poortje aan PC.


9- KAVF uitstap 2016:

Mark d ’Hanens wordt de nieuwe reisleider, dit jaar nog met Jan.

Op zondag 11 september 2016 gaat de reis naar Haarlem.
10 – Programma volgende maanden:
April: AV-groep Rijen met een programma Audiovisuele Reeksen

Mei:


Juni:
11 – Dagorde volgende vergadering: april 2016

 • Goedkeuring vorig verslag

 • Agendapunten

 • Varia


12 - Jury’s gevraagd:

Focus spoor Antwerpen beoordeelt werk van Argus Boom

Agfa Gevaert beoordeelt werk van Smile

Zefoda Zemst beoordeelt werk van Aartselaar.

Candid Munster Bilzen vraagt een aantal clubs die willen jureren. Jan had een overzicht gemaakt in verband met vraag van deze vereniging, enkele clubs stelden belangstelling en namen het overzicht mee (waarvoor onze dank).

Enkele clubs hebben reeds gereageerd: • Diafo Koningshooikt voor juni

 • Licht & schaduw voor september

 • Agfa Gevaert en Imago Hamme willen elk jureren voor de clubwedstrijd eind oktober.

Wie nog wil jureren neemt DRINGEN contact op met Jan De Gueldre.
Na het algemene gedeelte was het de beurt aan de spreken van de avond:
CHRIT STIJNEN met MACROFOTOGRAFIE:
Spreker begon met een kort overzicht hoe hij in de fotografie is gekomen.

Begon met het fotograferen van insecten en zette deze foto’s op websites ter beoordeling, de reacties waren soms tamelijk hard. De foto’s waren niet scherp, verkeerde opnamehoek en meer andere onvolmaaktheden.

Alzo is spreker zich dieper gaan inwerken in de macrofotografie.
Macrofotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn.

Wij spreken van macrofotografie wanneer de vergroting groter of gelijk is aan één.


Wanneer de vergroting kleiner is dan één, spreken we van close-up, of anders gezegd, wanneer het beeld op film of sensor groter of gelijk is aan het gefotografeerde voorwerp, spreken we van macro.
De afbeeldingsmaatstaf (vergroting/ verkleiningsfactor) is de brandpuntsafstand van het objectief gedeeld door de afstand van de sensor tot het object.
Lens van 100 mm

Afstand sensor tot objectief is 200 mm, de vergroting is dan 0,5 dus Close –up.


Lens van 100 mm

Afstand sensor tot objectief is 75 mm, de vergroting is dan 1,33 dus macro.


Welk materiaal wordt er gebruikt:

 • Macrolens ( van 90 tot 200mm)

 • Statief (met de mogelijkheid om de camera zo laag mogelijk op te stellen.

 • Gepaste kledij (aangepast aan de omgeving)

 • Afstandsbediening

 • Een aantal klemmen om sommige voorwerpen een betere plaats te geven

 • Reflectiescherm

 • Schaartje (om storende elementen weg te knippen of om het te fotograferen voorwerp beter voor de lens te krijgen zie ook de klemmen.

 • Petje om omgevingslicht te temperen

 • Zwarte doek (zoals vroeger om invallend licht te verminderen

 • Muggenspray

Camera instelling: • Spotmeting gebruiken (scherpstellen op het oog van het insect)

 • Diafragma voorkeuze

 • Manueel scherpstellen

 • Lage ISO waarde gebruiken

 • Gebruik maken van de scherptediepteknop

Hoe gaan we te werk in het veld: • Eerst eens goed rondkijken;

 • Gebruik uw ogen;

 • Statief gebruiken:

 • Op ooghoogte werken;

 • Experimenteren;

 • Storende elementen wegnemen (schaartje)

 • ’s morgens vroeg of bij avond: vroeg in de morgen (4 à 5 uur) zijn soms de insecten bedekt met dauwdruppels en kunnen ze nog niet wegvliegen.

Na een korte pauze werden er eerst enkele beelden getoond hoe het er in de praktijk werkt.


Nu werd er een aantal beelden getoond hoe het NIET moet (onscherp, slechte achtergrond, slechte plaatsing)
Tot slot volgden er twee reeksen beelden hoe het wel moet en kan:

 • Vlinders

 • Insecten

 • De geboorte van een libel

Hiermee werd de avond afgesloten en werd de gastspreker door de voorzitter hartelijk bedankt voor de boeiende uitleg.


Foto’s van Christiaan Stijnen kan men op volgende website terugvinden:
http//chrits.jalbum.net
Verslaggever: Etienne Van HeesDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina