1 Kronieken 16: 11 Vraagt naar de here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendigDovnload 5.87 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte5.87 Kb.
1 Kronieken 16:11

Vraagt naar de HERE en zijn sterkte,

zoekt zijn aangezicht bestendig.
Bij voortduring zijn aangezicht zoeken is niet moeilijk als je bedenkt dat Hij in je woont door de heilige Geest, je bewust zijn van Hem is al voldoende, want dan zoek je zijn aangezicht en verwacht je zijn kracht. Hoe belangrijk is het dat er vanuit ons een zoeken en vragen is, een volkomen verlangen om dicht bij Hem te blijven, want het hart van wie Hem zoeken, verheugt zich. In zijn heilige naam mogen wij ons beroemen, want door die naam mogen wij Hem aanroepen, Hem groot maken en zijn daden bekend maken. Hij is een God van wonderen, een God van uitreddingen, in Jezus is Hij onze Vader geworden, Hij is het die ons heeft verlost uit de macht der duisternis, en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in volkomen verlossing en aanneming als zijn zonen.
Psalm 29:1-2

Geeft de HERE, gij hemelingen, geeft de HERE heerlijkheid en sterkte;

geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam,

buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos.
Bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid, bekleed met Christus, mogen wij komen voor de genadetroon van God, om Hem de heerlijkheid van zijn heilige naam te geven. Hij heeft alles geschapen, aan Hem is alle eer en macht, alle lofprijs en dankzegging, en tot in eeuwigheid mogen wij Hem aanbidden want Hij is onze God. Hij is de enige waarachtige God, eeuwig leven heeft Hij ons gegeven, Hij wilde dat wij Hem zouden leren kennen door de Geest van wijsheid en openbaring, om verheerlijkt te worden door ons.
Openbaring 5:13

En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is,

en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht

tot in alle eeuwigheden.
Een vooruitzicht die zijn weerga niet kent, ons verlangen om Hem te vragen en te zoeken, heeft ons gebracht dat wij Hem hebben leren kennen zoals Hij is. Hem dienen heeft ons in zijn nabijheid gehouden, Hij troont op de lofzangen van ons zijn volk, wij kronen Hem met alle eerbied en ontzag voor zijn heilige naam.
Openbaring 22:3b-4

En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien

en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina