1. Lokale besturen hoofdrolspeler in woonzorgnetwerken?Dovnload 5.95 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte5.95 Kb.
SENIOR-focus, extra nummer

Elke maand kort elektronisch nieuws voor het lokaal senioren- en thuiszorgbeleid

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

9 januari 2009, nummer 69
1. Lokale besturen hoofdrolspeler in woonzorgnetwerken?

Het lokaal sociaal beleid heeft als belangrijkste doelstelling de toegang tot de dienst- en hulpverlening voor alle inwoners van de gemeente te verzekeren. Daartoe maakten de lokale besturen (zonder dat daartoe middelen ter beschikking gesteld werden) een Lokaal Sociaal Beleidsplan op. In het kader van die opmaak inventariseerden zij de noden van de (potentiële) gebruikers, signaliseerden zij lacunes in het aanbod en werkten zij aan afspraken tussen de bestaande aanbieders om die lacunes in te vullen. Dit uiteraard met respect voor de eigenheid en de sterktes van iedere aanbieder. Lokale besturen spelen dus de hoofdrol in het lokaal sociaal beleid, zoals Minister Vanackere onlangs nog bevestigde. Deze hoofdrol zien we echter helemaal niet terugkomen in het ontwerp van woonzorgdecreet. Nochtans zou het opzetten van de woonzorgnetwerken kunnen voortbouwen op het Lokaal Sociaal Beleidplan en een belangrijke sectorale realisatie van dat lokaal sociaal beleid kunnen zijn.

De uitgangspunten van lokaal sociaal beleid en de doelstellingen van de woonzorgnetwerken lopen bovendien sterk parallel. Wanneer lokaal sociaal beleid de toegankelijkheid van de zorg wil waarborgen, wil de decreetgever met de zorgnetwerken het zorgcontinuüm rond de gebruiker garanderen. In de filosofie van de beide decreten staat de gebruiker en zijn behoeften centraal. Om deze doelstelling te ondersteunen, werkte de VVSG een voorstel van tekst uit rond de tekst van woonzorgdecreet die dinsdag 13 januari zal voorliggen in de commissie welzijn, volksgezondheid en gezin van het Vlaams parlement. De doelstelling van deze tekst is de gebruikersgerichtheid van de woonzorgnetwerken te garanderen en ervoor te zorgen dat voldoende van de gebruikers bereikt worden door de samenwerkende partners om zorggarantie te kunnen bieden voor de zorgbehoevenden die dat wensen en nodig hebben. We gaan ervan uit dat de Vlaamse volksvertegenwoordigers zich kunnen vinden in onze argumenten en er rekening mee houden in hun bespreking. De tekst met argumenten is te vinden op www.vvsg.be

Meer info mailto: peter.sels@vvsg.be (stafmedewerker lokaal sociaal beleid), elke.vastiau@vvsg.be (stafmedewerker ouderenzorg), elke.verlinden@vvsg.be (stafmedewerker thuiszorg)Redactie: VVSG-stafmedewerkers team welzijnsvoorzieningen

© V V S GDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina