1. Opening / de agenda wordt vastgesteldDovnload 13.23 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte13.23 Kb.
Verslag 15e vergadering Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken, 23 april 2009 in de bibliotheek van het NKI-AVL te Amsterdam.
Aanwezig: Suzanne Bakker (NKI), Nigel Browne (IHS), Jos Damen (ASC, secr., verslag), Rianne Heijmans (COGIS), Geert-Jan Koot (Rijksmuseum) Max Lebouille (Cultuurnetwerk), Saskia Leefsma (Boekman), Willem van der Molen (KITLV), Wiljan Puttenstein (PTHU Kampen), Jeanine Ridder (RIVM), Co Seegers (IISG), Nita Smit (Filmmuseum), Johan van de Walle (SHCL).
Afmeldingen/afwezig: Anne Bergsma (van Leer), Patricia Darvis (IHE), Marjet Douze (IIAV), Geert Harmanny (TU Kampen), Aad Janson (Vredespaleis), Marga Koelen (ITC), René Kruis (NIOD), Onno Mastenbroek (Nijenrode), Tilly Minnée (KIT), Ingrid van Neer-Bruggink (Augustijns Instituut), Michiel Nijhoff (Stedelijk), Joop VanderHeiden (RACM), Michel Wesseling (ISS, voorz.), Ans ter Woerds (Geldmuseum).
1. Opening / de agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag vergadering 19 januari:

-N.a.v. punt 2 (regeling copyright): Leefsma meldt dat de regeling nog op zich laat wachten.

Smit: op de eigen locatie mag je de zelf verzamelde informatie digitaal aanbieden.

Bakker heeft JSTOR gevraagd of er belangstelling is voor digitalisering van oudere biomedische tijdschriften. Dergelijke acties kunnen het ruimtegebrek helpen verminderen. Damen: behalve JSTOR zijn ook Internet Archive (www.archive.org), Europeana (www.europeana.eu) en dbnl (www.dbnl.org) actief met massadigitalisering.

Bakker: wellicht LIBER (www.libereurope.eu) interesseren voor digitaliseringsprojecten?

-N.a.v. punt 3: Van de Walle vraagt of de WSWB-rekening verstuurd kan worden.

-N.a.v. punt 7 (Rondvraag): Heijmans: bij Cogis doet een stagiaire onderzoek naar de mogelijkheden van Federated search. Van de Walle vraagt of het uiteindelijke advies rondgestuurd kan worden. Lebouille vestigt de aandacht op het deeplinken van records (bijv. in de catalogus van Wageningen) en op de vindbaarheid van catalogusrecords in Google.
3. SURF

Geen nieuws


4. UKB

Op de agenda van de UKB-vergadering 9 april stonden:

-Rapport Benchmarking 2007

-Notitie IBL: er komt per 1 juli een kostenverhoging (naar EUR 6,50); er zijn plannen voor inperking (geen leveranties aan commerciële instellingen meer), maar niet voor januari 2010.

-Notitie bewaarbeleid

-Onderhandelingen over licenties


Ridder kaart het probleem van DRM (Digital Rights Management) aan, onder meer voor leveranties van Subito, Keulen en British Library. Lebouille noemt DRM gespartel in de marge: een achterhoedegevecht. Hij wijst op Pirate Bay en LimeWire.

Bakker vindt het vreemd dat het UKB de uitzonderingspositie van papieren IBL niet doorgetrokken heeft naar het electronische IBL.


5a. Samenwerkingsverbanden

Cogis: lid van BPZ-consortium. Dit levert onder meer IBL-voordeel op, omdat men eerst onderling zoekt. De database is op tijdschriftniveau. Verder: National Center for PTSD (veteranen), URI over mensenrechten en Stichting Pharos.


IISG: in KNAW onder meer werkgroep collectievorming en werkgroep digitalisering. Verder: Universiteiten (CAO), Adamnet, Intern. Association of Labour Institutes (databank met TOCs, unieke tijdschriftartikelen, collectievorming, IBL)
PTHU Kampen: samenwerking onder meer via Vereniging voor Theologisch Bibliothecariaat (zelfst. theol. univ. en vakreferenten grote universiteiten), Vlaamse tak, Europese vereniging.

Mni-consortium, bijv. voor EBSCO.


NKI: CC Ziekenhuizen (eigen collecties daarmee in GGC zichtbaar en voor IBL beschikbaar), pogingen voor samenwerking met kankerbibliotheken op Europees niveau,

EAHIL (European Association for Health Information and Libraries Association; gebruikersonderzoeken, open access initiative, cursussen voor conferenties, bijv. gebruik PubMed, copyright), IFLA (Intern. Congr. On Medical Libr.). NKI-catalogus wellicht in Adamnet.


Rijksmuseum: Adamnet (visitekaartje, digitale bibl., Adamnet-pas), nieuw statistiekprogramma. Nationale samenwerking: overleg kunstbibliotheken Nederland (collectievorming), Nederl. Fotografie Bibliotheek (6 bibl+Rijks+Sted., AdLib-database).

Internationaal: artlibraries.net (federatieve zoekmachine, Getty, Metrop., Rijks), IFLA-section art libraries.


KITLV: KNAW-instituut, diverse werkgroepen. Europees verband: SEALG (South East Asian Library Group). Australië: gedeelde tijdschr-lijsten. Amerika (Library of Congress, Cormosea. Samenwerking met Universiteit Leiden.
SHCL: IHOL (onderwijs & onderzoeksbibl. Limburg, materiaal beter toegankelijk maken), RCL (federatieve zoekmachine Regionale Catalogus Limburg, inkoop catalogiseersysteem, gemeenschappelijke pas). Duits/Belgisch: samenwerking Luik, Aken en Hasselt. Verder Europees expertisegenootschap voor erfgoed en archieven.
Filmmuseum: Adamnet (SRU-koppeling Bibis); overleg kunsthistorische bibliotheken Nederland, informeel overleg vakreferenten UBs. Internationaal: FIAF (The International Federation of Film Archives, cursussen en indexering).
Boekman Stichting: veel voordelen van samenwerkingsverbanden. Onder meer: Adamnet, Kunsthistorische bibliotheken Nederland (interne doorverwijzingen). Internationaal: Istanbul Bilgi University (digitale samenwerking, cursussen).
Cultuurnetwerk: Compendium Cultuureducatie. Samenwerkingsverbanden op andere manieren. Dag voor cultuureducatie. Onderzoekers, scriptieprijs, expertmeetings.
RIVM: officieel aansluiting bij Ministerie, maar inhoudelijk zeer diverse contacten met andere organisaties (universiteitsbibliotheken, WSWB, VUBIS). Op Europees niveau worden de mogelijkheden bekeken.
IHS: verbonden met Erasmus Universiteit. Bijzondere databases EUR. RotterdamNet.

IHS doet projecten in verschillende landen.

5b. Bibliografische softwarepakketten

Er zijn verschillende pakketten: onder meer Endnote, ProCite, Reference Manager, RefWorks, Zotero.

Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

Bakker geeft een demonstratie van het gebruik bij het NKI.

Zoekacties in PubMed; resultaten naar Reference Manager, trefwoorden naar afdelingen, impactfactor + citatieanalyses. Mogelijkheid tot maken van subject bibliography m.b.v. Reference Manager.

Met Endnote kan je een eigen database op het web zetten. Zotero werkt in de Firefox browser.


6. Rondvraag

-Seegers: IISG test momenteel KOHA, een open source bibliotheeksysteem, oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. KOHA lijkt flexibel, ook voor invoer en koppeling. Test is t/m half juni. OPAC en uitleen blijft Lucene. Rijksmuseum en Vredespaleis testen KOHA ook uit. Rijksmuseum gaat dit jaar over.


-Puttenstein: LBS4 van OCLC is als lokaal bibliotheeksysteem geïnstalleerd.
-Van de Walle: catalogus SHCL et al. nu ook in Worldcat te vinden.

VOLGENDE VERGADERING DONDERDAG 24 SEPTEMBER RIVM BILTHOVENDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina