1. Opening en vaststellen agendaDovnload 12.38 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte12.38 Kb.
Verslag MR vergadering van 11 januari 2010.
1. Opening en vaststellen agenda.
Welkom op de 1e vergadering van dit jaar.

Toevoegen bij schoolzaken: brief voorschoolse opvang.

punten vanuit de OR.

2. Verslag mr-vergadering.
Het verslag moet nog op de site.

De tasjes worden in januari uitgedeeld aan alle leerlingen. Dit wordt gedaan tijdens de opening van de wall of fame.

Het verslag over binnen milieuonderzoek is binnen.

Veiligheidsplan is klaar en is door gelezen door Monique. Ans gaat hem ook nog doorlezen.

Verklarende woordenlijst komt nog.

Fotosite, 1 ouder had iets besteld. Mede hierdoor wordt het advies van de MR opgevolgd.


3. Ingekomen stukken.
Er is niets binnen gekomen.
4. Evaluatie schoolplan 09/10.
*- betekent nog niet, *+ betekent loopt goed.

Columbusklas: er wordt gekeken of de selectiecriteria via SIDI-R gedaan kan worden. Er wordt kort uitleg gegeven over deze nieuwe manier/normering.

Uitleg overgang groep 2 naar 3, dit komt terug in het jaarverslag.
5. Zorgplan.
Korte uitleg van het doel van het samenwerkingsverband.

Er kunnen diverse subsidies worden aangevraagd, zoals vorig jaar voor de columbusklas.

We gaan via de volgende procedure dit punt behandelen. Ans en Carry gaan het voorbereiden en bevindingen opschrijven. Als alles goed is kunnen wij instemmen.
6. Nieuwbouw.
5 januari was er openraadhuisavond met 1 v.d. onderwerpen de gebiedsvisie.

12 januari bespreekstuk over financiele haalbaarheid en stedenbouwkundige visie.

2 februari als hamerstuk, goedkeuring gebiedsvisie.

Daarna volgt het bestemmingsplan en bouwplannen.


7. Bestaand gebouw en meubilair.
Er komt iemand langs vanuit de Lucas om de staat van het gebouw te beoordelen. Dan weten we wat er wel en niet gedaan moet worden. Naar aanleiding daarvan zal de MR bespreken welk onderhoud/aanpassingen noodzakelijk en wenselijk zijn om de uitstraling en de staat van het bestaande gebouw op pijl te houden en welke zaken met het oog op de nieuwbouw niet worden uitgevoerd.
8. Schoolzaken.
Punten vanuit de OR.

- Wat en hoe is het beleid bij afwezigheid van leerlingen? Dhr. Kalpoe komt in het hoofdgebouw langs de groepen en belt ouders als er 1 kind niet is afgemeld. Op de Valkhof doen de leerkrachten dit zelf. Het werkt prima.

- De OR wil graag een ouderworkshop organiseren over kinderehbo.

- De OR wil graag een prikbord voor mededelingen en brieven op te hangen, wil de MR dat ook? Nee, niet nodig.

- Vragen over de zijdeur bij de kleutergang.

Hij is gesloten i.v.m. weglopende kleuter(s). We kijken naar een betere oplossing, maar veiligheid gaat voor. Het ongemak is bekend en niet ideaal.

- Kerstviering was sfeervol en verrassend. Ouders vonden het jammer dat kleine kinderen niet welkom zijn, zij verstoren de viering. De OR vond de toon in de brief negatief overkomen. Misschien toch weer een kinderopvang overwegen.
Voorschoolse opvang wordt vanaf 4 januari door de school zelf geregeld, net als de overblijf.

Voordeliger door een vaste jaarkaart. Door gebruik van de strippenkaart ook flexibele opvang mogelijk. Vanaf 7.30 uur opvang op school. Herhaling van deze verandering komt in de trampetter.


Joost vraagt hoe de MR tegenover het elektronisch versturen van de Trampetter en evt brieven staat. MR stelt voor om bij wijze van expiriment de Trampetter ook via de mail te versturen aan ouders die daarop prijs stellen. Hij wordt als bijlage meegestuurd naar de ouders. Ook wordt hij samen met overige brieven uitgedeeld in de klassen. Alle brieven worden ook via de mail naar de leerkrachten gestuurd.
Informatiepakket en welkomstpakket.

Informatiepakket voor ouders die overwegen om hun kind hier in te schrijven en meer informatie willen.

Welkomstpakket: een tasje met daarin alle formulieren, zoals inschrijfformulier voor vaste overblijf. Ook en leuk boekje voor het kind. Alle kinderen die 4 jaar zijn ontvangen deze tas op de eerste echte schooldag.

Er moet nog een formulier komen voor de voorschoolse opvang.

Ans gaat het aanmeldingsformulier bekijken en aanpassen zodat het duidelijker wordt.
9. GMR.
Geen bericht/verslag.
10. Vooruitblik vergadering 1 maart.
Overblijfouders ( Marianne en Sandra) uitnodigen. Robert gaat dit doen.

Samenwerkingsverband, instemming.


11. W.v.t.t.k. en rondvraag.
Niets.
12. Sluiting.
21.55 uur einde vergadering.
Aktiepunten:
Ans en Carry gaan zorgplan voorbereiden.

Robert gaat overblijfouders uitnodigen.

Ans gaat aanmeldingsformulier aanpassen en wijzigingen naar Joost mailen.

Edy heeft nieuwkantoormail: edy.zonneveld@agentschapnl.nl

Joost gaat wall of fame openen en tasjes uitdelen aan alle leerlingen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina