1000 ae amsterdam Telefoon 14 020Dovnload 17.18 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte17.18 Kb.
/
Bezoekadres

Amstel 1


1011 PN Amsterdam
Postbus 202

1000 AE Amsterdam

Telefoon 14 020

Fax 020 256 4433

www.amsterdam.nl/leidseplein

Het stadhuis is bereikbaar per tram lijnen 9 en 14 of metro lijnen 51, 53 en 54 halte Waterlooplein.


Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Aan de bewoners en ondernemers Leidseplein en omgeving


Datum

03 augustus 2015


Behandeld door

Mw. M. Grotenhuis, omgevingsmanager projectbureau Leidseplein

Onderwerp

Start voorbereidende werkzaamheden augustus - september 2015Geachte heer, mevrouw,

Graag informeren wij u over de start van de voorbereidende werkzaamheden rond het Leidseplein. Wellicht heeft u de eerste bouwhekken al gezien? Komende periode gaat u meer merken van de voorbereidende werkzaamheden voor o.a. de renovatie van de Leidsebrug.


Kaartje

Bij deze brief vindt u een overzichtelijk kaartje met daarop de werkzaamheden van de komende maanden ingetekend. Hierin lichten we het werk in de periode augustus en september toe. Ook vindt u in deze brief de gegevens van de betreffende contactpersonen.


Werkzaamheden, start in augustus:
Leidsebosje

De kiosken bij de brug in het Leidsebosje worden enkele meters verplaatst voor de aanleg van een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers. Deze komt ten oosten van de Leidsebrug en wordt aangelegd om de Leidsebrug te kunnen afsluiten voor renovatie. Deze werkzaamheden starten eind juli/begin augustus en duren circa 2 weken.


Leidsebrug

Voor de ingrijpende renovatie van de Leidsebrug dient de brug te worden vrijgemaakt van leidingen en kabels. De kabels krijgen een plek over de tijdelijke brug. Hiervoor komen er aan weerszijden van de Leidsebrug mantelbuizen onder de trambaan. Voor het plaatsen van de tijdelijke brug worden de natuurstenen elementen op de hoeken aan de oostzijde verwijderd. Dit werk begint medio augustus en duurt 5 weken.


> Hinder: er is verkeers- en geluidshinder, bij de brug vindt ook incidenteel nachtwerk plaats.

Raamplein, Weteringschans en de Zieseniskade: aanleg gemengde parkeervakken

Op korte termijn wil stadsdeel Centrum het ‘wild’ scooterparkeren op het Leidseplein terugdringen. Scooters moeten binnenkort in de vakken gaan parkeren, doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete. Omdat er momenteel onvoldoende parkeergelegenheid is voor scooters, worden eind augustus gemengde vakken voor het parkeren van fietsers en scooters aangelegd op het Raamplein, de Weteringschans (voor het Barlaeus Gymnasium) en aan de Zieseniskade (achter het Barlaeus Gymnasium). Dit duurt in totaal ongeveer twee weken.


Kleine-Gartmanplantsoen

In de nacht van zondag op maandag 23/24 augustus tot en met vrijdag 4 september 2015 werkt het GVB aan het tramspoor op het Kleine-Gartmanplantsoen (ten oosten van de tramkruising). De tramrails zijn versleten en worden in verband met de veiligheid vervangen. Dit betreft regulier onderhoud. Om de periode waarin het GVB werkt zo kort mogelijk te houden, werken ze dag en nacht door. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het GVB op telefoonnummer 0900-8011 (maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur). Een overzicht van actuele werkzaamheden staat ook op www.gvb.nl/werkaandeweg


> Hinder: er is verkeers- en geluidshinder. Auto’s kunnen met gepaste snelheid langs het werkgebied. Tram 7 en 10 blijven rijden, alleen de halte wordt ingekort. Fietsers rijden ook langs het werkgebied en het voetpad is gewoon bereikbaar.
Werkzaamheden in september:
Leidsekade West (tussen de Marnixstraat en het Amsterdam American Hotel)

Op de Leidsekade West tussen huisnummer 86 en de Leidsebrug voert Liander werkzaamheden aan de gasleiding uit. Het werk start in september en duurt naar schatting 5 weken. Voor de werkzaamheden is het noodzakelijk hier dan alle autoparkeervakken op te heffen om het werk uit te voeren en voor opslag van materiaal en materieel (buizen, keten etc.). Gelijktijdig wordt er gewerkt rondom de brug. Op de hoek van de Leidsekade bij het Amsterdam American Hotel wordt één boom verwijderd voor de werkzaamheden en vanwege verkeersroutes tijdens de renovatie van de brug.


> Hinder: er is verkeers-, parkeer- en geluidshinder. De Leidsekade West is gestremd voor doorgaand verkeer. Laden en lossen blijft mogelijk en de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten is gegarandeerd. Aan de westzijde van de stremming gaat het verkeer in twee richtingen rijden via een keerlus. Zie ook het bijgevoegde kaartje.


Doorkijk naar werkzaamheden in het najaar

In oktober start het werk aan kabels en leidingen op de vier hoeken van de Leidsebrug en Leidsekade oost (richting Hirsch Garage). Op de plek van het groen op het Kleine-Gartmanplantsoen komen in november tijdelijke fietsparkeerplaatsen. De optie om rond het plantsoen ook scooterplekken te realiseren, waar eerder sprake van was, is komen te vervallen. In november worden op de Zieseniskade de schuinparkeervakken omgedraaid evenals de rijrichting. Aan de zijde van de Spiegelgracht komt een verzinkbare paal (Vezip). Hierover ontvangt u later meer informatie.


Voordat de werkzaamheden in het najaar plaatsvinden, informeren wij u weer.
> Let op, planningen kunnen wijzigen. U vindt alle informatie en de meest actuele planning op onze website www.amsterdam.nl/leidseplein
Contact
Vragen over de werkzaamheden of hinder?

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u terecht bij het team Directie & Toezicht.
  • Frans Blüm, projectopzichter, telefoonnummer 06 5571 7786, Frans.Blum@amsterdam.nl

  • Eric van Ham, projectopzichter, telefoonnummer 06 1600 9798, Eric.van.Ham@amsterdam.nl


Overige vragen over het project?


  • Marjanne Grotenhuis, omgevingsmanager, telefoonnummer 06 3064 4954 (ma t/m do), marjanne.grotenhuis@amsterdam.nl.


Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de vernieuwing van het Leidseplein en alle werkzaamheden? U kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via projectleidseplein@amsterdam.nl.Met vriendelijke groet,
Namens Projectbureau Leidseplein
Jeroen van Straten, Projectdirecteur a.i.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina