1000 ae amsterdam Telefoon 14 020Dovnload 12.25 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte12.25 Kb.
/
Bezoekadres

Amstel 1


1011 PN Amsterdam
Postbus 202

1000 AE Amsterdam

Telefoon 14 020

Fax 020 256 4433

www.amsterdam.nl/leidseplein

Het stadhuis is bereikbaar per tram lijnen 9 en 14 of metro lijnen 51, 53 en 54 halte Waterlooplein.


Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Aan de bewoners en ondernemers Leidseplein en omgeving


Datum

24 augustus 2015


Behandeld door

Mw. M. Grotenhuis, omgevingsmanager projectbureau Leidseplein

Onderwerp

Werkzaamheden Leidsekade West vanaf 31 augustus aanstaandeGeachte heer, mevrouw,

Begin augustus hebben wij u per brief geïnformeerd over de werkzaamheden op en rond het Leidseplein dit najaar. Daarbij hebben wij aangegeven dat er vanaf maandag 31 augustus tot begin oktober werkzaamheden plaatsvinden op de Leidsekade West. Hierbij ontvangt u de laatste informatie over deze werkzaamheden.


Werkzaamheden Liander Leidsekade West en Leidsebrug

Op de Leidsekade West tussen huisnummer 86 en de Leidsebrug start Liander op maandag 31 augustus met werkzaamheden aan de gasleiding. Liander schat in dat dit werk in totaal ongeveer vijf weken duurt, en dus begin oktober klaar zal zijn. Aansluitend gaat het werk rondom de Leidsebrug door. Het eerste deel van de vijf weken wordt er gewerkt ter hoogte van huisnummer 86. Daarna zijn er werkzaamheden tussen huisnummer 86 en de Leidsebrug. Het werk gaat met het nodige graafwerk gepaard. Er zal enige geluidshinder zijn.


Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

De Leidsekade West is tijdens de werkzaamheden gestremd voor doorgaand verkeer. De gehele periode blijft laden en lossen mogelijk en is de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten gegarandeerd. Tijdens het werk bij nummer 86 is de kade vanuit beide richtingen bereikbaar voor (bestemmings)verkeer. Er worden hiervoor tijdelijke keerlussen aangelegd. Tijdens de weken dat het werk tussen huisnummer 86 en de Leidsebrug wordt uitgevoerd, is (bestemmings)verkeer alleen mogelijk tot aan de grens van het werk.


Tijdelijk opheffen autoparkeervakken

Zoals we u in de eerdere bewonersbrief meldden, is het voor de werkzaamheden noodzakelijk langs de Leidsekade van de Leidsebrug tot aan nummer 80 gedurende deze werkzaamheden tijdelijk alle autoparkeervakken op te heffen. Deze ruimte is nodig voor de uitvoering van het werk en voor de opslag van materiaal (buizen, keten etc.). Als Liander klaar is, zal nog langere tijd een aantal parkeerplaatsen (ter hoogte van huisnummers 82-88) niet kunnen worden gebruikt. Dit heeft te maken met de opslag van materiaal voor het werk aan de Leidsebrug. Begin oktober zijn de parkeervakken weer beschikbaar en worden de Amsterdammertjes teruggeplaatst.


Vervolg

In de periode oktober-december zullen er incidenteel nog stremmingen zijn rondom de Leidsebrug . Dit heeft te maken met werkzaamheden op de vier hoeken van de Leidsebrug. April 2016 start de renovatie van de Leidsebrug.


Contact
Vragen over de werkzaamheden of hinder?

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u terecht bij het team Directie & Toezicht:  • Frans Blüm, projectopzichter, telefoonnummer 06 5571 7786, Frans.Blum@amsterdam.nl

  • Eric van Ham, projectopzichter, telefoonnummer 06 1600 9798, Eric.van.Ham@amsterdam.nl


Overige vragen over het project?

  • Marjanne Grotenhuis, omgevingsmanager, telefoonnummer 06 3064 4954 (ma t/m do), marjanne.grotenhuis@amsterdam.nl.


Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de vernieuwing van het Leidseplein en alle werkzaamheden? U kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via projectleidseplein@amsterdam.nl.Met vriendelijke groet,
Namens Projectbureau Leidseplein
Jeroen van Straten, Projectdirecteur a.i.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina