11e jaargang nr. 15 22 april 2005 *Nieuw zand in de zandbakDovnload 10.75 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte10.75 Kb.

11e jaargang nr. 15 22 april 2005
*Nieuw zand in de zandbak :
Van tijd tot tijd wordt het zand in onze zandbak ververst. Binnenkort zal dit ook weer gebeuren, maar eerst zal het ''oude" zand moeten worden verwijderd.

Wanneer u nog een aanhanger met geel zand kunt gebruiken dan is het mogelijk om dit zelf op te halen en mee te nemen. Dit kan dagelijks gebeuren, het liefst na schooltijd (tussen 15.30 en 17.00 uur is het hek meestal wel open ; anders even bellen tel.682508).


*Schoolreisje :
De schoolreisjes zijn nu definitief als volgt vastgesteld : (in tegenstelling tot wat in de schoolkrant stond).

Groep 1 en 2 : donderdag 16 juni

Groep 3 t/m 7 : dinsdag 14 juni

Het lukt helaas niet om alle schoolreisjes op dezelfde dag te laten plaatsvinden i.v.m. de beschikbare bussen en het reserveren van de accomodatie van de kleuters.


*Koninginnedag :
De wagen voor koninginnedag is bijna klaar. Het is een fleurige wagen geworden met als thema “kinderen van de wereld”. Er kunnen helaas niet zoveel kinderen op de wagen; er moest een selectie gemaakt worden. Dit is inmiddels gebeurd en de betrokken ouders zijn hiervan op de hoogte. We hopen natuurlijk dat de andere kinderen zoveel mogelijk meedoen met een versierde fiets, kar of skelter. Alvast heel veel plezier gewenst. We hopen op een zonnige koninginnedag! Alle ouders die geholpen hebben en vooral de familie Leemgraven, die hun schuur, gereedschap e.d. ter beschikking heeft gesteld: hartelijk dank!
*Kerkschooldienst:
Zondag 24 april a.s. wordt er een kerk-school-dienst gehouden, met als thema “De beste stuurlui staan aan wal”. De dienst begint om 9.30 uur en wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk te Lutten. De kinderen die iets voordragen in de dienst worden voorin de kerk verwacht, maar de meeste kinderen kunnen gewoon bij hun ouders zitten. Na afloop is er koffie en fris in Pro Rege.
*Verkeersexamen:
Het theorie examen is inmiddels achter de rug. De einduitslag wordt op dit moment nog bepaald; nog niet alles is nagekeken. In de loop van de dag krijgen de kinderen de uitslag!

Dinsdag 26 april wordt het praktijk-verkeersexamen afgelegd door de kinderen van groep 8. We vertrekken bij school om 14.00 uur. De start is om 14.45; de kans is aanwezig dat we pas om 16.00- 16.30 uur weer terug zijn. Succes gewenst allemaal!!!*Medezeggenschapsraad:

In de medezeggenschapsraad van onze school is een vacature ontstaan. Tonny Scholten heeft 8 jaar lang zijn werk als secretaris fantastisch uitgevoerd. Daar Aniek nu in groep 8 zit en van school gaat heeft hij geen kinderen meer op De Fontein en kan zijn taak in deze niet voortzetten. We zijn op zoek gegaan naar een vervanger.

De heer W. Odink Dedemsvaartseweg-Noord 118 heeft zich bereid verklaard in de M.R.zitting te willen nemen. Tegenkandidaten kunnen ingediend worden t/m 15 mei 2005 op school bij B. Kuiper. Komen er geen tegenkandidatendan wordt de heer W. Odink als gekozen beschouwd.
B. Kuiper, voorzitter M.R.
Naar het "Olde Meestershuus"(Slagharen):

Groep 7 en 8 zijn afgelopen vrijdag door een legertruck en jeep opgehaald om de tentoonstelling te bezichtigen in het Olde Meestershuus ter herinnering aan "60 jaar bevrijding". De leerlingen vonden de rit er naar toe prachtig, maar niet comfortabel. We werden in 3 gropen verdeeld; de 1e groep kreeg een dvd te zien over de 2e wereldoorlog (+/- 20 min.), de 2e groep een tentoonstelling van materialen uit de 2e wereldoorlog en groep 3 een uitleg over een radiozender uit 1945 en morse tekens.

Daarna kwam de hele groep op de foto; sommigen aangekleed als "echte" soldaten. Na een goed uur gingen we weer met truck en jeep naar school. Er zijn door juf Janneke foto's genomen die u kunt bekijken op de website van de school.
*Van de ouderraad: Wandeldriedaagse.

Afgelopen week zijn de opgave-briefjes meegegaan naar huis.

Iedereen die mee wil doen moet het briefje + betaling a.s. woensdag 27 april weer op school hebben ingeleverd (bij de leerkracht).

De Ouderraad, Astrid en Linda.


*Regel van de week:
Niet zoveel letten op elkaar.

Door alleen op anderen te letten kun je zelf geen stap meer verzetten.


*Verjaardagen:
22 april : Djamilla Klokkers groep 2

23 april : Mark v.d. Veen groep 4

30 april : Ruth Welleweerd groep 5

3 mei : Jesper Snoeyink groep 8

7 mei : Lieke Roelofs groep 2

7 mei : Jordy Soer groep 2

8 mei : Justin Kerssies groep 1

11 mei : Karin Welleweerd groep 1


Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijn verjaardag gewenst!
* Agenda:

24 april : Kerk-school-dienst

26 april : praktijk-verkeersexamen

27 april : inleveren briefjes + betaling wandeldriedaagse

30 april : optocht koninginnedag

2 t/m 6 mei : meivakantie, inclusief hemelvaartsdag


Hartelijke groeten team De Fontein.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina