13 in de oorlog doc 13 in de oorlog Naam KlasDovnload 38.76 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte38.76 Kb.

13_in_de_oorlog.doc

13 in de oorlogNaam………………………………


Klas………………………………..
 1. Begin VANDAAG met het beantwoorden van de vragen. Als je wacht ben je dingen die je gezien hebt misschien weer vergeten!

 2. Het is slim om VOORAF even de vragen te bekijken die je in/na de les moet gaan beantwoorden!

 3. Als je alle vragen hebt beantwoord dan lever je de antwoorden uitgeprint of uitgeschreven in.

 4. Ik wil JOUW antwoorden! Geen kopietje van de antwoorden van een ander. Gelijke antwoordenlijstjes worden met een 2,0 gewaardeerd.

 5. Doe er even een nietje in zodat het een net boekje wordt en geen stapeltje vage beduimelde blaadjes.

 6. Zet naam en klas op het werk dat je inlevert.

 7. Als je iets zoekt op internet is Google handig. Zoek je een bepaald woord, klik, dan bij Google op het woord “cache”. Dan wordt het door jou gezochte woord met een kleur in de tekst aangegeven. Dat spaart je tijd, je hoeft niet meer de hele tekst door te lezen om het door jou gezochte woord te vinden. Met “Ctrl+f” kun je in een tekst naar een bepaald woord zoeken.

 8. Zoek je naar een combinatie van woorden, bv. “dolle dinsdag”? Zet deze woorden dan in de invulbalk bij Google ook tussen aanhalingstekens.

 9. Beantwoord de vragen met goede, begrijpelijke zinnen. Op de vraag: Hoe oud ben je?, antwoord je dus niet “13”, maar :”Ik ben 13 jaar oud.”

 10. Kopieer geen hele lappen tekst van internet.

 11. Alles perfect en volgens de voorschriften beantwoord? Je hebt een 8. Via het goed beantwoorden van “bonusvragen” is nog hoger te scoren.

 12. Begint een vraag met een “ * “, dan wil dat zeggen dat het antwoord uit de DVD is te halen. Antwoord niet gehoord? Zie internet!

 13. Uitzendingen nog een keer bekijken? Zie http://www.13indeoorlog.nl/

 14. Na afloop van deze lessen volgt een eindtoets. “Verslagje” en eindtoets tellen even zwaar.
13 in de oorlog | 1 Stad in brand | 0:20 | 91

Lever volgende les je antwoorden in zodat ik kan controleren (geen cijfer!) of je het op de goede manier hebt aangepakt.
 1. * In welk jaar begin WO2

 2. * Wie is, in die tijd, de grote leider van Duitsland?

 3. * Welke drie landen worden in 1939 door Duitsland ingepikt?

 4. Waar ligt de “Waterlinie” (geef het aan op het kaartje, maak een legenda).

 5. Wat is het doel van de Waterlinie?

 6. * Hoe hoog laat men het water komen?

 7. * Waarom laat men het water juist tot deze hoogte stijgen?

 8. Geef een goede omschrijving. Wat is “mobilisatie”?

 9. Geef op het kaartje van vraag 4a ook aan waar de Grebbeberg ligt.

 10. Schrijf in ongeveer 40 woorden op wat er in 1940 bij de Grebbeberg gebeurde

 11. * Wanneer (dag, maand, jaar) viel het Duitse leger Nederland binnen?

 12. * Wat voor aanval doet Hitler om Nederland te dwingen zich over te geven?

 13. * Hoeveel mensen komen er bij de aanval van vraag 9 om het leven?

 14. Geef een goede omschrijving. Wat is “capituleren”?

 15. * Wanneer (dag, maand, jaar) capituleert het Nederlandse leger?

Bonusvraag A. Waarom heeft Duitsland aan het begin van de oorlog maar de helft van Polen in bezet?


13 in de oorlog | 2 De bezetting | 0:21 | 91 1. Geef een goede omschrijving. Wat is de “troonrede”?

 2. * Naar welk land vlucht de Nederlandse koningin en de regering?

 3. * Wie wordt door de Duitsers in Nederland neergezet om hier de baas te zijn in WO2? Zorg dat je zijn naam goed spelt!

 4. * Hoe is het leven in Nederland aan het begin van de oorlog? Is er veel van de oorlog te merken?

 5. * Geef een goede omschrijving. Wat is “luchtalarm”?

 6. Waarom wordt dat luchtalarm gegeven?

 7. * Geef een goede omschrijving. Wat is “verduistering”?

 8. * Waarom moeten mensen verduisteren?

 9. Er komt een “bonnensysteem”. Dat wordt distributie genoemd. Waarom wordt dit distributiesysteem ingevoerd?

 10. “Er is schaarste”. Geef een goede omschrijving van het begrip schaarste.

 11. * “Voor Joden verboden”. Geef vier voorbeelden van plaatsen waar joden niet mogen komen.

 12. * Waardoor ontstaat de “Februaristaking”?

 13. Wat doen de Duitsers om de staking te breken (= te stoppen)?

 14. Vertel in één zin: wat is een “razzia”?

13 in de oorlog | 3 NSB | 0:21 | 92 1. * Waardoor hebben veel mensen in Nederland het in de jaren ’30 het zo moeilijk?

 2. Geef vier voorbeelden van werkverschaffingsprojecten in de jaren ’30.

 3. * Hoe heet de leider van de NSB?

 4. * Wat betekenen de letters NSB?

 5. * Welke buitenlandse partij is hét voorbeeld van de NSB?

 6. * Wat is de “Jeugdstorm”?

 7. * Waarom wordt de vader van dit gezin aan het begin van de oorlog gearresteerd?

 8. * Wat is de naam van de NSB-krant?

 9. Waarom vinden wij nu de NSB’ers “landverraders”?

 10. * Hoe kun je in Nederland in WO2 Joden herkennen?

 11. * Wat doen veel NSB’ers als de geallieerden in de buurt van Nederland komen?

 12. * Wat is “dolle dinsdag”?

 13. * Welke straf krijgt de leider van de NSB na WO2?

13 in de oorlog | 5 Verraad en verzet | 0:21 | 92 | na les: “Zoek 5e zwijn” 1. Vertel in één zin: wat is de “Sicherheitsdienst”? (Gebruik gewoon Nederlands, geen professortaal.)

 2. Vertel in ‘t kort: wat is de “SS”? (Geen professortaal.)

 3. Vertel in ‘t kort: wat is “censuur”? (Geen professortaal.)

 4. Vertel in ‘t kort: Wat is “racisme”? (Geen professortaal.)

 5. * In Nederland in WO2 gebruikte men de letter “V” als teken. Wat wilde men met de letter “V” zeggen?

 6. * In Nederland in WO2 gebruikte men de letters “OZO” als teken. Wat wilde men met de letters “OZO” zeggen?

 7. Vertel in ‘t kort: Wat is “spertijd” / een “avondklok”? (Geen professortaal.)

 8. Vertel in ‘t kort: Wat is “propaganda”? (Geen professortaal.)

 9. * Hoe heet het radiostation in WO2 waardoor men in Nederland op de hoogte blijft wat er in de wereld gebeurt?

 10. * Uit welk land en uit welke stad wordt uitgezonden?

 11. Bedenk. Waarom maken mensen die iets doen wat niet mag gebruik van een schuilnaam?

 12. * Geef vier namen van geheime krantjes die in WO2 in Nederland worden verspreid.

 13. * Wat was in WO2 de strengste straf als je iets deed wat door de Duitsers was verboden?

 14. Vertel in ‘t kort: wat is de “onderduiken”? (Geen professortaal.)


13 in de oorlog | 6 Joden | 0:20 | 93

 1. * Hoeveel Joden ongeveer worden er uit Nederland weggevoerd en vermoord?

 2. * Vertel in ‘t kort: wat is een “Ariërverklaring”?

 3. * Joden worden door Hitler vergeleken met een diersoort. Met welke diersoort?

 4. * “Voor Joden verboden”. Noem vier plaatsen waar Joden niet meer mochten komen.

 5. * Hoe kan iedereen op straat zien dat je een Jood bent?

 6. * Hoe kan iedereen aan je identiteitskaart (je ID-kaart) dat je een Jood bent?

 7. Vertel in ‘t kort: wat is een “getto”?

 8. * In welk gebouw in Amsterdam worden Joden bij elkaar gedreven?

 9. * Vanuit dat gebouw worden Joden naar een kamp Drenthe gebracht. Bij welke plaats ligt dat kamp?

 10. De familie Frank zit in het Achterhuis ondergedoken. Hoe is de trap naar dat gedeelte van het huis verstopt?

 11. * Hoe groot is de kans dat een Jood de vernietigingskampen in Oost-Europa overleeft?

 12. Wat is een vernietigingskamp?

13 in de oorlog | 7 Verzet | 0:20 | 93 1. * Op twee plaatsen beginnen de Duitse legers de oorlog te verliezen. In welk land in Oost-Europa worden ze teruggedrongen?

 2. * Ook in Afrika hebben Duitsers gebieden veroverd. Welk deel van Afrika is in Duitse handen en worden ze teruggedrongen?

 3. * De VS en Engelsen zijn dag en nacht bezig om Duitsland te slopen. Hoe doet men dat?

 4. * Hoeveel Nederlandse mannen moeten in Duitsland gaan werken?

 5. * Hoeveel Nederlandse mannen duiken onder en gaan dus niet naar Duitsland?

 6. * Waarom kan een onderduiker moeilijk aan eten komen?

 7. * Veel is na te maken. Maar aan echte bonnen kun je ook komen. Hoe?

 8. * Hoe kan het verzet in contact komen met Engeland?

 9. * Waarom houdt men deze berichten zo kort mogelijk?

 10. * Hoe brengen de Engelsen wapens naar verzetsgroepen?

 11. * Wat is de wraak die Duitsers toepassen als er iemand van hen wordt gedood?

 12. * Hoe loopt het met Hannie Schaft en veel andere verzetsstrijders af die gepakt worden door de Duitsers?Bonusvraag B. Wat is het “Englandspiel”? (Vertel in gewoon Nederlands, maak geen professortaalkopietje van internet.)
13 in de oorlog | 8 Vernietiging | 0:21 | 93 1. * Hoe werden gevangen genomen Joden vanuit Westerbork naar het oosten gebracht?

 2. Wat is een “werkkamp”?

 3. Wat is een “vernietigingskamp”?

 4. Geef de namen van tenminste vier beruchte werk- of vernietigingskampen.

 5. * Beschrijf de gaskamers

 6. * Wat deden de bewakers met de lijken?Bonusvraag C. Wat is de “Wannseeconferentie”? Wat is daar afgesproken? Door wie werden die afspraken gemaakt?

13 in de oorlog | 9 Arnhem | 0:20 | 93

 1. * Wat is de “Atlantikwall”?

 2. * Wie bouwen de Atlantikwall?

 3. * Waarom wordt de Atlantikwall gebouwd?

 4. * Waar vindt de invasie door de geallieerden van West-Europa plaats?

 5. * Wanneer vindt deze landing plaats? Geef de dag, de maand en het jaar.

 6. * Hoe wordt deze landing genoemd?

 7. * Wat proberen de geallieerden met de operatie “Market Garden” te bereiken?

 8. * Wanneer vindt deze landing plaats? Geef de dag, maand en jaar.

 9. * Is deze luchtlanding een succes?

 10. * Wat doen de Duitsers met de bevolking van Arnhem?

 11. Geef met een pijl in het kaartje aan hoe de geallieerden dachten op te rukken. Zet in dat kaartje ook de namen Arnhem en Nijmegen.


13 in de oorlog | 10 Hongerwinter | 0:21 | 93

 1. * Wanneer is de Hongerwinter (Geef de jaartallen).

 2. * Wie hebben in die tijd Zuid-Nederland in bezit?

 3. * Wie hebben in die tijd Noord-Nederland in bezit?

 4. * Er worden naar de steden in West-Nederland geen kolen (=brandstof) meer aangevoerd. Hoe verwarmt men huizen en kookt men eten?

 5. * Wat zijn “gaarkeukens”?

 6. * Er is nauwelijks voedsel meer in West-Nederland. Geef drie voorbeelden wat men gaat eten.

 7. * Naar welk deel van Nederland gaan de mensen uit het Westen om eten te zoeken?

 8. Waarom gaan de mensen uit de steden niet naar het zuiden om daar eten te halen (!)

 9. * Hoeveel mensen komen in die winter naar schatting om het leven?

 10. * Hoe wordt aan het eind van de Hongerwinter mensen in West Nederland van voedsel voorzien?


13 in de oorlog | 11 Indië | 0:21 | 94

 1. * Hoe lang is Nederland in Indonesië de baas geweest?

 2. * De kolonie Nederlands Indië leverde Nederland veel op. Geef zes voorbeelden van grondstoffen die de kolonie leverde.

 3. * Welk Aziatisch land verovert veel andere landen in ZO-Azië?

 4. * Geef de namen van vier landen die ze veroveren.

 5. * Wat is het KNIL?

 6. * Welke vorm van racisme herken je in het begin van deze aflevering?

 7. * Japan valt onverwachts de VS aan. Waar doen de Japanners dat?

 8. * In welk jaar bezetten de Japanners Java?

 9. * Wat denken veel Indonesiërs als de Japanners hun gebied binnenkomen?

 10. * Wat is een “Jappenkamp”?

 11. * Waar wordt door gevangen een spoorlijn aangelegd?

 12. * Onder wat voor omstandigheden moeten de gevangen aan deze spoorlijn werken?

 13. * Wat zijn de gevolgen voor veel gevangenen?

 14. Welke overeenkomst zie je tussen de Joden in Europa en de Europeanen in door Japan veroverd gebied?

 15. * Hoe dwingt de VS Japan om zich over te geven?

 16. * Op welke twee steden vallen deze nieuwe bommen?

 17. * Vinden de Indonesiërs het een goed idee dat Nederland na de oorlog weer de baas wordt in Indonesië?

 18. * Wat willen de Indonesiërs dat er met dit gebied gebeurt?

 19. Wat doet Nederland om de baas te blijven in Indonesië?

 20. * Wie wint die oorlog? Nederland of Indonesië?

 21. * In welk jaar krijgen de Indonesiërs hun onafhankelijkheid?


13 in de oorlog | 12 Bevrijding | 0:21 | 95

 1. * Welke drie groepen mensen worden in Duitsland opgeroepen om te gaan vechten tegen de binnentrekkende geallieerden?

 2. * De Duitsers hopen dat hun nieuwe wonderwapens hen toch de overwinning zal geven. Welke nieuwe wapens gebruikten de Duitsers?

 3. * Welk land verovert de Duitse hoofdstad Berlijn?

 4. * Hoe komt Hitler om het leven?

 5. * In welk hotel in welke plaats werd op 5 mei onderhandeld met de Duitsers over hun overgave in Nederland?

 6. * Wat is de “Binnenlandse strijdkrachten”?

 7. * Hoe kun je deze Binnenlandse strijdkrachten herkennen?

 8. * Wat gebeurt er met vrouwen die zijn omgegaan met Duitse soldaten?

 9. * Hoe reageren de meeste Nederlanders op de komst van de geallieerde soldaten?

 10. Op 7mei is er een schietincident op de Dam in Amsterdam. Daar bij vallen 22 doden. Waarom is dat zo schokkend (zie vorige vragen….)


13 in de oorlog | 13 Na de oorlog | 0:21 | 95

 1. * Als Joden uit Duitse concentratiekampen terugkomen in Nederland dan was dat soms erg schrikken. Wat bleek er soms gebeurd te zijn?

 2. * Geef vijf voorbeelden van problemen in Nederland als gevolg van WO2.

 3. * Hoeveel NSB’ers zijn er ongeveer gevangen genomen na WO2?

 4. Wat is de “wederopbouw”?

Bonusvraag D. Ook na WO2 zijn er in Europa gebieden waar mijnenvelden zijn gemaakt. Deze mijnenvelden zijn er nog steeds. Waar liggen die mijnenvelden?© Jan Methorst | 25 / 07 / 2016 | HH:17:28 uur

http://www.xs4all.nl/~jmethors/

janmet@xs4all.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina