14 en 15 augustus 2016Dovnload 70.18 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte70.18 Kb.

Pagina van

Meer info op www.amcstaden.be14 en 15 augustus 2016
Rally van Staden wordt ingericht door vzw Automobielclub Staden op 14 en 15 augustus 2016 en zal plaatsvinden te Staden, Westrozebeke, Oostnieuwkerke.

A.Programma

Timing


Zondag 5 juni 2016·

12.00 uur Publicatie particulier reglement

Opening inschrijvingen

Zaterdag 30 juli 2016

23.59uur Sluiting van de voorinschrijvingen:

De organisatie behoudt zich het recht om de voorinschrijvingen vroeger af te sluiten.

Maandag 8 augustus 2016

22.00 uur Bekendmaking deelnemers en startnummers:

Via mail , ook deelnemers op de wachtlijst

Zondag 14 augustus 2016

12.00 uur Overhandiging road-book

Zaal Blommenhof, G.Gezelleplein, Staden

14.30 uur tot 19.00 uur Controle van het road-book

14.30 uur Opening secretariaat en documentencontrole.

15.00 uur Opening van de technische controle:

Carrosserie Hoirelbeke, Grote Veldstraat 70 Staden.

15.00 uur Opening van het verplicht gesloten wagenpark

Bruggestraat 8840 Staden
Aanmelden ‘ TK Wagenpark IN’ maximum 20 minuten na verlaten technische controle.
20.30 uur* Sluiting van de administratieve controle.

21.00 uur* Sluiting van de technische controle

22.00 uur* Affichering lijst “Deelnemers toegelaten tot de start van de wedstrijd”

*Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen deze uren aangepast worden.

Blommenhof, G. Gezelleplein, Staden

Documentencontrole: Blommenhof, G. Gezelleplein, Staden


Iedere deelnemer dient zich aan te bieden aan de documentencontrole, conform de timing die zal bekendgemaakt worden op maandag 8 augustus 2016 op www.amcstaden.be . De timing zal strikt gehanteerd worden.

Technische controle: Carrosserie Hoirelbeke, Grote Veldstraat 70, Staden


Iedere deelnemer dient zich aan te bieden aan de TK Technische controle, conform de timing die zal bekendgemaakt worden op maandag 8 augustus 2016 op www.amcstaden.be . De timing zal strikt gehanteerd worden.
Opgegeven timing voor administratieve en technische controle dient stipt nageleefd.

Overtredingen worden bestraft met een geldboete van 15,00 euro.


Maandag 15 augustus 2016
06.00 uur Opening secretariaat

06.30 uur Opening gesloten wagenpark

07.48 uur Start van de eerste wagen WP OUT

16.29 uur Voorziene aankomst van eerste wagen


Uitslagen:


 • Officiële uitslag 30 minuten na aankomst laatste deelnemer

 • Definitieve officiële uitslag 30 minuten na officiële uitslag.

 • Prijsuitreiking 30 minuten na de definitieve officiële uitslag.

Permanentie:


Voor de wedstrijd : Stefaan Hoirelbeke

Grote Veldstraat 75 – Staden 051/70 28 26

Geert Vanslambrouck

Ieperstraat 132 - Staden 051/70 13 35

Email : info@amcstaden.be
Tijdens de wedstrijd : Blommenhof, G. Gezelleplein, Staden

B.Organisatie

Art. 1.1 Definitie


RALLY van STADEN ingericht door Automobielclub Staden vzw komt in aanmerking voor het regionaal VAS Rally kampioenschap, VAS Historiek en de diverse provinciale kampioenschappen 2016. Deze proef staat ook open voor nationale en internationale piloten

Art.1.2. Inrichtende club


Automobielclub Staden vzw Houthulststraat 148, 8840 Staden

Erevoorzitter Quaghebeur Jacques

Voorzitter Trio Freddy

Secretaris Swaenepoel Eric

Schatbewaarder Pype Walter

Materiaal meester Pype Walter

Bestuursleden Dufoort Serge, Hoirelbeke Stefaan,

Vanslambrouck Geert,Vanheste Jelle,

Vanheste Chris, Wittouck Geert,

Ronse Jensy, Meyfroot Francky,

Vandewalle Marvin, Vangeenberghe Janot

Art.1.3. Officials van de wedstrijd


Wedstrijdleiding :

Wedstrijdleider Dufoort Serge Licentie 2016/128

Adj. wedstrijdleider Raes Johan Licentie 2016/248

Secretaris Lambert Glenn Licentie 2016/235

Hoofd Veiligheid Ronse Jensy Licentie 2016/358

Relatie deelnemers Maesen Marc Licentie 2016/048

Relatie officials Meyfroot Francky Licentie 2016/236

Dispatching Hindryckx Eddy

Piloot 00-wagen Huyghebaert Geert Licentie: 2016/073

Copiloot 00-wagen Wullen Eric Licentie: 2016/052


College van sportcommissarissen VAS

Voorzitter van het college Dewulf Filip Licentie 139

Leden Hindryckx Freddy Licentie 113

De Vylder Dick Licentie 132Veiligheidscommissie VAS

Voorkeuring Malengier Marnik Licentie 127

Tijdens wedstrijd Dewulf Filip Licentie 139

Technische commissarissen VAS

Verantwoordelijke Baele Wim Licentie 240

Leden Oliviers Herman Licentie 217

Vandemeulebroucke Claude Licentie 242

Debruyne Danny Licentie 204

T.K. Opsomer Geert Licentie 212

Vandenberghe Nick Licentie 231

Stadsbader Delphine Licentie 260

Teruggave gele boekjes Oliviers Herman Licentie 217
Inschrijvingstafel : Leenknegt Rita, Trio Freddy, Coppenolle Lode,

Baeckelandt Katleen ,Godderis Raf,

Vandevoorde Petra

Verantwoordelijke parcours: Vandecasteele Björn, Huyghebaert Hans

Bonte Andre

Tijdopname: Degroote Georges, Spruytte Mario,

Dumortier Patrick

Medewerkers aan de wedstrijd


TK-gesloten wagenpark IN 14 augustus 2016 Tanghe Johny
TK voor start STADEN AMCSTADEN

Start TAC Tielt

Stop TBR
TK voor start WESTROZEBEKE AMCSTADEN

Start HEMICUDA

Stop HEMICUDA
TK voor start OOSTNIEUWKERKE AMV

Start AMV

Stop AMV
Regroup Tanghe Johny

Wagenpark AMCS, TBR

Servicepark AMCS, TBR
Rekenbureel Destorme Karel, Vandemoortele Marc
CC-wagen Vanslambrouck Geert-Vanheste Chris

000-wagen Embo Georges - Embo Karel

00-wagen Huyghebaert Geert – Wullen Eric

0-wagen X - X

Bezemwagen Hoirelbeke Stefaan, Swaenepoel Eric
Takeldienst Degrande Frank, Hessel Alain

Technische controle Baeckelandt Camiel, Meyfroot Amelieke

Ambulancedienst Rode Kruis Vlaanderen

Medisch team –extractie RED (o.l.v. Dr. Beirnaert)

Verbinding sec.-extractie Dr.Quaghebeur Jacques, Dr Lathouwers

C.Bijzondere bepalingen

Art. 2 Beschrijving/omschrijving


RALLY van STADEN is een rally van het type A en wordt verreden over 179,520 km. Waarvan 119,920 snelheid en 59,600 km verbindingsweg. Er worden 4 ronden verreden. De 3 klassementsproeven zijn voor 97,9 procent verhard en voor 2,1 procent onverhard. (4 x 0,69 km = 2.76 km)

Art. 3 Inschrijvingen


De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en ondertekend worden enkel en alleen via het online inschrijvingsformulier of via inschrijvingen@amcstaden.be
Maximaal 130 deelnemende teams zullen toegelaten worden. Prioriteit zal worden verleend aan deelnemers die zich vooraf ingeschreven hebben en na betaling. Wanneer het maximaal 130 deelnemers en 15 deelnemers in de wachtlijst bereikt is wordt de inschrijving vervroegd afgesloten.
De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsrecht d.w.z. het inschrijvingsformulier is volledig ingevuld en het inschrijvingsrecht is betaald.
De deelnemerslijst wordt opgesteld op basis van inschrijvingen datum en betalingsdatum. Wanneer het aantal deelnemers niet is bereikt, is inschrijven op de dag van de wedstrijd nog mogelijk op voorwaarde dat er een supplement van 20% op het inschrijvingsrecht betaald wordt.
(Cfr. VAS Rally-Standaardreglement 2016 pagina 87 art.3)

Art.4 Inschrijvingsrecht/Starttoelating/Verzekering

Art. 4 a. Het inschrijvingsrecht


De kilometervergoeding – te betalen aan de inrichter – bedraagt per team:

Dag 1 (documenten, technische controle en verkenningen):

Piloot €66

Copiloot €66

Dag 2 (wedstrijd):

Piloot €66

Copiloot €66

Bijdrage baancommissaris per team € 5

---------------------------------------------

Totaal €269

In het bedrag zijn alle wedstrijdbescheiden zoals roadbook, startnummers, servicesticker…. Inbegrepen.

De betaling dient te gebeuren via overschrijving op onderstaand rekeningnummer:
IBAN: BE53 4677 3520 8153 BIC: KREDBEBB
KBC Bank & Verzekering, Guido Gezelleplein 19, 8840 Staden ,België

Met vermelding van “RALLY VAN STADEN 2016 - naam piloot – naam copiloot

Art.4 b. Starttoelating en verzekering


De dienstdoende sportcommissaris zal aan elk team de starttoelating afleveren nadat de verzekeringspremie en de bijdrage in de werkingskosten van de federatie (VAS vzw) zijn vereffend. De starttoelating voor de wedstrijd bedraagt 204 euro. Deze som is contant en in gepast geld te betalen bij de documentencontrole aan de aangestelde sportcommissaris. Voor het innen van de verzekeringspremie handelt de dienstdoende sportcommissaris als mandataris van de verzekeringsmaatschappij via de verzekeringsmakelaar. Voor het innen van de bijdragen aan VAS vzw handelt de dienstdoende sportcommissaris als gemandateerde van de federatie.

Art.4 c. Verzekering:


Verzekeringsmaatschappij AXA Belgium nv – polisnummer: 700.558.685.27/2016

Art. 7 Toegelaten piloten


De RALLY van STADEN heeft het statuut “Open Wedstrijd”. Bijgevolg kunnen buitenlanders (EU lidstaat of gelijkgesteld) aan de RALLY van STADEN deelnemen met hun licentie uit eigen land. Ook Belgen kunnen deelnemen met hun nationale licentie. Volgende licenties worden aanvaard om in de RALLY van STADEN te kunnen starten:

 • Regionale VAS vergunning 2016

 • Regionale ASAF vergunning 2016

 • Belgische nationale RACB rallyvergunning 2016

 • Buitenlandse internationale rallyvergunning 2016 (EU lidstaat of gelijkgesteld)

(Co-)Piloten met een RACB vergunning dienen een VAS administratief recht van 60€ te betalen.

Art. 11 Controleboekje


Het is toegelaten te vroeg in te klokken aan de “TK Wagenpark IN”

Art. 12 Tijden en tussenstanden / officieel uithangbord


Tijden en tussenstanden worden uitgehangen aan het officieel uithangbord. Dit zal zich bevinden aan het

Secretariaat(Blommenhof, Guido Gezelleplein, Staden) en Service park (De Carninstraat, Staden)


Art. 14 Verkenningen


Verkenningen uitgevoerd buiten de toegelaten dag en uren werden bij de invoering van de nieuwe verkeerswet in het verkeersreglement geklasseerd onder de categorie van “zware overtredingen”

Verkenningen zijn enkel toegelaten op zondag 14/08/2016 van 14.30u tot 19.00u.


Opgelet! Wij willen de piloten wijzen op de strafmaat betreffende de verkenningen !!!!!!

Bij het vaststellen van verkenning buiten de toegestane dag en uur wordt op vraag van de overheid (Burgemeester en politie) onmiddellijk overgegaan tot startweigering met inbeslagname van het inschrijvingsrecht. Geen enkele uitleg zal bij een overtreding worden aanvaard.

Art. 22 Eindnazicht


Het eventuele eindnazicht zal gebeuren in Carrosserie Hoirelbeke, Grote Veldstraat 70 te 8840 Staden,

Tel 051/70 14 49.


Art. 24 Prijzen en bekers


De prijsuitreiking zal plaatsvinden op maandag 15/08/2016 volgens de timing in het wedstrijd centrum Zaal Blommenhof, Guido Gezelleplein, Staden. De naturaprijzen worden uitgereikt volgens de algemene rangschikking. Er zijn bekers voorzien voor:


 • 1ste,2de,3de, algemeen aan piloot en copiloot (divisie 1-2 , divisie 3, divisie 4 en 5)

 • 1ste van elke klasse aan piloot en copiloot

 • 1ste dame,1ste renstal,1ste AMCS-lid en 1ste Stadenaar

 • 1ste, 2de, 3de, algemeen aan piloot en copiloot Moderne & Historiek ( buitenlandse deelnemer)

Art. 25 Bijkomende bepalingen


Indien er op de klassementsproef een wagen van de baan gaat, is het de KP verantwoordelijke, in overleg met de wedstrijdleiding, via de radiocentrale, die beslist wanneer de wagen getakeld wordt. Hoewel het takelen met de grootste zorg zal gebeuren, kan de organisator niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die uit de takelwerken voortvloeit.
Om de optimale veiligheid te garanderen, zal ieder voertuig dat na een wegverlating(al dan niet met schade) door toedoen, van eerder welk ander voertuig (ook deze ingezet door de organisatie) terug op het parcours geholpen wordt, onmiddellijk uit wedstrijd genomen worden.
Na een wegverlating met schade, dienen de deelnemers hun wagen ter controle aan te bieden aan de technische commissarissen voor aanvang van de volgende ronde en dit ter hoogte van de ingang van het wagenpark ”Regroup IN”

Art. 26 Varia.


Dit particulier reglement is gebaseerd op het standaardreglement rally. Voor de volledige sport, technisch en standaardreglement rally zie VAS sportreglement en de officiële mededelingen 2016 alsook de officiële mededelingen op www.vas.be

Richtlijnen Servicepark Rally van Staden


Het Servicepark is toegankelijk vanaf 11.00 uur op zondag 14 augustus. Het aanmelden voor het Servicepark gebeurt enkel en allen ter hoogte van Garage Van Der Meulen G. Bruggestraat 16 (TK service IN voor 14 augustus 2016).

Hier zal de organisatie de deelnemers een plaats toewijzen.

Het is ten strengste verboden servicezones af te bakenen voor zondag 14 augustus om 11.00u. De organisatie zal hierop toezien en behoudt het recht de zone te verwijderen op kosten van de deelnemer.

In de servicezone is er per deelnemende ploeg plaats voor rallywagen en 1 service wagen die moet voorzien zijn van een servicesticker.

Deze sticker dient zichtbaar en ingevuld (nummerplaat) op de servicewagen gekleefd te zijn. Bijkomende sticker is verkrijgbaar aan 25 €/stuk

Iedere wagen die niet voorzien is van een sticker mag de service zone niet in /of parkeren .

Bij vraag deze wagen uit de service zone te plaatsen en er geen gevolg aan gegeven wordt, zal het betreffende team uit de wedstrijd genomen worden.

Teams met meerdere deelnemende voertuigen, gelieve eerst contact op te nemen met de organisatie.
 • Gebruik van een grondzeil is verplicht.
 • Heb respect voor de bewoners, hun woning en tuin. Deponeer al uw afval in de daar voorziene afvalcontainers.
 • De trailers dienen verplicht op de voorziene plaats (parking Obumex, Diksmuidestraat 121, Staden) gestald te worden en mogen niet worden achtergelaten in de servicezone of op de openbare weg.
 • De servicezone dient aan een zijde van de weg volledig vrij te blijven voor het doorgaand verkeer, en er geldt tevens een snelheidsbeperking van Max. 20km/u.
 • Tanken in de servicezone is verboden. (zie ook artikel 19 blz. 91 en 92)
 • Gezien de nieuwe reglementering op de brandveiligheid is het verplicht om benzine te tanken bij Power, Verhaeghe, Diksmuidesteenweg 98, Hooglede. De mogelijkheid om te tanken (met bancontact is voorzien op de weg naar REGROUP IN na 3e klassementsproef ). Door Politie, brandploeg en de inrichters zal streng toezicht worden gehouden.
 • Voor WRC en R5 is refueling voorzien bij Vemeco, Diksmuidesteenweg 35 te Hooglede.Richtlijnen Gouverneur


Gelet op de reële brandrisico’s in het servicepark is het zo dat elke individuele serviceplaats moet voorzien zijn van een brandblustoestel van minstens 6 kilogram (het betreft minimaal een poederblustoestel ABC van minstens 6 kilogram volgens de norm EN3-7). Dit betekent dat er op elke plaats waar aan een voertuig wordt gewerkt, een gekeurd brandblustoestel moet voor handen zijn.
Wanneer bij de (conformiteits)controle blijkt dat voor een serviceplaats geen genormeerd, geldig en gekeurd brandblustoestel voorhanden is dan zal de organisatie de desbetreffende piloot uitsluiten van verdere deelname aan de wedstrijd.

Goedkeuring Reglement


Bijzonder Wedstrijdreglement goedgekeurd op 01.06.2016 onder het nummer B.W.2016.031.0106 door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie. Aantal blz. : .

Bijkomende reglementering


° Doortocht in bebouwde kom: Max. Toegelaten snelheid (controle federale politie!) ZONE 30

° Deelnemers die geflitst worden op de verbindingswegen worden onmiddellijk uit koers genomen.

° Iedere verkenningsrit moet gebeuren tegen gematigde snelheid!

° Verplichte publiciteit opgelegd door de organisatie
Een inschrijving voor de RALLY VAN STADEN brengt automatisch met zich mee dat er verplichte publiciteit op de wagen wordt voorzien. Dit volgens artikel 13 in het VAS reglement 2016 (pagina 89)

Afstand van verhaal

14 en 15 augustus 2016
Ik ondergetekende, verklaar hierbij uit naam van mezelf, mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn verwanten (ouders, partner, kinderen, enz.) en onze verzekeraar afstand van verhaal tegenover:

 • De organisatoren van de wedstrijd.

 • De andere deelnemers, piloten, en co – piloten.

 • De deelnemers of eigenaars of houders van de deelnemende wagens.

 • De aangestelde vrijwilligers, vrijwillige helpers en personen of organisatoren met een taak genoemd in de punten van hierboven vermeld.

 • De verzekeraars van de personen of organisatoren vernoemd in bovenstaande punten.

Voor elke schade die ik zou oplopen tijdens de wedstrijd en / of trainingen of verkenningen die georganiseerd zijn onder de bevoegdheid van de inrichters en de VAS waaraan ik zou deelnemen. Deze afstand van verhaal omvat eveneens de verbintenis dat ik in geval van overlijden ik mij sterk maak voor mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn verwanten, mijn werkgever(s) en onze verzekeraars.


Ik verklaar kennis te hebben genomen van de reglementen die betrekking hebben tot de georganiseerde wedstrijd en verbind mij er toe deze te zullen na leven. Ik ondergetekende verklaar uit eigen initiatief deel te nemen aan de wedstrijd.

Overnachtingen* DE BONTE OS

Steenhouwersstraat 22

St- Hubrechtsstraat 14

8800 Roeselare

TEL 051 24 02 15

FAX 051 24 39 00* HOSTELLERIE

VIJFWEGEN BIS

Hoogstraat 166

8800 Roeselare

TEL 051 24 34 72

FAX 051 24 16 74

* PARKHOTEL + FLANDERS INN

Vlamingstraat 8

8800 Roeselare

TEL 051 26 31 31

FAX 051 26 31 13

* DE BEIAARD

Markt 2


8820 Torhout

TEL 050 21 64 32

FAX 050 30 35 60

* ’t GRAVENHOF

Oostendestraat 343

8820 Torhout

TEL 050 21 23 14

FAX 050 21 69 36

* NOSTALGIE

Bed and Breakfast

Hoogledestraat 102 A

8610 Kortemark

TEL 051 58 33 00

GSM 0471 67 55 90Bij voorkeur online inschrijven via  www.amcstaden.be > Inschrijvingen
Contactgegevens

Naam:
Email:

Auto

Merk:
Type:
Cilinderinhoud (cc):
Bouwjaar:
Nummerplaat:
Chassisnummer:
Pre-keuringsboekje:
Divisie:
Klasse:


Piloot

Copiloot

Naam:Voornaam:Straat en nummer:Postcode:Gemeente:Geboortedatum:Geslacht:Telefoon:Email:Nationaliteit:Rijbewijs:Type rijbewijs:Renstal:Vergunning:


Gelieve onderstaande verklaring ’te handtekenen’. Pas daarna kan uw inschrijving goedgekeurd worden.


Piloot Copiloot

Ik verklaar kennis genomen te hebben van het huidige VAS reglement en het bijzonder wedstrijdreglement. Door dit formulier / inschrijving te verzenden verbindt u zich er toe deze reglementen zonder enig voorbehoud na te leven. Ze bevestigen tevens de juistheid van bovenstaande gegevens en dat het gebruikte voertuig conform is aan de voorschriften.


Locaties


14 en 15 augustus 2016
Verkenningsformulier

Startnummer
Piloot
Copiloot
Telefoon

Verkenningswagen


Nummerplaat
Merk
Type
Kleur
Eigenaar
Adresgegevens eigenaar

De sticker met startnummer en nummerplaat moet tijdens de

Verkenning verplicht in de linkerbovenhoek van de voorruit geplaatst worden.

Handtekening:RALLY van STADEN 2016 – Particulier reglement

STADEN - WESTROZEBEKE - OOSTNIEUWKERKE
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina