15 mei heeft de grote uitdag voor de regio ZuidDovnload 17.18 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte17.18 Kb.SenAttero nieuwsbrief
Terugblik op de activiteiten in 2013

Het bestuur heeft er voor gekozen om in 2013 voor iedere regio een grote uitdag en een kleine activiteit te organiseren.

Op woensdag 15 mei heeft de grote uitdag voor de regio Zuid plaats gevonden richting België. Vanuit Tilburg, waar een gedeelte van de deelnemers werd opgehaald, ging de reis naar Buggenum, om van daaruit te vertrekken naar Blegny.

In Blegny aangekomen, volgde na de koffie met wat lekkers een rondleiding door de steenkolenmijn Rue Lambert Marlet 23. Zeer indrukwekkend om te zien hoe vroeger, onder erbarmelijke omstandigheden, de kolen voor ons kacheltje uit de grond werden gehaald.

Na een lunch met streekgebonden lekkernijen volgde een bezoek aan Christallerie Val Saint Lambert, alwaar we het vakmanschap en de vaardigheden konden ontdekken van de arbeiders, die al meer dan twee eeuwen de materie omvormden tot buitengewone pronkstukken van glas.

Op de terugweg werd Maastricht aangedaan, waar we op de Maas hebben genoten van een heerlijk diner.


De kleine uitdag voor Noord, georganiseerd door het activiteitencomité, bracht ons op 31 mei naar Soestdijk, waar het paleis in al zijn details werd bekeken, met ter afsluiting een Royal Lunch in de Oranjerie.
Voor de kleine uitdag voor Zuid op 4 september was de bestemming Den Bosch. We vertrokken dit keer om 10 uur vanuit Buggenum om vervolgens richting Tilburg de overige deelnemers op te halen.

In Den Bosch aangekomen was het tijd voor een heerlijke en uitgebreide lunch, met aansluitend - onder leiding van een gids - een Cultuurhistorische stadswandeling van circa 1,5 uur, welke eindigde op de Parade.

Na een gezellige vaartocht op de Binnendieze werd de dag afgesloten en stond de bus klaar voor de thuisreis.
De grote uitdag voor Noord op 18 september had als bestemming: het Land van Maas en Waal.

Na te hebben genoten van een kopje koffie met gebak, volgde een demonstratie en rondleiding door tingieterij ’t Oude Ambacht in Alphen aan de Maas.

Alle deelnemers waren zeer onder de indruk van het zogenaamde fabricage-proces.

Na de koffietafel bij Moeke Mooren werd ingescheept voor een rondvaart door het recreatie- en natuurgebied de Gouden Ham.

De dag werd afgesloten in Heerde, waar we genoten van een lekker koud/warm buffet.


Mailadressen

Inmiddels hebben al vele deelnemers van de Stichting SenAttero hun e-mailadres

opgegeven, zodat zij o.a. deze nieuwsbrief per mail hebben ontvangen.

Mocht u deze nieuwsbrief per post hebben ontvangen en heeft u een mailadres,

geef dit dan door aan het onderstaande mailadres van SenAttero, waarvoor dank.

Bestuursmutaties

Joop van der Weerd, afgevaardigd door de Directie van Attero als bestuurslid,

heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid vervroegd met pensioen te gaan.

Joop heeft zijn bestuursfunctie per 1 december 2013 neergelegd.

Het voltallige bestuur was van mening dat met het vertrek van Joop ook kennis

vanaf het eerste uur van SenAttero zou verdwijnen wat het bestuur betreurde.

Daarom heeft het bestuur Joop gevraagd de bestuursfunctie van Penningmeester

te gaan bekleden. Tot nu toe vervulde Lei van Zandvoort naast zijn taak van

Secretaris ook de functie van Penningmeester.

Joop heeft aan ons verzoek gehoor gegeven, zodat hij, na de financiële afsluiting

van 2013, als Penningmeester bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven.
Met het vertrek van Joop heeft de Directie van Attero Emile Henckens voor-

gedragen als bestuurslid. Met deze voordracht heeft het bestuur van SenAttero

ingestemd zodat het bestuur op dit moment bestaat uit 5 personen.

Voor de volledigheid hieronder de namen van de bestuursleden en hun

functies c.q. taken:
Walter Jansen Voorzitter

Lei van Zandvoort Secretaris

Joop van der Weerd Penningmeester

Janny Greydanus deelnemersadministratie

Emile Henckens afgevaardigde Directie Attero


Aantal deelnemers

In 2013 stonden op de deelnemerslijst van SenAttero 180 deelnemers genoteerd.

Zoals u hebt kunnen lezen in onder andere het personeelsblad “Cirkel “ hebben

veel personeelsleden gebruik gemaakt van een regeling om vervroegd van een pensioenuitkering te gaan genieten. Ook de gepensioneerden van de VAR uit

Wilp behoren nu tot de deelnemers. Het aantal deelnemers is hierdoor per

1 januari 2014 gekomen op 225.De Plannen voor 2014

Het bestuur en de activiteitencommissie Noord hebben op hoofdlijnen het

programma vastgesteld. Traditiegetrouw zal Zuid haar uitdag houden in mei,

terwijl Noord dit heeft in september.


De deelnemers uit het Zuiden gaan op 14 mei de haven van Rotterdam

bezoeken. Daarentegen zijn we druk doende om de deelnemers uit het

Noorden op 10 september een bezoek te laten brengen aan Salland of

Friesland. Omdat we verwachten dat de groep uit het Noorden uit meer

dan 100 deelnemers zal bestaan, zijn we daardoor toch wat beperkt in de

mogelijkheden. Vandaar dat we nu nog niet exacte mededelingen hierover

kunnen doen.

Meer details over de beide uitdagen, de dagindeling en de overige

activiteiten op deze dagen, zullen volgen bij de uitnodiging of worden naar u

op een andere wijze gecommuniceerd.

Noteer in ieder geval alvast de datum in uw agenda.

Januari 2014Stichting SenAttero

senattero@attero.nl

0655 754 090De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina