182. groot welsden 9Dovnload 22.17 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte22.17 Kb.


182. GROOT WELSDEN 9km

www.wandelgidszuidlimburg.comEen gemakkelijke maar bijzondere wandeling naar mergelgroeve 't Rooth. Daarna passeert u ook nog twee andere groeves. U kunt de groeve alleen op zaterdag bezoeken! Neem zelf proviand mee. Aan het begin of eind kunt u de leuke kunstgalerie gratis bezoeken van Keramiek Groot-Welsden. Bij punt 2 passeert u café ’t Plateau. TIP: Blijf lekker slapen in de B&B en doe de dag erna nog wandeling 433.
Startpunt: Keramiek Groot-Welsden – B&B, Groot-Welsden 48, Margraten.

(parkeer niet voor de galerij maar iets verder langs de weg). De galerij is geopend op Woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 en verder op afspraak.
Mergelgroeve 't Rooth is geopend in de winter elke zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.  Vanaf Pasen t/m oktober van 9.00 tot 15.30. Buiten deze openingstijden geldt verboden toegang.
Gps afstand: 9000m

Looptijd: 2 uur

Hoogteverschil: 65m


182. GROOT WELSDEN 9km

1. Met uw rug naar de galerie gaat u R omhoog. Aan de 3-sprong bij wegkruis en ANWB-wegwijzer gaat u L (rood). Negeer zijwegen. Let op! Aan de Y-splitsing bij huisnr. 84 gaat u R (geel/blauw) de doodlopende weg in. Negeer veldweg links en loop RD (blauw) omlaag. (Een eind verder passeert u rechts het Houbenbergske, een voormalige onderaardse kalksteengroeve. Zie infobordje). Beneden aan de T-splitsing gaat u R (blauw) en volg geruime tijd deze veldweg. (Even verder ziet u voor u de van Tienhovenmolen in het buurtschap Wolfshuis. Deze windmolen, type bovenkruier, uit 1855 is de enige Nederlandse molen die vrijwel geheel uit mergelblokken is opgebouwd. Iets verder, waar de veldweg naar links buigt, passeert u rechts en links een leefgebied van de korenwolf. Zie infobordje), Boven aan de T-splitsing gaat u L. (Schuin links ziet u de witte toren van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Hier liggen 8301 soldaten begraven, voornamelijk Amerikanen. Deze zijn gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De alleenstaande lindeboom is van oudsher (1850/1860) de markeringsboom, die de grens aangeeft tussen de buurtschappen Klein Welsden en t Rooth). Na 100 m. gaat u R (groen). (Schuin rechts ziet u de kerk in Berg en Terblijt).

 
2. Aan de 4-sprong bij café ‘t Plateau in het buurtschap Gasthuis gaat u L. Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer en waterput gaat u L. (Kijk hier eens naar het bijzonder kruisje boven in de nok van het puthuisje. De naam Gasthuis komt van het gasthuis (rusthuis voor reizigers), dat het kapittel van Sint-Servaas uit Maastricht hier op de plek van de akker/weiland had gevestigd. Het was gelegen aan de Romeinse heerbaan van Maastricht naar Aken. Het gasthuis werd voor het eerst in 1350 vermeld en brandde af op 15 augustus 1825. De waterput (Musschenput) stamt ook uit deze tijd). Na 100 m. gaat u R (groen) over de smalle asfaltweg langs het hekwerk. (U loopt nu langs de mergelgroeve ‘t Rooth. Het bedrijf Ankersmit Maalbedrijven in Maastricht wint in deze groeve mergel om deze vervolgens te verwerken tot hoogwaardige producten met toepassingen in de land- en bosbouw, de veevoederindustrie, de milieuzuivering en de industrie. Een gedeelte van de groeve is inmiddels teruggegeven aan de natuur. De grote, zeldzame roofvogel de Oehoe wordt soms in deze groeve gesignaleerd). Een eind verder buigt de weg naar links. Bij bijzondere lindeboom buigt de weg naar rechts. Let op! Vlak na deze bocht gaat u L de veldweg omhoog. Beneden aan de asfaltweg gaat u L verder omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij de kalkoven (zie infobord) en waterput gaat u R (groen) (Als u hier L gaat, komt u bij de ingang mergelgroeve ‘t Rooth. De groeve is vanaf Paaszaterdag tot en met oktober alle zaterdagen van 9.00 tot 15.30 uur voor publiek toegankelijk; in de overige maanden alle zaterdagen van 9.00 - 12.00 uur. De gevonden fossielen mag men meenemen).Buiten deze openingstijden is het ten strengste verboden de groeve te betreden).


3
. Neem nu bij regenwaterbuffer Bowie de eerste veldweg scherp L (geel). Blijf circa 1 km deze veldweg beneden langs de bosrand volgen RD volgen. (Aan deze weg staan drie zitbanken). Negeer trappenpad links omhoog en bij regenwaterbuffer, zitbank en wegwijzer pad rechts. Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen daarna bij de oude waterput (1912) en afbeelding van Maria aan boom gaat u L (rood) over de brede veldweg. Let op! Na 100 m., tegenover een houten stal, gaat u L het paadje omhoog. U passeert het geologisch monument “groeve Koeberg”. Blijf het smalle pad RD volgen en u komt bij het geologische monument de Julianagroeve. (De Julianagroeve is een mergelgroeve met een imposante, enkele tientallen meters hoge wand. In deze groeve is de zeldzame roofvogel de Oehoe waargenomen, een van de grootste uilensoorten ter wereld. Ook is hier de langste vuursteen (8 m.) gevonden, die ooit ter wereld is gevonden). Loop verder en beneden aan de veldweg gaat u L (rood). Vlak daarna aan de 3-sprong loopt u RD (groen/rood) over het brede pad.

 
4
. Negeer zijpaden en blijf dit pad 1 km RD door en langs de bosrand volgen. Aan de 3-sprong gaat u L verder beneden langs de bosrand. Negeer bij veldkruis en zitbank zijpad links omhoog en blijf de asfaltweg RD (geel/rood) volgen. Aan de T-splitsing gaat u R (geel/rood) over de doorgaande weg. Aan de 6-sprong bij zitbank en wegkruis neemt u de tweede asfaltweg L (groen/Groot-Welsden 1 t/m 21 2 t/m 52). Loop nu verder over de asfaltweg beneden langs de bosrand. U loopt het buurtschap Groot-Welsden binnen. Negeer alle zijwegen en blijf RD lopen. U komt weer bij de galerie, de sponsor van de wandeling, die zeker een bezoekje waard en dat ook nog gratis. Zeker doen.

Auteur: Jos Wlazlo


Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.
Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina