19 april, Breda Nederlandse zorgsector Europaproof?Dovnload 14.32 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte14.32 Kb.

19 april, Breda

Nederlandse zorgsector Europaproof?


Het Europese Hof van Justitie heeft de afgelopen jaren diverse malen aangegeven dat Nederland zijn regelgeving dient aan te passen. Een vraagstelling die de positie van de Nederlandse overheid meer en meer in verlegenheid brengt.

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA heeft onlangs het rapport 'Tussen lidstaat en interne markt, kantelingen in de gezondheidszorg' uitgebracht. Daarin wordt nagegaan of het nieuwe zorgstelsel, dat door het Kabinet wordt voorbereid, in Europees verband houdbaar zal zijn.

Opgave voor het symposium is nog steeds mogelijk; u krijgt dan het definitieve programma en de routebeschrijving thuisgestuurd

Eurocommissaris Franz Fischler dinsdag13 april in Veghel

Van Nistelrooij: toekomst platteland centraal op Europese agenda


Op dinsdag 13 april bezoekt Eurocommissaris Franz Fischler Brabant. Het bezoek is een initiatief van de ZLTO en de CDA-ers Wim van Velzen (lid Europees Parlement) en Lambert van Nistelrooij (kandidaat voor het Europees Parlement). De Eurocommissaris, verantwoordelijk voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, heeft eerder te kennen gegeven dat hij geïnteresseerd is in de wijze waarop in Brabant over de toekomst van het platteland wordt gedacht. Daarnaast zal hij zijn plannen voor de hervormingen in de landbouw toelichten en gaat hij in debat met vertegenwoordigers uit de regio.

Rond dit bezoek wordt in de Blauwe Kei in Veghel vanaf 18.30 uur de manifestatie 'Vitaal platteland in Brabant, perspectieven in Europees verband' gehouden. De bijeenkomst vormt een uitgelezen kans om informatie in te winnen over Europa en de verkiezingen voor het Europees Parlement van 10 juni.

Toegang voor de manifestatie is vrij, geen opgave nodig


Strategiedag CDA-Brabant

Naar Brabantse speerpunten voor Europa


Op zaterdag 6 maart stond het gemeentehuis van Haaren in het teken van Europa. Ongeveer vijftig vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen en het CDA hebben de Brabantse CDA-kandidaat voor het Europees Parlement, Lambert van Nistelrooij, voorzien van speerpunten voor de komende maanden.

CDA-regio Hart van Brabant en CDenV Regio De Kempen naar Straatsburg

Op bezoek bij het Europees Parlement


Op woensdag 10 maart 2004 bezochten wij, een groep CDA-leden uit de Regio Hart van Brabant, en een groep leden van de Belgische CDenV het Europese Parlement in Straatsburg. Het was een interessante en gezellige trip die plaatsvond van 9 tot en met 11 maart. Samen met onze Belgische vrienden en onder leiding van onze onvermoeide reisleider Jac Groffen genoten we van onze reis.

Europese zaken vormen hoofdmoot discussie en debat

Algemene Ledenvergadering CDA-Boxtel/Liempde in Europese sferen


Bij de Algemene Ledenvergadering van het CDA Boxtel/Liempde was tijdens het openbaar gedeelte veel tijd ingeruimd voor Europa en Lambert van Nistelrooij. Dit openbare gedeelte bestond uit drie onderdelen die tezamen een mooie afsluiter van de avond vormden.

Lambert van Nistelrooij


Het eerste gedeelte vormde een spreekbeurt van Lambert van Nistelrooij. Tijdens zijn betoog benadrukte hij dat hij vooral als 'Brabander' naar het Europees Parlement wil gaan. Lambert wil bereikbaar zijn en aanspreekbaar blijven, zo wil hij uiteindelijke een regionale kandidaat zijn. Daarbij benadrukt hij het belang van Europa en de plaats van Brabant in Europa, Brabant is de 7e regio van Europa! Verder adviseert Lambert dat Brabant moet samenwerken met omliggende regio's, zoals Limburg, Belgisch Brabant en Nijmegen. Maar Brabant moet ook investeren in het onderwijs en het platteland, en het platteland moet zorgen dat zij voor een marktprijs kan produceren.

Voor een beter leven

Samen werken aan vernieuwing in de Zorg


Bij ASML in Veldhoven waren 22 maart verschillende zorgaanbieders bijeen. Op initiatief van de heer Aloys Tan, longarts en voorzitter van de werkgemeenschap Innovatieteam, spraken zij met elkaar over samen werken aan vernieuwing in de zorg. Men wilde tot concrete samenwerkingsafspraken komen.

De heer Lambert van Nistelrooij, oud gedeputeerde Volksgezondheid Noord-Brabant, momenteel kandidaat voor het Europees Parlement, was uitgenodigd om de rol van Europa en de positie van Brabant in Zorg en Technologie toe te lichten.


Op bezoek in gemeenten en in gesprek met inwoners

Eurokandidaat Lambert van Nistelrooij: Engelse aanpak verovert Nederland


In tientallen gemeenten werken ouderen en gemeentebestuur samen aan de rapportage 'Is onze gemeente Ouderenproof'. Het betreft de visie van de ouderen zelf op de voorzieningen die in de komende jaren tot stand moeten worden gebracht. De vergrijzing van de bevolking en de veranderende wensen van de senioren vormt de aanleiding tot een analyse van de locale situatie.

Het locale ouderenbeleid


Oud-gedeputeerde en initiatiefnemer voor Ouderenproof, Lambert van Nistelrooij licht toe:

“Ouderenproof” is gestoeld op een aanpak die ik voor het eerst in Engeland heb gezien. Daar werkt men al langer met directe beïnvloeding door senioren zelf. Nu zie je in Nederland ook seniorenpanels opkomen. Brabant is er ongeveer vier jaar geleden met Ouderenproof gestart. Op dit moment werken 34 gemeenten met deze werkwijze.'Abonneren

Het afdelingsbestuur van het CDA draagt zorg voor het doorsturen van deze nieuwsbrief naar de CDA-leden. Het staat u vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar vrienden en bekenden. Ook is het voor eenieder mogelijk om deze nieuwsbrief rechtstreeks te ontvangen, hiervoor kunt u een e-mail sturen naar; ykedegrood@cdabrabant.nl met daarin uw adresgegevens (naam en e-mailadres).Disclaimer

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(s), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. Er kan niet gegarandeerd worden dat dit e-mail bericht vrij is van virussen of dat het e-mailbericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegden. Dit e-mail bericht is verstuurd in HTML-formaat; dit kan er bij sommige mailprogramma's toe leiden dat bijlagen/attachments niet zichtbaar zijn.Wilt u toekomstige versies van deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail naar de zender van dit bericht met het verzoek om de zending niet te herhalen of door te zetten.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina