1941 Indochina voor de FransenDovnload 27.31 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte27.31 Kb.

1: 1850 – 1941 Indochina voor de Fransen

Frankrijk sticht zijn kolonie Indochina (= Vietnam, Laos, Cambodja). Koloniale bestuur is arrogant en zelfzuchtig en vooral gehaat op het platteland, maar opstanden worden neergeslagen. Frankrijk belooft economische ontwikkeling, maar Vietnam blijft arme boeren samenleving. Vanaf 1930: verzetsbeweging door communisten, geleid vanuit China door Ho Chi Minh.


2: 1941 – 1945 Vietminh grijpt zijn kans

In 1941: Vietminh opgericht door Ho Chi Minh (= nationale bevrijdingsbeweging). Doel: nationalisten verenigen (onder leiding van communisten). Na WOII en na de capitulatie van Japan neemt de Vietminh grote delen van Vietnam in en Ho Chi Minh roept op 2 september 1945 onafhankelijkheid uit. De Fransen blijven en dus komt er oorlog.


3: 1946 – 1954 Eerste Indochinese Oorlog

Na WOII maken de VS en de Sovjet-Unie de dienst uit, maar er ontstaat een vijandschap: de Koude Oorlog. Vanaf 1947 voeren de Amerikanen een containmentpolitiek: uitbreiding van communisme tegengaan. Daarom steunen ze vanaf 1950 de Fransen in Vietnam (gevolg = marionettenregime).


4: 1954 – 1956 VS lossen Frankrijk af

Franse nederlaag bij Dien Bien Phu in 1954. VS willen Vietnam niet aan de Vietminh overlaten en besluiten op de conferentie van Genève om Vietnam op te delen in een communistisch Noord-Vietnam en een door de VS gesteund Zuid-Vietnam, tot hereniging na de verkiezingen in 1956.


5: 1956 – 1961 Noord en Zuid groeien uiteen

Noord-Vietnam wordt communistisch onder leiding van Ho Chi Minh, Zuid-Vietnam moet van de VS kapitalistisch en democratisch worden. Ngo Dinh Diem vestigt er echter een dictatuur. In 1959 wil de Vietminh hereniging afdwingen met geweld: oprichting Vietcong in 1960; bevrijding Zuid-Vietnam.


6: 1961 – 1963 Vietcong rukt op

Vietcong overheerst in Zuid-Vietnam vooral op het platteland, daarom plaatsen de VS de boeren in ‘versterkte dorpen’. Kennedy stuurt 3000 militaire adviseurs om Vietnamese leger te helpen, maar het helpt niet. Opstand in 1963, nu ook in steden, en Diem wordt afgezet en vermoord. Ook Kennedy wordt die maand vermoord, zijn opvolger is vice-president Johnson.7: 1963 – 1968 Johnson steeds een stapje verder

Ook Johnson wil communisme indammen, alleen door oorlog. Vanaf 1965: stuurt grondtroepen en bombardeert Noord-Vietnam, nu 540.000 Amerikanen in Vietnam. Vietcong voert guerrillatactiek, Amerikanen houden daardoor maar moeilijk vol. Ook wordt de Vietcong bevoorraadt met wapens en troepen uit Noord-Vietnam, China en de Sovjet-Unie, via de Ho-Chi-Minh-route in Laos en Cambodja.


8: 1968 Begin van het einde

In drie jaar al 30.000 Amerikanen gesneuveld. Regering gelooft nog dat de overwinning nabij is, maar na het Tet-offensief in 1968 niet meer. Offensief wordt wel neergeslagen, maar geen overwinning meer. Johnson gaat onderhandelen, maar dat loopt op niets uit. In 1968 volgt president Richard Nixon, die een eervolle vrede belooft.


9: 1969 – 1973 Bommen en diplomatie

Nixon wil niet verliezen en trekt Amerikaanse troepen geleidelijk terug. Hij versterkt Zuid-Vietnamese leger, voert bombardementen op en breidt oorlog uit naar Laos en Cambodja om Vietcong af te snijden van Noord-Vietnam. Vraagt ook China en Sovjet-Unie om concessies, maar dat helpt niet. Begin 1973: vredesakkoord, maar Vietcong behoudt zijn posities in het zuiden.


10: 1973 – 1975 De val van Vietnam

In maart 1973 vertrekken de laatste Amerikaanse troepen, maar de oorlog is niet voorbij. Noord-Vietnamese leger gaat in 1975 naar Saigon en op 30 april valt de Zuid-Vietnamese hoofdstad. De Amerikanen ontvluchten snel hun ambassade en Vietnam wordt onder communistische leiding herenigd. De oorlog kostte 58.000 Amerikaanse en 2.000.000 Vietnamese levens.


Periodiseren: is een kwestie van interpretatie. Is slechts een hulpmiddel. Perioden zijn geen ‘feiten’ maar ‘verbanden’ die mensen achteraf aanwijzen.

Jaartallen en data

1850: Frankrijk begint aan verovering Vietnam gesteund Zuid. Frankrijk trekt zich terug.

1884: Frankrijk voltooit verovering Vietnam 8 sept, Vorming Zuid-Oost-Aziatische Verdedigings Organisatie,

1919: Ho Chi Minh wordt communist ofwel de ZOAVO.

1923: Ho Chi Minh gaat in China de oprichting van een Vietnamese 1955: Landverdelingprogramma leidt tot politieke terreur in N.-Vietnam.

communistische partij voorbereiden 1956: Sovjetleider Chroestsjov kondigt vreedzame co-existentie af.1930: In Hong Kong wordt de communistische partij van Indochina 1958: Noord-Vietnam besluit tot collectivisering van de landbouw.

gesticht 1959: Noord-Vietnam besluit gewapend verzet in Zuiden te steunen.1931: Frankrijk slaat opstanden op het platteland neer, 2000 1960: Oprichting Vietcong

communisten dood 1961: 22 nov, Kennedy stuurt veel militaire adviseurs, helikopters en1941: Ho Chi Minh keert terug naar Vietnam en richt de Vietminh op ander wapentuig en geeft toestemming voor napalm en landbouw-

1945: 9 maart, Japan zet Frans bestuur in Vietnam af en Vietminh giffen.

begint bevrijdingsoorlog 1963: 8 mei, Zuid-Vietnamese troepen schieten op boeddhistische15 aug, Japan capituleert nadat de VS atoombommen gooide demonstranten in Hue.

en Vietminh nam bijna heel Vietnam in 11 juni, zelfverbranding van boeddhistische monnik in Saigon,2 sept, Ho Chi Minh roept in Hanoi onafhankelijkheid uit wereld is geschokt.

1946: 19 dec, Generaal Giap roept bevrijdingsoorlog tegen 1 nov, staatsgreep tegen Diem, goedkeuring Amerika.

Frankrijk uit 2 nov, moord op Diem1947: 12 maart, Truman verklaart dat de VS een containment- 22 nov, Kennedy vermoord, Lyndon B. Johnson volgt hem op.

politiek zullen voeren tegen communisme. Begin Koude Oorlog 1964: 2 t/m 4 aug, Tonkin incident.1949: 22 sept, Sovjet-Unie laat eigen atoombom ontploffen 7 aug, Amerikaanse Congres neemt Tonkin-resolutie aan.

1 okt, oprichting Volksrepubliek China o.l.v. Mao Zedong 3 nov, Johnson wint presidentsverkiezingen.

1950: 25 juni, Noord-Korea valt Zuid-Korea binnen, VS weten 1965: 7 febr, Vietcong doodt bij aanval op Amerikaanse basis in Pleiku

Noord-Korea meteen terug te dringen acht Amerikanen.26 juli, Truman besluit Frankrijk militaire steun in Vietnam 12 febr, Johnson geeft opdracht tot operatie Rolling Thunder.

te sturen in het kader van de containmentpolitiek 8 maart, eerste Amerikaanse grondtroepen in Vietnam.1954: 5 mei, Eisenhower lanceert de dominotheorie, net voor de 1966: 28 jan, senator Fullbright begint met openbare hoorzittingen.

Geneefse conferentie. Geen communistisch Vietnam! 1967: jan, duizenden Amerikaanse wetenschappers eisen dat7 mei, Vietminh verslaat Fransen bij Dien Bien Phu. bombardementen meteen stoppen, want een artikel in de New

8 mei, begin Conferentie van Genève. York Times zei dat Amerikanen veel burgerdoelen bombarderen

16 juni, Diem premier van Zuid-Vietnam. en dat is in strijd met de officiële verklaringen.

21 juli, ondertekening Geneefse Akkoorden waarbij Vietnam 1968: 30 jan, begin Tet-offensief

wordt opgedeeld in communistisch Noord en door Amerika 3 febr, Zuid-Vietnamese politieman executeert Vietcong-strijder27 febr, CBS-omroeper Walter Cronkite verteld op tv in de VS 11 okt, Kissinger en Noord-Vietnamese leider Le Duc Tho worden

dat de oorlog is vastgelopen het eens over principes van het vredesakkoord.16 maart, Amerikaanse troepen richten bloedbad aan onder 18 okt, Zuid-Vietnamese dictator Thieu wijst akkoord af.

ongewapende burgers in My Lai. 14 nov, vredesonderhandelingen hervat met eisen van Thieu.13 mei, VS en Noord-Vietnam beginnen vredesbesprekingen 13 dec, Noord-Vietnam beëindigt onderhandelingen.

in Parijs. 18 – 29 dec, kerstbombardementen met als gevolg massaal protest.5 nov, republikein Richard Nixon wordt gekozen in de VS. 28 dec, Noord-Vietnam hervat vredesonderhandelingen.

1969: 18 maart, Nixon geeft opdracht tot geheime bombardementen 1973: 23 jan, Parijse vredesakkoorden ondertekend.

in Cambodja. 29 maart, laatste Amerikaanse troepen uit Vietnam.19 mei, Nixon heft dienstplicht voor studenten op. 6 nov, Congres voert wet in dat Amerikaanse presidenten niet

juni, eerste Amerikaanse troepenvermindering. zonder toestemming gevechtstroepen mogen uitzenden.4 aug, Kissinger ontmoet Noord-Vietnamese leiders in Parijs 1974: 8 aug, Nixon treedt af, Gerald Ford volgt hem op.

2 sept, Ho Chi Minh sterft. 1975: 30 april, val van Saigon.

15 okt, massale anti-oorlogdemonstraties in de VS. 1976: Jimmy Carter wint presidentsverkiezingen. Amerikaanse kiezers

3 nov, Nixon kondigt aan de oorlog te vietnamiseren. kiezen ‘provinciaal’ omdat ze politieke establishment zat zijn.

1970: 8 maart, Nixon erkent dat grondtroepen in Laos vechten. 1986: Vietnam begint met loslaten centraal geleide economie.

30 april, Nixon maakt bekend dat Amerika Cambodja nu ook 1993: VS heffen veto op economische steun aan Vietnam op.

zijn binnengevallen. 1994: VS beëindigen handelsembargo Vietnam.4 mei, bij anti-oorlogsprotesten in Ohio worden 4 studenten 1995: Herstel diplomatieke relaties VS en Vietnam.

dood geschoten. Universiteiten tijdelijk dicht door protest.30 juni, Senaat roept Nixon op troepen uit Cambodja terug

te trekken.1971: 13 juni, New York Times begint met publicatie Pentagon Papers.

9 – 11 juli, Kissinger brengt geheim bezoek aan Peking.

1972: febr, Nixon bezoekt China.

30 maart, Noord-Vietnam start voorjaarsoffensief.

8 mei, Nixon maakt bekend dat hij opdracht heeft gegeven

voor de zwaarste bombardementen tot nu toe, en er liggen

ook mijnen in de haven van Haiphong.

22 – 26 mei, Nixon bezoekt Moskou en ondertekent daar ook

het SALT-verdrag. Begin détente.9 juni, 9-jarig napalm slachtoffertje Kim Phuc wordt wereldwijd

in kranten gepubliceerd op de voorpagina.Belangrijke personages

Nguyen Van Thieu (1923 – 2001): nam deel aan de staatsgreep tegen Diem en was daarbij als sterke man naar voren. Johnson en Nixon boden hem rond de presidentsverkiezingen een akkoord aan, maar omdat Nixon betere voorwaarden had, verwierp Thieu Johnson’s akkoord. Mede hierdoor won Nixon de verkiezingen. Kissinger kwam in 1972 met een nieuw akkoord, wat Thieu ook afwees. Hij wou zien dat de VS Zuid-Vietnam ook zouden helpen na hun vertrek, en daarom voerde Nixon de kerstbombardementen uit. Nu ging hij akkoord. Van de hulp kwam echter niets terecht.
John F. Kennedy (1917 – 1963): werd tijdens zijn duizend dagen als president opgeslokt door Koude Oorlog. Had problemen met Cuba-crisis in 1962 en met de Vietnam-oorlog. Hij wilde niet dat Zuid-Vietnam communistisch zou worden en stuurde militaire adviseurs, helikopters, napalm en ontbladeringsmiddel. Werd vermoord op 22 november 1963.
Henry Kissinger (1923): Henry Kissinger kwam als joods vluchteling uit Duitsland naar Amerika in 1938. Hij vond dat de VS en de Sovjet-Unie elkaar als normale staten moesten leren zien. In 1969 werd hij Nixons veiligheidsadviseur en hij werd zo de architect van de détente (ontspanning). Het einde van de Vietnamoorlog was zijn grootste overwinning, vindt hij zelf, en hij kreeg de nobelprijs voor de Vrede.
Ho Chi Minh (1890 – 1969): nationalist, communist en wereldwijze diplomaat. Volgens hem wees het communisme de weg naar nationale onafhankelijkheid en hij werkte hiervoor samen met de Sovjet-Unie en China. Vanaf de stichting van zijn Vietnamese communistische partij in 1930 was hij de partijleider, maar moest vanaf de jaren ’50 zijn macht gaan delen met anderen.
Ngo Dinh Diem (1901 – 1963): katholiek uit verfranste familie en was fel tegen het communisme. Daarom viel hij in de smaak bij de Amerikanen. Hij werd president van Zuid-Vietnam en men hoopte hiermee een democratische staat te vestigen. Maar Diem wilde geen democratie. Hij wantrouwde iedereen behalve zijn familie en vooral boeddhisten en boeren werden kwaad. In 1963 steunden de VS Diem niet meer en er werd, met goedkeuring een staatsgreep gepleegd.
Lyndon B Johnson (1908 – 1973): wilde Amerika en zijn presidentschap niet schaden door Vietnam communistisch te laten worden. Oorlog was onvermijdelijk. Hij wilde echter ook geld vrijmaken voor zijn Great Society (goede sociale voorzieningen, gelijke rechten en kansen voor iedereen). Hij stuurde echter toch steeds meer troepen en pas na het Tet-offensief liet hij zich overhalen tot onderhandelingen met Noord-Vietnam.
Josef Stalin (1879 – 1953): Stalin wantrouwde Ho Chi Minh toen deze hem in 1952 een bezoek bracht. Hij vond Ho te weinig toegewijd aan het wereldcommunisme; te zelfstandig. In 1950 kwam Mao Zedong naar Stalin en Ho kwam mee, maar Stalin minachtte de Vietnamees. Ondanks dat beloofde hij hem hulp, maar China moest voorop gaan in de strijd.
Mao Zedong (1893 – 1976): Veroverde de macht in China in 1949 en voerde een roekeloze buitenlandse politiek. Hij wilde honderdduizenden Amerikanen doden om zijn eigen revolutie en het communisme veilig te stellen, en daarom steunde hij vanaf het begin de Vietnamese communisten. Toch wilde China geen conflict met de VS om Vietnam. Hij vond Noord-Vietnam een bufferstaatje en liet de VS daarom in 1965 ook weten dat ze Vietnam mochten bombarderen, zolang ze China maar ongedeerd lieten.
Vo Nguyen Giap (1912): Hij leidde de communistische strijdkrachten vanaf de oprichting van de Vietminh in 1941 tot en met de eindoverwinning in 1975. In het begin moest hij boeren werven van Ho Chi Minh en dan opleiden tot guerrillastrijders. Hij bestreed de Fransen op die manier met succes. Zijn succes kwam ook door zijn snelle en massale verplaatsing van soldaten en materieel. Zo won hij bij Dien Bien Phu en organiseerde hij het Tet-offensief. De slag om Saigon won Giap echter door gewoon met tanks op te rukken.
Richard Nixon (1913 – 1994): was president en anders dan zijn voorganger Johnson gaf hij de prioriteit aan de buitenlandse politiek. Vanwege zijn afluisterpraktijken moest hij eerder aftreden. Eerst had hij twintig jaar lang als ‘havik’ voor een hard optreden tegen het communisme gevochten, en later sloot hij toch vrede met Vietnam. Dat wil niet zeggen dat hij een ‘duif’ was geworden. Hij trok de Amerikaanse troepen wel langzaam terug, maar hij breidde de oorlog ook uit naar Cambodja en Laos en voerde de bombardementen op. Zijn doel was om Noord-Vietnam tot concessies te dwingen. Ook zocht hij toenadering tot Moskou en Peking, maar uiteindelijk moest hij de vredesregeling accepteren die op termijn de ondergang van Zuid-Vietnam bezegelde.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina