1e begeleider: Marcel E. Pieterse 2e begeleider: Rilana PrengerDovnload 0.59 Mb.
Pagina1/15
Datum14.08.2016
Grootte0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Bewust roken:

Welke rol speelt minderen bij het stoppen met roken?


Bachelorthese 2008
Auteur: Pia Hunger

1e begeleider: Marcel E. Pieterse

2e begeleider: Rilana PrengerOpdrachtgever:

STIVORO

voor een rookvrije toekomst

Universiteit Twente

Faculteit der Gedragswetenschappen

Opleiding Psychologie


Bewust roken:

Welke rol speelt minderen bij het stoppen met roken?


Bachelorthese

Enschede, 29 augustus 2008


Auteur: Pia Hunger

1e begeleider: Marcel E. Pieterse

2e begeleider: Rilana Prenger


Universiteit Twente, Enschede

Faculteit der Gedragswetenschappen

Opleiding Psychologie

Thema Veiligheid en Gezondheid


Opdrachtgever: STIVORO - voor een rookvrije toekomst

Contactpersoon: Andrée J. van Emst
Dankzegging

Bij dit onderzoek waren een aantal personen betrokken die mij veel hulp en steun hebben geboden en aan wie mijn dank gaat. Ten eerste wil ik mijn begeleider Marcel Pieterse bedanken die mij in de beginfase gesteund heeft bij het vinden van een interessant onderzoeksthema en vervolgens geholpen heeft bij vragen tijdens het onderzoek. Daarnaast gaat mijn dank ook aan mijn tweede begeleider Rilana Prenger die mij vooral door haar commentaren en suggesties heeft geholpen.

Bovendien wil ik de stichting STIVORO, waar ik tijdens het onderzoek een stageplek kon krijgen, en al haar medewerkers hartelijk danken. Iedereen was altijd aanspreekbaar voor vragen en bereid om mij te helpen. Met name mijn stagebegeleider Andrée van Emst was een grote hulp bij het uitvoeren van dit onderzoek. Haar kennis op het gebied van roken en haar engagement bij dit onderzoek hebben mij zeer geholpen. Ook gaat mijn dank aan alle coaches van het adviescentrum van STIVORO, die bereid waren om de gesprekken op te nemen en bij wie ik sommige gesprekken mee mocht luisteren. Vooral Marion Weustink was hier een grote hulp en een belangrijk contactpersoon.

Ten slotte gaat mijn dank aan mijn familie en vrienden die me tijdens het onderzoek gesteund hebben.Abstract (English)

Smoking is the most important cause of early death in the Netherlands. Only a small number of smokers is able to quit smoking successfully. Smoking reduction seemed to be effective in helping people quit. Within this research it was investigated whether an intervention about smoking reduction would be advantageous within the telephone counseling for quitters by STIVORO. Therefore, 185 counseling conversations were qualitatively examined on advantages and disadvantages of smoking reduction, reasons to reduce smoking and experiences with reduced smoking. Furthermore, it was analyzed how often the topic smoking reduction was mentioned within the counseling and whether there were differences in cognitions and demographic variables between smokers who reduced smoking and those who did not. Except with gender, there were no significant differences between reducers and non-reducers. The number of men was greater in the group of reducers than in the group non-reducers. The most important advantage of reduced smoking mentioned was that it would be easier than quitting at once. Another group smokers and especially the coaches found that quitting became more difficult after reduced smoking and very difficult to keep up smoking only a few cigarettes for a long time. Smokers told that they reduced smoking in order to make quitting easier. An intervention about smoking reduction would be advantageous.Abstract (Nederlands)

Roken is in Nederland de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte. Slechts een klein percentage rokers is een jaar na de stoppoging nog succesvol gestopt. Minderen blijkt effectief te zijn als voorbereiding op het stoppen met roken. Binnen dit onderzoek wordt daarom onderzocht of een interventie over minderen nuttig kan zijn binnen de Telefonische Coaching van STIVORO voor ondersteuning bij stoppen met roken. Hierbij werden door middel van een kwalitatieve analyse 185 coachinggesprekken met betrekking tot de voor- en nadelen van minderen, de redenen om te minderen en de ervaringen bij het minderen onderzocht. Daarnaast werd geanalyseerd hoe vaak het onderwerp minderen tijdens de gesprekken aan de orde komt en of er verschillen in opvattingen en demografische variabelen bestaan tussen rokers die minderen en degene die niet minderen. Hieruit bleek dat er behalve met betrekking tot geslacht geen verschil bestaat tussen minderaars en niet-minderaars. Het aantal mannen is in de groep minderaars groter dan in de groep niet-minderaars. Als belangrijkste voordeel van minderen wordt genoemd dat het gemakkelijker is dan meteen te stoppen. Een ander groep rokers en vooral de coaches echter vinden dat door minderen het stoppen moeilijker wordt en men het moeilijk op lange termijn kan volhouden. De hoofdreden om te minderen was dat het gemakkelijker was dan meteen te stoppen. Een interventie over minderen binnen de coachinggesprekken kan nuttig zijn.Inhoudsopgave

1. Inleiding 1

1.1. Opbouw en notatie 1

1.2. Motivatie van het onderzoek 1

1.3. Minderen met roken 2

1.4. Telefonische counseling 3

1.5. Onderzoeksvragen 6

2. Methode 7

2.1. Deelnemers 7

2.2. Materiaal 8

2.3. Procedure 8

2.4. Data-Analyse 10

3. Resultaten 12

3.1. Minderen 12

3.2. Vergelijking tussen minderaars en niet-minderaars 18

4. Discussie 22

4.1. Minderen 22

4.2. Vergelijking minderaars en niet-minderaars 23

4.3. Suggesties voor interventie 24

4.4. Tekortkomingen onderzoek 26

5. Referenties 28

6. Bijlagen 32

6.1. Bijlage 1: Coderingslijst voor de eerste selectie 32

6.2. Bijlage 2: Eerste versie van de coderingslijst voor de analyse 33

6.3. Bijlage 3: Coderingen van de eerste selectie 38

6.4. Bijlage 4: Gecodeerde gesprekken voor de pilot van de eerste beoordelaar 40

6.5. Bijlage 5: Gecodeerde gesprekken voor de pilot van de tweede beoordelaar 59

6.6. Bijlage 6: Aangepaste coderingslijst voor de analyse 78


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina