1e Jeugdinvitatie toernooi 7 2e senioren invitatietoernooi 7 Vanuit het bestuur 8Dovnload 47.34 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte47.34 Kb.


De shuttlemepper nummer 2 mei 1998
Inhoudsopgave pagina

Voorwoord 3

Activiteitenkalender 5

Badminton voor beginners 6

Recreanten kampioen 1998 7

1e Jeugdinvitatie toernooi 7

2e senioren invitatietoernooi 7

Vanuit het bestuur 8

Algemene LedenVergadering 8

Contributieverhoging 8

Verjaardagen jeugd 9

Nieuwe leden vanaf 01/02/1998 9
Contactpersonen:
Ma. sen.comp. Sara Wiesemann 020 696 08 54

jeugd 5-7u Stanley Soselisa 020 695 56 14

Di. recr. 9-11u Jan Bommels 020 696 62 58

Wo. jeugd 5-7u Cynthia Soselisa 020 695 56 14

recr. 8-10u Joop Kragten 020 696 38 21

recr. 9-11u Willem Coltof 020 697 58 33

Za. recr. 11-1u Arthur Koks 020 697 17 38

jeugd 9-11u Martin Keulen


Bestuur

Voorzitter Guus Wiesemann 020 696 08 54

Penningmeester Renie Muller 020 402 06 01

Secretaris vacant

Competitieleiders Bas van Os (senioren) 020 600 42 14

Cynhtia Soselisa (jgd) 020 697 52 68

t.b.v. jeugdcomm. Martin Keulen

t.b.v. Pers & PR Arno Bouwens 020 615 61 13


Trainers: Rick Prins (sen. comp.) 020 645 77 21

Gerard Nuy (jeugd) 020 697 03 22

Guus Wiesemann (wo.recr.) 020

Diana Adams (za. recr.) 020


Financiën:

 • inschrijfgeld 7,50

 • Contributie (halfjaarlijks) en bondsgelden (jaarlijks) vooruit te betalen;
  bondsgeld senioren 37,50/jr
  jeugd 27,50/jr
  contributie senioren competitie 150,-/half jr.
  senioren recreanten 125,-/half jr.
  jeugd competitie 120,-/half jr.
  jeugd recreanten 105,-/half jr.

 • Veren shuttle geld:
  Toeslag senioren die met veren spelen 30,-/half jr
  Toeslag jeugd die met veren speelt 15,-/half jr

 • opzeggen uiterlijk één maand voor aanvang van een nieuw kwartaal schriftelijk t.a.v. de ledenadminstratie in de witte brievenbus in de vergaderkamer of aan onderstaand adres van de badmintonvereniging.

Shuttles/tenues:

Te koop bij Peter Janz


 • nylon shuttles NLG 22,- per koker

 • veren shuttles Sipro Match NLG 16,50 per koker
  Break 101 NLG 20,- per koker

Tenues zijn te verkrijgen bij Guus Wieseman.

 • een T-shirt kost ƒ 7,50

 • een combinatie van broek en T-shirt ƒ 35,-.

Badminton Vereniging Gaasperdam

Postbus 23 178

1100 DR AMSTERDAM


De Sporthal Gaasperdam

Ravenswaaipad 5 020 697 72 22Colofon, jaargang 4, mei 1998.
Dit blad is tot stand gekomen onder eindredactie van Arno Bouwens. De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud en behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten.

De Shuttlemepper wordt op de speeluren verspreid en ligt bovendien in de vergaderkamer en de tijdschriftenkast in de kantine voor degene die het bij de distributie misloopt.

Voor reacties of informatie kun u zich wenden tot de eindredactie: Sloterkade 91-III 1058 HK A’dam, tel. (020) 615 61 13, e-mail qimsd3@dds.nl, of de witte brievenbus in de sporthal.


Voorwoord

Beste sportvrienden
Zoals jullie weten (en misschien ook niet) is mijn echte passie het houden en kweken van cactussen, uiteraard ben ik lid van de landelijke vereniging “SUCCULENTA”.

Hieronder wil ik letterlijk het voorwoord weergeven uit het clubblad van 1 februari 1998 geschreven door de hoofdredacteur van het 2 maandelijks verschijnende clubblad.


Guus Wiesemann
MAG HET IETSJE MÉÉR ZIJN?
Dit is een vraag, die ook vandaag nog, herhaaldelijk over de toonbank gaat. Deze vraag wordt gesteld om ervoor te zorgen, dat de consument het volle pond krijgt. Alles kan nu eenmaal niet tot op de gram nauwkeurig worden afgewogen.

Natuurlijk bent U goed met Uw planten bezig, U onderhoudt contacten hierover en naar vermogen werkt U aan eigen kennis en aan die van anderen. U profiteert van het lidmaatschap van onze vereniging. Maar ook hier geldt de vraag: mag het ietsje meer zijn? Iets meer voor elkaar. Onze leden zijn nu eenmaal niet even ver in het ‘kennen’ van hun hobby. Het is een bewijs van wellevendheid, de ander ook ruimte gunnen. Tenslotte hoopt ook U ooit wat verder te komen. Waarvoor zou je anders lid zijn.

Van ons worden in toenemende maten inspanningen gevraagd om de algemene intresse in onze hobby levend te houden en te zorgen voor een blijvend aantrekkelijke vrijetijdsbesteding. Wij moeten daarom meewerken aan de instandhouding van de basis van onze hobby, de groeigebieden van onze planten. Dit voor onszelf en voor hen, die na ons komen. Hiertoe moeten wij onze stem laten horen en denkelijk ook de kennis over deze gebieden helpen bevorderen. Ook voor het milieu mag het ietsje meer zijn!

Toch worden binnen onze vereniging ook stemmen gehoord in de trant van: “Mag het misschien ook een ietsje minder”. Er zijn binnen enkele van onze afdelingen lieden, die (veel) minder voor onze hobby over hebben en niet de solidariteit op kunnen brengen om andere die ruimte wel te gunnen. Dit ondanks dat ons lidmaatschap jaarlijks minder kost dan de prijs van een enkele zitplaats in het stadion. In het stadion moet je bovendien maar afwachten of de duurbetaalde acteurs er een goede voorstelling van willen maken.

Hoe anders loopt het bij Succulenta, waar hardwerkende amateurs niet kunnen terugvallen op een riante beloning en dus alleen aangewezen zijn op appreciatie van hun werk.

Zonder te stellen, dat zij daar elke minuut in slagen, verschaffen zij ons jaarlijks een genoegen, dat zeker een royale veelvoud van twee maal drie kwartier duurt. Een beetje interesse en daarom een beetje contributie? Het is te gek voor woorden. Wat moeten we met leden, die buitengewoon veel interesse hebben? Onbetaalde bestuurs-,redactie- en instellingsleden betalen ook contributie en doen daarnaast nog zoveel meer.

Dat doen zij niet voor egoïsten, die alleen aan zichzelf denken!

Het is niet aanvaardbaar dat deze lieden geen evenredige (geldelijke) inspanningen willen leveren tot het behoud van- en de uitbouw van onze hobby. Dit fenomeen hoort in onze vereniging niet thuis. Wij hebben hiertoe een sterk kader nodig, dat zorgt dat de vereniging ook op dit punt gezond is en blijft. Job-roulatie zou hierbij kunnen helpen!

Er wordt wel eens gezegd, dat er leden zijn, die de contributie niet op kunnen brengen.

Als dat zo is dan kunnen wij toch wel iets beter bedenken, dan hun het ‘brevet van onvermogen’ op te spelden in de vorm van een beperkt lidmaatschap.

De kwaliteit- en niet de kwantiteit moet voorop staan. Zo nodig dus eerder een extra (financiële) inspanning voor de verhoging van de kwaliteit dan contributieverlaging ten behoeve van minder geïnteresseerde lieden.

Voor veranderingen in (de kwaliteit) van het lidmaatschap is een statutenwijziging nodig. U moet hier te zijner tijd Uw oordeel over uitspreken. Bedenk goed, waar U mee bezig bent! Mag het ietsje meer zijn?


Joop van Alten

Activiteitenkalender


(onder voorbehoud)
1998
23/4 Algemene LedenVergadering 1998

25/4 Geen recreantenbadminton, hal verhuurd

25/4 35e Hoofdstadtoerooi Slotermeer (A/B/C)

9/5 Geen recreantenbadminton, hal verhuurd

25/5 Interne clubkampioenschappen

08/6 Interne clubkampioenschappen

15/6 Interne clubkampioenschappen

18/6 Bestuursvergadering

22/6 Interne clubkampioenschappen

10/7 Sporthal sluit i.v.m. zomervakantie


24/8 Sporthal weer open

29-30/8 Kilat toernooi Beverwijk (A/B/C/D/V)Badminton voor beginnersAls introductie voor beginnende spelers, en voor hen die al een tijdje bezig zijn maar nooit precies hebben begrepen waarmee, hierbij een verklarende woordenlijst met de belangrijkste termen in het moderne badminton:


 • Afmaken - Badminton is oorlog. Het is jij of de tegenstander. Wie moeite heeft met afmaken kan maar beter gaan pim-pam-petten

 • Backhand - Een beetje badmintonner heeft naast een linker- en een rechterhand ook nog een achter- en een voorhand, waarbij voor rechtshandige spelers de achterhand links zit en de voorhand rechts en bij linkshandige precies andersom (bij éénarmige spelers bevindt de backhand zich per definitie aan de stompzijde). Backhand is erg moeilijk.

 • Badminton - Genoemd naar Lord Edward `bad' Minton (1817-1926), procureur-generaal in Brits-Indië. Erbarmelijk spelinzicht. Het fabeltje dat Badminton de naam is van het landgoed van de Hertog van Beaufort in Engeland waar het spel voor het eerst zou zijn gespeeld, hoeft niet serieus te worden genomen.

 • Bal - Wordt bij badminton alleen gebruikt in de uitdrukking: `goeie bal!'. Bij een kwalitatief goede shuttle is sprake van een `lekkere shuttle'.

 • Clear - Hoge slag vanaf de achterlijn naar de achterlijn van de tegenstander. Valt nog helemaal niet mee. Jongens kunnen beduidend beter klieren dan meisjes.

 • Conditie - Het tegengestelde van ademnood en hartkloppingen. Nergens te koop, en alleen te verkrijgen door met groot doorzettingsvermogen rondjes te rennen, sprintjes te trekken en touwtje te springen.

 • Damesdubbel - Bij badminton heten alle vrouwen en meisjes ineens `dames' (terwijl iedereen weet dat een echte dame natuurlijk nooit zo idioot op een speelveld zou gaan staan rennen en meppen).

 • Drive - Mooi nummer van The Cars, van de LP Heartbeat City uit 1986. Ook: harde lage slag vlak over het net.

 • Dropje - Klein, zacht balletje dat de tegenstander net over het net wordt toegespeeld.

 • Enkel - Wedstrijd waarbij van je verwacht wordt dat je helemaal in je eentje op dat hele grote veld elke shuttle terugslaat (schrale troost: de tegenstander is ook helemaal in z'n eentje). Ook: vitaal onderdeel van het onderbeen, dat ineens vreselijk pijn gaat doen als je `er doorheen gaat', waardoor je wekenlang met je been omhoog moet blijven zitten, en je je om de twee dagen moet laten betasten door een stagiaire fysiotherapie.

 • Flickservice - Knappe, snelle, behendige, strakke - of onverwachte, gemene, onsportieve *service (afhankelijk van of je het zelf kunt of dat de tegenstander het je flikt)

 • Forehand - Ongeveer het tegenovergestelde van *backhand.

 • Herendubbel - Een *damesdubbel, maar dan met mannen (of jongens).

 • Hotseknotsbegoniabadminton - Geef 'm een knal, hoog voor de pot en maar zien wat er van komt.

 • Hout - Uitsluitend gebruikt als uitroep (`Shit! Hout!') wanneer de shuttle slecht wordt geraakt. Stamt nog uit het verre, verre verleden, toen rackets nog niet werden gemaakt van koolstofvezelversterkte polycyclisch autoclaaf verwerkte thermohardende composieten, maar van hout en *ijzer.

 • IJzer - Zie *hout.

 • Lob - Deel van de hersenen waar zich het badmintoncentrum bevindt.

 • Mixen - Elke partij met vier deelnemers die geen *damesdubbel of *herendubbel is. Wordt meestal voorafgegaan door de uitnodiging: `potje mixen?'. Ook: gemengd dubbel.

 • Om Des Keizers Baard - Zoals iedereen weet van The Last Emperor waren de keizers van Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. vierjarige kleuters. Dit gaat dus nergens om.

 • Overhead - Nog moeilijker dan *backhand.

 • Overhead-forehand-clear - Echt heel, heel erg moeilijk, vooral om uit te spreken.

 • Racket - Letterlijk: herrie of kabaal. Sla er maar eens mee tegen een trommel, winkelruit of voetbalsupporter.

 • Rally - Slagenwisseling. Waarschijnlijk als uitdrukking in gebruik geraakt na de beroemde knokpartij bij de 24-uurs herendubbel in Monte Carlo (1917).

 • Service - Vriendelijkheid jegens de tegenstander: na een (gewonnen) *rally wordt de *shuttle opgeraapt en beheerst in de richting van de tegenstander geslagen, die ermee mag doen wat hij wil (maar liever niet terugslaan).

 • Shuttle - Heen en weer, steeds maar heen en weer. Genoemd naar het bekende onverslijtbare ruimtevaartuig van de Amerikanen. Een shuttle die na één keer vliegen aan de kant gaat heet een `wubbo'.

 • Side-by-side - Spelsysteem waarbij de spelers naast elkaar verdedigend staan opgesteld.

 • Single - Leuke alleenstaande zoekt andere leuke alleenstaande om een lekker potje te....

 • Smash - Keiharde rotklap.

 • Tante Catootje - Familielid van trainer Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd., berucht om haar abominabele wedstrijdmentaliteit.

 • Verlenging - Leek het puntensysteem bij badminton een wonder van eenvoud, krijgen we bij 13-13 of 14-14 ineens tennis-achtige toestanden!

 • Voor-achter - Ingewikkeld spelsysteem dat geheel anders is dan *side-by-side.

 • Zeperd - In de competitie met 8-0 verliezen van Westbroek 17.

Bovenstaand artikel is overgenomen van internet, URL: www.dru.nl/vrije_tijd/sport/dvs/dvsbegin.html.Recreanten kampioen 1998

Bij de recreantenkampioenschappen van afgelopen jaar is de eerste groep van de woensdagavond de sterkste gebleken.

Voor het eerst werden dit jaar heen en terug wedstrijden gespeeld waardoor iedere groep na een eventuele initiële nederlaag later nog revange kon halen.

De competitie bleek een zeer spannend slot te krijgen waarbij de strijd zich toespitste tussen de kampioenen van twee jaar geleden - de dinsdag groep - en de eerste groep van de woensdag.

Uiteindelijk eindigde beide groepen met hetzelfde puntenaantal. Hierdoor werd het ‘doelsaldo’ beslissend, de woensdag bleek haar wedstrijden net iets overtuigende gewonnen te hebben.


1e Jeugdinvitatie toernooi

Het eerste jeugdinvitatietoernooi moest er natuurlijk van komen. Als grootste jeugdvereniging van Amsterdam zijn wij dat gewoon verplicht.

Op zaterdag 28 maart was het zover, ‘s morgens om 9 uur kon de eerste wedstrijd aanvangen.

Tot aan deze dag was er met name door Cynthia Soselisa, Bas van Os en Martin Keulen hard aan gewerkt om dit toernooi vorm te geven.

Ondanks de grote eigen jeugdafdeling was de inschrijving van buitenaf groter en sterker dan de eigen inbreng. Een toch wel verrassend resultaat.
De jeugd speelde in tegenstelling tot de volwassenen in naast de dubbel en de mix ook het enkelspel. Mede doordat een aantal spelers in verschillende finales tegelijk uit moest komen, ontstond er aan het einde van de dag een behoorlijke tijdsdruk.

Hierdoor werd de toernooicommissie genoodzaakt de finales af te werken over één alles beslissende set. Dit is in ieder geval een goede les voor volgend jaar, alle begin is tenslotte moeilijk.


Bij het verdelen van de prijzen waren het met name spelers van Duinwijck en Almere die er met de spullen vandoor gingen. Dit is natuurlijk een aardige vergelijking voor volgend jaar wanneer natuurlijk wederom een jeugdtoernooi zal worden georganiseerd. Dan moet geprobeerd worden meer eigen jeugdleden te mobiliseren en daarnaast ook meer prijzen te pakken.

Gelukkig werd in de jongste categorie van de jeugd door de eigen spelers meegestreden om de hoofdprijs.
2e senioren invitatietoernooi

In hetzelfde weekeinde als het hiervoor beschreven jeugdtoernooi werd voor de tweede maal het senioren invitatietoernooi gehouden.

Ditmaal omgedoopt tot het ‘d Hersigny invitatietoernooi van de BV Gaasperdam vanwege de voornoemde hoofdsponsor. Ook dit jaar werd de inschrijving voortijdig stopgezet omdat het aantal deelnemers zijn maximum had bereikt.

Helaas had de toernooi commissie bij de planning van het toernooi geen rekening gehouden met de overgang van winter- naar zomertijd in hetzelfde weekeinde. In de toernooiuitnodiging werd hierover dus niet gerept. Het was op de zondagochtend dus hopen dat iedereen op de hoogte was van deze actie. De schade bleef gelukkig beperkt, alleen het stel Ramcharan/Blank moest door een lieftallig lid van de toernooicommissie uit bed worden gebeld.

Door de grote uitloop van vorig jaar werd besloten alle poules te beperken tot 4 duo’s waardoor het aantal te verspelen wedstrijden iets beperkt werd.

Waren de kampioenen vorig jaar met één enkele uitzondering daargelaten afkomstig van de eigen gelederen, dit jaar was de inbreng van buitenaf behoorlijk sterker.

Dit resulteerde wel in een boeiende mix van finales. Enkele successen van de eigen verenigingsleden:


 • winst van de damesdubbel in groep 3 door Esther Geevers en Ina Bhoelai.

 • winst van de


Uiteindelijk werd het toernooi een groot succes, mede door de grote inzet van de leden van de toernooi commissie. Met name Peter en Sandra Janz, Cynthia Soselisa.
Vanuit het bestuur

Algemene LedenVergadering


Afgelopen maand is de ALV van onze vereniging gehouden. De notulen hiervan zullen binnen korte termijn beschikbaar zijn bij de begeleiders van iedere groep. Tevens zal een copie op het prikbord in de sporthal worden gehangen. Eenieder die een eigen copie wil ontvangen, kan deze aanvragen bij zijn/haar begeleider of bij één van de bestuursleden.
Tijdens de vergadering is lang gesproken over de ontwikkeling van het badminton en het ledenbestand van onze vereniging in het bijzonder. De landelijke tendens is individualisering van de samenleving hetgeen zijn weerslag heeft op het verenigingsleven. Ook onze vereniging ontkomt daar niet aan. De afgelopen jaren hebben wij door een sterke groei van onze jeugdafdeling de algemene daling kunnen voorkomen. Wanneer echter de rek uit de groei van de jeugd blijkt zal ook bij ons het ledenaantal dalen. In de onderstaande tabel is één en ander goed zichtbaar.

Waren wij bij de opheffing van OSVH nog voornamelijk een recreantenvereniging, momenteel is de jeugd onze belangrijkste pijler geworden. Op zich natuurlijk prima omdat jeugd nu eenmaal de toekomst heeft. Toch kijkt het bestuur bezorgt naar deze ontwikkeling omdat de continuiteit van de vereniging in het gedrang kan komen. De jeugd kent immers een groot verloop terwijl senioren recreanten en competitiespelers daarentegen veel langer op de vereniging blijven.

Hoe kunnen wij de daling van met name het aantal recreanten op de vereniging omkeren?

Op de laatste begeleidersvergadering vertelden de begeleiders dat blessures en verhuizingen oorzaak nummer 1 zijn van het opzeggen van het lidmaatschap. Daarnaast komt er nauwelijks ‘vers bloed’ bij. Ik denk dat iedereen zijn steentje kan bijdragen door collega’s, buren en kennissen eens uit te nodigen vrijblevend mee te komen naar de sporthal. Dan is een zonnige en zwoele zomeravond natuurlijk niet de meest uitgelezen mogelijkheid. Kies hiervoor bij voorkeur een natte regenachtige dag.


groep 31-12-96 31-12-97 01-04-98

maandag recr 15

dinsdag recr 22 14 12

woensdag recr 1 25 31 22

woensdag recr 2 25 31 28

zaterdag 27 15 17

114 91 79

maandag jeugd 38 32

woensdag jeugd 58 33 46

zaterdag 30 21 27

88 92 79
maandag comp 1 55 27 24

maandag comp 2 29 2455 56 48

Totaal 257 239 232Contributieverhoging

In de hiervoor genoemde ALV heeft de vergadering ingestemd met de door het bestuur voorgestelde contributieverhogingen. Doordat dit jaar voor het eerst is overgegaan naar een halfjaarlijkse contributiebetaling zal de acceptgiro voor velen toch even slikken zijn.

Daarom herhaal ik nogmaals dat leden die de contributie niet in één keer kunnen betalen, contact op kunnen nemen met de penningmeester over een eventuele betalingsregeling.
De contributie zoals deze per 1 april is vastgesteld door de ALV van de BV Gaasperdam:
jeugd recreanten 105,-/half jaar

jeugd competitie 120,-/half jaar

senioren recreanten 125,-/half jaar

senioren compeitie 150,-/half jaar


toeslag veren shuttles 30,-/half jr


Verjaardagen jeugdmei
juni
juli


Nieuwe leden vanaf 01/02/1998

Eric Pinas sen. comp.

Larissa Moerman wo. recr.

Robbert Staal wo. recr.

Dieuwke de Vries za. jeugd

Yvonne Rickets wo. recr.Michael Peirgolam wo. jeugd
BV Gaasperdam, 25 juli 2016 Pagina


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina