1Visuele handicap 1Definitie: Medische indelingDovnload 35.07 Kb.
Datum04.10.2016
Grootte35.07 Kb.

1Visuele handicap

1.1Definitie: 1. Medische indelingIn deze dia wordt er uitgelegd wat een visuele handicap is. Om te weten wanneer iemand nu blind of slechtziend is, is het belangrijk om de begrippen gezichtsscherpte en gezichtsveld uit te leggen.
Gezichtsscherpte: “Het vermogen om twee in elkaars nabijheid gelegen punten op een bepaalde afstand nog gescheiden waar te nemen.”

Je bent blind als je op één meter ziet wat een persoon zonder visuele handicap ziet op 60m. Als je op 3 tot 6 meter ziet wat een persoon zonder visuele handicap ziet op 60m, dan ben je zeer slechtziend.


Gezichtsveld: “Het totale gebied dat overzien kan worden als men het hoofd en de ogen volkomen stil houdt.”

Dit wil zeggen dat als je gewoon naar voor kijkt en naar één punt blijft kijken, je zonder je ogen te bewegen, tot 90° kan waarnemen links van dat punt. Dit noemt men ook horizontale projectie want je neemt dingen waar in de breedte of van links naar rechts. Je horizontale projectie is dus 180° want je moet zowel links als rechts samentellen.

Maar ook verticaal, dus van boven tot onder, kun je dingen waarnemen. Dit gezichtsveld is kleiner. Je kan 65° waarnemen boven dat punt en 65° waarnemen onder dat punt. Je verticale projectie is dus 130°

Men spreekt van blind zijn als je maar 20° meer kan waarnemen.1.2Definitie: 2. Functionele indelingBij een visuele handicap is het niet alleen belangrijk om te kijken wanneer je op medisch vlak blind of slechtziend bent maar het is ook belangrijk om naar de functionele indeling te kijken.
Er wordt in deze benadering rekening gehouden met het niveau van functioneren op verschillende terreinen en in verschillende situaties.

In het onderwijs ben je bijvoorbeeld matig visueel gehandicapt als je mits gebruik van hulpmiddelen en aangepaste verlichting de visuele taken kan uitoefenen zoals personen zonder visuele handicap dit doen.1.3Prevalentie (aantal)We hebben ook een dia gemaakt van hoeveel keer blind of slechtziend zijn, voorkomt in België aangezien het wel belangrijk is om dit te weten.

1.4OorzakenOok de oorzaken van blind of slechtziend zijn, zijn belangrijk om te vermelden. Zo weten de leerlingen dat dit niet altijd erfelijk is.
Bij jongeren zijn de meest voorkomende oorzaken erfelijkheid of een letsel. Bij ouderen zijn dit degeneratieve ziektes (=ouderdomsziekten).

1.5Soorten visuele handicap: AlbinismeEr zijn verschillende soorten visuele handicaps. Wij hebben de belangrijkste eruit genomen.

Het is wel belangrijk om bij deze dia te vermelden dat albinisme niet echt een visuele handicap is. Het is wel zo dat de meeste mensen die aan albinisme lijden, vaak ook een visuele beperking hebben. Dit komt door het verminderde pigment in de ogen.


1.6Soorten visuele handicap: Kleurenblindheid
1.7Soorten visuele handicap: Cataract1.8Waarom is een visuele handicap, een zichtbare handicap?Waarom beschouwen wij een visuele handicap als een zichtbare handicap?

Mensen met een visuele handicap hebben het volgens ons niet gemakkelijk in de samenleving, vroeger niet en nu nog niet.

De samenleving is gebaseerd op visuele elementen. Als je blind bent, is het leven in de samenleving minder vanzelfsprekend als gedacht. Mensen met een visuele handicap kunnen belangrijke visuele elementen niet zien en hier worden ze dan ook dagelijks mee geconfronteerd. Zo denken we aan de bus-uren, de prijs van een voedingswaar in de winkel, boeken….

Niet alleen de fysieke omgeving maar ook de kijk van mensen rondom hen is een belangrijke factor. Steeds weer krijgen ze, op welke manier dan ook, neerkijkende blikken. Men ziet deze blikken wel niet maar mensen met een visuele handicap voelen dit wel aan. De aanvaarding van mensen met een visuele handicap is nog niet optimaal. Zodra mensen hun vertrouwde omgeving verlaten en in de grote buitenwereld treden, moeten ze een drempel beklimmen. Vaak krijgen ze hier te maken met de blikken van mensen. Dit komt omdat ze vaak hulpmiddelen gebruiken om zich voort te kunnen bewegen. Zo denken we aan een blindenstok (ook een witte stok genoemd),een blindgeleidehond… Deze hulpmiddelen maken van een visuele handicap, een zichtbare handicap aangezien het duidelijk zichtbaar is dat deze mensen een handicap hebben.2Auditieve handicap

2.1DefinitieHet is moeilijk om een eenvoudige definitie te geven over wat een auditieve handicap is.

Om te kunnen horen heb je zowel een geleidingsdeel als een perceptief deel nodig in je oor. Het geleidingsdeel zorgt ervoor dat het geluid geleid wordt naar het perceptief deel, zodat het daar waargenomen kan worden. Want geluid is een golfverschijnsel dat binnenkomt in de oorschelp. In de oorschelp zetten de golven van het geluid, andere delen van het oor in beweging waardoor het na een lange weg, uiteindelijk in de hersenen kan worden waargenomen, ook het perceptief deel genoemd.


Je bent dus auditief gehandicapt als je het geluid niet kan waarnemen. Dit waarnemen kan door zowel een fout in het geleidingsdeel, als een fout in het perceptief deel komen.

2.2OorzakenEr zijn verschillende oorzaken van een auditieve handicap. Hier sommen we kort de belangrijkste op.
Bij de zwangerschap kunnen bepaalde geneesmiddelen die de moeder neemt, leiden tot het hebben van een auditieve handicap van de baby. Voor de geboorte wordt ook wel eens prenataal genoemd. Bij postnataal gaat het over geneesmiddelen die de kinderen gebruiken.

2.3OorzakenDit zijn de voornaamste oorzaken per leeftijdsgroep.

2.4Waarom is een auditieve handicap, een zichtbare handicap?Mensen met een auditieve handicap hebben een andere soort van communicatie als ons. Wij doen dit met woorden, zij met gebaren. Het is duidelijk zichtbaar wanneer iemand met een auditieve handicap communiceert met iemand anders. Ook hoor je vaak dat ze wel kunnen praten, maar dat het anders klinkt als bij personen zonder auditieve handicap. Het is daarom ook dat deze handicap als een zichtbare handicap wordt beschouwd. Net zoals mensen met een visuele handicap, ondervinden mensen met een auditieve handicap vaak hinder door hun handicap. Als iemand over straat wandelt dan zie je niet direct of hij/zij doof is of niet. Maar zodra deze mensen je iets duidelijk willen maken, merk je dat er zoals het in de volksmond gezegd word ‘iets mee scheelt’. Volgens ons worden ze dan ook anders bekeken op straat. Daarom dat wij dit een zichtbare handicap noemen.

3Fysieke handicap

3.1DefinitieMet andere woorden: mensen met een fysieke handicap zijn mensen die door een motorische aandoening (bijvoorbeeld maar één been) niet goed kunnen ontwikkelen of groeien.

3.2Soorten fysieke handicapBelangrijk bij een fysieke handicap is om een onderscheid te maken tussen aangeboren of verworven (NAH= niet aangeboren hersenlestel) handicaps.

We moeten hier dus kijken naar het tijdstip van het ontstaan van de fysieke handicap. Deze kunnen zijn: prenataal, perinataal of postnataal.3.3Soorten fysieke handicap: 1. Neurologische aandoeningenEr zijn verschillende soorten fysieke handicaps. Daarom dat wij een onderscheid maken. Het is zo dat er meer soorten neurologische aandoeningen zijn die een fysieke handicap kunnen veroorzaken maar wij vernoemen hier de belangrijkste namelijk hersenverlamming.
Hersenverlamming is een neurologische aandoening, het is dus een aandoening die plaats vindt in de hersenen. Het moeilijke woord voor hersenverlamming is “cerebrale parese”.

De soort van de verlamming speelt een belangrijke rol. Hierbij kunnen we een onderscheid maken tussen parese en plegie.

Wanneer men spreekt van parese dan spreekt men over een onvolledige verlamming. Plegie wil zeggen dat er wel een volledige verlamming is.

Je kan bij een hersenverlamming ook nog eens een onderscheid maken welk ledemaat (on)volledig verlamd is. Dit vind je op de volgende dia.3.4Welke ledemaat is (on)volledig verlamd?Je kan achter elk voorzetsel, ofwel parese ofwel plegie plaatsen.

 • Hemiparese: halfzijdige onvolledige verlamming: dit wil zeggen dat één kant van het lichaam verzwakt is.

 • Hemiplegie: halfzijdige volledige verlamming: dit wil zeggen dat één kant volledige verlamd is.

 • Diparese: Onderste ledematen zijn verzwakt.

 • Diplegie: Onderste ledematen zijn volledige verlamd.

 • Triparese: Ofwel zijn beide armen en één been verzwakt, ofwel zijn beide benen en één arm verzwakt.

 • Triplegie: Ofwel zijn beide armen en één been volledige verlamd, ofwel zijn beide benen en één arm volledig verlamd.

 • Paraparese: Ofwel zijn beide benen verzwakt, ofwel zijn beide armen verzwakt.

 • Paraplegie: Ofwel zijn beide benen volledige verlamd, ofwel zijn beide armen volledig verlamd.

 • Quadriparese: Vier ledematen zijn verzwakt.

 • Quadriplegie: Vier ledematen zijn volledig verlamd.

 • Monoparese: Eén ledemaat is verzwakt.

 • Monoplegie: Eén ledemaat is volledige verlamd.3.5Enkele belangrijke begrippen bij hersenverlammingSpasticiteit: Wanneer wij bewegen, gaan een aantal spiergroepen ontspannen terwijl er andere spiergroepen gaan samentrekken. Bij personen met spasticiteit gaan deze spieren aangespannen blijven waardoor dit na enige tijd tot vervorming van de ledematen leidt.
Athetosen: Dit zijn krampachtige, grove en niet stopbare strek- en buigbewegingen van de ledenmaten of van de aangezichtspieren. Dit gebeurt voornamelijk wanneer de persoon een motorische beweging wil maken. De persoon kan hier niets aan doen, dit gebeurt buiten de wil van de persoon.
Ataxie: Volgens Sorée (2000, p79) “staat bij ataxie een coördinatiestoornis, voornamelijk bij het lopen, centraal”. Deze personen hebben voornamelijk moeite met een gebrekkig lichaamsevenwicht. Hij/zij heeft moeite met het evenwicht te vinden voor het stappen en weet niet hoe hij/zij de ledenmaten moet plaatsen waardoor dit leidt tot een wankele gang. Maar ook de oog- hand- coördinatie is moeilijk.

3.6Soorten: 2. Spina BifidaSpina Bifida wordt ook “open rug” genoemd. Tijdens de zwangerschap loopt er iets fout in de ontwikkeling waardoor er een opening ontstaan in de rug. De zenuwen in de rug liggen dus open en kunnen dus aangetast worden. Als ze aangetast worden zijn deze personen vaak verlamd aan hun benen.
Er zijn verschillende soorten Spina Bifida. Deze staan niet in de powerpoint omdat het dan te ingewikkeld wordt voor de leerlingen. Als zij bovenstaande weten is dit genoeg. Indien zij graag nog meer informatie willen, kan je de verschillende soorten nog altijd meegeven.


 • Spina bifida occulta (ook wel verborgen vorm genoemd).

  • Bij deze vorm is er op de plaats waar de wervels gespleten zijn niet echt iets te zien. Het kan wel dat men een haarplukje of rode plek ziet. Omdat er weinig of geen zenuwen beschadigd zijn, noemt men dit de minst ernstige vorm. Deze personen hebben vaak ook geen klachten, hoewel rugklachten wel voorkomen. Het is ook zo dat deze mensen vaak pas op latere leeftijd, bijvoorbeeld door een scan te laten doen, ontdekken dat ze Spina bifida hebben, hoewel ze daarvoor nooit klachten hadden. (Willemsen)

 • Spina bifida aperta: Hier is wel duidelijk te zien dat deze persoon leidt aan Spina bifida. Bij deze vorm, kunnen we nog eens een onderscheid maken nl.:

  • Spina bifida Meningocéle: Céle betekent in dit woord, een vochtblaas. De persoon met Spina Bifida heeft dus op de plaats waar de wervels gespleten zijn, een vochtblaas. In deze vochtblaas zitten bij dit soort Spina bifida geen zenuwen of ruggenmerg. De gevolgen zijn hier dan vaak ook niet zo groot. Er zijn voornamelijk problemen met het lopen of met de blaas (incontinentie). (Willemsen)

  • Spina bifida Myelomeningocéle: Dit is de ernstige vorm van Spina bifida en komt ook het meest voor. Ook bij deze personen is een vochtblaas te zien op de plaats waar de wervels gespleten zijn. Maar bij deze personen bestaat de vochtblaas niet enkel uit vocht, maar ook uit zenuwen en ruggenmerg. Zoals Willemsen zegt zijn “de zenuwen vaak zwaar beschadigd waardoor er verlammingen en gevoelsverlies optreden.” Bij deze kinderen komt het vaak ook voor dat ze een waterhoofd (medische term: hydrocephalie) hebben. (Willemsen)

Buiten de Spina bifida occulta en aperta zijn er ook nog zeldzamere vormen Spina bifida namelijk.: • Spina bifida Anancefalie: Bij de Spina bifida occulta en aperta ligt het defect in de ruggengraat, terwijl het bij deze vorm van Spina bifida op het hoofd ligt. Door de céle (=vochtblaas) kunnen de hersenen niet goed ontwikkeld worden waardoor het kind vaak tijdens de zwangerschap of net na de geboorte sterft. (http://magicpoison.com/spinabifida/spina-bifida)

 • Spina bifida Encephalocéle: Hier zit de vochtblaas aan de achterkant van het hoofd namelijk net boven de nek. Als deze vochtblaas geen zenuwen bevatten, dan zijn er weinig problemen. Maar als er wel zenuwen in zitten, kunnen de kinderen problemen krijgen op vlak van intelligentie. (http://magicpoison.com/spinabifida/spina-bifida)3.7Soorten: 3. SkeletziektenEen aantal voorbeelden van skeletziekten zijn: (Sorée, 2000, p 84)

 • Achondroplasie: Dwerggroei

 • Syndroom van Marfan: Overstrekbare gewrichten.

 • Chondrodystrophia calcaria: Dit is een wetenschappelijke term voor de misgroei van beenderen of samentrekking van gewrichten.Ook hier hebben we het aantal skeletziekte beperkt om het zo niet te uitgebreid te maken. Er bestaan zoveel verschillende voorbeelden dat het onoverzichtelijk en ingewikkeld kan worden voor de leerlingen. De bekendste skeletziekte is dwerggroei of Achondroplasie, daarom dat deze ook op de powerpoint staat.

3.8Soorten: 4. Misbouw van het skelet
Enkele voorbeelden hiervan zijn: (Sorée 2000, p. 84)

 • Dysmelie: Hier zijn de armen of benen vanaf de geboorte misvormd.

 • Focomelie: De mensen die hier aan lijden hebben geen benen of armen. Dit wil zeggen dat de handen en de voeten direct verbonden zijn met de romp.

 • Ectromelie: Bij deze personen ontbreken er één of meerdere ledematen.

 • Ectrodactylie: Bij deze personen ontbreken er tenen of vingers.


De man op de foto heeft dus Ectromelie want er ontbreken ledematen, namelijk de armen.

Het is zo dat ook hier ook verschillende soorten in zijn, maar we hebben het beperkt tot de vier soorten hier boven vermeld.

3.9Soorten: 5. Amputatie


3.10Soorten: 6. NAH
3.11Waarom is een fysieke handicap, een zichtbare handicap?
Een fysieke handicap is meestal dadelijk te zien als we naar een persoon kijken. Zodra deze mensen buiten komen, krijgen ze aanstarende blikken, wordt er over hun geroddeld, worden ze nagestaard of lopen de mensen in een boogje rondom hen.

4Gelaatsafwijkingen

4.1SchisisDeze spleet, schisis, wordt ook wel hazenlip genoemd. Maar het hoeft niet dadelijk in de lip te zitten. Het kan ook in de lip en de kaak, of in de lip, de kaak en het gehemelte zitten. Of het kan zelfs alleen in het gehemelte zitten.

Over het ontstaan van schisis weet men nog niet veel. Het is wel zo dat de ontwikkeling van het gezicht en het gehemelte van de baby, plaats vindt in de eerste drie maanden van de zwangerschap. In deze periode wordt de ontwikkeling dus verstoord door een onbekende reden.

Een hazenlip is duidelijk zichtbaar tenzij het een gespleten gehemelte is. Dit is niet dadelijk zichtbaar

4.2Brandwonden
De brandwonden kunnen verschillende soorten graden hebben. Er zijn lichte brandwonden, deze noemen we eerstegraads brandwonden. Bij dit soort brandwonden is de huid rood, licht gezwollen, pijnlijk en warm. Je hebt bij dit soort brandwonden alleen je opperhuid verbrand.

Indien je harder verbrand bent en de huid blaren met vocht vertoont, spreekt men van tweedegraads brandwonden. Deze soort brandwonden zijn zeer pijnlijk. Bij dit soort brandwonden zijn zowel de opperhuid als de lederhuid verbrand.

Er zijn ook nog derdegraads brandwonden. Hier zijn zowel de opper-, leder- en de onderhuid en eventueel ook nog onderliggende weefsels beschadigd. Omdat de zenuwuiteinden verbrand zijn, zijn deze brandwonden vaak ongevoelig. De huid kan zwart zien, dit betekent dat de huid verkoold is. Maar de huid kan ook wit of een andere kleur worden. Zoals hierboven vermeld doen deze brandwonden eigenlijk geen pijn, maar toch voelen we pijn. Dit komt omdat er vaak rond de derdegraad brandwonden vaak ook tweedegraad brandwonden liggen die wel veel pijn doen.

4.3Meningokokkensepsis
4.4LaryngectomieHierbij worden de luchtpijp en de slokdarm van elkaar gescheiden. De luchtpijp wordt verlegd waardoor er een gaatje in de keel ontstaat, dit noemt men een “tracheostoma”. Slikken gebeurt nog steeds via dezelfde weg als voordien, dus via de mond in de keelholte en zo door de slokdarm.

Omdat de stembanden in het strottenhoofd zitten, worden deze mee verwijderd waardoor men het spraakvermogen verliest.Men ademt dus niet meer via de mond of de neus aangezien de lucht een andere weg aflegt, namelijk door de opening in de hals. Hierdoor verliest men of vermindert het reukvermogen ook vaak.

4.5Waarom is een gelaatsafwijking, een zichtbare handicap?Een gelaatsafwijking doet zich voor in het gezicht. Het gezicht is iets wat dadelijk gezien wordt. Als we dus naar een persoon met een gelaatsafwijking kijken, is het voor ons snel duidelijk dat deze persoon een handicap heeft. Daarom dat deze afwijking zeker bij de zichtbare handicaps hoort.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina