2 Excursie 4 3 Cursus wilde planten herkennen 5Dovnload 203.01 Kb.
Pagina1/11
Datum23.08.2016
Grootte203.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
KNNV Zoetermeer zoetermeer@knnv.nl

www.knnv.nl/zoetermeer

Kwartaalbericht Nr.77 Juli 2012


INHOUD

1 VAN DE REDACTIE 4

BERICHTEN UIT DE PLANTENWERKGROEP 42 Excursie 4

3 Cursus wilde planten herkennen 5

4 Start veldwerk plantenwerkgroep 2012 in Meerzicht 5

5 Botaniseren in de kleurenbuurt op 26 April 2012 6

6 Hemelvaartsdag 2012, een drie gespleten eenheid in zijn geheel 7

7 De plantengroei van Seghwaert, km-hok 305725 8

8 De noordkant van de A12, hok 30.56.45 9

9 Opmerkelijke plantenvondsten gedurende het tweede kwartaal 10

10 Plantenboeken 12

11 Tuinbericht 5 13

GEZIEN IN ZOETERMEER 1412 Uit het vogeldagboek van Adri de Groot 14

13 Bomen in de stad 18

14 Arie Koster opende het Jaar van de Bij op donderdag 5 april 20

15 Goed nieuws van de stadsvogeladviseur 21

16 Glassnijder (Brachytron pratense) bij de tuinvijver 22

17 Oranjetip (Anthocharis cardamines) in opmars 22

18 Rugstreeppadden in Oosterheem 23

BUITEN DE VERENIGING 2319 Het eerste stedelijk libellenreservaat in Nederland 2 23

20 Platform Vleermuizen Zoetermeer 24

21 De vertegenwoordigende KNNV-vergadering Nijkerk 14 april 25

22 Oproep aan alle KNNV'ers in Zoetermeer 26

23 Fotowedstrijd: bloemetjes en bijtjes 27

24 Noordnatuurnieuws, Zomer 2012 27

25 Agenda , namen, lidmaatschap 29

26 Index 31


Ook in Zoetermeer schrijft de natuur geschiedenis.

Zij zoekt haar journalisten, want zij bestaat slechts bij de gratie van wie haar ziet.
Doe 1x per 2 à 3 weken 2 uurtjes mee met de plantenwerk­groep.

Goeie sfeer, boeiend, leerzaam, nuttig.

Informatie:

Joke de Ridder tel. 079-3616973
Film: Zoetermeer, een stad vol leven, biodiversiteit van een groeikern


Halverwege de jaren ’60 van de vorige eeuw werd Zoetermeer groeikern en groeide in 50 jaar tijd uit van een dorp van 9000 naar een stad van 120.000 inwoners. In mooie en sfeervolle beelden laat de DVD zien dat het groen onlosmakelijk deel uitmaakt van deze nieuwe stad. Dat levert een gezonde, groene leefomgeving en een reeks sterk van elkaar verschillende parken op met als gevolg een verrassende hoeveelheid plant- en diersoorten. Met het voltooien van de wijk Oosterheem komt het eind van die groei in zicht. Voor de KNNV-afdeling Zoetermeer was dat de reden om deze DVD te laten maken. Het doel is de kijker uit te dagen om die soortenrijkdom zelf te gaan ontdekken.


Bestellen van de DVD kan als volgt:

Maak € 10 (leden € 8) over op postrekeningnr. 794368 t.n.v. A. Janssen te Zoetermeer onder vermelding van uw adres en telefoonnummer.

1VAN DE REDACTIE


De gemeentelijke Visie Biodiversiteit is inmiddels voor inspraak vrijgegeven. De gemeenteraad zal de visie, naar het zich laat aanzien na de zomer vaststellen. Onze voorzitter Henk Lubberding heeft vanuit onze vereniging een reactie gegeven op het gemeentelijk streven om de locale biodiversiteit op peil te houden (en waar mogelijk te vergroten). Op zich is het natuurlijk een goede zaak dat je aangeeft waar je als gemeente, ook  op natuurgebied met je groene stad heen wilt. Daar is niets mis mee en in gemeenteland is het zelfs een positieve uitzondering!
De vraag is natuurlijk wel hoeveel invloed je daar als locale overheid op kunt uitoefenen.

Vast staat dat de verscheidenheid aan plant- en diersoorten, sinds Zoetermeer van agrarisch dorp uitgroeide tot stad van 120.000 inwoners, spectaculair is gegroeid. Dat is beslist niet altijd bewust zo voorzien maar veel vaker achteraf geconstateerd.

Neem bijvoorbeeld het verplicht creëren van oppervlaktewater om alle toegenomen verharding in de groeiende stad te compenseren en de beslissing om ten behoeve van de veiligheid van haar bewoners alle watergangen te voorzien van zogenaamde plasbermen (plas-drasoevers, veelal met riet begroeid). Deze maatregelen hebben het habitat natte ruigte gigantisch doen toenemen en libellen, kleine karekieten en bijzondere moerasplanten in Zoetermeer gelegenheid gegeven om in vrijwel elke wijk te verschijnen.

Neem de Europese Kaderrichtlijn Water die ervoor moet gaan zorgen dat in 2015 al het oppervlaktewater in een goede ecologische toestand verkeert. Wat we daar in Zoetermeer van merken? Volop drijfbladplanten als Witte waterlelie, veel verschillende libellen- en vissoorten, amfibieën e.d., kortom veel meer waterleven! Ook de sterk verbeterde luchtkwaliteit (ook een Europese richtlijn) heeft ervoor gezorgd dat de korstmossenflora weer terug is op het niveau van ver voor de oorlog. Vooral in de stad is het herstel spectaculair te noemen.


Het planten van bomen en struiken in al die nieuwe wijken werd in eerste instantie ingegeven vanuit de gedachte om de leefbaarheid in onze jonge stad te bevorderen. Dat er daardoor tevens geschikt habitat ontstond voor bosvogels en -planten (spechten en bosviooltjes) was wederom de constatering achteraf.

Klimaatsverandering heeft de laatste decennia gezorgd voor een opmars van soorten van zuidelijker oorsprong, ook de toenemende verwildering van tuinplanten en exoten is hier een gevolg van. Al deze voorbeelden maken een ding duidelijk. Je kunt als locale overheid zeker een positieve invloed uitoefenen op de locale biodiversiteit, maar die invloed is beperkt.

Aan ons als locaal actieve natuurverenigingen de mooie taak om de gemeente op voorhand te wijzen op de mogelijkheden die er zijn en minstens zo belangrijk de resultaten te laten zien van wat achteraf positief heeft uitgepakt. Een mooi voorbeeld van het laatste is het maai-interview in Vroege Vogels van zondag  17 juni jl. Een deel van onze biodiversiteit hebben we aan deze beheervorm te danken. Een locale inspanning met een positief effect dat tot ver over de gemeentegrenzen merkbaar is!

BERICHTEN UIT DE PLANTENWERKGROEP
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina