2 Kronieken 33: 12,13aDovnload 5.39 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte5.39 Kb.

2 Kronieken 33:12,13a


Maar, toen hij in het nauw geraakt was, zocht hij de gunst van de HERE zijn God; hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijner vaderen en bad tot Hem; toen liet Hij Zich door hem verbidden, hoorde zijn smeking, bracht hem naar Jeruzalem terug en herstelde hem in zijn koningschap.
Onvoorstelbare barmhartigheid aan koning Manasse betoond, zijn kwaad was erger dan de volken die voor Israël uit waren verdelgd, geen vrees voor God stond hem voor ogen, wel een totale manifestatie van wetteloosheid in woord en daad uitgevoerd. Pas na wegvoering met veel geweld naar Babel, kwam de verootmoediging en de erkenning dat de HERE God is, je zou kunnen zeggen, uit de strik des duivels losgekomen en ontnuchterd de wil van God zoekende.

Openbaring 2:20,21


Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij.
Realiteit van de lankmoedigheid van God die niet wil dat iemand verloren gaat, ook al zijn de zonden huizenhoog, ze krijgt de tijd om zich te bekeren van haar hoererij, maar wil niet, zonden zijn en blijven koningen die gediend willen worden, als zij heersen is er geen plaats om God te dienen, als we in Jezus dood zijn voor de zonde, voert zij geen heerschappij meer over ons en zijn wij vrij.

Matteüs 23:37


Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.
Een onwillige stad vol van ongerechtigheid, uitnodiging op uitnodiging om zich te bekeren van haar boze werken, en zij heeft niet gewild, de woorden van Gods gezanten werden gesmoord in gewelddadige handelingen, nog zo een voorbeeld met enorme gevolgen, als er geen verootmoediging plaatsvindt, doe weg en kom tot Mij is ook nog heden ten dagen de uitnodiging van God aan zondige mensen.

Jesaja 1:18


Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina