2 maart 2015: Wie moet er nu meer premie betalen?Dovnload 47.37 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte47.37 Kb.
2 maart 2015:

Wie moet er nu meer premie betalen?

Als voorbeeld nemen we een notaris… beetje standaard aktes (laten) uitdraaien en ondertekenen en

bv een stratenmaker… die de hele dag op zijn knieën ligt en zijn rug naar donder helpt.

De notaris laat anderen het zware en gevaarlijke werk doen.. dus HIJ dient de premie betalen voor die man die zonder enige twijfel tegen zijn 50e is opgebrand. Maar het tegendeel is dus waar. Notaris betaald minder soc. premie dan de stratenmaker.

Toen de basis-zorgverzekering werd ingevoerd..moesten de laagste inkomens meer premie betalen.. en voor zogenaamde particuliere polissen daalden de premies. Mes sneed dan aan 2 kanten… de winstmarges konden stijgen voor de beleggers door een groter aantal premiebetalers, ook dus van de werklozen en/of daklozen met een uitkering.. dia anders een percentage van het inkomen moesten betalen. Laag inkomen.. lage premie. Een doorn in het oog van die volgevreten VVD’ers en CDA’ers en PvdA’ers.(PvdA: Grootste volksverraders van na de oorlog)

Geen crisisheffing in 2015 en de verhuurdersheffing dan?

Na twee jaar wordt de crisisheffing, die werkgevers moesten betalen, volgend jaar definitief geschrapt. Dat melden VVD en D66 op 24 april aan BNR.

“We zijn heel helder geweest: we hoeven geen nieuwe bezuinigingspakketten te bedenken voor volgend jaar. Dus daar zit de crisisheffing dus ook niet meer in. Daarmee is het definitief van de baan”, zei Tweede Kamerlid voor de VVD Mark Harbers tegen verslaggever Hans Verbeek. (hoe onrechtvaardig zijn we.. als we de rijkere meer laten betalen dan de armere…)

De crisisheffing was een belasting die werkgevers moesten betalen voor al hun werknemers die meer dan 150 duizend euro verdienden. De maatregel moest 500 miljoen euro per jaar opleveren en bracht in het eerste jaar zelfs 630 miljoen euro op.


Verstuurd op 5 april 2014 naar de SP.

Zoals ik kritiek heb op alle partijen heb ik dus ook mijn commentaar op de SP. In de 1e plaats de bijna onzichtbaarheid van de SP in het algemeen. Zelf zou ik nm heel Nederland bij elkaar schreeuwen over de afbraak van de zorg. Af en toe een "njet" en dan weer met de beide benen op de tafel leggen werkt niet. Het is veel te stil rond de SP. Alleen professioneel personeel in de jeugdzorg is een foute beoordeling. Overheid wil voor alles professionals terwijl het meeste werk best gedaan kan worden door gewone mensen met een gewoon verstand zonder enige opleiding in die sector. Deskundigen weten zogenaamd alles beter... wel.. uit de praktijk blijkt het tegendeel. Bureaucratie en zakken vullen is het gevolg. Waanzin... oppasmoeders en oma's, kleuterbegeleiding en zorgverleners enz. enz. De meeste kosten gaan zitten in zogenaamde nutteloze opleidingen, het managen en bijhouden van krankzinnige rapporten. Kan er natuurlijk een lang verhaal van maken.. maar daar is dit niet de plaats voor.

Een ding is zeker... voor het meeste gewone reguliere werk is geen opleiding nodig maar een normaal verstand en inzicht (te verkrijgen via praktijkervaring ) Zoals ook bv de kosten die we maken om mensen weer aan het werk te helpen. Geldverslindende bureautjes en opleiding bureautjes. Resultaat??? Noppes. Mensen verplichten naar werk te zoeken dat er niet is. Enige oplossing...Laat bv Phlips Morris open. Overheid.. en dus ook de SP is onpraktisch en denken te bureaucratisch… of.. in feite… het interesseert ze geen donder.

C. d'Ancona


AD 29 mrt. 2014. Verkeersongelukken kosten 12.5 miljard euro per jaar. (Leo Roggeveen) Note van mij: (is bovengenoemd bedrag inclusief of exclusief btw?)

Het verhaaltje over verkeersongelukken is de grootste onzin ooit verteld. (net zoals trajectcontroles op 80 km wegen) Stemming makerij noem ik het.. Precies het tegenovergestelde vind plaats. Niets is beter voor de binnenlandse economie. We behoeven nl alleen maar het financiële en eventuele letselschade afwikkeling te volgen om te zien wat de echte gevolgen hiervan zijn. Allereerst de gevolgen van de schade voor de schatkist/fiscus. Op alle kosten die er volgen rust zo wie zo al 21% btw. Dat zou dan 12.5 milj gedeeld door 121 X 100 = € 4.794.421 btw opbrengst zijn.

Wie draagt de werkelijke schade dan? Wel dat zijn de particuliere autobezitters.. degenen die het zich niet kunnen permitteren om een nieuwe auto aan te schaffen en de schade dienen te betalen uit eigen middelen.

20 nov. 13. Wat vind ik nu echt fout/frauduleus/onduidelijk en misleidend in Nederland?Een integer en eerlijk mens kan geen keuze maken op welke partij ze zouden moeten stemmen omdat in elke beslissing die wordt gemaakt het belang van de partij voorop staat. Een eenstemmig besluit is onmogelijk omdat iedereen weer een andere mening en/of belang heeft. Terecht of onterecht. Doet er helemaal niet toe. Een eenstemmig besluit is te allen tijde een afgedwongen besluit.
Parkeerbelasting. (voorheen gewoon parkeergeld genoemd)

Een van de meest smerigste en onredelijk belastingen die er is. In 1e instantie was het bedoeld om parkeeroverlast te remmen en iedereen de mogelijkheid te bieden om ergens te kunnen parkeren. Zo werd er betaald parkeren in het leven geroepen en blauwe zones aangewezen. Op zich natuurlijk helemaal juist. Toen de gemeentes in de gaten kregen dat er veel geld te halen/stelen was bij de inwoners werd het beleid heel snel aangepast. De plaatselijke agentjes/korpchefs zagen er niet direct brood in en werden er weinig boetes uitgedeeld omdat het geld naar de overheid ging en niet naar de gemeente. Dat was een doorn in het oog van de plaatselijke overheid en werd al gauw veranderd en werd bestempeld als parkeerbelasting. De gemeentelijke boetes mochten in de gemeentekas worden gestort. (Uitkeringen aan gemeentes werden verminderd..dus) Toen werd er ineens wel gecontroleerd en de gemeente begon het te zien als behoorlijk winstgevend.. zo ook de parkeergarages. En natuurlijk volgde er door gebrek aan concurrente elk jaar een flinke prijsverhoging voor zowel de boetes als de parkeerbelasting. Typisch gevolg van marktwerking..niemand kon onder prijs doorgaan… dus… Bingo. Een voorbeeldje? Ik heb hartfalen en werd behandeld in Delft..Ziekenhuis met parkeerterrein. 1e uur gratis. Geen probleem.. iets langer staan kostte ook niet zoveel. Werd voor iets naar het MCH Den Haag gestuurd. Even iets afgeven. Kom er aan en zie voor het MCH een parkeerterrein maar geen slagboom en/of parkeermeters. Ik parkeerde de auto dus daar.. rende naar binnen.. 5 minuten later weer terug. Tot mijn verbazing zat er een geel papiertje achter de ruitenwisser. Hoe kan dat nou.. dacht ik. Dit is toch een parkeerterrein van en voor het MCH en geen gemeentegrond. Mijn verbazing… en verontwaardiging werd nog een stukje groter.. en woede..toen ik het boete bedrag zag staan. € 165.- !!!!!. Niet te geloven.. Ik had nl 5 minuten op een invalidenplaats gestaan. Eigen schuld.. dikke bult.. zullen velen zeggen. Dat weet je toch. Nou.. ik dus niet.. en zeker niet van de 3 dubbele hoogte daarvan. Ik was evenmin op de hoogte dat er achter het MCH een parkeerplaats was voor patiënten/bezoekers. Kleine moeite om daar te parkeren als je het weet. Maar het oneerlijke hiervan is het boetebedrag. Ik heb alleen een AOW’tje voor 2. Komt neer op bijna 8% van mijn netto inkomen. Moet je je voorstellen wat een aanslag dat is op je inkomen. Stel je voor dat je maar AOW krijg voor alleenstaande. Dan ben je meer 16% van je netto inkomen kwijt. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Het is duidelijk dat je in die maand een keuze moet maken of je liever achterstand heb in de zorgpremie of huishuur of Nuon/Eneco of zo. Geen gemakkelijke beslissing.. toch? Je bent in de volksmond en instanties direct een wanbetaler.. of een werkloze, misschien wel frauderende, profiteur. (overheid doet heel erg zijn best om dit te indoctrineren bij de bevolking) Zorgpremie moet je zeker niet kiezen.. want dat kost je gelijk 30% meer + de nodige incassokosten + rente. (ach.. hoe kunnen we mensen nog verder de stront in trappen ?) Huur is ook lastig.. ze donderen je zomaar de straat op. Het verweer tegen dergelijke zaken hebben ze ook weer onmogelijk gemaakt. Voor de armoedzaaiers en geboefte minima’s geen rechtbijstand hebben Opstelten en Teeven beslist. In principe is dat tuig ‘(Minima’s en werklozen ) vogelvrij verklaart voor justitie, incassobureautjes en deurwaarders. (die leven er prima van… vandaar dus ook het protest van uit de advocatengroep.. toen de kamer bedacht dat er op rechtsbijstand bezuinigd diende te worden… en gehonoreerd natuurlijk.)

AD: 19 nov.2013. Woede om parkeerplan.

Het voorstel van Berry v d Bol is in principe helemaal verkeert. Alle auto’s die op de openbare weg staan belasten. Moet zijn: Alle autobezitters parkeerbelasting laten betalen.. ook degenen die een eigen zogenaamde parkeerplek of garage hebben. Het is zo makkelijk om belasting te heffen als je er zelf niet mee wordt geconfronteerd.

AD: 18 nov. 2013. Zwembaden kopje onder. Kinderen van minima krijgen geld voor sport.

Daar behoort zwemmen dus niet bij. Er is wel een oplossing! Betaal de extra verhoging van waterbelasting voor zwembaden uit de subsidiepot voor promotie Nederlandse artiesten. Die pot is dis jaar verhoogd van € 600.000 naar € 800.000. (0nvoorstelbaar.. hè)

AD: 15 nov. 2013. Stadsdeel Laak holt achteruit.

Triest.. moest een beetje lachen tijdens lezen van het stukje. En niet alleen over dit stukje. Elke dag het AD lezen stemt me niet tot vrolijkheid, integendeel. Men denkt dat het besteden van 2.6 miljoen euro de verloedering kan tegen gaan. Wel.. dat hebben we gezien met de verloren en mislukte aanbestedingen van miljoenen aan de zogenaamde achterstand wijken. Toen bedacht men ook dat het plaatsen van een speeltje op een nieuw pleintje het wijk zou opfleuren en de criminaliteit zou terug dringen. Hoe naïef. Of toch niet?? Velen hebben namelijk hun reeds goed gevulde zakken verder kunnen vullen. en de wijken zelf werden nog crimineler. Geen werk.. geen uitkering of veel te weinig. En men gaat maar door met nutteloze subsidies en financieren van geldverslindende projecten.

Ik heb nog nooit gehoord van een project dat geslaagd is en waar het geld terecht kwam op de plaats waarvoor het bedoeld is. Het zogenaamde investeringshulpfonds van 9 miljoen zal ook niet helpen.. dat geld komt terecht bij grote bouwondernemers die er nog meer bedrijfsruimtes gaan bouwen.. naast de reeds jaren leegstaande bedrijfs- en kantoorruimtes.

Nee.. de jongeren ..bv tot 27 jaar..in de wijken echt werk bezorgen.. desnoods verplicht… dat is de oplossing. Zijn ze gelijk van de straat af. Of roep voor werklozen jongeren de dienstplicht weer op. 2 vliegen in een klap… geen tijd voor criminaliteit.. leren discipline en respect. Niet door plaatsing bij commerciële bedrijven omdat deze mensen reguliere arbeidsplaatsen innemen. En betaal het wettelijk minimum loon uit. Of school of werken.

Hoe??? Maak een sector vrij.. Een staats-gemeente bedrijf.

Alle subsidies komen terecht bij degenen die het niet nodig hebben. E-scooter, zonnepanelen, 14% bijtelling of zelfs geen bijtelling van leaseauto’s en/of wegenbelasting. Waarom geen subsidie voor de particulier met de laagste inkomens. (oh.. ik weet het al.. die mogen helemaal geen autorijden) Hypotheekrente aftrek boven inkomen van gezamenlijk inkomen € 100.000.- en vermogen in box 3 versneld af laten bouwen. Geen 4% vermogensbelasting betalen en 51% hypotheekrente aftrek. Toch onvoorstelbaar? Een armoedzaaier die een koelkast moet financieren mag de rente niet aftrekken. Eigenlijk misdadig.. het belastingstelsel.

AD: 12 febr. 2013. Een beetje minder kan best, ouderen. (volgens Dhr. Hoefsloot)Meneer Hoefsloot in Leiden zit volgens mij in een ivoren torentje. Ook behoort hij niet bij de ouderen of anders bij de ouderen met een goed pensioen. Waar overigens de ouderen zonder of zeer klein pensioen voor hebben moeten werken. Het is ook mogelijk dat hij niet snapt dat iedereen die heeft gewerkt.. en ook die niet hebben gewerkt.. voor zijn pensioen hebben gewerkt. Om dat duidelijk te maken denken we maar aan de torenhoge pensioenen die de overheid voor zichzelf hebben geregeld. Dat geld komt immers uit de belastingen. Dat geldt dus ook voor de niet werkenden of zonder verplichte pensioenregeling.. In de prijzen die we moeten betalen voor noodzakelijk onderhoud en luxere consumptie zit ook begrepen de kosten voor de overdadige pensioenregelingen voor mensen die wel onder een verplichte pensioen vielen van de diverse branches. Vele ouderen zonder klein pensioen zitten nu al aan de armoedegrens… maar dat beseft die meneer niet. Al vele jaren is de AOW bevroren en de kosten van onderhoud bleven en blijven stijgen en nu ook nog eens de 1e schijf van de inkomstenbelasting.
20 juli 2012: Wat korte overpeizingen.

 • Keuzes maken. Even voor het begrip: Gehoorzaamheid aan wetten en regeltjes is geen vrijwillige keuze. Overheid en verwante instellingen..(meestel gesubsidieerde.. en staatsruifvreters.. zoals UWV,CWI en politie bv wijzen ons graag op de vrijheid van keuzes maken. Onzin natuurlijk, vrijheid van keuzes maken bestaat niet. Niemand zal bewust een “foute keuze” maken. Zeker niet als men de gevolgen weet van die zogenaamde “keuze”. De mogelijke gevolgen zijn altijd onverhoopt en onverwacht. Elke keuze die we maken is namelijk een gevolg van onontkoombare karaktereigenschappen zoals intelligentie, omstandigheden waarin je verkeert, afkomst, opvoeding, de mogelijkheden die je hebt, stresstoestand en ervaringen. Dat is een psychische optelsom die een maar een uitkomst biedt.. de keuze die je maakt. Een andere keuze is niet mogelijk.. ook niet als die keuze voor jou wordt gemaakt.. de uitkomst zal altijd de gevolgen zijn van de keuze die jijzelf hebt gemaakt. Bewust of onbewust. Ook de fysieke toestand waarin we verkeren speelt hier een onontkoombare rol in. Ben je gezond of ziekelijk. Dit alles bepaalt de onontkoombare keuze die we maken.. die in principe dus geen keuze is maar te omschrijven als gedrag. Een hond blaft en een kat miauwt. • Geen rijbewijs meer nodig. Alles is tegenwoordig digitaal. Een ID met foto zou voor alles kunnen gelden. Immers.. als we kunnen aantonen wie we zijn.. kan de controleur alles uit de computer van je halen. Als de politie je aanhoud, voor welke rede dan ook (meestal is er geen rede, zover mogen ze al gaan) hebben ze via je kenteken alles gecontroleerd via het (inbreuk van privacy) systeem. Ze zien wie de eigenaar van de auto is, of de persoon een geldig rijbewijs heeft.. of hij/zij verzekerd is en of de wegenbelasting is betaald en of de APK nog niet verlopen is. En dat zijn dan alleen nog maar de toepasselijke gegevens. Dan zien ze ook nog of je een crimineel bent of dat je wel alle belastingen hebt betaald. Ze behoefen alleen nog maar te controleren of de persoon echt die persoon is waarvoor hij zich uitgeeft. En dat kan dus gewoon met de verplichte ID kaart. De ID kaart kan overigens overal voor dienen.. ook als bankpas. Geen rijbewijs meer nodig..geen aparte bankpas meer nodig. Tientallen pasjes zijn overbodig geworden. Maar nee hoor.. de politie blijft vragen.. “mag ik uw rijbewijs ?“ Is de auto uw eigendom? Vragen naar de bekende weg. De ID kaart zou dus ook kunnen dienen als paspoort.. zo simpel zou het kunnen zijn. Maar de gemeentes en overheid willen graag die inkomsten niet missen • Wat geweld tegen politie aangaat. Wat je zaait, wat je oogst.

9 mei 2011. Mijn grootste ergernissen. (nog niet in volgorde van nummer) 1. Modern televisie maken door flitsbeelden. Ze gaan zelfs zo ver dat natuurprogramma’s er worden door verpest. Wat de gevolgen van dat soort beelden zijn, speciaal voor de jeugd, interesseert niemand.

 2. Verdeling van subsidies die altijd in de zakken terecht komen van de betere inkomens omdat die van de subsidies kunnen profiteren omdat zij aan de voorwaarden kunnen voldoen om aan zo’n subsidie in aanmerking te komen. Bv energiezuinige auto.. 14 % bijtelling.. geen Bpm enz. Maar.. alleen zij dus die een lease auto krijgen van hun baas.. dus de betere baantjes.. niet voor een arme sloeber die zich geen nieuwe auto kunnen veroorloven. En zonnepanelen.. idem dito… niet voor degene die in een energievretende en armzalige en tochtige flat zit, met een minimumloon of WW uitkering betaald de hoofdprijs aan huur.. maar kan zich geen zonnepanelen veroorloven.. dus ook geen subsidie. En zo is het met alle subsidies..

 3. Verkeersprogramma’s zoals wegmisbruikers enz. De arrogantie van die (politie) gasten doet me kotsen. Dat misselijk makende, opgedofte arrogantie en houding van de presentator en woordvoerder van politie.. wat een huichelaars zeg.

 4. Zogenaamde enquêtes die altijd worden aangepast aan wenselijk. Al die enquêtes vertellen mij wat IK er van vind. Onzin natuurlijk..

 • 14 april 2011. Nieuw belastingplan van de VVD. Wat een smerig voorstel zeg.. weer de zakken spekken van de hogere inkomens en het de minimuminkomens te laten betalen. Bovendien is het om de dooie dood geen bezuiniging.. maar een andere verdeling van de belastingdruk die we ondergaan. 2% op de noodzakelijke levensbehoeften opleggen en het inkomenstarief verlagen. Dat tikt lekker aan voor de hogere inkomens. 2% IB verlaging op de € 180.000.- scheelt € 3600.- . Hoeveel zal er worden besteed aan levensmiddelen per gezin/persoon. ?? En weer zeer duidelijke belastingverhoging voor de lagere inkomens. Die smerige VVD’ers weten dat maar al te goed.. wat dus goed laat zien uit wat voor soort ze bestaan. Varkens zijn het…

Ik kreeg gisteren een schrijven van de gemeente met bezuinigingen op ouderen en (chronisch) zieken en , ooievaarspas. Bijzondere bijstand is gewoon vervallen enz. enz. Ook vernam ik van het SVB dat waarschijnlijk mijn AOW uitkering (misschien… er werd over gesproken) werd gekort met 8 %.

Maar op overbodige uitgaven, zoals het nieuwjaarsfeestje van gemeente Den Haag, wordt niet gekort. Over de enorme kosten van de kerststal in het Atrium, buiten het leed dat de dieren wordt aangedaan en de gemeente lak heeft aan dierenwelzijnregeltjes, wordt evenmin gesproken.

Zoals gewoonlijk worden de laagste inkomens getroffen door de zogenaamde bezuinigingen. Tegelijkertijd worden er absurde subsidies verstrekt, wel tot € 11.500.- voor degenen die in staat zijn om een nieuwe auto te kopen. Overigens... bedenk even objectief.. waar subsidies terecht komen. Zoals bv zonnepanelen. Die worden altijd verstrekt aan mensen/bedrijven die het niet nodig hebben en gestimuleerd dienen te worden om die uitgaven te doen.. die ze dus niet uit eigen beweging doen.

Maar ja.. financiële prioriteiten leggen gebeurt dus door mensen die.. voor alle maatregelen die genomen worden.. zelf geen enkele last hebben en/of voordeel bij hebben.
 • Korte reacties op AD..

 • AD 21 mrt 11: Man schept kind bij achtervolging.

Er had moeten staan “Man schept kind tijdens achtervolging”. Nadat ik het stukje had gelezen begreep ik pas dat het kind tijdens de achtervolging door politie werd aangereden door de man. Het stukje bevestigd voor de zoveelste maal dat wilde achtervolgingen gestaakt dienen te worden omdat dergelijke achtervolgingen mijn leven.. en dat van mijn kinderen, maar ook die van de politie-cowboy’s zelf in gevaar brengen. Ook uw zinsnede “hij ging er met 190 km vandoor. Vanuit het Hoogezand? Dwars door de stad.. met 190 km ?? Onze kentekens worden tegenwoordig allemaal gescand.. dus in feite kunnen ze de man, zonder het leven van anderen in het gevaar te brengen gewoon thuis opwachten.. terwijl hij in de veronderstelling is dat zijn vlucht is geslaagd. Dacht dat daarvoor de scans werden opgeslagen. Zou trouwens een van de weinige positieve gevolgen kunnen zijn die Big Brother ons tegenwoordig bewaakt. Zie trouwens ook de Amerikaanse en Engelse politieseries.. en de onze op Rtl.. “wegmisbruikers”e.d. Wat een vreselijke hekel heb ik aan die mannetjes die al die aanhoudingen en bekeuringen zogenaamd verdedigen en blijven beweren dat het niet voor het geld is maar voor de veiligheid. Maar.. ook het hypocriete gedrag van de journalist.. die dan niet durft te vragen.. maar waarom gaan dan steeds de boetes omhoog als het niet om het geld gaat. Het verkeer wordt heus niet veiliger als je € 115.- boete vraagt in plaats van € 110.-. Als je dmv de hoogte van de boetes verkeerveiligheid wil bevorderen dan dien je de boetes naar inkomen/vermogen te heffen.. zodat de jongens die een ton verdienen niet meer zullen lachen.. als ze 10% van een minimuminkomen heffen is dat bij hun dus het 10 voudige.. • 17 mrt. 11: Ouders volgens misbruikzaak vanaf geheim adres met video.

 • Grote zorgen over explosieve stijging probleemspijbelaars. Vaak zijn het dus kinderen uit probleemgezinnen. Citeer officier Dubbelman. “Het gaat om gezinnen waarin soms sprake is van echte armoede. Ouders kunnen dan het buskaartje niet meer betalen waardor de kinderen gewoon niet meer naar school kunnen reizen. (Oplossing.. maak schoolvervoer gratis) Het komt ook voor dat de telefoon is afgesloten enz. Oplossing van Dubbelman: Geef flinke boete aan die mensen die het buskaartje niet meer kunnen betalen

Mijn meningen en stellingen zijn geboren uit instinctieve waarden en normen. In tegenstelling tot de normen en waarden van Balkenende.. die zijn gebaseerd op eigen belang en hij zelf niet wist wat hij er mee bedoelde.


In de 50 & 60 j. wisten ze al hoe mensen in elkaar steken en stelden met die wetenschap regeltjes en wetten in om nog enige rechtvaardigheid te behouden. Daarna zijn ze gaan beseffen dat dergelijke regeltjes en wetten niet in het voordeel strekten van de elite. En zijn direct begonnen om de sociale normen en waarden, rechten en plichten stelselmatig af te breken.
Management leert alleen maar hoe je de consument kunt/moet belazeren. Ze noemen het verleiden.. maar het is bedriegen. Verleiden tot iets is de zaken mooier voorstellen dan ze zijn… en dat heet mij dus bedrog.
Drugsbeleid en woningnood. Overheid houdt het wel in stand.

Gevolgen van in beslag nemen van drugspartijen heeft ten gevolge dat de prijs omhoog gaat. Tekorten kweken en houden hebben ze ook in de woningmarkt ontdekt.

Geen vraag... maar kritiek en opmerking. Ruim voor de verkiezingen hoorde ik dus dat Jan Nagel een nieuwe partij had opgericht. Jan Nagel kende ik nog via het congres met en over P. Fortuyn .. waar hij dus het podium beklom met salueren. Dat salueren opende mijn ogen. (????)

Mijn kritiek: Gezocht via internet of ik contact met de partij of Jan Nagel kon krijgen om me eventueel aan te sluiten en/of lid te worden. Vond helemaal niets.. jammer..

Er is niets meer aan te doen.. maar de naam op zich vind ik niks omdat het de indruk wekt dat de partij de belangen van een bepaalde groep te behartigd.. terwijl een politieke partij de belangen van iedereen dient te behartigen en een overweging dienen te maken of men met een nieuw regeltje niet de belangen van anderen (te) veel schaadt. Politiek bedrijven is niet handelen uit eigen belang, zoals zowat en nagenoeg alle partijen en leden de afgelopen 35 jaar hebben gepleegd en alleen hun eigen (privé) belang dienden. Aan deze schending van de rechten van de monddood gemaakte bevolking stond en staan wel de VVD vooraan samen met de volksverraders van CDA en PvdA. (Op dit moment Verhagen.. die ten koste van alles minister wilde blijven/worden.)

Niettemin zou ik misschien wel willen aansluiten.

Ik hoor graag uw reactie hierop.

HoogachtendAD, 4 maart 2011, Uw mening: Stel kiesplicht weer in.. een advies van een zekere JvdB Den Haag. In zijn naïviteit heeft hij wel gelijk.. maar niet voor wat betreft de rede die hij opgeeft “wegens analfabetische” . De echte rede zit ‘em in de absolute gevolgen van het verplicht stemmen. 50% en meer van de bevolking stemt niet uit geen vertrouwen, nutteloos en het heeft geen enkele zin om te stemmen.. we trekken toch aan het kortste end.. enz enz. Voor het grootste deel behoren deze mensen bij de laagste inkomensgroepen, minimumloners, uitkeringstrekkers, AOW’ers (zonder pensioen) 50+ ers, werklozen en Nederlandse allochtonen. Stel je nu eens voor dat deze mensen verplicht worden om te gaan stemmen tegen hoge boete’s als ze niet stemmen. In een klap is er geen VVD, CDA en PVV meer. Een moslim zal heus niet stemmen op deze partijen.. zeker niet op de PVV. (Er zijn al veel meer stemgerechtigde moslims in Nederland dan stemmers op PVV.) Al die mensen zullen in hun onschuld gaan stemmen op links, bv PvdA of SP of nog naïever Groen Links. Zogenaamd links dan.. want allen zijn achter de schermen rechts geworden.. niet eens rechts in het midden.. maar gewoon rechts.. omdat daar de stemmen zitten en zij dus wel op het pluche wilden blijven. (goede voorbeelden zijn het CDA en PvdA) Nee… er zou een nieuwe partij dienen te worden opgericht.. bv een echte volkspartij die niet links of rechts is..( Partij voor de Consument?? Tenslotte zijn we allemaal consument…. Dus behartig je automatisch iedereen.. en niet een afzonderlijke groep) maar werkelijk elke Nederlanders vertegenwoordigd.. en die beseft dat aan elke maatregel die genomen wordt zowel rechtse als linkse voor/nadelen kleven en op basis daarvan een beslissing neemt. Goede voorbeelden zijn de verschillen in belastingen in diverse regio’s en provincies en nog meer ons bekeuringen/boete parkeerbelasting stelsels. 50% van de bevolking lacht zich rot, zij voelen van een bekeuring helemaal niets en kunnen het doorgaans zelfs doorberekenen. Voor de andere 50% is het een aanslag op hun besteedbaar inkomen en kunnen zelfs daardoor in betalingsproblemen komen.. moet ik nu de huur of energietermijn/nota betalen of moet ik die bekeuring betalen. Bij alle 2 komen bij de te late betaling schofterige verhogingen bij als ik te laat of helemaal niet betaal… keuze is moeilijk.. maar eindresultaat is altijd onvermijdelijk. Bekeuringen dienen dan ook naar inkomen en vermogen te worden berekend.. € 150.- op een minimuminkomen van +/- € 1250.- p. mnd is een gevoelige aanslag, maar een lachertje voor 2 verdieners en hogere inkomens. Zij leven vrolijk verder… dat in tegenstelling van de lagere inkomens. Noemen we dat gelijke rechten en plichten.. en gelijke straffen. Denk het dus niet… en zoals het altijd is geweest en vermoedelijk wel zal blijven (als er geen stemplicht komt) het gelag wordt betaald door de laagste inkomens
Aantekeningen en gedachtes.. 2010.

 • Waarom is er verschil tussen benzineverkoop en tabak.? Beiden hebben immers accijns..waarom mag de Shell wel de prijs bepalen en de kleine tabakman NIET.

 • Waarom jaagt de belastingdienst zo op zwartwerken bij de mkb’er ?? Een goede verdienende winkelier / bedrijf (geen bv) die betaald 51% belasting. Een kleine zwartwerker die een paar 100 € verdient betaald dus niets. Dom.. want als de winkelier en anderen de man niet zwart uitbetaald is zijn winst lager en vangt de belastingdienst een veel lager percentage!! Loonbelasting of inkomstenbelasting. (klopt deze redenering? Ja..)

 • België geeft veel betere documentaires dan Nederland. Bv Genetische manipulatie van groenten, (graan) en vleessoorten.. De rapporten hierover vanuit de wetenschap… hebben ze in Nederland van bovenaf verboden te publiceren en onderzoeken zijn stop gezet.

 • Spam.. waarom wel verboden per email.. waarom niet via de tv. Is toch ook ongevraagde reclame die me in de strot wordt geduwd

 • De titel maakt de man/vrouw, zoals de kroon van Beatrix van haar een koningin maakt.

 • Beatrix een naheffing IB opleggen over de afgelopen 40 jaar.. zijn we in een keer van het begroting/financierings tekort af.

 • Wat ik maar niet kan begrijpen is dat niet iedereen (klassiek) muziek ondergaat zoals ik het onderga/beleef. (begrijp het wel.. via verstand.. (Ik begrijp heus wel de verschillen tussen mensen.)

 • 1 okt.2010. Men wil een beter Nederland achter laten voor onze kinderen. VVD, CDA en vroeger ook alle de andere partijen. Men is daar goed in geslaagd de afgelopen 40 jaar toch? Schuldsanering, voedselbanken vieren hoogtijdagen. Nu willen ze weer een beter Nederland achter laten voor hun kinderen. Alleen gaat dat nu ten kosten van hun ouders (het plebs). Dat zijn immers niet hun ouders.. maar wel straks HUN kinderen… Ja wat dacht je wat.. Toch!!!!! (beetje moeilijk leesbaar.. 2x lezen voor begrip)

 • 1-10-10. Prem (je weet wel.. die bruine Surinamer… de schreeuwlelijk. In het beging vond ik hem, zelfs wel met zijn drukte en geschreeuw, een sympathieke man.. Nu niet meer… want wat blijkt. Hij noemde gisteravond Rutte een eerlijke, vriendelijke en sociale vent. Ik denk dat hij een beetje bang is om aan de kant te worden gezet als hij een andere mening zou ventileren. Daarmee is het dus voor mij een huichelaar geworden.

 • 1-2-10: Prestatie beloning. Een belachelijke en onrechtvaardige maatregel. Arme slachtoffers die hierdoor gaan vallen. Prestatie beloning dient te worden verboden en werkt echt discriminerend. (let maar op politie, bankdirecteuren en overheid sectoren waar dit wordt toegepast). Personeel dan niet goed of slecht functioneert dient tot de orde worden geroepen en of salarisverlaging of ontslag te worden aangeboden. Je bent aangenomen in de functie waar je voor op de loonlijst staat.. en men mag toch verwachten dat je goed bent voor die functie. Slaag je daar niet in.. kortom je functioneert niet.. dan UWV… of CWI.. of GAK..(wat ze al niet voor namen hebben verzonnen voor dezelfde geldverspillingen)) Helaas biedt dat ook geen soulaas als je geen goede leraren of politie(commissarissen, korpshoofden) hebt. • Kraakwet per 1 okt 2010 opgeheven.

Hoorde vanmiddag op BNN (radio) een onderwerp over de anti-kraakwet waarin werd gesteld dat het kraken een misdrijf is en de krakers keihard dienden te worden aangepakt. Heel duidelijk was dat de presentator het eens was met die stelling en benadrukte dus dat ze moesten afblijven van eigendommen van anderen dat ze geen hoge huur wilden betalen en er een zooitje van maken en veel schade toebrachten aan de eigendommen van anderen en dat de eigenaren wel € 11000.- moesten betalen als ze de krakers er via de rechter wilden laten uitzetten… en dat ze daarna nog een s € 3000.- moesten betalen om de schade te herstellen. Onvoorstelbaar want dat juppy er allemaal bij verzon. Typisch op de VVD manier… op het gehoor klinkende waarheden.. die in de verste verte nergens op slaan. Na enig nadenken dan… wat de gemiddelde VVD ér blijkbaar niet kan… Elk gewoon normaal mens kan even zovele tegenargumenten op tafel leggen die veel dichter bij de waarheid liggen en die niet voortvloeien uit kapitaal zucht, bescherming van kapitaal .. en.. nog belangrijker.. sociaal.

In de 1e plaats zet hij hier alle krakers in een kwaad daglicht en beticht ze allemaal van crimineel gedrag. Onzin natuurlijk… zoals er bij de VVD best wel (hopelijk) een paar goeien bij zitten.. zitten er bij de krakers ook wel een paar goei’en tussen. In tegenstelling tot de VVD die er misschien een paar heeft.. bestaat de krakerbeweging voor het grootste deel uit fatsoenlijke jongeren die geen geld hebben om een woning te kunnen huren. De presentator sprak zelfs zijn ongeloof uit..”ze kunnen toch makkelijk een kamertje huren in Amsterdam voor € 400.- per maand. Waaruit dus blijkt in welke inkomensgroep hij zit…(zal hij een huisjesmelker zijn?) Het soort mensen dat het heel normaal vinden.. en maar goed ook.. en eigen schuld dikke bult.. als een gezin met 4 kinderen rond moet komen van € 50.- per week. De kans is ook groot dat hij/zij helemaal niet beseft dat er dergelijke gezinnen bestaan.. hij/zij heeft ook nog nooit willen horen over dakloze gezinnen. Dat staat zo ver van hem/haar af als Papoea’s, Balkenende/Rutte/Verhagen/Wilders tot een gewone burger. • 1 oktober 2010. Hernieuwd en eerlijk belastingstelsel.

Er zijn natuurlijk wel enige punten waar we rekening dienen mee dienen te houden bij oordeel soc. Verzekeringen.

Letterlijk zijn alle speciale belasting maatregelen in principe onrechtvaardig.. zelfs discriminerend en maakt duidelijk dat we niet gelijkwaardig worden behandeld. Ook in ons strafsysteem komt dat tot uiting.

Zo zijn alle heffingskortingen, huurtoeslag en zorgtoeslag zeer onrechtvaardig en discriminerend omdat ze in feite behoren tot het normale wettelijke minimumlonen die elk jaar via de CAO’s worden afgedwongen. Maar omdat ze de minimum inkomens niet wilden laten meegroeien met de overige salarissen worden ze dus netto uitgekeerd aan de mensen. Dat stelt ze ook in de gelegenheid daar elk jaar op te bezuinigen omdat ze het volgens de overheid KRIJGEN.. en ze dus de kop moeten houden… Een gegeven paard mag je immers niet in de bek kijken. Ook de kwijtscheldingsregels behoren daar bij. Leg mensen zware lasten op en als je het echt niet meer kan betalen dan MAG je kwijtschelding aanvragen. (deurwaarders zijn met de regeltjes over kwijtschelding helemaal niet blij). Lasten verhoging leidt tot salarisverhoging. Lasten verhoging dient dus ook doorberekend te worden tot de uitkeringstrekkers en minimumloners.

Echt hoe de huurders worden genaaid door de overheid is 20 jaar de huren laten stijgen met 6 % (terwijl de hypotheekrente zakte en de marktwaarde van de woningen alsmaar stegen ivm dwingende doorstromen te bevorderen. Dat de huurders die niet konden doorstromen wegens te weinig inkomen hier dus het gelag diende te betalen.(zoals nu ook weer..) Toen men op de allerlaagste grens aankwam bij de sociale huurprijzen besloot men dus een stukje terug te geven. Naar inkomen en max. huurprijs wel te verstaan. (he.. dat kan wel naar inkomen.. waarom niet gewoon alle lasten in het belastingstelsel stoppen en dan heffen naar inkomen. Hebben ze ook geen gezeur meer. Het allerergste is wel dat ze te horen krijgen “kop houden.. je krijgt het toch.. ga werken of kies een andere baan”. (schoften)Ze halen altijd de gokverslaafden en zogenaamd luie mensen erbij als voorbeeld en roepen dan “eigen schuld dikke bult”. Moet je je uitgaven maar beperken to je inkomen. Tering naar de nering zetten.. noemen men ze. Of profiteurs of wanbetalers.

 • Tv programma’s(meurs) willen alleen een programma maken voor de kijkcijfers, helemaal niet om de mensen te helpen.. en zeker niet de schuldigen benoemen of te veroordelen. Ze kijken wel uit. Komen ze echt nergens meer aan de bak Zeker nu men in de publieke omroep gaat snijden.

 • Krijgen we nu belastinggeld terug? Want we betalen toch kijkgeld via de loonbelasting. Zoals het in feite zou moeten gaan met alle zogenaamde baatbelastingen. Wegenbelasting, AOW premie , kwartje van KOK

 • We mogen wel spreken over “recht op hypotheekaftrek” maar niet op “recht op huurtoeslag”. Want huurtoeslag krijg je, en hypotheek rente moet je eerst betalen. He.. moet huur dan ook niet vooraf betaald worden.. is evenmin een vrijwillige overeenkomst.. maar hypotheek wel.

 • Ons probleem is… en dat in feite over de hele wereld.. is dus mondiaal. Dat de reparateur die je kraan komt repareren liever heeft dat hij volgende week weer terug mag/moet komen. Dat geld voor iedereen in principe. Zo hebben de advocaten echt geen goed gevoel als de criminaliteit terug neemt. Wat dacht je van de psychiaters.. die repareren nl helemaal niets.. die ouwehoeren maar een beetje in de ruimte over dingen die we allemaal zelf wel weten.

 • Stijgende lijn van inkomsten (+kosten) van het koningshuis en overheid (topmensen) leggen naast de afname van het besteedbaar inkomen van de laagste tot middeninkomens. Zoals AOW ers en minimumloners. Laten we die profiteurs, te lui om te werken en één ouder gezinnen (smerige bijstand – steuntrekkers) er maar even buiten. Vooral die huursubsidie en (klein deel) zorgpremie krijgen vergoed… dat zijn mensen.. onvoorstelbaar… die zou je niet tot je familie willen rekenen… en ook niet in het donker tegen komen. Trouwens.. je komt ze ongewild niet tegen als je je boodschappen maar bij de AH besteld… en blijf uit de buurt van de Aldi en Hema’s. Je weet wel.. dat soort mensen dat bij de overbuurvrouw even helpt.. en nb wel € 4.- zwart op strijkt. (zakkenvullers). En wij maar belasting betalen.. Afschieten die hap… strengere maatregelen. Trouwens daar zijn we al een beetje mee bezig.. de ouderenzorg wordt steeds minder.. steeds meer vergissingen worden gemaakt.. dus dat bevorderd hun leeftijd niet. In feite behoeven we weinig te doen.Peter R. de Vries is zelf een crimineel.. omdat je met dieven dieven vangt. Ook zijn gestamp en arrogantie wijst in die richting. Kortom… Ik mot hem niet.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina