2016 De Limburg Export Award 2016 is een initiatief van de Export Sociëteit Limburg. De prijs wordt 19 oktober 2016Dovnload 44.76 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte44.76 Kb.AANMELDINGSFORMULIER

LIMBURG


EXPORT

AWARD


2016

autoshape 4

De Limburg Export Award 2016 is een initiatief van de Export Sociëteit Limburg.

De prijs wordt 19 oktober 2016 tijdens een L1 televisie-uitzending uitgereikt.
Voorwaarden voor deelname:


  1. Door dit formulier in te vullen en te retourneren, dingt u mee naar de Limburg Export Award 2016.

  2. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

  3. Invulling van dit formulier geeft u recht op het bijwonen van de uitreiking van de Limburg Export Award.

  4. De door u verstrekte gegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen.

  5. Deelname is gratis. Wij adviseren u vóór invulling van dit formulier kennis te nemen van de overige voorwaarden, die u kunt vinden in het document: ‘Voorwaarden Limburg Export Award’.


1. Gegevens deelnemer

Bedrijfsnaam

     

Inschrijfnummer Handelsregister KvK

     

(Algemeen) Directeur

     

Contactpersoon en functie

     

Straatnaam en huisnummer bedrijf

     

Postcode en vestigingsplaats

     

Telefoon

     

E-mail

     

Website van uw bedrijf

     

Jaar van oprichting

     

Aantal jaren internationaal actief

     

Export 2015 (percentage van de omzet)

     2. Business

Branche

     

Producten en/of diensten

(beknopte omschrijving van activiteiten)     

Business to business (b2b) en/of business

to customer/consumer (b2c)-markt(en)?     

Plaats van de onderneming in de groep (moedermaatschappij, dochter etc.) met inbegrip van de buitenlandse vestigingen

     


3. Ondernemerschap

Wat was de aanleiding om internationaal zaken te gaan doen? Minimaal 80 en maximaal 200 woorden

     


4. Ambitie

Wat heeft uw onderneming de afgelopen jaren op exportgebied bereikt? Minimaal 80 en maximaal 200 woorden

     

Wat wil uw onderneming de komende drie jaar op exportgebied realiseren? Minimaal 80 en maximaal 200 woorden

     5. Verkoop/export-concept

Hoe realiseert u uw export (vanuit Nederland aan afnemers, eigen verkoopkantoren, importeurs, agenten)

Maximaal 100 woorden

     

Hoe onderscheidt uw bedrijf zich van concurrenten in uw exportmarkten? Minimaal 80 en maximaal 200 woorden

     


6. Aanpak

Hoe onderscheidt uw aanpak in het buitenland zich van uw aanpak op de thuismarkt qua marktonderzoek, marketing, promotie(merk?), sales, logistiek, prijs en innovatie? Maximaal 200 woorden

     


7. Cijfers (wij verzoeken u de volegnde tabel in te vullen)

x 1.000 Euro

2012

2013

2014

2015

% mutatie 2015 t.o.v. 2014

1. Omzet binnenland

     

     

     

     

     

2. Omzet buitenland

     

     

     

     

     

3. Omzet totaal

     

     

     

     

     

4. Exportpercentage (2/3)

     

     

     

     

Dit vakje niet invullen

5. Bedrijfsresultaat*

* Omzet minus kosten (kosten exclusief rente/

financiële baten en lasten en (winst) belastingen)

     

     

     

     

     

6. Idem in percentage van omzet totaal
(5/3)

     

     

     

     

Dit vakje niet invullen7. Cijfers (wij verzoeken u de volegnde tabel in te vullen)

7. Aantal fte's bedrijf eind 2015:      

8. Aantal fte's betrokken bij export eind 2015:
a. in Nederland:      
b. in buitenland:      

9. Aantal exportlanden eind 2015:
a. Binnen EU:       ; met name:      
b. Buiten EU:       ; met name:      

10. Graag bij benadering aangeven welk percentage van de exportomzet naar de diverse bestemmingen gaat (totale export = 100%):
1. Buurlanden (Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Groot-Brittannië) :      %
2. Landen binnen de Europese Unie:      %
3. Landen buiten de Europese Unie:      %7. Internationale oriëntatie

Kunt u tenslotte schetsen hoe in uw bedrijf het ‘exporteren’ wordt beleefd en is georganiseerd? Wie en op welk niveau is er bij betrokken? Aan welke kwalificaties dienen exportmedewerkers te voldoen? Hoe organiseert u de recrutering en opleiding? Maximaal 200 woorden

     

U kunt zich uitsluitend aanmelden voor deelname aan de Limburg Export Award 2016 via dit aanmeldingsformulier. Mail het ingevulde formulier uiterlijk 23 juni 2016 naar info@exportsocieteit.nl


Na ontvangst van uw deelnameformulier ontvangt u een bevestiging.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina