3° Specificaties m b. t de inhoud van het vergunningen-register 1° Gegevens los van enige handelingDovnload 2.96 Mb.
Pagina1/23
Datum23.07.2016
Grootte2.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
TECHNISCHE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET VERGUNNINGENREGISTER
versie 2.01 43/58/2009
1° ALGEMENE BEPALINGEN

2° BEGRIPPEN


3° Specificaties m.b.t. de inhoud van het vergunningen-register

3.1° Gegevens los van enige handeling


3.1.1.° Stamdossier-identificatie

3.2° Gegevens GELDIG voor elke handeling

3.2.1° Dossier-identificatie


3.2.2° Administratieve ligging

3.2.3° Kadastrale ligging

3.2.4° Geografische ligging

3.2.5° Betrokken personen

3.2.6° Kavels in verkavelingen

3.2.7° As-builtattesten

3.2.8° Fasering

3.3° GEGEVENS AFHANKELIJK VAN HET TYPE VAN DE HANDELING

3.3.1° Aanvragen stedenbouwkundige vergunning (art. 106 DRO 18/5/1999 in ontvoogde gemeenten, tot 31/8/2009 )

3.3.2° Aanvragen stedenbouwkundige vergunning openbare instanties (tot 31/8/2009)

3.3.3° Aanvragen stedenbouwkundige vergunning oud stelsel (van 1962 tot 31/8/2009 in niet ontvoogde gemeenten)

3.3.4° Aanvragen stedenbouwkundige attesten

3.3.5° Aanvragen planologische attesten (oud systeem van 1/5/2000 tot 7/2002)

3.3.6° Bouwmisdrijven


3.3.7° Planbaten


3.3.8° Planschade

3.3.9° Verkavelingsaanvragen (art. 106 DRO 18/5/1999 in ontvoogde gemeenten, tot 31/8/2009 )

3.3.10° Verkavelingsaanvragen openbare instanties (tot 31/8/2009)

3.3.11° Verkavelingsaanvragen oud stelsel (van 1962 tot 31/8/2009 in niet ontvoogde gemeenten)

3.3.12° Aanvragen planologische attesten (145ter DRO vanaf juli 2002 en tot 31/8/2009)

3.3.13° Gebouwen

3.3.14° Aanvragen stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure 2009

3.3.15° Aanvragen stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure 2009

3.3.16° Aanvragen verkavelingsvergunning reguliere procedure 2009

3.3.17° Aanvragen verkavelingsvergunning bijzondere procedure 2009

3.3.18° Meldingen procedure 2009

3.3.19° Aanvragen planologische attesten systeem 2009

3.3.20° Woonrecht procedure 2009

4° SPECIFICATIES MBT HET OVERMAKEN VAN HET VERGUNNINGENREGISTER


1ALGEMENE BEPALINGEN


Het vergunningenregister is een geheel van gegevens dat op geïnformatiseerde wijze wordt bijgehouden over de perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van een gemeente. Het is één van de voorwaarden waaraan een gemeente moet voldoen opdat ze op autonome wijze vergunningen zou kunnen afleveren in het nieuwe stelsel.
In deze technische richtlijnen wordt het uitwisselingsschema van het vergunningenregister beschreven; dit is een opsomming van de velden met hun eigenschappen en de wijze waarop deze velden gestructureerd zijn in gegevensgroepen, zodanig dat de gegevens eenduidig interpreteerbaar zijn.

Deze technische richtlijnen bevatten zeker geen kant en klare toepassing noch een verplicht te gebruiken databankschema. Het bijgeleverde databankschema (hoofdstuk 5) is enkel opgemaakt ter illustratie en is zeker niet verplicht te gebruiken. Vooral gemeenten die nog geen eigen databank rond vergunningen hebben uitgewerkt zullen dit voorbeeld van databankschema kunnen gebruiken. Gemeenten die wel reeds een eigen databank inzake stedenbouwkundige aanvragen operationeel hebben (al dan niet met een dossierafhandelingsysteem aan gekoppeld), kunnen hun eigen systeem, mits eventueel enkele aanpassingen, verder blijven gebruiken. Ze moeten wel in staat zijn om de nodige gegevens uit het eigen systeem te genereren en uit te wisselen conform het hieronder beschreven uitwisselingsschema.


Het vergunningenregister bevat voor het hele grondgebied van de gemeente, per perceel, gegevens over volgende handelingen:

 • aanvragen stedenbouwkundige vergunning (nieuw stelsel);

 • aanvragen stedenbouwkundige vergunning oud stelsel;

 • aanvragen stedenbouwkundige vergunning openbare instanties (oud en nieuw stelsel);

 • aanvragen stedenbouwkundige attesten (oud en nieuw stelsel);

 • aanvragen planologische attesten oud stelsel;

 • bouwmisdrijven;

 • planschade;

 • planbaten;

 • verkavelingsaanvragen (nieuw stelsel);

 • verkavelingsaanvragen oud stelsel;

 • verkavelingsaanvragen openbare instanties (oud en nieuw stelsel);

 • gebouwen en constructies;

 • aanvragen planologische attesten nieuw stelsel;

 • aanvragen stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure 2009;

 • aanvragen stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure 2009;

 • verkavelingsaanvragen reguliere procedure 2009;

 • verkavelingsaanvragen bijzondere procedure 2009;

 • meldingen 2009;

 • planologische attesten procedure 2009

 • woonrecht 2009.

Elke gemeente kan dus zijn eigen programma's inzake stedenbouwkundige vergunningen ontwikkelen en gebruiken. Elke gemeente moet wel in staat zijn om de gegevens betreffende het vergunningenregister volgens de hierna opgestelde technische specificaties aan AROHMRWO (in casu de stedenbouwkundige ambtenaar) over te maken.


Een van de bedoelingen van het vergunningenregister is onder meer om aan de burgers perceelsgewijze op geïnformatiseerde wijze uittreksels uit het register te kunnen bezorgen, volgens een model dat door de Vlaamse overheid zal vastgesteld worden.

2Begrippen

2.1Dossier


Elke apart te onderscheiden handeling (m.a.w. elke aanvraag stedenbouwkundige vergunning, elk attest, elk bouwmisdrijf, elke planschade, elke planbaten of elke verkavelingsaanvraag) maakt het voorwerp uit van een apart dossier.

Het dossier bevat de gegevens over elke beslissing met betrekking tot die handeling. Dus niet alleen de initiële behandeling maar ook alle beroepen, schorsingen of vernietigingen worden in het dossier bijgehouden.


Indien het voorwerp van de handeling meerdere percelen beslaat wordt slechts 1 dossier aangemaakt.
Elk dossier bevat gegevens die onafhankelijk zijn van het type van handeling en gegevens die wel afhankelijk zijn van type van handeling.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina