34% betekent: 34 van de honderd = 34: 100 = 0,34Dovnload 108.03 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte108.03 Kb.

Hoofdstuk 4

Zoals op de basisschool is aangeleerd kunnen we een taart verdelen in een aantal stukken. Hierbij krijgen we een breuk. We kunnen ditzelfde stuk taart ook aangegeven als een percentage (het aantal procenten).


Procenten: In het woord procent zit een Frans woord, namelijk 'cent'. Dit staat voor honderd. Ook kan je denken aan de euro, 100 centen zitten er in één euro.
34% betekent: 34 van de honderd = 34:100 = 0,34.

Hoe maak je nu van breuken procenten?


Voorbeeld:
Opgave: hoeveel procent van de onderstaande tekening is zwart gekleurd?

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord: 2 van de 8 hokjes zijn zwart gekleurd. In procenten moet je weten hoeveel er dat van de honderd zijn. Je zou een verhoudingstabel kunnen maken:

2

?

8

100

"kruislings vermenigvuldigen": 2 x 100 : 8 = 25%.

Van procenten naar een kommagetal.


Van procenten naar een kommagetal reken je als volgt uit:
Maak van procenten eerst een breuk: 23 procent wordt 23:100. Wanneer je hierbij 23 deelt door 100 dan krijg je 0,23.

aantal procenten van een getal.


Voorbeeld: bereken 24% van 720.
Dit kunnen we op drie manieren oplossen.
1e manier: omrekenen naar 1 %...
2e manier: verhoudingstabel...
3e manier: percentage als kommagetal weergeven

1e manier.
Neem eerst 1% van 720: 1% van 720 = 7,20.
Vermenigvuldig dit met het aantal procenten dat gevraagd wordt, dus 24x7,20 = 172,80. Dus 24% van 720 = 172,80.

2e manier.
Teken een tabel en vul deze in: 

720

7,20

172,8

100%

1%

24%

In de bovenste rij vermeldt je alle getallen die je wilt weten. In de onderste rij zet je alle gevraagde procenten neer (eventueel ook 1% als tussenstap). Hierna ga je eerst naar 1% (dus delen door 100). Daarna vermenigvuldig je met het aantal procenten.

3e manier.
Schrijf als eerste het aantal procenten als komma getal, dus 24% = 0,24.
Neem dan 0,24 van 270, dus 0,24x720 = 172,80.

Voorbeeld:
Opgave:
Hoeveel is 19% van € 20,-?
Antwoord:
19% schrijf je dan als 0,19 en je berekent 0,19 x € 20,- en dat is dan € 3,80.

Voorbeeld:
Opgave:
Bereken 25% van 30 kg.
Antwoord:
25% = 0,25 dus 0,25 x 30 kg = 7,5 kg.

Toename en afname in getallen.


Let op bij het uitreken van procenten dat je altijd neemt: OUD = 100%.
In de winkel krijg je wel eens korting. Dat houdt dus in dat er een aantal euro's van het bedrag zal afgaan. Maar hoeveel euro krijg ik korting op een blouse van € 56,- met een korting van 15%.

Hierbij kunnen we gebruik maken van de volgende formules:


Bij een toename met 15% is het nieuwe bedrag:
Nieuw = oud + 0,15 x oud
of
Nieuw = 1,15 x oud
(100% + 15% = 115% = 1,15)
Bij een afname met 15% is het nieuwe bedrag:
Nieuw = oud - 0,15 x oud
of
Nieuw = 0,85 x oud
(100% - 15% = 85% = 0,85)

Wanneer we de getallen gaan invullen krijgen we: 


Nieuw = 56-0,15x56 = € 47,60.

Uiteraard kan dit ook opgelost worden door middel van een verhoudingstabel.56

0,56

47,60

100%

1%

85%

Let hierbij op: dat je met een korting van 15% een bedrag overhoudt wat 85% is.

Toename en afname in procenten.


Een fiets kost in 2001: € 456,-. In 2002 kost dezelfde fiets: € 516,- Wat is de procentuele toename. Bij dit probleem moeten we gaan kijken hoeveel euro's erbij is gekomen. In dit geval komt er €60,- bij. Nu is de vraag hoeveel procent er bij is gekomen, dus hoeveel procent is die € 60,-.
We krijgen twee formules:
Toename in procenten: Toename : oud x 100%
Afname in procenten: Afname : oud x 100%
In ons geval kunnen we zeggen: 60:456x100% = 13,16%.
Hierbij moet je goed onthouden dat je altijd van het oude bedrag uitgaat.

Je weet Nieuw en de toename.


Op weg naar Duitsland rijd de bus in één keer goed. De terugweg doet de bus er wat langer over. Hij weet dat hij op de terugreis 500 km heeft gereden. Dit was een toename van 5%. Bereken het aantal km van de heenreis.
Je weet dat Oud = 100%, in dit geval wordt NIEUW 100%+5% = 105%. Dit betekent dat de 500 km = 105%.
De heen reis is 100% (dit willen we weten).
We reken dit als volgt uit: 500:105x100 = 476 km.

Voorbeeld:
Opgave:
De prijs van een bepaald artikel neemt met 5% toe. Het artikel kostte € 12,50. Wat kost het artikel nu?
Antwoord:
Je neemt 5% van € 12,50 (dus 0,05 x € 12,50 = € 0,63) en telt dat bij € 12,50 op en je hebt de nieuwe prijs.
Dus de nieuwe prijs is € 12,50 + € 0,63 = € 13,13.
Het kan ook anders. Het oude bedrag is gelijk aan 100% er komt nog 5% bij dus 105%. En dat is 1,05. Dat betekent dat je de oude prijs gewoon met 1,05 kan vermenigvuldigen om de nieuwe prijs uit te rekenen. Dus:
€ 12,50 x 1,05 = € 13,13.

Voorbeeld:
Opgave:
De prijs van een artikel is € 25,-. Het jaar daarop daalt de prijs met 6%. Wat wordt nu de nieuwe prijs?
Antwoord:
Oude prijs is 100%. Een daling van 6%. Over 94% = 0,94.
Dus nieuwe prijs: € 25 x 0,94 = € 23,50.

Opgave

1.
Welk deel van de figuren hieronder is gekleurd ?


2.
Een korfbalvereniging heeft 240 leden. Daarvan is 5/8 deel meisje


A.  Bereken hoeveel jongens er op de korfbalvereniging zitten?
B.  Van de leden is 7/12  jonger dan 15 jaar. Bereken hoeveel leden dat zijn?

3.
Schrijf de volgende breuken als decimaal getal


Rond af op twee decimalen (dat wil zeggen twee cijfers achter de komma).
A.  7/18
B.  3/16
C.  2 5/14
D.  3 2/7
E.  4/9
F.  6/13
G.  1 6/11
H.  57/9

4.
De school van Piet telt 900 leerlingen. Van deze leerlingen gaat 13/18 deel met de fiets en komt 2/9 deel met de bus.


A.  Bereken hoeveel leerlingen er met de fiets komen.
B.  Bereken hoeveel leerlingen er met de bus komen.

Op een andere school zitten 1650 leerlingen. 16% van de leerlingen komt met de bus, 78% van de leerlingen komt met de (brom)fiets. De rest komt lopend.


C.  Bereken hoeveel leerlingen er met de bus komen.
D.  Bereken hoeveel leerlingen er met de (brom)fiets komen.
E.  Hoeveel leerlingen komen er lopend ?

Piet, Karel en Patricia moeten 456 reclamefolders rondbrengen.


Piet doet 1/3 deel van de folders en Karel doet 3/8 deel.
F.  Hoeveel folders brengt Piet rond?
G.  Hoeveel folders brengt Karel rond?
H.  Hoeveel folders brengt Patricia rond?

Een vliegtuig vertrekt met een volle tank en vliegt 1350 kilometer.


Tijdens die vlucht verbruikt het 5/11 deel van zijn brandstof.
I.  Bereken hoeveel kilometer het vliegtuig nog verder kan vliegen zonder bij te tanken.

5.
Bieflappen zijn in de reclame: 2 1/2 kg voor € 33,50.


Iemand bestelt 2 kg . Bij het afwegen blijkt het iets meer te zijn namelijk 2072 gram.
A.  Bereken hoeveel 2072 gram bieflappen kosten.
B.  Bereken hoeveel je moet betalen voor 1356 gram bieflappen.

6.
Ahmed en Denise zijn in Japan. Ze nemen in een Nederlandse snackbar een zak frites en een cola. Alles bij elkaar kost het 175 Japanse Yen. Ze vragen zich af hoeveel euro dat is. Mirna had in Nederland 500 Japanse yen gekocht voor € 3,36.


Bereken hoeveel euro die 175 Japanse yen bij de bank van Mirna kost.

7.
Bij een proefwerk is 1A hebben 6 van de 32 leerlingen een onvoldoende.


Bij hetzelfde proefwerk in 1B hebben 5 van de 27 leerlingen een onvoldoende. Bereken in welke klas het percentage onvoldoendes hoger is.

8.
Neem over en vul in. Rond ja antwoord af op 2 decimalen (dat wil zeggen twee cijfers achter de komma).


A.  1/7 deel = ...... %.
B.  3/11 deel = ...... %.
C.  5/13 deel = ...... %.
D.  7/15 deel = ...... %.
E.  9/17 deel = ...... %.
F.  11/19 deel = ...... %.

Neem over en vul in.


G.  8% = ....... deel.
H.  15% = ....... deel.
I.  35% = ....... deel.
J.  42% = ....... deel.
K.  12,5% = ......... deel.
L.  64% = ........ deel.

Neem over en bereken.


M.  5/13 deel van 175.
N.  11/17 deel van 365.
O.  3/21 deel van 1254.
P.  25/37 deel van 34000.
Q.  95/513 deel van 120000.

9.
Een kledingwinkel houdt opruiming en doet alles tegen forse korting weg.


Marieke koopt een rok en een sjaal. De rok kost normaal € 160,-. De sjaal
kost normaal € 38,-. Ze krijgt op de rok 28% korting en op de sjaal 16%.
Bereken hoeveel ze in totaal moet betalen.

10.
Een bedrijf heeft twee gebouwen: een gebouw voor de afdeling inkoop en een gebouw voor de afdeling verkoop. In het gebouw van de inkoop werken 140 mensen. Daarvan komt dagelijks 20% op de fiets. In het gebouw van de verkoop werken 220 mensen. Daarvan komt 35% dagelijks op de fiets. Deze twee afdelingen worden samengevoegd in een nieuw gebouw tot een nieuwe afdeling. Bereken hoeveel procent fietsers deze nieuwe afdeling telt.

11.
In de brugklas zitten 320 leerlingen. Daarvan doen er 140 mee aan het voetbaltoernooi.
A.  Welk deel van de brugklassers is dat?
B.  Van de deelnemers is meer dan 15% meisje. Hoeveel zijn dat er minimaal?
C.  De schoolleiding vindt dat meer dan 60% van de leerlingen aan het toernooi moet deelnemen. Na een oproep van de gym docenten geven zich nog 50 leerlingen op voor het toernooi. Leg uit of er aan de voorwaarde van de schoolleiding is voldaan?

12.


 

Verkoop

Aankoop

Amerikaanse dollar

0,84

0,87

Japanse yen (10000)

63,53

67,16

Oostenrijkse shilling (100)

6,90

7,17

Noorse kronen (100)

12,18

12,50

Ierse pond

1,20

1,28

A.  Bereken hoeveel je voor 245 Amerikaanse dollar moet betalen.


B.  Bereken hoeveel euro je krijgt voor 175 Amerikaanse dollars.
C.  Bereken hoeveel euro je krijgt voor 125000 Japanse yen.
D.  Bereken hoeveel Oostenrijkse shilling je krijgt voor 225 euro.
E.  Bereken hoeveel Noorse kronen je krijgt voor € 37,50.
F.  Bereken hoeveel Ierse ponden je krijgt voor 540 euro.

13.
Bekijk de verkeersweg hieronder.A.  Bereken welk gedeelte van de hele verkeersstroom gaat naar S, T en U. Geef je antwoorden als een breuk .
B.  Teken de verkeersweg na en vervang de breuken door procenten.
C.  Bereken hoeveel procent van de hele verkeersstroom naar S, T en U gaat.

Hieronder staat een andere verkeersweg.


D.  Bereken welke percentages van de hele verkeersstroom langs D, E en F komen.


E.  Bij A passeren op een dag 1200 auto's. Bereken hoeveel er dan langs E komen.

14.
Een chocoladereep is gemaakt volgens een speciaal recept. De vulling is 80% van het totale gewicht , de buitenlaag dus 20%. De vulling bestaat voor 4 delen uit noten en 5 delen uit caramel. De buitenlaag bestaat voor 2 delen uit melkpoeder en 5 delen cacao.


A.  Maak een schema voor de verdeling van het totale gewicht over de buitenlaag en vulling en van daaruit de verdeling van de ingrediënten. Schrijf de verdelingen als procenten erbij.
B.  Bereken welk percentage van het totale gewicht van de reep bestaat uit noten. Doe dit ook voor de ingrediënten caramel, melkpoeder en cacao.

15.
In een verslag van de geneeskundige dienst van een stad staat: 'Ongeveer 4500 bejaarden hebben in de afgelopen herfst een griepprik gevraagd.


Dat is ongeveer 6/17 deel van alle inwoners van de stad boven de 65 jaar.
Bereken hoeveel inwoners boven de 65 jaar in deze stad wonen.

16.
Een proefwerk is zo slecht gemaakt dat de leraar de cijfers wil verhogen.


Je mag zelf kiezen op welke manier je cijfer verhoogd wordt:
0,8 punt hoger of 15% hoger.
A.  Jan had een 4,6. Leg uit welke manier hij kiest.
B.  Marie had een 6,4. Leg uit welke manier zij kiest.

Uitwerkingen

1.
A.  12/30 = 2/5


B.  4/12 = 1/3
C.  8/20 = 2/5
D.  3/6 = 1/2
E.  4/24 = 1/6

2.
A.  3/8 deel bestaat uit jongens.


1/8 deel is 240:8 = 30.
3/8 deel is 3x30 = 90 jongens.
B.  1/12 deel is 240:12 = 20.
7/12 deel is 20x7 = 140 leden.

3.
A.  0,39


B.  0,19
C.  2,36
D.  3,29
E.  0,44
F.  0,46
G.  1,55
H.  5,78.

4.
A.  1/18 van 900 is 900:18 = 50 leerlingen.


13/18 is daarom 13x50 = 650 leerlingen op de fiets.
B.  1/9 van 900 is 900:9 = 100 leerlingen.
2/9 is daarom 2x100 = 200 leerlingen met de bus.
C.

procent

100

1

16

leerlingen

1650

16,5

264

Er komen 264 leerlingen met de bus.
D.  

procent

100

1

78

leerlingen

1650

16,5

1287

Er komen 1278 leerlingen met de (brom)fiets.
E.  Er komen 1650-264-1278 = 99 leerlingen lopend.

F.  1/3 van 456 is 456:3 = 152 folders. Piet brengt 152 folders weg.


1/8 van 456 is 456:8 = 57 folders.
G.  Karel brengt 3x57 = 171 folders weg.
H.  Dinie brengt 456-152-171 = 133 folders weg.
I.  5/11 is 1350 kilometer, 1/11 is dan 1350:5 = 270 kilometer,
6/11 is dan 270x6 = 1620 kilometer.
Het vliegtuig kan nog 1620 kilometer verder vliegen.

5.
A.  gewicht (gram)

2500

1

2072

bedrag (eurocent)

3350

1,34

2776

2072 gram bieflappen kosten € 27,76.
B.  

gewicht (gram)

2500

1

1356

bedrag (eurocent)

3350

1,34

1817

1356 gram bieflappen kosten € 18,17.

6.


Japanse Yen

500

1

175

euro's

3,36

0,0067

1,18

Mirna moet € 1,18 betalen.

7.


leerlingen 1A

32

1

6

procent

100

3,125

18,75

In klas 1A is 18,75% onvoldoende.

leerlingen 1B

27

1

5

procent

100

3,7037

18,52

In klas 1B is 18,52% onvoldoende.
In klas 1A is het percentage onvoldoendes groter.

8.
A.  100:7 = 14,29%


B.  100:11x3 = 27,27%
C.  100:13x5 = 38,46%
D.  100:15x7 = 46,67%
E.  100:17x9 = 52,94% 
F.  100:19x11 = 57,89%
G.  8/100 = 2/25
H.  15/100 = 3/20
I.  35/100 = 7/20
J.  42/100 = 21/50
K.  12,5/100 = 25/200 = 1/8
L.  64/100 = 16/25
M.  5/13 deel van 175 is 175:13x5 = 67,31.
N.  11/17 deel van 365 is 365:17x11 = 236,18.
O.  3/21 deel van 1254 is 1254:21x3 = 179,14.
P.  25/37 deel van 34000 is 34000:37x25 = 22972,97.
Q.  95/513 deel van 120000 is 120000:513x95 = 22222,22.

9.


procent

100

1

28

bedrag in euro's

160

1,6

44,80

De rok kost nog 160-44,80 = € 115,20.


procent

100

1

16

bedrag in euro's

38

0,38

6,08

De sjaal kost nog 38-6,08 = € 31,92.
In totaal moet ze nog 115,20+31,92 = € 147,12 betalen.

10.


procent

100

1

20

mensen

140

1,4

28

Bij de afdeling inkoop komen 28 mensen op de fiets.


procent

100

1

35

mensen

220

2,2

77

Bij de afdeling verkoop komen 77 mensen op de fiets.
In totaal komen dus 77+28 = 105 van de 140+220 = 360 mensen op de fiets.


mensen

360

1

105

procent

100

0,2778.

29,17

De nieuwe afdeling telt 29,17% fietsers.

11.
A.  Dat is 140/320 = 7/16 deel.


B. 

procent

100

1

15

leerlingen

140

1,4

21

Er doen dus minimaal 21 meisjes mee.
C. 

procent

100

1

60

leerlingen

320

3,2

192

Er moeten 192 leerlingen mee doen. Er doen maar 140+50 = 190 leerlingen mee. Daarom is niet aan de voorwaarde voldaan.

12.
A.  Bij kopen (aankoop) moet je het hoogste bedrag betalen.


245x0,87 = € 213,15
B.  Bij verkopen (verkoop) krijg je het laagste bedrag.
175x0,84 = € 147,00


Japanse yen

10000

1

125000

euro's

63,53

0,00635

794,13

C.  Je krijgt voor de Japanse yen € 794,13.


euro's

7,17

1

225

Oost. shilling

100

13,947

3138,08

D.  Je krijgt 3138,08 Oostenrijkse shilling.


euro's

12,50

1

37,50

Noorse kronen

100

8

300

E.  Je krijgt 300 Noorse kronen


euro's

1,28

1

540

Ierse ponden

1

0,78125

421,88

F.  Je krijgt 421,88 Ierse kronen.

13.
A.  Bij S komt 2/5 x 1/4 = 1/10


Bij T komt 2/5 x 3/4 + 3/5 x 3/8 = 21/40
Bij U komt 3/5 x 5/8 = 3/8
B.   1/10 + 21/40 + 3/8 = 1
C.

Gebruik de antwoorden van opgave A.
Bij S komt 1/10 deel, dus 1/10 x100 = 10%.
Bij T komt 21/40 deel, dus 21/40 x100 = 52,5%.
Bij U komt 3/8 deel, dus 3/8 x100 = 37,5%.  
D.  1% van 20% is 0,2%; 30% van 20% is 30x0,2 = 6% Bij D komt 6%.
1% van 20% is 0,2; 70% van 20% is 70x0,2 = 14% .
1% van 80% is 0,8; 65% van 80% is 65x0,8 = 52%. Bij E komt 14+52 = 66%.
1% van 80% is 0,8; 35% van 80% is 35x0,8 = 28%. Bij F komt 28%.
E.  Bij E komen 66% van 1200 is 792 auto's langs (1200:100x66 = 792).

14.


A.  noten is 4/9 deelx100 = 44,44%
caramel is 5/9 deelx100 = 55,56%
melkpoeder is 2/7 deelx100 = 28,57%
cacao is 5/7 deelx100 = 71,43%
B.  noten: 1% van 80% is 0,8%; 44,44% van 80% is 44,44x0,8 = 35,55% (35,56%).
caramel: 1% van 80% is 0,8%; 55,56% van 80% is 55,56x0,8 = 44,45% (44,44%).
melkpoeder: 1% van 20% is 0,2%; 28,57% van 20% is 28,57x0,2 = 5,71%.
cacao: 1% van 20% is 0,2%; 71,43% van 20% = 71,43x0,2 = 14,29%.

15.
6/17 deel = 4500


1/17 deel = 4500:6 = 750
17/17 deel = 17x750 = 12750 inwoners boven de 65 jaar.

16.
A.  15% van 4,6 is 4,6:100x15 = 0,69. Dat is minder dan 0,8 punt. Jan zal dus voor een verhoging met 0,8 punten kiezen.


B.  15% van 6,4 is 6,4:100x15 = 0,96. Dat is meer dan 0,8 punt. Marie zal dus voor een verhoging met 15% kiezen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina