4. 2 Acute keratitisDovnload 31.62 Kb.
Datum30.09.2016
Grootte31.62 Kb.
4.2 Acute keratitis

 • Bacterieel

 • Herpetisch

 • Zona oftalmica

 • Acantamoeba

 • Door lagoftalmie

 • Neuroparalytisch

 • Keratoconjunctivitis sicca


4.2.2 Acute keratitis: bacterieel

 • Minder frequent maar ernstig

 • Na aantasting van cornea-epitheel

 • Uitgesproken pijn !; lichtschuwheid; tranenvloed en ooglidkramp

 • Uitgesproken pericorneale roodheid

 • Gezichtsscherpte gedaald ifv lokalisatie

 • Bacterieel: 4.2.2a marginaal ulcus:

verwikkeling door aanslepende conjunctivitis
normale visus !
pijnlijk, geneest makkelijk door R/ lokale antibiotica
4.2.2b centraal ulcus

 • Microtrauma cornea-epitheel bij CL gebruik, diabetes, gebruik van lokale corticoiden

 • Visusdaling ++

 • Breidt uit doorheen cornea: ettercellen in voorkamer; descemetocoele; evt. perforatie

 • R/ URGENT; hoge dosis locale AB gericht op microbiologische diagnose

 • Dikwijls centrale corneatroebel met blijvende visusdaling
 • hypopion

 • descemetocoele

 • corneaperforatie bij corneaulcus

 • restletsel na cornea ulcus


4.2.3Acute keratitis: viraal

 • herpes simplex virus

 • Unilateraal !

 • Minder uitgesproken symptomen

 • Recidiverend

 • Dendritisch cornealetsel !

 • Tot in stroma en voorkamer


Antivirale middelen

 • Aciclovir oogzalf: Zovirax

 • Ganciclovir ooggel: Virgan

 • BVDU coll en oogzalf • GEEN CORTICOIDEN !!


4.2.4Zona ophtalmica

 • Herpes zoster virus

 • R. ophtalmicus n. trigemini (neustop)

 • Pijn, zwelling

 • Eventueel diepe keratitis

 • R/ intraveneuze of perorale acyclovir; atropine coll. en cortisone coll.


4.2.5Acantamoeba keratitis

 • Protozoon

 • Dragen van zachte contactlenzen

 • Zwemmen in subtropische zwembaden

 • Unilaterale, felle pijn

 • Ringvormig cornea abces

 • Diagnose dikwijls uitgesteld

Hoornvliestransplantatie • Penetrerende keratoplastie

 mog afstoting na cornea-ent
4.2.6Keratitis en lagoftalmie


4.2.7Neuroparalytische keratitis

 • Verlies van corneagevoeligheid (n. trigeminus)

 • Geen pijn !
  R/ preventie van keratitis: kunsttranen, oogzalf
  evt. Chirurgie van ooglid
  botulinetoxine injectie in ooglid


4.2.8Keratoconjunctivitis sicca

 • « droge ogen »

 • Soms geassocieerd met reumatoide artritis; Sjogren syndroom

 • Branderig gevoel, tranen !

 • Conjunctivale roodheid; punctiforme cornea epitheelletsels

 • R/ kunsttranen coll. of oogzalf


4.2.9Endogene keratitis

4.3Acute iritis


Symptomen :

 • Diepe roodheid

 • Visusdaling

 • Pupil in miosis

 • Diepe pijn achter oog

 • Tyndall fenomeen

 • Descemet-stippen

 • Hypopion

 • Achterste synechieen


Behandeling

 • Cortisone coll. en evt. oogzalf

 • Atropine coll. 2 maal per dag

  cave: oogdrukstijging


  lensvertroebeling (cataract)


4.4Episcleritis en scleritis
4.5Acuut gesloten hoek glaucoom

 • Acute, felle oogdrukstijging door het afsluiten van de voorkamerhoek • Ondiepe voorkamer, meestal hypermetroop, ouder dan 60 jaar, mydriasis


Symptomen:

 • Pijn, misselijk, nausea, duidelijke visusbeperking (< vingers tellen)

 • vuurrood hard oog met troebele cornea, pupil in semimydriasis, oogdruk > 40-50 mm Hg


Behandeling

 • URGENTIE • Medicamenteuze therapie: cholinomimetica: pilocarpine 2-4 % coll. om de 10 min.

 • Acetazolamide: Diamox° I.M of I.V.

 • Beta-blocker coll.

 • Pijnstilling • Laser iridotomie

 • Chirurgische iridectomie
 • Preventie ander oog !


Hoofdstuk5:
Trage visusdaling bij uitwendig normaal oog


5.1 Cataract

 • Lenstroebeling: leeftijdsgebonden !!
  traumatisch
  medicamenteus: corticoiden
  na inflammatie
  na vitrectomie
  metabool: diabetes
  S. van Down
  na radiotherapie
  congenitale vorm • mistig zicht, vooral lastig bij fel licht, >60 jaar

 • uitwendig oog normaal

 • pupillelicht !

Behandeling

 • Diverse collyria ut aliquid:

Cataract – Behandeling vroeger en nu

 • Intracapsulaire techniek ICCE

 • Afake bril – contactlens
 • Extracapsulaire techniek ECCE

Phaco-emulsificatie

Plooibare implantlens


Pre-operatief

 • visusmeting

 • oorzaak visusdaling

 • oogaslengtemeting – keratometrie

 • bepalen sterkte (in D) van implantlens

 • geen accommodatie

 • (multifocale IOL?)


Peri-operatief

 • Pupildilatatie

 • anestesie: loco-regionaal: retrobulbaire anestesie
  immobiel, niet-ziend oog

topicaal: druppel anestesie
(algemene anestesie)

operatiemicroscoop


Post-operatief

 • correctie ver/dicht?

 • controles

 • Endoftalmitis: dag 1-3; rood en pijnlijk; visusdaling : vlugge diagnose nodig
  urgente R/

 • nastaar mogelijk na maanden/jaren


Lasers in de oogheelkunde

 • Neodymium YAG laser:

 • Achterste capsulotomie bij nastaar • (Iridotomie bij acuut gesloten hoek glaucoom)


5.2 Chronisch open hoek glaucoom

 • chronische, progressieve oogzenuwaantasting

 • belangrijkste risicofactor: verhoogde oogdruk

 • open voorkamerhoek maar verhoogde outflow-weerstand:
  etiologie ?


Chronisch open hoek glaucoom: risicofactoren

 • graad van oogdrukverhoging

 • familiaal

 • leeftijd

 • ras

 • myopie > 4D

 • diabetes ?


Symptomen

 • progressief afsterven van netvliesganglioncellen

 • typische morfologische veranderingen thv oogzenuwkop (papil)

 • progressieve (midperifere)gezichtsvelduitval

 • pas in terminaal stadium: visusverlies

 • geen pijn, ...

 • uitwendig normaal oog


Behandeling

 • screening oogdruk vanaf 40 jaar
  normaal gemiddelde 15 mm Hg
  !! >20-21 mm Hg

 • bij suspect:
  papil bekijken + gezichtsveldonderzoek

 • (twee)jaarlijks te herhalen

 • indien oogdrukverhoging met afwijking papil/gezichtsvelduitval

 • behandeling: door oogdrukverlaging

 • « levenslang »

 • doel: geen verdere deterioratie

 • dus: tijdig R/ starten


Behandeling: oogdrukverlaging

 • Medicamenteuze therapie: Monotherapie in coll.

  Eerste keuze: Beta-blocker


  Prostaglandine-analoog
  Prostamide
  Alpha2 agonist
  Koolzuuranhydraseremmer

  Tweede keuze: Adrenergica


  Cholinergica
  Guanethidine
  ...
 • Beta-blokkers in coll. 1-2 maal per dag • Niet selectief: Timoptol, Betagan, Beta-ophtiole, Carteol,...

 • Beta-1 selectief: Betoptic

  contra-indicatie: astma, COPD, bradycardie, cardiaal falen !
  neveneffecten: bradycardie, bronchospasme, ...

  verminderen productie van voorkamervocht
--Prostaglandine analogen en prostamides
nieuwe generatie producten:
Lumigan, Xalatan, Travatan
coll. 1 maal per dag

verhogen de outflow van voorkamervocht

neveneffecten: wimpergroei, verhoogde irispigmentatie
--alfa 2 agonist: Alphagan, ...
vermindert productie en verhoogt outflow
--Koolzuuranhydraseremmers
Azopt, Trusopt
verminderen productie VK vocht • monotherapie

 • bij onvoldoende resultaat: switchen binnen 1ste keus

 • eventueel associatie • THERAPIETROUW ?

 • lasertherapie van trabeculum: lasertrabeculoplastie

 • chirurgie: trabeculectomie
  fistel tussen voorkamer en subconjunctivale ruimte

  ! vluggere ontwikkeling cataract; kans op infectie ook laattijdig; soms teveel drukdaling of onvoldoende resultaat door fibrose fistelTrabeculectomie
5.3Chronische iritis

5.4Choroïdea en retina-aandoeningen

5.4.1 Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

 • Meest frequente oorzaak van ernstige, irreversiebele gezichtsscherptedaling bij personen ouder dan 50 jaar in de Westerse wereld

 • Prevalentie stijgt door het groeiend aantal personen ouder dan 50 jaar in de bevolking

Drusen


2vormen

 • natte’ vorm, exsudatieve, neovasculaire vorm
  10% van de gevallen
  verantwoordelijk voor de meerderheid van de gevallen met ernstige visusdaling

droge’ vorm, niet-exsudatieve vorm
meest frequent
Symptomen

 • Gedaalde gezichtsscherpte
  vervormd centraal beeld
  leesmoeilijkheden, schrijfproblemen, …

 • Bewaard perifeer gezichtsveld
  goede mobiliteit

 • Dikwijls aantasting beide ogen

 • Risicofactoren: leeftijd, roken, … ?


Behandelingsmodaliteiten

 • Voedingssupplementen: AREDS studie, 2001
  n=3640
  anti-oxidantia: vit C, vit E, beta caroteen + zink

  verminderd risico op achteruitgang bij hoog-risico oog (niet-exsudatief) > 55 jaar oud


 • Droge vorm: GEEN !!

 • Laser fotocoagulatie
  enkel 10-15 % van neovasculaire vorm !
  centrale macula kan niet behandeld worden
  frequente recidieven


 • Fotodynamische therapie (PDT) met porphyrine
  - porphyrine: kleurstof die reageert met licht om bloedvaten te sluiten
  - niet-thermische laser
  - herhaalde behandelingen nodig
  - ook submaculaire letsels afh. van type (klassiek vs occult)

 • Netvlieschirurgie: maculaire rotatie
  uitgebreide vireo-retinale chirurgie


Klinische studies • Natte vorm: neovascularisatie
  anti-VEGF (vascular endothelial growth factor)
  Macugen – Eyetech Pharmaceuticals
  RhuFab (Lucentis) – Genetech
  Avastin: off label


Macugen – Eyetech Pharmaceuticals

 • Intravitreale injecties om de 6 weken

 • Nauwgezette follow-up: gezichtsscherpte, fluorescentie-angiografie, optical coherence tomography, …

 • Resultaten na 2 jaar positief: vertragen de progressieve visusdaling

 • geregistreerd in Belgie maart 2007

Revalidatiecentra voor slechtzienden: Low Vision hulpmiddelen

BESLUIT

 • Frequente aandoening

 • Irreversiebel verlies van centrale gezichtsscherpte bij bejaarde personen

 • Verlies van quality of life

 • Behandeling en preventie noodzakelijk

 • Hoop op anti-angiogenese producten
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina