4 de Nationale c seizoen 2010 -2011 Huishoudelijk reglementDovnload 167.02 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte167.02 Kb.

4 de Nationale C
Seizoen 2010 -2011

Huishoudelijk reglementWoordje van onze (nieuwe) jeugdvoorzitter :

Beste spelers, ouders, afgevaardigden, trainers en sympathisanten.

K.ESK Leopoldsburg jeugdopleiding staat dit seizoen voor vele uitdagingen.

Na 10 jaar heeft men de fakkel doorgegeven aan een nieuw jeugdbestuur. Eerst en vooral onze welgemeende dank aan onze voorgangers die het zeer goed gedaan hebben.

Graag wil ik mij even voorstellen als nagelnieuwe voorzitter van de jeugdopleiding.

In het seizoen 2008-2009 ben ik gestart als trainer van de Debutantjes, na 6 maanden werd ik gevraagd om trainer te worden van de Duiveltjes, daar er een toestroom was van spelers. In het belang van de jeugdopleiding ben ik hier dan ook met volle enthousiasme op ingegaan.

Het seizoen nadien ben ik terug gestart als trainer van de Duiveltjes maar ook nu werd mij, omwille van een extra ploeg Pre-miniemen, gevraagd een stapje hoger te gaan.

Tussendoor behaalde ik mijn eerste trainersdiploma. Een kleine berekening leerde mij dat ik aan dit tempo van promoveren binnen 6 jaar trainer zou zijn van de 1ste ploeg .

Dit seizoen start ik terug als trainer van de Pre-miniemen en tevens als voorzitter van de Jeugdopleiding.

Een jeugdopleiding runnen gaat gepaard met vallen en opstaan.

Enkel samen kunnen we er voor zorgen dat we niet veel moeten vallen, met als gevolg dat de jeugdopleiding vlot kan verlopen.

Binnen zo een grote groep jeugdspelers, bijhorende ouders en sympathisanten is het vanzelfsprekend dat er nog al eens ongenoegen kan rijzen.

Indien iedereen zich aan de huisregels houdt gaat alles vlotter kunnen verlopen.

Mocht blijken dat iemand, of een groep, zich niet houdt aan deze regels laat dit dan tijdig weten zodat dit niet kan escaleren en uitgroeien tot een onoplosbaar fenomeen.

Gelieve u bij eventuele problemen te richtten tot de juiste contactpersonen. Hiervoor zijn de nodige contactpersonen in onze Jeugdopleiding voorzien.

Om af te sluiten zou ik willen vragen om ons zoveel mogelijk te steunen met jullie aanwezigheid op trainingen, wedstrijden en activiteiten ingericht door de club. Alleen door jullie deelname aan deze activiteiten, die uiteraard iets in het laatje brengen, kunnen we onze jeugdwerking uitbouwen.

Alvast bedankt voor jullie steun.

Franky Hauwelaert

Voorzitter Jeugdopleiding

Woordje van onze Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding(TVJO)

Dit seizen staat onze jeugdopleiding voor een aantal grote uitdagingen.  • Ten eerste is dit een start met een nieuw jeugdbestuur. o.l.v Franky Hauwelaert , een jong en dynamisch jeugdbestuur samengesteld dat hoopt , met jullie steun , KESK Leopoldsburg , in het bijzonder de jeugdopleiding , een nieuw elan te geven.

  • Ten tweede is er de uitdaging van het Nationaal Jeugdvoetbal. Ondanks de minder gelukkige reeksindeling zijn wij ervan overtuigd dat voor de club dit de enige en juiste weg is. Sportieve ambities combineren met sport voor allen. Daarom dat wij er bewust hebben voor gekozen om op verschillende niveaus van start te gaan ( zowel Nationaal als gewestelijk) .Voor elk wat wils.

  • Ten derde is er de uitdaging om ons opnieuw te classificeren voor Nationaal jeugdvoetbal , volgend seizoen. Dit zal moeten gebeuren door een externe audit eind December

  • En misschien wel het allerbelangrijkste … wij hopen wij dat elke jeugdspeler en ouder bij K.ESK Leopoldsburg zich thuis voelt en met de nodige ‘FUN’ elke week zijn favoriete sport kan beoefenen.

Veel sportief plezier ,

Marc Lievens

TVJO K.ESK Leopoldsburg
Huisregels KESK Leopoldsburg Jeugdopleiding
Seizoen: 2010 - 2011
DIT REGLEMENT IS VAN TOEPASSING OP ALLE JEUGDSPELERS!! U6 t/m U 19


Artikel 1 Algemene voorwaarden

1. Van alle leden: spelers, speelsters, trainers en afgevaardigden wordt zowel binnen als buiten het veld sportief en gedisciplineerd gedrag verwacht.


2. Persoonlijke belangen dienen in overeenstemming te zijn met het ploegbelang of hieraan ondergeschikt gemaakt te worden. Indien een speler niet als basisspeler staat opgesteld, mag zijn houding/gedrag nooit het functioneren van andere spelers of de ploeg negatief beïnvloeden. Indien een speler gewisseld wordt, dient hij zich positief te gedragen. Als daar behoefte toe bestaat, kan hij een toelichting vragen (op een gepast moment) aan de trainer.
3. Problemen worden ‘binnenskamers' besproken. Niet langs het plein of in een kantine. Kunnen problemen tussen een speler en de trainer niet opgelost worden, dan zal de TVJO, na onderling overleg, het probleem beslechten.
4. Roken is verboden, net als alcoholisch drank - en drugsgebruik. Wees respectvol t.g.o. de jeugdtrainer, de scheidsrechter, mede - en tegenspelers, ouders, bestuur,... Geef een handdruk aan je trainer (jeugdcoördinator, bestuursleden, medewerkers) én je afgevaardigde, eventueel ook aan je medespelers ,verplicht vanaf miniemen  bij je aankomst maar ook bij het verlaten van de accommodatie.
5. Er mag worden deelgenomen aan zaalvoetbalwedstrijden, schoolvoetbal, (t/m U17)...MAAR mits inlichten en toestemming van de trainer of JC. Vanaf U 19 is dit niet meer toegelaten.
6 Elke jeugdspeler van KESK Leopoldsburg (van U11 t/m U19 ) zal bij een uitsluiting ( 2xgeel/rode kaart) gedurende zijn schorsing verplicht worden een wedstrijd van U6/7/8/9 te fluiten.

7. Als jeugdspeler (en ook als ouder) van KESK Leopoldsburg gedragen we ons altijd respectvol, beleefd, vriendelijk én gedisciplineerd naar andere mensen toe!!

 

Artikel 2 Aanwezigheid

1. TRAINING
Elke training is verplicht!
Iedere speler, speelster dient ruim op tijd, 15' vóór aanvang, aanwezig te zijn op het veld of in de kleedkamer (de trainer bepaalt dit).
(Telaatkomers storen enorm het verloop van een training die al begonnen is.) Steeds de reden van het te laat komen aan de trainer meedelen.
Wie om grondige redenen (examens) niet kan trainen, verwittigt altijd de trainer (niet verwittigen is niet spelen). Dit geldt voor de groten ...maar ook voor de allerkleinsten!!
Bij een eventuele afwezigheid moet de speler aan de trainer vragen of hij moet spelen (de trainer loopt niemand na). De spelers wachten steeds in de kleedkamer, totdat de trainer hun komt halen. In de kleedkamers blijven de ballen steeds in de voetbaltas!!

2. WEDSTRIJD (altijd je identiteitskaart bij hebben)
Voor uitwedstrijden komen we steeds op tijd samen op de afgesproken locatie. De trainer zal dit tijdstip na de laatste training aan alle spelers meedelen. Bij het vervoer met de bus, houden we ons strikt aan de busafspraken (zie gekregen infoformulier 'busafspraken').Spelers gaan ALTIJD met de bus mee. Enkel in samenspraak met de trainer en met een gegronde reden kan hiervan afgeweken worden !!!!
(Niet tijdig aanwezig zijn, kan betekenen niet of minder spelen)
Ook bij thuiswedstrijden komen we steeds op tijd op het uur van de afspraak.
Indien je niet kan spelen, deel je dit zo vlug mogelijk mee aan de trainer.
NOTA: Van onze gekwetste spelers én de spelers in overtal wordt verwacht, dat zij AANWEZIG zijn op de wedstrijden (uitz.: examens → persoonlijk vragen aan de trainer of JC).
Tijdens deze wedstrijd kunnen zij een zinvolle opdracht, opgelegd door de trainer, uitvoeren ifv de wedstrijd.
Artikel 3 Kleding

1. Als goede sportman draagt elke speler zorg voor zijn sportmateriaal.


- je voetbalschoenen moeten voor elke training of wedstrijd ‘zuiver' zijn
- je voetbaltas moet steeds het volgende bevatten: voetbalschoenen (met vaste en eventueel losse studs bij extreem natte pleinen), wasgerief, regenjasje!! (denk aan ons Belgisch klimaat), badslippers, ondergoed, trainingskledij aangepast aan de weersomstandigheden inclusief scheenbeschermers, plastieken zak voor natte kledij én een plastieken zak voor de voetbalschoenen, eventueel sportdrank...
2. Bij wedstrijden dien je in het trainingspak van de club naar de wedstrijden te komen.
3. De trainer kan steeds persoonlijke eisen stellen ten aanzien van de uiterlijke presentatie en kledij van een speler: bijvoorbeeld de keuze van de kleding voor de opwarming.


Artikel 4 Kleedkamers 

1. Is géén speelplaats!! Dient alleen om zich om te kleden én te douchen. Corrigeer je medespelers indien nodig!!


2. We ruimen na de training zelf onze kleedkamers op (beurtrol vanaf de preminiemen) en doen dit zoals het hoort. Toon daarbij vooral RESPEKT voor de mensen die, nadien, voor jullie de kleedkamers grondiger poetsen!!! De betrokken jeugdtrainer controleert dit na iedere training én sanctioneert bij misbruiken.
3. Het is verboden met ballen te spelen, je schoenen te poetsen in de douches én in de douches te spelen.
4. Er worden géén grapjes uitgehaald met de kleding van andere spelers!!
5. Drankblikjes of flessen (liefst samenpersen aub), tape, lege bussen,... deponeren we in de vuilbak.
6. 15 à 20 minuten douchetijd lijkt ons redelijk én doenbaar én zal gecontroleerd en desnoods gesanctioneerd worden!!! → NIET geselecteerd (of WEINIG SPEELTIJD) worden kan hierbij een sanctie zijn!!!
7. Uit hygiënisch oogpunt is het dragen van badslippers in de kleedkamers VERPLICHT!!!
8. Ouders worden niet toegelaten tot de kleedkamers. Uitzondering: debutantjes en 1° jaar duiveltjes. Vanaf het ogenblik dat deze spelertjes zijn aangekleed worden de ouders vriendelijk verzocht de kleedkamer te verlaten.

Tip: leer uw zoon of dochter zo vroeg mogelijk, zich zelf om te kleden.

 

Artikel 5 Accommodatie

1. Na afloop van elke training, dienen de verplaatsbare doelen van de velden gezet te worden.
Ook bij het plaatsen én verwijderen van kegels, markeringhoedjes of ander klein materiaal, wordt er hulp van de spelers naar de trainer toe verwacht.
2. Iedere training én iedere wedstrijd brengt elke speler zijn persoonlijke bal mee. Bal vergeten is eigenlijk niet kunnen trainen. Als er een bal buiten de afrastering komt, moet deze onmiddellijk opgehaald of gezocht worden.
3. Het is steeds verboden de kantine met voetbalschoenen te betreden.
4. Na een wedstrijd gaan we, als ploeg gezamenlijk, naar de kantine. Onder begeleiding van onze trainer en/of afgevaardigde gaan we samen zitten aan de ‘tafel', zowel bij uitwedstrijden als thuiswedstrijden. Geef je trainer, afgevaardigde en medespelers ook steeds een hand bij het verlaten van de accommodatie.
5. Plaats de voetbaltassen in de kantine op elkaar (of in een andere aangewezen ruimte) én zorg ervoor dat deze niet in de weg staan.
6. Na de ‘tafel' bij THUIS én UIT wedstrijden, steeds het afval opruimen en het leeggoed naar de toog brengen. (géén ‘varkensstal' achterlaten, tafels afruimen!!!!! - toon RESPECT voor de vrijwilligers achter de toog!!) Stoelen weer onder de tafel schuiven..Dit is de verantwoordelijkheid van de ploegkapitein !!! Eventueel kan hierbij een beurtrol gehanteerd worden

 


Artikel 6 Medespelers

1. Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot minder goed, doen hun best en verdienen bijgevolg je kameraadschap. Geef nooit negatieve kritiek op een medespeler. Wees blij met elke overwinning van een ploeg van KESK Leopoldsburg.


2. Moedig de ploeg of speler aan, die het moeilijk heeft.
3. Voel je nooit te goed om een andere ploeg uit de nood te helpen.
4. Pesten of plagen wordt absoluut niet toegelaten binnen onze jeugdwerking. Er zal hard tegen opgetreden worden. Indien je een vermoeden hebt, verwittig je onmiddellijk je trainer of de TVJO (Marc Lievens) of de Jeugdvoorzitter (Franky Hauwelaert).Samen kunnen we hieraan iets doen !!!

5. K.ESK Leopoldsburg is een club waar eenieder , ongeacht geloof of taal , zich thuis moet voelen. Maar de omgangstaal binnen de accommodatie van K.ESK is Nederlands. Mogen we dan ook vragen aan onze spelers van allochtone afkomst deze regel te respecteren.


Artikel 7 Als speler, speelster maak je deel uit van een club

1. Als jeugdspeler ben je ook supporter van de 1° ploeg. Als je kan, woon je zo veel mogelijk wedstrijden bij (de inkom voor jou is immers gratis). Wie weet, maak je over enkele jaren zelf deel uit van de 1° ploeg.


2. Vanaf de U19 wordt tevens hulp verwacht bij enkele andere activiteiten van de club: tornooi, eetdag,..

3. De jaarlijkse wafelverkoop (Okt/Nov) is voor duiveltjes t/m U17
Artikel 8 Speelgelegenheid

  1. Wie regelmatig traint, moet spelen (de norm hierbij is minstens 10(6) van de 12(8) trainingen/aanwezig zijn per maand).

    1. Dit betekent dat iedere geselecteerde speler tot en met de U17 (minstens) een halve wedstrijd zal spelen,

indien hij aan deze voorwaarden heeft voldaan.
UITZONDERINGEN:!!!!!!

A. Indien een speler een erg grote achterstand (na blessure, ...) of een slechte mentaliteit heeft t.o.v. zijn ploeggenoten en het NIET naleven van de gemaakte afspraken, kan de desbetreffende jeugdtrainer deze speler opstellen naar eigen goeddunken. Dit kan bij bepaalde wedstrijden tot (veel) minder speeltijd leiden.

B. Vanaf de Uefa's (U19) hangt de individuele speeltijd tijdens de wedstrijd af van de wedstrijdomstandigheden. Dit kan betekenen dat de speeltijd voor sommige spelers, tijdens bepaalde matchen, zeer miniem kan zijn. Dit alles wordt enkel én alleen bepaald door de desbetreffende jeugdtrainer. Hierbij dulden wij géén enkele inspraak, noch overleg!! Van de jeugdtrainer van deze ploeg verwachten we wel pedagogisch inzicht om minieme speeltijd, waar het kan, te compenseren!!
Studies primeren. Trainingen overslaan omwille van studies, tijdens de examenperiode, kan niet tot sancties leiden.

NOTA !!!!!: Spelers die door de JC's (in overleg met de trainer) gevraagd (aangeduid) worden om te gaan spelen bij een hogere ploeg of gewestelijke ploeg, mogen dit niet weigeren!! Dit kan gebeuren ivm. een afgesproken doorstroming van de 'betere' spelers MAAR het kan ook om een ploeg 'in nood' te helpen!! In dit laatste geval zal het dan ook gebeuren in een beurtrol, zodat niet iedere keer dezelfde spelers moeten 'depanneren'.
Is er toch discussie (studie, vervoer, werk, persoonlijke problemen,...) dan zullen, alléén de JC's, dit probleem in eer én geweten beslechten.
Volgt de betrokken speler daarna niet de beslissing van de JC's, zal hij NIET meer mogen spelen bij zijn eigen team, totdat hij de andere ploeg 'geholpen' heeft. Hierbij wordt géén enkele inspraak geduld. Bij herhaaldelijke weigering kan verplicht ontslag uit de club volgen...

 

Artikel 9 Verwachtingen t.o.v. de ouders

1. Ouders moeten aanmoedigen, NIET COACHEN (ook niet de papa's...wie wilt coachen...moet zich aanmelden als jeugdtrainer...).
2. Probeer de spelers te steunen door zo vaak mogelijk aanwezig te zijn.
3. Moedig alle spelers aan, niet alleen de ‘goede'.
4. Geef géén negatieve kritiek langs de lijn. Indien er problemen zijn, richt u persoonlijk naar de desbetreffende jeugdtrainer of naar de JC. Maak desnoods een afspraak voor een gesprek onder 4 ogen.
5. Geef ook géén richtlijnen hoe je zoon of anderen moeten spelen. Als ouder weet je niet welke opdrachten je zoon heeft meegekregen. Je zorgt dan zelf voor een conflictsituatie met de trainer, waar je zoon de dupe van kan worden.
6. Zorg ervoor dat uw kind tijdig op de training/wedstrijd is.
7. Zorg, indien mogelijk, voor vervoer op verplaatsing. Wees bereid andere spelers mee te nemen in uw auto, indien er op verplaatsing wordt gespeeld. Wanneer men spelers mee vervoert in de auto, rekenen we er ten zeerste op dat de bestuurder géén alcohol drinkt!!
8. Wat het vervoer met de bus betreft, moeten ook de ouders zich aan de bestaande busafspraken houden. (zie busreglement)
9. Zorg ervoor dat uw kind waardevolle voorwerpen thuis laat.
10. Geef uw kind de kans om ook thuis verder te oefenen. Stimuleer uw kind daarin.
11. Wanneer de trainingen of wedstrijden niet doorgaan, wegens de weersomstandigheden:  dan kan je dit te weten komen  via ons jeugdprikbord op onze website; vanaf 16U onder de link 'afgelaste trainingen en/of wedstrijden.
12. Vraag géén voorkeursbehandeling voor uw kind. Voetbal is een ploegsport.
13. Stimuleer uw kind tot het bijwonen van alle trainingen
14. Leer uw kind zich AFMELDEN bij de trainer, indien het niet kan trainen.
15. Gelieve a.u.b. de kledij van uw kind te merken (desnoods met pen of stift). Iedere speler in de kleedkamer draagt dezelfde uitrusting, dezelfde coachjas, dezelfde voetbaltas, dezelfde training,.... Indien er toch iets verloren gaat: de verloren voorwerpen worden in het ballenhok geplaatst.
16. Onze club verwacht positieve medewerking en steun door jullie aanwezigheid op of deelname aan activiteiten (wedstrijden, eetfestijnen, acties,...) door de club georganiseerd. Denk niet steeds, dit gaat weer al naar de 1° ploeg, dus ik steun deze activiteiten niet, want een goede jeugdwerking kost handenvol geld én lidgelden alléén volstaan bijlange niet om alles qua jeugdwerking te bekostigen.
17.Bij KESK Leopoldsburg staat fairplay zowel bij het sporten als bij het supporteren op de hoogste plaats!!!!

18. K.ESK Leopoldsburg is een club waar eenieder , ongeacht geloof of taal , zich thuis moet voelen. Maar de omgangstaal binnen de accommodatie van K.ESK is Nederlands. Mogen we dan ook vragen aan de ouders van allochtone afkomst deze regel te respecteren

19. Eveneens zal het volledige jeugdreglement aan alle ouders worden bezorgd en zij zullen hiervoor tekenen . Spelers vanaf U15 doen dit zelf.

Artikel 10 Sportongevallen

Ongevallenprocedure

Laat steeds een formulier ‘Aangifte ongeval' invullen door de dokter of in het ziekenhuis. Deze formulieren zijn steeds ter beschikking in de kantine, bij een ongeval tijdens een training. Bij een wedstrijd heeft iedere ploegafgevaardigde dit formulier bij. Zie ongevallen procedure.

Dit document moet ,ingevuld, binnen de 10 werkdagen binnengebracht worden

( elke donderdag in Heppen vanaf 1930 hr)Revalidatietraining

K.ESK Leopoldsburg beschikt over een revalidatietrainer d.w.z. dat elke jeugdspeler vanaf U 11 , na 1 week onbeschikbaarheid om medische reden , eerst moet passeren bij de revalidatietrainer.

Zonder zijn toestemming mag hij NIET deelnemen aan de ploegtraining.

Dit om hervalkwetsuren te voorkomen. Hierop wordt GEEN uitzondering toegestaan.

Het is aan de speler om zelf contact te zoeken met de revalidatietrainer en eveneens zijn ploegtrainer in te lichten.
Artikel 11 Communicatie

Infoavonden

Tijdens het seizoen worden er soms info avonden (al dan niet per categorie) gehouden. Deze worden ruim op tijd aangekondigd. Tijdens zo' n avond is er veel nuttige info te verkrijgen én vaak kan het bijwonen van zulke infosessies latere problemen of misverstanden voorkomen. Dus stellen wij jullie aanwezigheid zeer op prijs.


Individuele evaluatiegesprek (vanaf U11)

2X per jaar : Kerstmis en Pasen

Website

www.KESKLeopoldsburgjeugdopleiding.be
Regelmatig te raadplegen. Hier verschijnen de laatste mededelingen en al de documenten die U nodig hebt.( ongevallenformulier, terugbetaling ziekenfonds,revalidatiefiche,…)

                            De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay, sportiviteit en algemeen gedrag, kan het jeugdbestuur op advies van de trainer hiervoor een sanctie uitspreken.

                                                        

    

In 't kort  ... 

De 10 “gouden” regels binnen onze jeugdopleiding

 

1. Sportiviteit en fairplay dragen wij hoog in het vaandel.2. Wij hebben respect voor de tegenstander en scheidsrechter.

3. Als clublid zijn we in alle omstandigheden een voorbeeld voor anderen.

4. Drugs, alcohol en wapens zijn uit den boze.

5. Onze ouders gedragen zich als voorbeeldige supporters, steunen onze ploeg door dik en dun, maar laten het coachen aan de trainer over.

6. We accepteren het gezag van de scheidsrechter en geven hem en de tegenstrever na de wedstrijd een hand.

7. Wij accepteren de leiding van onze ploeg door de trainer en afgevaardigde en de leiding over de jeugdwerking door het jeugdbestuur.

8. We hebben overal respect voor de aangeboden materialen, de lokalen en hun omgeving.

9. We praten mét elkaar en niet over elkaar en tonen positieve omgangsvormen.

10. Stiptheid, openheid en eerlijkheid zijn ons handelsmerkbijlage
Stappenplan bij voetbalkwetsuren
1. Indien zeer ernstige kwetsuur (bv. breuk) onmiddellijk langs gaan bij dokter of spoedopname , eventueel 112 bellen indien niet verplaatsbaar !!!
2. Ongevalaangifte formulier (te vragen aan trainer of afgevaardigde of in de kantine) laten invullen en ons zo snel mogelijk terugbezorgen. (elke donderdag in Heppen-2000 Hr, aan secretaris Bert Verbeucken)
3. Bij andere kwetsuren (niet zo dringend: bv. verrekking) zich melden bij onze revalidatietrainer, Nicolaas

Ook bij ernstige kwetsuur (dus eerst langs geweest bij dokter) zich daarna ook melden bij Nicolaas (revalidatietrainer) ,zodat hij dit kan noteren.


4. Nicolaas zal uw revalidatie opvolgen en bijsturen (op afspraak ) i.s.m. behandelende dokter/kiné
5. Bij einde kwetsuur en na revalidatieprogramma zal U toestemming krijgen van Nicolaas om de ploegtrainingen te hervatten.
DUS: Enkel MET toestemming van Nicolaas de ploegtrainingen herbeginnen !!
6. Na toestemming : hervat de training
7 Bij herval of blijvende problemen: onmiddellijk Nicolaas terug raadplegen
8. Volledig fit: zorg er zeker voor dat je, indien je een ongevalaangifte van de KBVB

had aangegeven, je administratief laat uitschrijven door de dokter.


Dit attest zo vlug mogelijk terug binnenbrengen zodat wij dit kunnen opsturen naar de KBVB en je dossier kunnen afsluiten.
9. Spelen van wedstrijden is toegestaan
10. Na herval zo snel mogelijk terug Nicolaas contacteren !!

Dit stappenplan is vooral bedoeld om onze jeugdspelers beter te begeleiden bij kwetsuren.NOOIT beginnen trainen alvorens eerst langs geweest te zijn bij Nicolaas!!
Onze verzorger en clubdokter staat ook op andere dagen voor onze spelers klaar, maar dit dan vooral bij meer minder dringende gevallen (zie schema)
Tijdens thuiswedstrijden zal er altijd EHBO gevormd personeel ter beschikking zijn.
Gegevens Medisch personeel + Noodnummers
Clubdokter :

Guy Michotte

Adres +Tf : Faytlaan 40 - Krokussenstraat 8A*  3970  Leopoldsburg 0475562578
Masseur : Rudy Bormans Tf
Revalidatietrainer : Nicolaas Aalten Tf 0473/225273
Week End nummer dokter : 0902.40420
Noodnummer 112

Anti Gif Centrum 070 245 245
Adres +tf nummer dichtstbijzijnde dokter :

Dr Frederickx – Nieuwstraat - 3971 heppen – Tf : 011/345764

Naam

+functie


maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Rudy

Masseur

Strooien

dorp

heppen
Heppen
Nicolaas

Revalidatie

Afspraak

Heppen


Guy

Klubdokter


afspraak
Heppen

afspraak

Afspraak
EHBO gevormd personeel

Dominique
Heppen

Strooien

dorp


Johan
Strooien

dorp

Frank
HeppenHeppen

Heppen
FreyaStrooien

dorp


Joeri

Heppen
HeppenHeppen
Jeroen

Heppen
HeppenHeppen
Eddy B

Strooien

dorp

Heppen

Heppen


Maarten J

Heppen

Heppen


Enkele belangrijke telefoonnummers :
Jeugdbestuur :


Jeugdvoorzitter

Franky Hauwelaert

0497/635092

Leden

Danny Camps

0475/363392

Kledijverantwoordelijke

Dirk Currinckx

0475/569446

Ondervoorzitter

Joeri Schepens

0477/426163

Secretaris

Davy Van Humbeeck

0486/731956

Sponsorverantwoordelijke

Koen Smets

011/233445

Materiaal beheerder

Phil Mangelschots

011/345472


Technische Staf


TVJO

Eindverantwoordelijk + AdministratieMarc Lievens

0477/199299

JEUGDCOORDINATOR BB

U12-U19


Marc Lievens

0477/199299

JEUGDCOORDINATOR OB

U6-U11


Ben Machiels

0478/234758

Postformatie & doorstroming

Eddy Bosmans

0479/586088

Hoofd scouting

Andre Wilkin

0485/843231Secretaris - GC :

Bert Verbeuken - 0478/655726
TRAINERS

PLOEG

NAAM

TF

GSM

Deb ( 5 j ) U6

Alain De Wilde

 

0472/559046

Deb ( 5 j ) U6

Maarten Kenens

 

479485932

Deb ( 6 j ) U7

Van Bael yves

 

0474/114640

Van Broeckhoven jurgen

 

0499/930602

Deb ( 6 j ) U7

Werner Rutten

 

0497/725679

Bijscholing U7/6

Jan Leyssens

 

 

Bijscholing U7/6

Benny Gorissen

011/346624

0476/563718

 

 

 

 

U 8

Dirk Currinckx

011/403224

 

U 8

De Pauw Frank

011/345130

0484/349434

U 8

Ben Machiels

011/744933

0478/23.47.58

U 9

Jurgen Geys

011/391884

0496/429511

Bijscholing U/9/8

Mehmet Simsek

 

0484/800108

 

 

 

 

U10

Franky Hauwelaerts

 

0479/717466

U10

Jeroen Janssens

011/420351

0485/584809

Bijscholing U10

Chris Mondelaers

 

 

U11

Schepens Joeri

011/74 76 51

0477/426 163

Bijscholing U11

Jan Bortels

011/348655

0498/912666

U 11

Kris VD Berghe

 

0498/628705

 

 

 

 

U 13

Guido Agten

 

0474/485190

Bijscholing U 13/12

nico cenens

 

0473/627565

U 12

Theo Janssens

011/42 03 51

0494/399903

U 13

Maarten Janssens

011/420351

0494/432489

 

 

 

 

U15

luk van genechten

014/302051

0487/487978

U 14

wouter weckx

011/348887

0499/421129

U 15

Marc Vankrunkelsven

014582539

0498081320

 

 

 

 

Bijscholing U16/15/14

Claes johan

 

0474/440783

U 16

Eddy Jannis

 

0476/819725

U17

Pietro Sorentino

011/434968

0472/991276

U17

Kurt Segers

013/676874

0474/961918

 

 

 

 

bijscholing U19/17

Walter Weckx

011/348887

0475/247980

U19

Janssens Frank

 

0472/699989

postformatie Bel/U19/17

Bosmans Eddy

 

0479/58 60 88BIJSCHOLINGSTRAINERS
LOOPTRAINER

peter kelchtermans

 

0498/939750

REVALIDATIETRAINER

nicolaas aalten

 

0473/225273

KEEPERTRAINER OB

Bjorn Bloemen

011/341234

0478/387067

KEEPERTRAINER BB

Bob Bergmans

 

0497/443342

TECHNISCHE STAF

Hoofdscout

Andre Wilkin

011/825200

0485/843231

JEUGDCOORDINATOR OB

Ben Machiels

011/744933

0478/234758

JEUGDCOORDINATOR BB

Marc Lievens

011/344083

0477/199299

TVJO

Marc Lievens

011/344083

0477/199299
 

 
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina