419. echt 13,4 km 9,4km 4,7kmDovnload 19.97 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte19.97 Kb.


419. ECHT 13,4km – 9,4km – 4,7km

www.wandelgidslimburg.com

www.wandelgidszuidlimburg.com


Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u langs de Vulensbeek naar Hingen en dan door het natuurgebied ’t Kranenbroek. De terugweg gaat door het natuurgebied langs de Pepinus en langs de Vulensbeek. Neem in de winter zelf proviand mee, er staan enkele zitbanken. U kunt kiezen uit 3 afstanden.
Startadres: Café – IJssalon ’t Greukske, Dorpstraat 22a, Echt. Parkeer langs de weg.

Gps afstand: 13400m, Looptijd: 2.45, Hoogteverschil: 5m


419. ECHT 13,4km – 9,4km – 4,7km
1. Met uw rug naar de ijssalon gaat u R. Waar de weg haaks naar links buigt, negeert u zijweg rechts (Roterweg). Meteen daarna aan de 3-sprong bij St. Antoniuskapel (1875/zie infobord) gaat u R (Dorpstraat). Negeer zijwegen en volg de weg geruime tijd RD. Bijna aan het eind van deze weg passeert u links (109 A) de St. Rochuskapel (1902/1991/zie infobord). Vlak daarna maakt de weg een scherpe bocht naar links. (Degene die 4,7 km loopt, gaat hier in de scherpe bocht naar links, R (wit-rood) over de veldweg. Ga nu verder bij **** in punt 6). Steek de voorrangsweg over en ga R. Neem de eerste weg L (Wolfsberg).
2. Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 60 gaat u RD (55//Weg langs de Vulensbeek). (Even verder passeert u links waterpompstation Pey van de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Op het terrein van WML staan kleine bakstenen pomphuisjes met grondwaterbuizen, die wel tot 60 m. diep in de grond zijn aangebracht om drinkwater op te pompen. Vanuit dit pompstation worden dagelijks circa 20.0000 huishoudens in de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen van drinkwater voorzien). Waar deze weg na 500 m. aan het einde van het terrein van WML naar links buigt, gaat u meteen L over de veldweg en steek het Vulensbeekje over, waarin alleen na veel regenval en in de winter water staat. Meteen daarna gaat u R over het brede graspad met rechts van u het Vulensbeekje. (Links in de verte ziet u de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk (1856 – 1861) in Pey). Blijf nu geruime tijd het brede graspad langs de beek RD volgen. Aan de 4-sprong voorbij afsluitboom en bij veldweg gaat u R over het brede graspad met links van u de Vulensbeek en rechts van u het clublokaal en schietboom met kogelvanger van de schutterij Wilhelmina Hingen (1908). Aan de asfaltweg in het buurtschap Hingen gaat u R. Meteen daarna loopt u aan de 3-sprong bij de ingang van het terrein van de schutterij RD (Op de Dijk).
3. Waar deze weg naar links buigt en dan Kranenbroekerweg heet, gaat u bij wkp 55 R (60). Meteen daarna aan de 3-sprong bij het volgende wkp 55 gaat u weer R (60). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD over de asfaltweg, die even verder een onverharde weg wordt. Aan de Y-splitsing gaat u L (blauwe pijl op geel plaatje) met rechts van u een bossstrook en links van u een akker. Bij de bosrand, waar de veldweg naar rechts buigt, gaat u RD (blauwe pijl op geel plaatje) over het smalle bospad. Steek bij wkp 39 de asfaltweg over en loop bij verbodsborden RD (62/Zandweg) over de brede zandweg. Na 75 m. gaat u R over het brede bospad met links van u een asfaltpad (fietspad). Negeer meteen bospad rechts.
4. Volg het pad RD. Aan de ongelijke 4-sprong bij picknickbank en wegwijzer gaat u L (wit-rood/Pieterpad) het bospad in. Negeer zijpaden links en blijf het bredere pad RD (wit-rood) volgen met even verder rechts van u enkele waterpoelen. Aan de ruime 4-sprong bij zitbank en wkp 63 gaat u R (84) over de brede zandweg. Negeer bospad links en volg geruime tijd de brede zandweg door de mooie eikenbomenlaan RD. (In de Eerste Wereldoorlog vonden geëvacueerde monniken van de Abdij van Westmalle (België) een toevluchtsoord op de hier vlakbij gelegen abdij Lilbosch; hun tijdelijk verblijf vindt een blijvende herinnering in de vele bomen die zij toen langs de lanen om Lilbosch gepland hebben, waaronder de fameuze 140 bomen tellende kastanjelaan bij de abdij).
5. Aan de kruising bij wkp 84 loopt u RD (96/Zandweg) over de asfaltweg door de volgende eikenlaan. (Als u hier aan de kruising R gaat, dan komt u na 200 m. bij ijsboerderij Pepinus waar u in de zomer lekker ijs krijgt). Na 450 m. steekt u de Pepinusbeek over en ga dan R en loop via het ijzeren klaphek het natuurgebied binnen. Volg nu ruim 1 km het graspad met rechts van u de meanderende Pepinusbeek door het natuurgebied. (Na heel veel regen kan een heel klein gedeelte van dit graspad soms drassig zijn). Via volgende klaphekje verlaat u het struingebied langs de beek en gaat u aan de doorgaande weg bij wkp 97 R (71) over het fietspad. Na 400 m. gaat u bij wkp 71 R (85/Dominicusweg). Bij wkp 85 gaat u L (65) over de veldweg, die u geruime tijd RD volgt
6. Aan de 3-sprong bij wkp 65 loopt u RD (62) over de brede weg door de bomenlaan met rechts van u een asfaltpad (fietspad). Vóór picknickbank en wegwijzer gaat u bij wkp 62 L (61) over de veldweg met links van de bosrand. (Even verder ziet u rechts een groot weiland met hindernissen voor paarden horend bij de grote manege Op de Berg). Negeer graspad links en loop RD met rechts van u een bosstrook. Aan de asfaltweg in Peij bij wkp 61 gaat u L (60). Aan de T-splitsing bij wkp 60 gaat u L (66). Steek de voorrangsweg over en ga bij wkp 66 R (69). Na 50 m. gaat u L (Dorpstraat). Waar vlak daarna deze weg naar rechts buigt, gaat u L (wit-rood) over de veldweg. (Degene die 9,4 km loopt, volgt hier de asfaltweg (Dorpstraat). Negeer alle zijwegen rechts. Aan de T-splitsing bij St. Antoniuskapel gaat u L. Meteen daarna gaat u R (Dorpstraat) en u komt weer bij het startpunt ) ****Aan de 3-sprong RD (ruiterroute 52). Een eindje verder passeert rechts een langgerekte waterplas. Aan de 3-sprong bij zitbank, infobord en wkp 69 gaat u RD (1) met rechts van u een mooie poel. (De “gebouwtjes” die u passeert zijn waterpompen).
7. Waar de veldweg naar links buigt, gaat u R en ga meteen rechts van ijzeren hek door het houten klaphek. (Dus nog voor de twee “gebouwtjes”/waterpompen). Volg het graspaadje RD met rechts van u het Vulensbeekje, dat soms droog staat. (Als dit door bijvoorbeeld hoog water niet meer lukt, gaat dan L en ga bij het brede graspad bij de afrastering van weiland bij manege R). Een eindje verder passeert u rechts een mooie grote waterplas. Loop verder RD en ga aan het eind door het klaphek. Ga dan R over de asfaltweg. Aan de kruising gaat u R (Hoogstraat) en u loopt Slek binnen. Bij wkp 13 gaat u RD (17). Aan de 3-sprong bij zitbank en mooi wegkruis gaat u R (Marktsingel). Negeer zijwegen. De asfaltweg buigt naar links. Bij de St. Antonius kapel (2008) buigt de asfaltweg naar rechts en heet dan Slekkerstraat. (Naast de kapel staat een groot kruis. In het plantsoen ligt een grote zwerfsteen, die daar is neergelegd door de carnavalsvereniging “De Aester Sjaelen Uul” Er staat ook een zitbank). Waar de asfaltweg vervolgens bij huisnr. 41 en bij wkp 68 naar links buigt, gaat u R (73) over de asfaltweg, die u bijna 1 km RD volgt. Na 350 m. passeert u links een herdenkingsteken. (Hier stortte op 20-1-1943 in het veld een bommenwerpen B17-35-VE om 14.30 neer waarbij de 10 bemanningsleden om het leven kwamen. Het vliegtuig was om 8.28 uur opgestegen in Great Ashfield en had als doel de Duitse plaats Duren. Boven Frankrijk was het toestel beschoten. De stichting “Op Vleugels der Vrijheid” heeft op zes plekken in de gemeente Echt –Susteren herdenkingstekens geplaatst op de plekken waar of waar vlakbij vliegtuigen zijn neergestort. Bij de abdij Lilbosch in Pey staat een groot monument). Aan de 3-sprong in Pey - Echt gaat u L (Dorpstraat) en al snel komt u weer bij ’t Greukske, de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets kunt drinken of een lekker ijs kunt eten. Aan de achterzijde is een mooi tuinterras.


Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina