4e vastenzondag na het kinderliedje gaan de kinderen naar de nevenviering WelkomDovnload 38.31 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte38.31 Kb.
4e vastenzondag

na het kinderliedje gaan de kinderen naar de nevenviering


Welkom

Ik droomde een droom, waarin de ganse wereld,

Noord en Zuid,

verwarmd werd door de opkomende zon.

Die het duister verdreef,

Met zijn warme scharlaken gloed

En zijn oker gele stralen

Die licht bracht

En de ogen van eenieder opende

Voor de waarde van de ander

Voor de kleur van het licht

Dat een ander brengen kan


Ik droomde een droom,

van een wereld waarin niemand angstig hoeft te zijn voor het licht,

Nog het duister

Omdat het licht steeds weer zijn warmte aan eenieder geven zal.


Moment van inkeer en verzoening
Voorganger

Onze ogen zijn heel vaak gesloten

Voor het licht in elk ander

Laat ons door de duisternis heen proberen te kijken

Naar en met de liefde voor elkaar
Voorganger

We hebben al eens de neiging God om ons van anderen te onderscheiden

Laat ons solidariteit weer eens op ons goede voornemens blaadje zetten

Solidariteit over alle grenzen heen.


Heer, ongeloof is soms sterker dan geloof

Geef ons de kracht om ons dan opnieuw te leren toevertrouwen

Aan Jezus om zo opnieuw geboren te mogen worden

Als nieuw mens vol licht, liefde en geloof.


Openingsgebed -voorganger-

Ik droom van een wereld, een land

waar niemand gebrek lijdt

waar mensen dagelijks lief en leed delen

waar mensen als noten zijn van eenzelfde lied.

Elke noot met haar eigen klank

Op het onuitputtelijke thema van menselijke vrede en vriendschap.
Ik droom van een wereld, een land waar alles weer kleiner wordt

Op de maat van de mens,

met ambachten en kleine winkeltjes,

waar hartelijkheid het huis vult

en mensen weer menselijke warmte vinden.

Waar men lacht in de straten en kinderen laat spelen.

Waar gezonden en weken, validen en minder validen

jonge mensen en bejaarden, elkaar weer kunnen herbergen

en geborgenheid geven.


Ik droom van een wereld, een land

waar rijken hun rijkdom verzaken

om hun hart terug te vinden.

Waar menselijke belangen voorrang hebben

op politieke en financiële belangen

waar ruimte is voor het lied van de natuur,

voor een kermis en een fanfare, een moppentapper en een clown

waar mensen gelukkig kunnen zijn met een geluk dat gratis is.


Ik droom van een wereld, een land

met een menselijk gezicht, het gezicht van de liefde.


en samen mogen wij daarbij bidden met het gebed op blz. 2:
Reporter ter plaatse
Evangelie: Joh. 3,14-21
Geloofsbelijdenis:

We bidden op blz. 4 samen de geloofsbelijdenis van de vierde vastenzondag en besluiten met de belijdenis onderaan de bladzijde.


Lector: Tekst voor de omhaling

Is er dan niemand die de pijn verlicht?

Niemand die weigert onverschillig te blijven

Voor het getekend gelaat van zoveel mensen?

Talloos zijn de gezichten waarmee we worden aangekeken en toegesproken;

Het gezicht van het hongerige kind,

Het gezicht van de zoekende jongere,

Het gezicht van de jonge werkloze,

Het gezicht van de bejaarde vrouw,

Het gezicht van de uitgebuite arbeider,

Het gezicht van de landloze boer,

Het gezicht van de vermoeide vrouw,

Het gezicht van de mishandelde vrouw,

Hier en elders in de wereld.

Laat ons de solidariteit leren

Die ons partij doet kiezen voor die getekende gezichten.

Zo worden wij nu uitgenodigd om onze eerste bijdrage voor broederlijk delen samen te leggen.

Dank hiervoor.


Vredeswens
De beste manier om de anderen tot hun recht te laten komen,

is naar hen te luisteren

De beste manier om aan wereldwijde verbondenheid te werken,

is vriendschap sluiten met een vreemde

De beste manier om je veiliger te voelen,

is je deur open te zetten

De beste manier om jezelf terug te vinden,

is anderen tegemoet te treden


Misschien kunnen we hieraan alvast beginnen

Door van deze kleine stukjes wol een lange levensdraad te maken

Waarmee we ons in elkaar kunnen laten verweven.


Slotbezinning: Als de zon. (na het campagnelied)
Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.

Onze diepste angst betreft juist: onze niet te meten kracht.

Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen
We vragen onszelf af: wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend

begaafd, geweldig te achten?

Maar waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God.

Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.

Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen

hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren.

Die glorie is niet slechts in enkelen maar in ieder mens aanwezig

En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander

de mogelijkheid om hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn

Zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden. (Nelson Mandela)
lied: See the light: (Tisdel en Thom) -tijdens de offerander-

My pover images of the one you are

Of the one you see

Claim destin questioning of the one you are

And of the person that you wanne be

Conflicting images existing within yourself

Between your mind and your heart

To search inside of yourself is not the end

Its a start

And you know that the light shines bright on you

If you follow that light see it through

Do you find all the beauty inside of you

And you see the light, see the hope

And you see the dreams they can disappear right into smoke

See the light

And you see your dreams

And you know your life dont have to be the way it seems

Children we all where in our past, still in ourselfs

Learning from our mother, lessons of love

Lessons of right and wrong

And now you see

Both faces in life

One is past

One is real

We all need to follow not what we think

but what we feel

And you know

That the light shines bright on you

If you follow that light see it through

Till you find all the love inside of you

And you see the light

And you see the hope

And you see your dreams

They can disappear right into smoke

See the light

And you see your dreams

And you know your life

Dont have to be the way it seems

We all attempt to live our life as we should

As were able to

Try to understand our self and our rule and what we are gonna do

We try clarifying the noise thats in our head

We try to understand the beating of our heart

To care for a stranger of your soul

Thats the start and you know

That the light shines bright on you

If you follow that light see it through

Till you find all the strength inside of you

Thats when you see the light

And you see your hope

And you see your dream

They can disappear right into smoke

See the light

And you see your dreams

And you know your life

Dont have to be the way it seems


Zie het licht: (Tisdel en Thom) -vertaling-

Mijn povere beelden van diegene die jij bent

Diegene die je ziet

Roepen vragen op van wie je bent

En wie je zijn wil

Tegenstrijdige beelden bestaan binnen jezelf

tussen je verstand en je hart

Zoeken in jezelf is niet het eind

Het is het een begin

en je weet dat het licht helder op je schijntals je het licht dat je ziet volgt ga dan door

vind je de schoonheid in jezelf

en je ziet het licht, ziet de hoop

en je ziet de dromen die in rook op kunnen gaan

Zie het licht

en zie je dromen

En weet dat je leven niet moet zijn wat het lijkt te zijn

Allen waren we kinderen in het verleden, nog steeds binnenin

We leerden van onze moeder, lessen van liefde

lessen van juist en verkeerd

en nu zie je

Beide gezichten in het leven

Het ene het verleden

Het ander echt

We moeten niet ons verstand volgen

maar ons gevoel

en je weet dat het licht helder op je schijnt

als je het licht dat je ziet volgt ga dan door

Tot je alle liefde in jezelf hebt gevonden

en je ziet het licht, ziet de hoop

en je ziet de dromen die in rook op kunnen gaan

Zie het licht

en zie je dromen


En weet dat je leven niet moet zijn wat het lijkt te zijn

We trachten allen ons leven te leiden zoals het moet

Zoals we kunnen

Trachtend onszelf en onze regels te begrijpen en wat we gaan doen

We trachten het geruis in ons hoofd te verklaren

We trachten ons hart te begrijpen

Kunnen geven om iemand die ons vreemd is, is de start

en je weet dat het licht helder op je schijnt

als je het licht dat je ziet volgt ga dan door

Tot je alle kracht in jezelf gevonden hebt.

en je ziet het licht, ziet de hoop 
lied tijdens communie

Community of spirit

Every road down here looks the same

Even sunny days dont ease the pain

Youve stripped the community of spirit

And now its our turn to check on the time

And start again

Time is telling (will anybody listen)

Time is telling (but nobody will listen)

Time is telling on you now


You say youve found your god, oh no

Im saying my prayer so please dont go

My head is reelin

My heart is on the ground

A reason to live here

No nowhere to be found

Time is telling (will anybody listen)

Time is telling (but nobody will listen)

Time is telling on you now

You listen to no one (time is telling)

(you never gonna make it)

you only get to be nobody (time is telling)

(so how you gonna fake it)

oh give up some ground


how many time does it have to be said

what does it take to get into your head

if youre gonna fall for the same old thing

you can blame yourself for the pain it brings


Every road down here looks the same

Or maybe its just tired eyes to blameYouve stripped our community of spirit (of life)

Come on its our turn

Come on its our turn

Come on its our turn


More or less in my life

More or less in my life

More or less in my life

More or less in my life

I sit here and watch you bleed to death

For what youve done to me and mine


More or less in my life

More or less in my life

More or less in my life

More or less in my life
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina