5 oktober 2012: Voorafgaande opmerkingDovnload 42.17 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte42.17 Kb.
Het supplement 43 van 25.10.2012 bevat de volgende wijzigingen van toepassing op 25 oktober 2012:
Voorafgaande opmerking
Verschillende wijzigingen vloeien voort uit de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 756/2012 van de Commissie van 20 augustus 2012 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, van toepassing op 1 januari 2013 * (behalve in het geval van vertraging in de toepassingen in België)


1) Toelichtingen
Toelichting A

 

Vak 2: wijziging van de identificatie van “exporteur”


Vak 20: vervanging van de tabel van de Incoterms (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
Vak 24: vervanging van de eerste zin (type transactie vermelden) (van toepassing met ingang van

1 januari 2013)
Vak 44: wijziging van de eerste alinea (vóór het punt 1.) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
Vak 44: wijziging van de eerste alinea onder punt 3. a) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)

Toelichting B

 

Vak 44: wijziging van de eerste alinea (vóór het punt 1.) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)


Vak 44: wijziging van de eerste alinea onder punt 3. a) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)

Toelichting C

 

Vak 2, onder b): wijziging van de identificatie van “exporteur”


Vak 20: vervanging van de tabel van de Incoterms (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
Vak 24: vervanging van de eerste zin (type transactie vermelden) (van toepassing met ingang van

1 januari 2013)
Vak 44: wijziging van de eerste alinea (vóór het punt 1.) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
Vak 44: wijziging van de eerste alinea onder punt 3. a) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)


Toelichting D

 

Vak 2: wijziging van de identificatie van “exporteur”


Vak 44: wijziging van de eerste alinea (vóór het punt 1.) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
Vak 44: wijziging van de eerste alinea onder punt 3. a) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)

Toelichting E

 

Vak 2: wijziging van de identificatie van “exporteur”


Vak 20: vervanging van de tabel van de Incoterms (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
Vak 24: vervanging van de eerste zin (type transactie vermelden) (van toepassing met ingang van

1 januari 2013)
Vak 44: wijziging van de eerste alinea (vóór het punt 1.) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
Vak 44: wijziging van de eerste alinea onder punt 3. a) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)

Toelichting F

 

Vak 44: wijziging van de eerste alinea (vóór het punt 1.) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)Vak 44: wijziging van de eerste alinea onder punt 3. a) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
Vak 52 (zekerheid): wijziging van de tweede alinea (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)

Toelichting G

 

Vak 44: wijziging van de eerste alinea (vóór het punt 1.) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)


Vak 44: wijziging van de eerste alinea onder punt 3. a) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)

Toelichting H

 

Vak 20: vervanging van de tabel van de Incoterms (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)


Vak 24: vervanging van de eerste zin (type transactie vermelden) (van toepassing met ingang van

1 januari 2013)
Vak 37, eerste deelvak, code 42:

  • wijziging van de definitie

  • invoering van een toelichting

  • schrapping van het voorbeeld + invoering van twee nieuwe voorbeelden

(alle wijzigingen van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
OPGELET!!
Door het ontbreken van de automatische link tussen ICS en EMCS zullen deze

wijzigingen in België nog niet in werking treden op 1 januari 2013.
Vak 37, eerste deelvak, code 63:

(alle wijzigingen van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
OPGELET!!
Door het ontbreken van de automatische link tussen ICS en EMCS zullen deze

wijzigingen in België nog niet in werking treden op 1 januari 2013.
Vak 37, tweede deelvak: wijziging van de bepalingen van de codes C11, C13, C22 t/m C25, C30, C31, C38 en C39 in de tabel “Vrijstellingen”

(alle wijzigingen van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
Vak 37, tweede deelvak: invoering van de code F06 (overbrenging van accijnsgoederen onder een

accijnsschorsingsregeling van de plaats van invoer overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG)(van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
OPGELET!!
Door het ontbreken van de automatische link tussen ICS en EMCS zal deze wijziging in België nog niet in werking treden op 1 januari 2013.
Vak 44: wijziging van de eerste alinea (vóór het punt 1.) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)

Vak 44: invoering van een tweede alinea (vóór het punt 1.) (van toepassing met ingang van1 januari 2013)
Vak 44: wijziging van de eerste alinea onder punt 3. a) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)

Toelichting I

 

Vak 20: vervanging van de tabel van de Incoterms (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)


Vak 24: vervanging van de eerste zin (type transactie vermelden) (van toepassing met ingang van

1 januari 2013)
Vak 44: wijziging van de eerste alinea (vóór het punt 1.) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
Vak 44: wijziging van de eerste alinea onder punt 3. a) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)

Toelichting J

 

Vak 44: wijziging van de eerste alinea (vóór het punt 1.) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)


Vak 44: wijziging van de eerste alinea onder punt 3. a) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)

Toelichting K

 

Vak 44: wijziging van de eerste alinea (vóór het punt 1.) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)


Vak 44: wijziging van de eerste alinea onder punt 3. a) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)


2) Bijvoegsels

 

Bijvoegsel 1


Invoering van een wettelijke basis voor de landencodes (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)

Bijvoegsel 4
Wijziging van de codes voor vak 31 (verpakkingen) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)

Bijvoegsel 6 b)
Invoering van de nieuwe code U066
Meerdere wijzigingen in de kolommen "Wettelijke basis en “Commentaar"

Bijvoegsel 6 c)

0) Horizontale vermeldingen (algemeenheden) te vermelden in vak 44

Wijziging van de tekst van voorbeeld 1 van de horizontale vermelding ALGEN03Bijvoegsel 6 d)

1) Vergunningen inzake douane en accijnzen

Schrapping van de code 3083 (toelating van de ontvanger tot vrijstelling voor het invullen van de vakken 17 a) en 33 voorzien door artikel 280 § 2 van het CTW (uitvoer))Bijvoegsel 7
De wijzigingen betreffen een aanpassing van de termijn van uitstel van betaling voor ethylalcohol en alcoholhoudende dranken, koffie en tabaksfabricaten (tabbladen S, U en W).

Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2012 (*)Bijvoegsel 8
Nieuwe locodes voor Brucargo (BE BGO), Éthe (BE EET), Maransart (BE WBR), Nidrum (BE NDM), Noorderwijk (BE NDW) en Ohain (BE OHA).


3) Vakken 37 en 44

 

Tabel met de combinaties van de codes voor de vakken 37 (1), 37 (2) en 44 (bijlage 4.1) 


Toelichting H, codes 42 en 63
Invoering van de code F06 (overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling van de plaats van invoer overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG)

(van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
OPGELET!!
Door het ontbreken van de automatische link tussen ICS en EMCS zal deze wijziging in België nog niet in werking treden op 1 januari 2013.

Communautaire codes voor vak 37 (2) per regeling (bijlage 4.3)

 

A) Lijst per regeling


Toelichting H:

  • wijziging van de bepalingen van de codes C11, C13, C22 t/m C25, C30, C38 en C39

in de tabel “Vrijstellingen” (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)


  • invoering van de code F06 (overbrenging van accijnsgoederen onder een

accijnsschorsingsregeling van de plaats van invoer overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG)

(van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
OPGELET!!
Door het ontbreken van de automatische link tussen ICS en EMCS zal deze wijziging in België nog niet in werking treden op 1 januari 2013.

B) Lijst per code
1) Wijziging van de bepalingen van de codes C11, C13, C22 t/m C25, C30, C38 en C39 (vrijstellingen)

(van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
2) Invoering van de code F06 (overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsings-

regeling van de plaats van invoer overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn2008/118/EG) (van toepassing met ingang van 1 januari 2013)
OPGELET!!
Door het ontbreken van de automatische link tussen ICS en EMCS zal deze wijziging in

België nog niet in werking treden op 1 januari 2013.


* Zie PBEU L 223 van 21 augustus 2012 (blz. 8 t/m 30), te raadplegen via de volgende link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0008:0030:NL:PDF

(*) Zie Belgisch Staatsblad van 27 september 2012. Te raadplegen via volgende link:

http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/09/27/wet-2012003288.html


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina