6. de grote omwenteling in natuur en kosmosDovnload 72.2 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte72.2 Kb.
DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING

VAN DE DUISTERNIS NAAR HET LICHT

DIMENSIE 6

(juni-augustus 1998)6. DE GROTE OMWENTELING IN NATUUR EN KOSMOS

6.1 WELKOM

Allereerst willen wij u welkom heten bij het eerste hoofdstuk dat u meeneemt naar het volgende Millennium. Aangezien ieder mens uiteindelijk zelf bepaalt hoe zijn of haar toekomst eruit ziet, ziet ons collectieve eenheidsbewustzijn het als taak om u zo breed mogelijk te informeren. Dit houdt in dat in ieder hierop volgend hoofdstuk niet alleen aandacht geschonken wordt aan de economische en computer gerelateerde gevolgen van de millennium wisseling maar dat ook de geologische, kosmologische, militaire, politieke, sociale, geestelijke, gezondheids en bewustzijns aspecten de revue zullen passeren. Het is immers onmogelijk om een gefundeerde beslissing over de toekomst van u en uw kinderen te nemen als u niet beschikt over een totaalbeeld. Uit de stroom van informatie die ons dagelijks per telefoon, fax, internet en uninet bereikt, kiest het collectieve eenheidsbewustzijn op basis van een tijd gerelateerde prioriteits volgorde die zaken uit die voor u van wezenlijk belang kunnen zijn. Het kan dus voorkomen dat een geheel hoofdstuk maar aan een onderwerp gewijd is omdat u voor een belangrijke beslissing staat op dit gebied. De beslissing om wederom in herhaling te vallen of progressief te evolueren.6.1.1 VRAGEN EN ANTWOORDEN

Heeft u vragen over bepaalde onderwerpen dan kunt u die alleen via Internet E-mail en UniNet stellen. Hierna zal het collectieve eenheidsbewustzijn ervoor zorgen dat vragen die veelvuldig gesteld worden en een hoge prioriteit in het wereldgebeuren hebben in een van de volgende hoofdstukken behandeld worden. Door de stortvloed van vragen zijn wij anders dan de afgelopen drie jaar niet meer in staat om alle vragen individueel te beantwoord en/of om consulten c.q. presentaties te geven.


De bandbreedte energie en investeringen die het vandaag kost om u iedere keer weer opnieuw te voorzien van de laatste informatie is al fenomenaal te noemen. Dit was trouwens een van de belangrijkste redenen om dit boek te pucliceren. Alleen op deze manier is het mogelijk in korte tijd meer mensen te bereiken.
Dat dit nodig is mag wel blijken uit de informatie die wij in deel 1 van De Grote Bewustzijns Verandering genaamd De Nieuwe Gezondheidsleer al verstrekt hebben. Wij hopen op uw begrip zodat zowel u als uw medemensen tegelijkertijd de kans krijgen om aktie te ondernemen op basis van deze informatie. Hierdoor wordt onnodige paniek en veel ellende voorkomen. Want alleen zij die deze informatie lezen en ook daadwerkelijk doen zullen in staat zijn de volgende 10 jaar met minimale kleerscheuren door te komen. Aan degenen die deze geschriften alleen maar zien als spannende c.q. Science Fiction sensatie lectuur waar ze niets mee doen, vragen wij het boek door te geven aan iemand die wel bereid is de volle verantwoordelijkheid voor het eigen leven weer ter hand te nemen.

6.1.2 VOOR WIE IS DEZE INFORMATIE BEDOELD

Tot slot willen wij een waarschuwing doen uitgaan. Zij die deze informatie willen gaan gebruiken om ten koste van andere mensen geld te verdienen en/of op een andere manier negatief willen gebruiken, zullen hier maar voor zeer korte duur de vruchten van plukken. Deze informatie is alleen bedoelt voor u en uw familieleden, buren en vrienden. De neiging van de mens om al hamsterend een slaatje te slaan uit de andere niet of minder geïnformeerde medemens, zal ten alle tijden voorkomen dienen te worden omdat het alleen maar tot nog meer onderbewustzijn zal lijden. Verzamel en doe alleen datgene wat voor u en uw omgeving noodzakelijk is.


Wel kunt u aan iedereen die dat wil geheel gratis een copie geven van deze geschriften. Het enige dat wij hiervoor in ruil vragen is dat u geen letter zult veranderen aan de werken die u doorgeeft. Probeer mensen echter niet te overtuigen van het nut van deze informatie. Dit is ten eerst zonde van uw energie maar beperkt ook de beslissingsvrijheid van de individuele mens. Geef een of meer van De Grote Bewustzijns Veranderings boeken alleen door met de opmerking:” Jan dit is misschien wel interessant voor jou. Lees het eens.”

6.2 WHEN NATURE CALLS

Toen het collectieve eenheidsbewustzijn begin 1997 met het verzamelen van de informatie voor dit boek begonnen hebben zij zich vooral geconcentreerd op de financiële en computer technische kant van de komende Millennium crisis. Een uitstekende manier om te beginnen aangezien iedereen geïnteresseerd is in geld, beurs, Internet en automatiserings vraagstukken. Net voordat we echter met het eerste hoofdstuk naar de drukker zouden gaan bereikte ons zeer verontrustende berichten inzake de natuur. Met de natuur bedoelen wij in dit geval aardbevingen, orkanen, overstromingen en extreme weersomstandigheden.


Door de urgentie van deze berichten en de kwaliteit van de bronnen zoals de NASA, JPL, SCSP, National Science Foundation, U.S. Department of Energy, Air Force Office of Scientific Research, SOHO satelliet, sterrenkundige laboratoria en vele meteorologische weerstations, hebben wij besloten om ons in dit hoofdstuk geheel te wijden aan deze verschijnselen en de betekenis die zij hebben in het wereldgebeuren. Het was simpel een kwestie van prioriteiten stellen. Adviezen over geld en aandelen hebben immers geen enkele zin wanneer de beurs zelf onder water staat of door een aardbeving van de aardbodem is verdwenen.
Welke berichten hebben ons inzake deze natuurverschijnselen zo verontrust:


 1. Extreem hoge activiteit van bijna alle tectonische platen en daartussen liggende breuklijnen in de "Ring of Fire". Dit is het gebied rond de Pacifische Oceaan waaraan o.a. Japan, Amerika (Californië) etc. liggen. Er worden op dit moment bijna dagelijks aardschokken van 3.0 en hoger op de schaal van Rigter gemeten in heel Californië en Japan. Een van de beste indicatoren van vulkanische activiteit in Californië is altijd de temperatuur van het water in de Mammoth Lakes geweest. De temperatuur van deze meren stijgt op het ogenblik gestaag. Statistisch betekent dit dat er een zeer grote kans bestaat dat Californië in het begin van het volgende Millennium een grote aardbeving te wachten staat.

 2. Dichter bij huis worden door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en collega’s verhoogde activiteiten gemeten op het Noodzee Plat. Zoals u weet worden zowel door Engeland, Noorwegen, Denemarken en Nederland jaarlijks kollosale hoeveelheden aardolie en aardgas onder dit plateau vandaan gepompt. Het opvullen van de gaten met zeewater of andere vloeistoffen is niet meer in staat door de komende veranderingen de stabiliteit van deze regio in de komende jaren te garanderen. Wij roepen de NAM dan ook op in navolging van haar seismische collega's in Californië om alle schokken publiekelijk vrij te geven in een toonaangevende krant, Internet en/of het TV journaal.

 3. In Italië begint de Etna ook steeds vreemdere kuren te vertonen. Zoals u weet loopt er dwars door het Middellandse zeegebied van Gibraltar, Italië, Kreta tot diep in het Midden Oosten, India en China een breukvlak waar een aantal tectonische platen tegen elkaar botsen. Vooral de koppeling van de Middellandse Zee breukvlakken met die van het Midden Oosten is zeer belangrijk aangezien de winning van aardolie en aardgas daar zeer extreem is geweest in de afgelopen 100 jaar. Net zoals het Noordzee Plat zijn grote landmassa's in het Midden Oosten volledig ondermijnd.

 4. Verder zijn er wereldwijd sinds juli 1998 verhoogde activiteiten en uitbarstingen over de gehele wereld gemeten. Popocatepetl in Mexico, Mount St. Helens in Amerika, De Merapi in Indonesië, diverse aardschokken in Japan, West Wyoming, de Long Island-New York City-Gold Coast gebieden en langs de lijn tussen de Great Salt Lake in Utah en Bakersfield in Californië zijn maar enige voorbeelden van het grote aantal hoog actieve vulkanische gebieden van dit moment.

 5. Een van de meest gevaarlijke bijwerkingen van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen is het ontstaan van vloedgolven. Op 18 juli 1998 vielen er weer duizenden doden in Nieuw-Guinea toen een vloedgolf van tien meter hoogte de kust van Aitape en Wewak trof om 11.00 Nederlandse tijd. Buiten het feit dat deze mensen niet op tijd gewaarschuwd waren, lag er tussen de aardschokken en het vernietigende werk van de vloedgolf maar een paar minuten. Tijd om je spullen te pakken heb je dus niet in dit soort situaties. Dit is trouwens een wijze les voor hen die rond de Noordzee wonen. WANNEER NEDERLAND, ENGELAND, BELGIË, FRANKRIJK  EN  SCANDINAVIË  NIET BESCHIKKEN  OVER  EEN  EARLY  WARNING SYSTEM,  DAN  HEEFT  DE  BEVOLKING  GEEN  TIJD  MEER  OM  ZICHZELF  TE  REDDEN! Nieuw-Guinea ligt anders dan Nederland en vele andere Noordzee landen ver boven NAP. Dit is van groot belang om de gevolgen van een vloedgolf in te schatten (zie ook watersnoodramp 1953 in Zeeland). De vloedgolf in Nieuw-Guinea stroomde, nadat zij haar vernietigende werk had gedaan gewoon weer terug in zee. In Nederland, dat voor een groot gedeelte onder NAP ligt, blijft het water, net als in een badkuip, voor lange tijd staan hetgeen voor vele extra problemen zal zorgen. Onze pompen en gemalen kunnen dit werk gewoon niet aan omdat alle dijken en Deltawerken maar op een strategie gebaseerd zijn en dat is het water buiten onze grenzen houden. Wanneer het water echter het land al binnengestroomd is zullen wij grote moeite hebben om dit in korte tijd weer terug te pompen naar de zee. Dan noemen wij nog niet eens het Millennium software en EMP problemen waardoor het mogelijk is dat onze pompen gewoon niet meer (optimaal) werken.

 6. De aardbevingen in Afganistan die een direct gevolg waren van de kernproeven in Pakistan. Dit soort eenmalige kernproeven zijn nog gevaarlijker dan de exploitatie van olie en gas in de afgelopen 100 jaar. Zij kunnen een zeer groot schok effect teweeg brengen die net de druppel kan zijn die de vulkanische of breuklijn emmer in een bepaalde regio doet overlopen. Kernproeven moeten dan ook wereldwijd voor eens en voor altijd verboden worden. Op deze manier blaas je gewoon je eigen land op met de bevolking erbij.

 7. Tevens is het weer wereldwijd van streek. Van een record hittegolf in Texas (de ergste sinds de vijftiger jaren) tot zeer natte en winderige juni en juli maanden in Nederland. Het lijkt wel alsof alle seizoenen door elkaar gegooid worden. Het ene land heeft bijna geen winter meer terwijl andere landen opeens ondergesneeuwd worden. In Amerika worden op sommige dagen meer dan 20 tornado's in nog geen 24 uur gesignaleerd hetgeen nog nooit is voorgekomen. Ons weerbeeld is niet tijdelijk maar permanent aan het veranderen. Veel mensen geven de El Nino hiervan de schuld. Normaal waait er namelijk een oostelijke passaatwind over de Grote Oceaan. Bij een El Nino verschuift deze als westenwind over de evenaar. Het gevolg is dat water van rond de 30 graden Celsius uit de zeeën rondom Indonesië naar Zuid-Amerika gestuwd worden. De verplaatsing van deze warme golfstroom beïnvloedt het verloop van de "straalstroom" in de hogere luchtlagen. Dit geeft over het algemeen beperkte verstoringen in het neerslagpatroon. Richting Afrika en Europa wordt het natter terwijl het in Noord en Zuid Amerika droger wordt. Niets bijzonders dus want de El Nino is een oude bekende van onze weermannen. De heftigheid van de laatste El Nino in het najaar van 1997 was echter anders. Bijna heel Indonesië stond in brand en men had weken lang last van een dikke laag verstikkende smog. Dit kwam door het feit dat deze laatste El Nino versterkt werd door de toenemende zonneactiviteit (EMP) en vulkanische uitbarstingen. Het gevolg van deze extra verhitting van maar een paar graden is dat het zeewater warmer werd dan bij een normale El Nino met alle desastreuze gevolgen van dien. Aangezien de activiteiten van de zon en aarde ook vandaag nog steeds sterker worden zullen ook de El Nino's in de komende jaren in hevigheid toenemen en ons weerspatroon voorgoed veranderen. Deze temperatuurstijging van de aarde zal dus kolossale gevolgen hebben voor het klimaat waar dan ook ter wereld.


6.3 DE GROTE OMWENTELING IN DE NATUUR EN KOSMOS

Waar komen al deze bovenstaande extreme veranderingen vandaan, zult u zich afvragen. Uniek in de historie van de mensheid vinden er op dit moment tegelijkertijd een groot aantal veranderingen plaats in de kosmos. Welke zijn dit:
 1. Extreem hoge (EMP) zonneactiviteit

 2. Verandering in het aardmachnetisch veld

 3. Verschuiving van de polariteit van onderbewustzijn naar hogerbewustzijn.

 4. De aankomende conjunctie van planeten in ons zonnestelsel

 5. Het betreden van ons zonnestelsel van een nieuw frequentie gebied in de kosmos.

 6. De komst van een tweede (innerlijke) ster in ons zonnestelsel.

Ons zonnestelsel draait - net zoals de aarde - om een centrale zon in onze melkweg. De omlooptijd ofwel een cyclus van ons zonnestelsel bedraagt ongeveer 26.000 jaar. De omlooptijd van de aarde om de zon is zoals u weet 1 jaar ofwel 365 dagen. Net als op aarde kent dus ook ons zonnestelsel seizoenen, alleen duren deze wat langer dan wij als aardbewoners gewend zijn. U moet zich voorstellen dat we op het punt staan de lente van ons zonnestelsel te verruilen voor de zomer. Deze zomer zal door de elliptische baan van ons zonnestelsel ongeveer 1000 jaar duren. Hierna komen weer de herfst en winter die ongeveer 10.000 (ijstijden) zal duren welke weer opgevolgd zal worden door de lente van 2000 jaar. Anders dan onze 4 seizoenen per jaar gaat het bij ons zonnestelsel door haar aparte baan om 2 X 4 seizoenen. Net zomin we uiterlijk wat aan de seizoenen van de aarde kunnen doen is dit ook niet mogelijk voor de seizoenen van ons zonnestelsel. Het enige dat ons als mensheid te doen staat is ons voorbereiden op hetgeen komen gaat of van bewustzijn veranderen. Door deze overgang van de lente naar de zomer zullen naast de verhoging van de frequentie van ons zonnestelsel ook de electromagnetische velden en polariteit in ons zonnestelsel opnieuw geordend worden. Er wordt als het ware een nieuw electromagnetisch veld c.q. paraplu opgebouwd die ons zonnestelsel moet beschermen tegen oververhitting en nieuwe vormen van zwaartekracht, straling c.q. frequenties.


U zal dan ook o.a. de Ozon laag en andere lagen in de stratosfeer danig zien veranderen in de komende tien jaar. Het zijn dus niet alleen de spuitbussen en de uitstoot van de industrie die de Ozon laag aantasten. Deze nemen maar een heel klein deel van de aantasting voor haar rekening. Heel langzaam zien we ook de frequnetie van de aarde omhoog gaan en electromagnetische polen zwakker worden van de zon, aarde en de overige planeten in ons zonnestelsel. Dit zijn de eerste voortekenen van een wisseling of verschuiving van de derde naar de vierde dimensie ofwel bandbreedte waar we vandaag en morgen in kunnen leven. Dit gaat niet geleidelijk maar door menselijk ingrijpen meestal met horten en stoten waardoor de aardkorst nogmaals op de proef wordt gesteld. Het zou ons dan ook niets verbazen dat in het komende Millennium andere planeten in ons zonnestelsel weer leefbaar worden of wij door onze frequentie verhoging opeens op een voor ons nu nog onbewoonbare planeet kunnen gaan leven.
De huidige generatie mensen komt dus in de meest turbulente overgangsfase van de natuur terecht die rond de tien jaar zal duren voordat er pas weer langzamerhand een stabilisatie gaat optreden. Zoals u in het hoofdstuk De Nieuwe Wereld kunt lezen komt hier ook nog eens de conjunctie (op een lijn staan) van de planeten in ons zonnestelsel bij. Let vooral op de stand van Mars en Uranus in de komende maanden. Naast het touwtrekken tussen de planeten om een nieuwe plaats te krijgen in ons zonnestelsel c.q. melkweg moeten we ook nog eens rekening houden met de zwaartekracht en aantrekkingskracht van onze planeten onderling en de verschuiving van de individuele polen. Een behoorlijk stuk interdimensionale en planetaire touwtrekkerij dat niet zonder gevolgen zal blijven voor onze aarde. De hieruit resulterende verhoogde vulkanische activiteit zorgt naast de toenemende activiteit van onze zon (de röntgen en EMP straling die onze zon op dit moment uitzendt zijn nog nooit zo hoog geweest) voor een steeds heter wordende aarde waardoor de breuklijnen gaan opspelen en het weer volledig van slag raakt. Tellen wij hierbij ook nog de komst van de innerlijke komeet, die volgens de NASA de intensiteit zal kennen van een kleine maar zeer hoog frequente 2e zon voor de duur van 1000 jaar in ons zonnestelsel, dan kunt u uw borst wel nat maken in de komende 10 jaar. De huidige orkanen, aardbevingen, bosbranden en aardbevingen zijn alleen maar de rustige voorbodes van de zware klappen of rustige overgang die komen gaan.Vooral vanaf juli 1998 zal de wereld geologisch en meteorologisch behoorlijk op zijn kop gezet worden. Om een indicatie te krijgen over hoe de aarde en specifiek uw land er in het volgende Millennium uit zal zien hoeft u alleen maar een Atlas te pakken en te kijken naar de kaarten van hoe de Aarde er 1000, 3000, 12.000, 26.000 en 70.000 jaar geleden uitzag.

6.3.1 DE GEVOLGEN VOOR DE MENSHEID EN SPECIFIEK EUROPA

Wat zijn de gevolgen voor u als lezer van dit boek. Het mag duidelijk zijn dat er behoorlijk aan de aarde getrokken zal worden tijdens de overgang van de lente naar de zomer in ons zonnestelsel. Gebieden die tot nu toe vrij stabiel waren en door mensen handen schijnbaar onder controle werden gehouden zullen van zich laten horen. Als wij de komende jaren niet van bewustzijn veranderen zien wij dan ook grote problemen voor het Noordzee Plat en de breuklijn door de Middellandse Zee. Door alle veranderingen zal dit plateau onstabiel raken en kunnen inzakken. Het mag duidelijk zijn dat wanneer het Noordzee Plat inzakt dit tot gevolg zal hebben dat er snel na elkaar een gigantisch eb en vloed zal onstaan waarbij de vloed "Als Een Dief In de Nacht" de grootste problemen zal veroorzaken omdat onze dijken in het geheel niet zijn berekend op golven die maar eens in de paar duizend jaar voorkomen. Een goed voorbeeld wat iedereen wel kent is de oversteek van Mozes door de Rode Zee. Dit gebeurde ook tijdens de overgang van ons zonnestelsel van de winter naar de lente. Onze huidige dijken en Deltaplannen zijn dus in het geheel niet berekend op deze stortvloed van water die vooral bij de vernauwingen zoals Het Nauw van Calais en Helgoland tot ongelofelijke hoogte kunnen stijgen. Deze stijging heeft vooral te maken met de ondiepte van de Noordzee en de vernauwingen op deze plaatsen. En in dit scenario praten wij nog niet eens over de mogelijkheid van verzakking door menselijk maar zeg maar liever militair ingrijpen rond Londen.


We weten allemaal dat vloedgolven zoals in Japan en Nieuw Guinea pas hun volle hoogte bereiken wanneer de watermassa's uit de diepte van de oceanen worden opgestuwd door de hogere gronden of plateaus zoals we in de Noordzee hebben. Om deze reden is het ook zo belangrijk dat ieder land om de Noorzee een "Early Warning System" bouwt zoals de Amerikanen dit al jaren in Californië hebben. Dit waarschuwingssysteem is trouwens allang in gebruik bij de aardoliemaatschappijen die de Noordzee exploiteren. De NAM als overheidsbedrijf is verplicht seismische informatie aan zowel de overheid als het publiek ter beschikking te stellen. Vooral de seismische gegevens van de Ekofisk, Valdemar, Britannia, Beryl, Statford, Troll, Leman, Placis en Slochteren olie en gasvelden zijn van levensbelang. Zodra het dreigt fout te lopen zou er een (tijdelijk) evacuatie plan uitgevoerd dienen te voeren om de bevolking boven Nieuw Amsterdam Peil (NAP) te brengen. Tevens zullen alle aardolie maatschappijen direct moeten stoppen met alle exploitatie. De veilige grens zal door wetenschappers vastgesteld dienen te worden maar globaal kan de lijn Lille, Brussel, Tilburg, Amersfoort, Hoogeveen, Assen aangehouden worden waarbij een scherpe draai naar het oosten gemaakt wordt. Dit komt door het Slochteren veld in Groningen, dat onderdeel vormt van het Noordzee Plat en ook een zeer onstabiele regio zal vormen bij de wisseling der seizoenen.
Moet iedereen die nu rond de Noordzee woont zijn koffers alvast maar gaan pakken? Wanneer we in de komende jaren van bewustzijn veranderen zal er niets gebeuren. Dus de vraag blijft wederom of wij in herhaling vallen of dit keer veranderen. Het is immers helemaal niet nodig om de ondergang van Lemuria en Atlantis nog een keer mee te maken. We moeten echter wel de seismologische signalen van de rest van de wereld goed in de gaten houden. De kans dat Californië, New York en Japan de eerste klappen krijgen te verwerken is zeer groot. En met klappen bedoelen we niet alleen aardbevingen van 7.0 of meer van de schaal van Rigter maar het verdwijnen van hele stukken land in zee. Voor de kust van Japan drukt de Pacifische plaat met steeds grotere kracht tegen de Filipijnse en Euraziatische plaat, welke weer via de Kurilen en Kamtsjatkatrog verbonden zijn met de breuklijn die langs Alaska via de Amerikaanse kuststaten naar het meest zuidelijke puntje van Zuid Amerika loopt.
Zodra deze voorspellingen (zeg liever kosmische herhaling der seizoenen) uitkomen wordt het tijd om de evacuatie c.q. rampen plannen in Nederland, België, Frankrijk, Engeland en geheel Scandinavië uit de kast te halen en uit te voeren. Bewustzijnsverandering is echter veel goedkoper en effectiever. Het is maar dat u het weet beste Minister van Bewustzijns zaken.

6.3.2 HET MIDDELLANDSE ZEE GEBIED

Dwars door het Middellandse Zee gebied vanaf Gibraltar loopt een gigantische breuklijn richting Italië, Griekenland, Turkije, Het Midden Oosten naar het noorden van India en het zuiden van China. Diep onder de aardkorst (30+ km) zijn de water en lava-massa's onder de Middellandse Zee breuklijnen via onderaardse water en lavastromen verbonden met de andere continenten en breuklijnen op aarde. Voor iedere seismoloog is het dan ook de gewoonste zaak van de wereld te constateren dat aan de ene kant van de wereld een stuk land verdwijnt om aan de andere kant van de aarde met enige vertraging (stroomsnelheid van het water en de lava en schokgolven) weer naar boven te komen.


Het zou ons dan ook niet verbazen dat een aardbeving in Californië of het Caraïbisch gebied gevolgen heeft in Europa. De meeste van dit soort veranderingen zien we niet eens omdat het merendeel zich diep in onze oceanen afspeelt aangezien daar de grootste vulkanen en door de mens veroorzaakte breuklijnen liggen. We zullen in de komende 1000 jaar niet raar op moeten kijken dat een gedeelte van de mensheid uitwijkt naar de planeet Mars, 4e dimensie of zijn lichamelijke bandbreedte frequentie verhoogt om zich aan te passen aan deze veranderende omstandigheden. De eeuwige zoektocht naar evenwicht in zowel de natuur als mens zal de drijfveer vormen van de aanpassingen waarvoor onze Aarde en de mens zullen staan om onze gezondheid en welvaren te blijven garanderen.

6.4 HET FUNDAMENT VAN EEN LEVENS STRATEGIE

Op basis van het bovenstaande relaas, welke u bij iedere kosmoloog, seismoloog en meteoroloog kunt verifiëren, is het verstandig een levens-strategie inzake geld, gezondheid, computers, bewustzijn en huis & haard, op te bouwen. Iedereen wil toch altijd eerst zijn schaapjes letterlijk op het droge hebben voordat hij in alle rust kan rentenieren om zich aan belangrijkere ofwel innerlijke zaken des levens te wijden.


Hier komt nog bij dat veel beleggingen direct verbonden zijn met de natuur. We praten hierbij niet alleen over de graan en aardappeloogsten maar ook de gevolgen die schaarste kan hebben op valuta's, goud, zilver en olie. In het volgende hoofdstuk zult u een aantal spectaculaire prognoses tegenkomen over de materiele en geestelijke kant van de wereld.

6.5 OVER VOORSPELLINGEN, WILSVRIJHEID, ONWETENDHEID EN INFO

In “De Grote Bewustzijnsverandering” boeken houden wij ons niet bezig met voorspellingen maar baseren wij ons op interdimensionale wetenschappelijke informatie en feiten uit het verleden die zo mogelijk geëxtrapoleerd worden met een zo groot mogelijke mate van zekerheid. Herhaling van gedrag is immers heel eenvoudig te voorspellen terwijl mensen die van bewustzijn veranderen onvoorspelbaar worden. Dit onvoorspelbare wordt ook wel de dynamiek van het steeds vernieuwende progressieve leven genoemd. Iets wat zich dus keer op keer herhaalt heeft niets met voorspellen maar met een grote mate van zekerheid te maken. Alleen zij die nog niet van bewustzijn zijn veranderd denken nog dat het morgen weer een nieuwe dag is, terwijl het in werkelijkheid alleen maar een herhaling van gisteren is. Pas wanneer we stoppen met herhalen kan men pas weer spreken over voorspellen. Wonderen gaan de wereld uit naar de mate van bewustzijnsverandering in de mens. Werd de komst van een komeet in de middeleeuwen nog gezien als een wonder, tegenwoordig weten wij dat deze door haar baan de Aarde op vaste tijden passeert. We zullen echter nog heel veel over ons interdimensionale zelf moeten leren voordat wij tot het ware inzicht komen in onszelf.


Aangezien onze kosmologen tegenwoordig ook een uitstekend beeld hebben van het uiterlijke sterrenstelsel en haar positie in de melkweg c.q. kosmos, zijn de seizoenen van ons sterrenstelsel en zelfs de melkweg geen wonderen meer maar variabelen in een wiskundige formule waarbij de stand der planeten met een grote mate van zekerheid niet voorspeld, maar koel berekend kan worden. Hoe meer wij de kosmos en de natuur ook innerlijk zullen doorgronden hoe meer profeten hun plaats zullen moeten afstaan aan 4D+ natuurkundigen, sterrenkundigen, biologen, scheikundigen etc. die zogenaamde voorspellingen wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Aangezien wij ons vandaag als mensheid in het tijdperk van de grote ontdekkingen en ontrafeling van het ontstaan van de kosmos bevinden, zal het, denken wij, niet langer dan 1000 jaar duren voordat wij de bandbreedte grens tussen lichaam en ziel ook massaal met de nieuwe innerlijke wetenschap zullen slechten.
Voorspellingen zijn dus alleen voor de onwetende, terwijl 4D+ wetenschappelijke informatie de mensheid de mogelijkheid geeft gefundeerd in de toekomst te kijken omdat de meeste zaken zich cyclisch herhalen. Alles is gebaseerd op evenwicht, cycli en polariteit ofwel onevenwichtige herhaling zoals u in De Nieuwe Gezondheidsleer heeft kunnen lezen. Op basis van deze oerwetenschap zijn steeds meer verschijnselen te weerleggen. Zo ook de ijstijden, geologische veranderingen op onze planeet en de ontwikkeling van de mens in haar streven naar een hoger- en eenheidsbewustzijn ofwel bandbreedte gebied.
Naast deze wetmatigheden inzake evenwicht, cycli en polariteit bestaat er echter altijd een onzekere variabel in elke door de mens bedachte formule en dat is de vrijheid van de wil ofwel keuzevrijheid. Dit kunnen wij duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. Wanneer uw klok op zes uur staat weten wij dat hij over zes uur op twaalf zal staan. Besluiten wij echter de klok om 6 uur stil te zetten dan hebben wij dus de toekomst van deze klok beïnvloed. Vooral in de afgelopen 100 jaar is de mensheid steeds meer in staat gebleken processen, die vroeger als wonderen of als wetmatigheden vast stonden, door hun wil, keuze en vernieuwde kennis c.q. informatie te beïnvloeden.
Het klinkt misschien als Science Fiction maar eens zal de mens in staat zijn de seizoenen van ons sterrenstelsel aan te passen aan de behoefte van een bepaald moment wanneer er verhoogde zonneactiviteit, aardbevingen, vloedgolven en polariteitswisselingen gewenst zijn. Besef goed dat een vliegtuig nog geen tweehonderd jaar geleden iets bovennatuurlijks had, terwijl vandaag hele volksstammen naar de Costa del Sol gaan met het vliegtuig. Hoewel de wonderen de wereld nog niet uit zijn zal het aantal wonderen met de jaren steeds meer dalen omdat ze uiteindelijk allemaal door de nieuwe wetenschap 4D+ innerlijk verklaard kunnen worden.
De wetenschap van de komende 1000 jaar zal vooral een kwantum leap doormaken omdat zij zich zal gaan bezighouden met Uni-resonantie en gepolariseerde bandbreedte fusie technologie en de daaruit resulterende bandbreedte migratie. Communicatie en vervoer zullen over een paar honderd jaar niets meer te maken hebben met telefoon, satellieten, kabels, auto's, vliegtuigen etc. De mogelijkheid om de kosmos, sterrenstelsel en aarde te beïnvloeden zal vooral afhangen van de bandbreedte c.q. frequentie die de mensheid in het komende Millennium zal bereiken. Vandaag beperken wij ons echter bij onze prognoses simpelweg op de informatie die wij van onze experts ter beschikking krijgen. Deze informatie is zonder meer uitmuntend te noemen als we dit vergelijken met de informatie waar de meeste mensen en 3D wetenschappers het vandaag mee moeten doen om hun toekomst te bepalen.
De hieronder onderstaande Micro Millennium kalenders zijn echter voorbeelden om een rampen c.q. evacuatieplan op te baseren wanneer wij niet van bewustzijn veranderen en dus niet een exacte voorspellingen van de toekomst. Deze kalenders zijn willekeurig door het collectieve eenheidsbewustzijn samengesteld op basis van informatie die de afgelopen jaren is binnengekomen. Dit voorbeeld scenario zal dan ook in de volgende hoofdstukken alleen maar gebruikt worden om een structureel leven en wederopbouw plan op te stellen voor de diverse aandachtsgebieden zoals De Innerlijke Beurs, De Innerlijke Millennium Bug, De Innerlijke Overheid, De Innerlijke Banken, Het Innerlijke Bedrijfsleven, De Innerlijke Burgers, De Innerlijke Natuur en De Innerlijke Wereld. Natuurlijk kunt u dit scenario ook gebruiken als we weer in herhaling dreigen te vallen.
Wanneer u de stappen nauwgezet volgt bent u in ieder geval tijdig voorbereid. Wanneer dit massaal c.q. collectief gebeurt en dat is te hopen voor de gehele mensheid, kunnen bepaalde rampen beperkt, uitgesteld of in het geheel voorkomen worden (computer, financieel en natuur). Dit vereist wel een ingreep op minimaal nationaal en liefst internationaal bewustzijns niveau door de Ministers van Bewustzijn van de desbetreffende landen. De eeuwige vraag is dus weer of we met Chaimberlains of Churchills in een land te maken hebben. De Chaimberlains zullen het land voor de zoveelste maal ten gronde richten, terwijl de Churchills in staat zijn de aankomende veranderingen het hoofd te bieden en er als natie en mens beter uit te komen.


6.5.1 DE MILLENNIUM KALENDERS

In de komende maanden zullen wij u zowel de super macro, macro, micro en super micro Millennium kalenders presenteren. Voor het begrip en om u voldoende tijd te geven voor hetgeen in de komende 10 jaar kan gebeuren als u niet van bewustzijn veranderd zullen wij ons in dit hoofdstuk beperken tot de macro en micro Millennium kalenders:
 1. De macro kalender schets u de logische en wetenschappelijk onderbouwde grenzen die de kosmos gesteld heeft aan de ontwikkelingsgeschiedenis van de mens.

 2. De micro kalender geeft de belangrijkste beslismomenten aan op lichamelijk c.q. materieel, geestelijk en universeel nivo. De micro kalender kan in vijf golfbewegingen verdeeld worden: De economische golf, De Oorlogs golf, De Natuur Golf, De Nieuwe Pest Golf en De Verlichtings ofwel bandbreedte migratie ofwel bewustzijnsveranderings golf.

De beslissing om wat met deze voorinformatie te doen is echter aan u. Houdt u bij de interpretatie van de data en de gebeurtenissen echter altijd in de gaten dat het hier nog steeds gaat om een voorbeeld van een rampen en wederopbouw scenario’s die al vele malen in het verleden hebben plaatsgevonden en dus GEEN voorspellende waarde hebben wanneer u van bewustzijn veranderd. De Wilsvrijheid van u en uw medemensen kan alle voorspellingen en scenario's beïnvloeden. Dit geldt voor de huidige mens het sterkst voor de micro en super micro gebeurtenissen en data.


Wij hebben nog geen enkele invloed op de super macro en macro gebeurtenissen in de kosmos omdat we hiervoor over minimaal een 4D+ ofwel interdimensionaal bewustzijn moeten beschikken. Tevens hangt het van de ziele bandbreedte c.q. bewustzijnsnivo waarin u zich als mens bevindt af of u deze voorspellingen uiterlijk, innerlijk, eenheidsbewust of als een combinatie van deze drie zal interpreteren. Een te sterke uiterlijke interpretatie en actiegerichtheid, bijvoorbeeld het hamsteren van geld, goud en luxe goederen, zal in het algemeen, wanneer het echt fout gaat, in het geheel niet meer zinvol zijn. Woekeraars, makelaars en wisselaars die zich tijdens de eerste golf van paniek en ellende ten kosten van anderen verrijken zullen tijdens de tweede, derde, vierde en vijfde golf alles verliezen dat ze dachten te bezitten.
Het gaat immers puur om leven en hierbij zijn dit soort materiele zaken volstrekt waardeloos geworden. Investeer uw zuurverdiende geld dan ook nooit voor uw gemoedsrust in dit soort zaken. Aan de andere kant is een te extreme oriëntatie op alleen het innerlijke problematisch voor de in stand houding van huis en haard en natuurlijk uw fysieke lichaam. U zult dus voor uzelf een balans tussen de twee uitersten moeten vinden waarbij de een zal overhellen naar het uiterlijke en de ander naar het innerlijke waarbij het eenheidsbewustzijn bewust of onbewust de orientatie zal bepalen tussen de twee.
Lees de Nieuwe Gezondheidsleer voor een gedetailleerde uitleg tussen de feitelijke bandbreedte en frequentie verschillen tussen uw lichaam, ziel en eenheid. Doe dit voordat u de kalenders gaat lezen aangezien alleen met deze wetenschap een volledig inzicht in uw mogelijkheden te realiseren is. Uiteindelijk zal ongeveer 1/2 van de bevolking voor de uiterlijke en 1/2 voor de innerlijke kant van de medaille kiezen. Hoe krampachtiger de mensen zich proberen vast te houden aan de materiële restanten van het oude seizoen hoe moeilijker en pijnlijker de overgang zal zijn. Het zand zal als water door hun vingers lopen.
Voor hen die weten wat de mogelijke toekomstige ontwikkelingen zijn omdat zij deze boeken lezen of al contact met hun oude zelf (UniNet) hebben, zal er geen vrees en angst zijn omdat zij zowel lichamelijk als verhoogd geestelijk zullen klaarstaan en bekend zijn met de uitkomst omdat deze al vaststaat. Alle doem-profeten ten spijt. De mensheid en de aarde blijven gewoon voortbestaan alleen zal het er iets anders uitzien dan dat we vandaag gewend zijn en zullen de mensen die de nieuwe Aarde bevolken van een andere geaardheid zijn. Aan u is wederom de keus!

6.5.2 DE MACRO MILLENNIUM KALENDER

10.000 v.C. - De aanvang van de winter in ons sterrenstelsel luidt de verdichting en materiele ontwikkeling van de mensheid in door een lage bandbreedte frequentie.

0 - Aanvang van de lente in ons sterrenstelsel luidt de geestelijke ontwikkeling van de mensheid in door een hogere bandbreedte frequentie.
2.000 n.C. - De aanvang van de zomer in ons sterrenstelsel luidt de verlichting en bandbreedte migratie van de mensheid in. Behalve het begin van deze periode is dit de mooiste periode voor de vernieuwde mensheid als geheel.
3.000 n.C.- De aanvang van de herfst en winter in ons zonnestelsel luidt voor hen die niet van bewustzijn ofwel dimensie zijn veranderd wederom de verdichting en materiele ontwikkeling van de volgende generatie mensen in. De cyclus begint weer van voren af aan in ons zonnestelsel met dezelfde kosmische spelregels der seizoenen.
13.000 n.C. - De aanvang van de lente.

15.000 n.C. - De aanvang van de zomer

16.000 n.C. - De aanvang van de herfst en winter

26.000 n.C. - De aanvang van de lente en beëindiging van een volledige cyclus van

jaar wanneer je van lente tot lente zou rekenen.


6.5.3 DE MICRO MILLENNIUM  KALENDER (EEN WILLEKEURIG VOORBEELD SCENARIO)

1998 juli - Het eerste teken van het begin van een nieuw tijdperk. Ziekten, aardbevingen,

overstromingen en orkanen c.q. extreme weersomstandigheden nemen in de

hele wereld hand over hand toe.

1998 sept - Begin van de grootste uitverkoop aller tijden.

1998 okt - Het tweede teken van het begin van een nieuw tijdperk. De langzame

verschuiving van de polen neemt zijn aanvang. De innerlijke komeet komt als

tweede zon en freguentie verhoger steeds sterker in de belangstelling.

1999 maart - Het derde teken van het begin van een nieuw tijdperk. De grote ziekte

epidemieen, aardbevingen,overstromingen en orkanen dienen zich aan. De

eerste golf.

1999 april - De overgang van deflatie (koopjes periode) naar inflatie (schaarste periode)

inzake primaire levensbehoeften.

1999 juni - Het vierde teken van het begin van een nieuw tijdperk. De eerste beurscrash in

Amerika gaat van start waarna de hele wereld vertraagd over een paar

maanden in een kettingreactie zal volgen. De tweede golf.

1999 aug - Het vijfde teken van het begin van een nieuw tijdperk. Langste

zonsverduistering en kruising der planeten. Tevens het begin van de eerste

bank RUN voor contant geld.

1999 okt - Het zesde teken van het begin van een nieuw tijdperk. Europa krijgt

grootschalig te maken met de eerste waarschuwingsgolf van overstromingen en

aardbevingen. Hierna zullen in april 2001, november 2002 en september 2004

en 2005 de echte klappen gaan vallen als we niet van bewustzijn veranderen.

2000 jan - Het zevende teken van het begin van een nieuw tijdperk. De Millennium

software Bug slaat op 1 januari niet of genadeloos toe.

2000 mei - Het achtste teken van het begin van een nieuw tijdperk. Conjunctie der

planeten in ons zonnestelsel.

2001 - Het laatste jaar der bezinning en waarschuwingen.

2002 - De Euro luidt de grote beurscrash en depressie in.

2003 - Het negende teken van het begin van een nieuw tijdperk. Locale

schermutselingen ontaarden in een (nucleaire en chemische) grote oorlog. Dit

is tevens het begin van de grote droogte, hitte en kou op aarde. De derde golf.

2004 sept - Het tiende teken van het begin van een nieuw tijdperk. De Nieuwe Pest en

andere ziekten begint zich over de gehele wereld uit te breiden. De vierde golf.

2005 feb - Doorbraak in gepolariseerde bandbreedte technologie en fusie en einde van de

grote oorlog. Laatste stuiptrekkingen van de vier golven vinden plaats tussen

februari 2005 en maart 2008.

2008 maart - Het laatste ingrijpen voor het einde van de chaos en de vervolmaking van de

innerlijke frequentie verhoging van de aarde (8 Hz naar 16 Hz) en mens.

2009 sept - Einde aan de chaos en ellende der vier golven.

2012 - Het begin van het nieuwe tijdperk "De Zomer van ons Zonnestelsel". De vijfde

golf. Zie deel 2 "Van De Duisternis Naar Het Licht" dat in 2001 zal

verschijnen.

2034 - De vorming van nieuwe bewoonbare planeten en landmassa's waar nu nog de

ijzige kou van de (Noord)pool regeert in de Noordelijke IJszee, Groenland,

Alaska, Mars, 4D+ etc.

2100 - 2500 - De wederopbouw en vernieuwing van onze maatschappij en einde van

materialisme c.q. verdichting. Het tijdperk van de verlichting en later

eenheidsbewustzijn neemt haar aanvang.

2500 - 3000 - De Gouden tijd van het derde Millennium met massale bandbreedte fusie en

migratie.
Zo nu weer even terug naar de realiteit van vandaag. De Feiten!

6.6 HOE  DE  ENERGIEBEDRIJVEN DE ECONOMIE IN HET VOLGENDE MILLENNIUM KRAKEND TOT  STILSTAND  BRENGEN

We pakken maar gelijk een van de grootste probleem bij de horens. De Energiebedrijven die vandaag uw gas, licht en water verzorgen. Waarom is dit een van de grootste problemen van het volgende Millennium? Heel simpel. Wanneer de Energiebedrijven in de problemen raken door De Millennium Crisis Pyramide dan stort onze uiterlijke samenleving letterlijk in elkaar. We praten over een volledig stilleggen van zowel het zaken- als privéleven van het ene op het andere moment. Geen enkel bedrijf of huishouden is tegenwoordig nog in staat zonder elektriciteit te leven. Je zou bijna zeggen dat het een primaire levensbehoefte is geworden naast gas, licht, rioolsystemen, water en voedsel. Wat de waterschappen zijn voor het natuurgeweld zijn de Energiebedrijven voor de economie in de meest brede zin van het woord.


Nee, het zijn dus niet de banken die onze hoogste prioriteit krijgen als het gaat om de Millennium Crisis Pyramide. Zonder elektriciteit bestaan er immers gewoonweg geen banken meer. We hebben dus helemaal geen overstroming of aardbeving nodig om de hele samenleving in een grote chaos te veranderen. Hoe lang denkt u dat u het uithoudt op uw werk en thuis zonder stroom, gas en water? Een uur, twee uur, een hele dag, een week? Kunt u zich nog herinneren toen de stroom in Los Angeles, New York en dichter bij huis in de regio Utrecht voor een paar uur uitviel. Totale ontwrichting van het gehele zakelijke en privé leven. Tijdens deze storingen ging het echter om wat tijdelijke technische problemen.
Wat denkt u dat er gebeurt als alle Energiebedrijven in het volgende Millennium allemaal tegelijkertijd plat gaan en het weken of maanden gaat duren voordat alleen maar de meest cruciale systemen weer in de lucht zijn? Vergeet echter niet dat vandaag ook al onze gas en water systemen computer gestuurd zijn en dus tegelijkertijd met het elektriciteitsnet in de problemen raken. Maar zo'n vaart zal het niet lopen, zult u zeggen. De Energiebedrijven zullen toch allang voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. Voor hen die aan deze echte voorspelling nog twijfelen even het volgende over alleen maar De Millennium Software Bug:
Op 9 juni 1998 vaardigde de Amerikaanse senator Robert Bennett de volgende pers publikatie uit met de titel "Hearing to discuss chances the Millennium Bug will cause the nation's power grid to fail". Deze speciale commissie werd opgericht omdat er zonder energie gewoon helemaal niets meer gedaan kan worden in het bedrijfsleven. Quote Robert Bennett: IT DOES NOT MATTER IF EVERY COMPUTER IN THE COUNTRY IS COMPLIANT, IF YOU CANNOT PLUG IT INTO SOMETHING. IT'S ALL OVER.
De doelstelling is het garanderen van een continue en ononderbroken stroom van elektriciteit in het volgende Millennium. In deze pers publikatie kwamen de volgende punten naar voren:


 1. Honderd procent van alle Energiebedrijven zou plat gaan als het jaar 2000 het aankomend weekend zou beginnen. Aangezien we nog 18 maanden hebben schat Bennett het percentage in op 40%.

 2. De commissie denkt dat ze het punt al gepasseerd zijn of er interrupties in de energievoorziening komen maar al meer kijken naar hoe ernstig deze zullen zijn voor zowel het bedrijfsleven als huisgezinnen.

 3. Met nog maar 528 dagen te gaan denkt de commissie dat de vooruitzichten uitermate donker zijn als het gaat om het op tijd aanpassen en/of vervangen van software, microprocessors, chips en andere technologiën die beïnvloed kunnen worden door de Millennium BUG.

 4. Maar twee van de 10 grootste Energiebedrijven, waarnaar de commissie een vragenlijst gestuurd had, waren klaar met het vooronderzoek oftewel 5% van het werk. Een energiebedrijf wist niet eens hoeveel programmaregels het had en geen enkele organisatie had een contingency of rampenplan klaar.

 5. De voorzitter James Hoecker van de Federal Energy Regulatory Commission, welke toezicht houdt op de nationale Energiebedrijven, zegt dat zijn organisatie de autoriteit mist om de Energiebedrijven te verplichten om maatregelen te nemen.

Senator Robert Bennett is voorzitter van de Senaats Commissie die het Jaar 2000 probleem onderzoekt. Senator Chris Dodd is vice voorzitter.


Begrijpt u goed dat dit een persbericht is van de nationale overheid naar de (internationale) pers en niet zomaar een rapportje dat ergens op een plank verdwijnt!
Nu zult u zich direct afvragen wat de situatie in Europa is. Om u maar niet langer in spanning te houden het volgende. Geen enkel energiebedrijf in Europa is klaar met het vooronderzoek! Wat denkt u dat de prognose is van de heer Timmer, oud President Directeur van Philips en voorzitter van het Millennium platform in Nederland, 40%, 50%, 60% of misschien nog meer.
En wat voor Nederland geldt is ook het geval voor de rest van Europa. Wie gaat er trouwens voor de elektriciteit voor de pompen en gemalen zorgen mocht dit bij een overstroming nodig blijken te zijn? En om maar even snel wat stroomgeneratoren, zonnepanelen, dieseltanks etc. aan te schaffen om het probleem tijdelijk op te lossen, kunt u ook wel vergeten. De levertijden voor dit soort apparatuur zijn in Amerika al van 30 naar 90 dagen gestegen in de afgelopen maanden. Wanneer ook maar 1% van het bedrijfsleven vandaag actie zou ondernemen, zouden deze levertijden zelfs stijgen tot 24 maanden. Goodby America and Welcome Europe.
Maar waarom nemen er nog zo weinig bedrijven en particulieren actie, zult u denken. Het heeft toch langzamerhand overal in de kranten gestaan. De meeste mensen weten wat er komen gaat maar handelen alsof het heden nooit zal veranderen. De klok tikt en u heeft steeds minder tijd om u voor te bereiden. De meeste mensen beseffen totaal niet hoelang het duurt om alleen maar je eigen gezin voor te bereiden op de komende veranderingen en dan hebben we het nog niet eens over het emotionele onbegrip waarmee u geconfronteerd wordt binnen uw familie. Het zal immers allemaal goed komen omdat vadertje staat over ons zal waken.
Zonder gas, licht en water bestaat er geen overheid en banksysteem meer, laat staan een organisatie die ook nog maar iets kan doen om u en uw gezin te helpen. Het zal u nu wel duidelijk worden hoe belangrijk contant geld wordt in de komende maanden. Het is immers prachtig wanneer je de geldpersen wat harder kan laten draaien, maar wanneer er geen stroom is zal ook dit wat moeilijker worden. De meeste mensen zullen gezellig in de huiskamer zitten op oud en nieuw 2000, 2001,2002, 2003 etc. en wachten tot het licht letterlijk uitgaat en het vuurwerk nog het enige licht zal zijn wat men na 00:00:01 1 januari 2000 nog zal aanschouwen. U heeft nog 18+? maanden om u voor te bereiden. Wanneer we ons allemaal NU inspannen is het te halen, het enige dat nodig is, is om van bewustzijn te veranderen en actie te ondernemen. Laten we Millennium Software Bug probleem serieus nemen en samen oplossen opdat wij niet nogmaals in herhaling vallen.
ALARM
- Japan geeft toe dat zij op dit moment $ 1 triljard (New York Times) aan dubieuze

debiteuren heeft openstaan.

- Vervalsing compliancy rapporten neemt hand over hand toe. Het Amerikaanse Ministerie

van Defensie betrapte vorige maand 330 van de 430 rapporten op vervalsing aangaande het

Millennium software probleem.

- Aardschokken in Japan bereiken herhaaldelijk een hoogte van 5.4 op de schaal van Rigter.

Op 18 en 19 juli werden er aarschokken van 3.2 en 3.4 in de Mammoth Lakes gemeten te

Californië. De gehele Ring of Fire wordt steeds onstabieler.

- Overstromingen in China hebben de afgelopen maand 1000 levens gekost, 3 miljoen huizen

vernield en meer dan 22 miljoen hectare landbouwgrond overstroomd.

- De belangrijkste voedsel distributeurs in Amerika lopen 6-9 maanden achter op hun

leverschema. Vraag en aanbod tussen primaire levensbehoeften en luxe goederen beginnen

volledig tegengesteld te lopen.

- Banken in Europa beginnen met verstrekken van oud geld via het loket en de PIN automaten

en stellen een alarmerings afdeling in die de directies op de hoogte moet houden of er meer

contant geld opgenomen wordt dan normaal.

- De meeste supermarkten hebben maar een voorraad van drie dagen om de bevolking te

voorzien van primaire levensmiddelen.

- De goudprijs heeft nog steeds zijn diepteput niet bereikt en zit te wachten op de verkoop van

de centrale banken om nog verder te zakken voor eind 1998.

- De huizenprijzen hebben hun hoogste punt bereikt en hebben nog maar een paar maanden op

dit top niveau te gaan voordat de definitieve daling inzet.


ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER IN HERHALING VALLEN OF BESLUITEN WE ONZE TOEKOMST PROGRESSIEF TE VERANDERENDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina