6 januari 2010 fossa, negen maanden na de rampDovnload 22.69 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte22.69 Kb.

6 januari 2010 - FOSSA, negen maanden na de ramp

Op 6 april 2009 - om 03.32 ’s nachts om precies te zijn - trof een zware aardbeving de Midden-Italiaanse regio Abruzzo. Dat is nu exact negen maanden geleden. Tijd voor Anfiteatro-amici della cultura italiana om even terug te blikken, aan het begin van zijn twintigste werkingsjaar.Een beetje voorgeschiedenis

In de eerste berichtgeving over de ramp dook geregeld de naam ‘Fossa’ op, een historisch plaatsje 15 km ten zuiden van L’Aquila, 100 km verwijderd van de luchthaven van Pescara, 130 km van de luchthaven van Roma Ciampino, 450 km van Lucca en 1580 km van Sint-Niklaas. De terremoto maakte er vijf slachtoffers en vernielde 20 à 30% van de gebouwen. Via Lo Schermo - de elektronische krant voor de provincie Lucca - vernamen we dat technici van de Sint-Niklase zusterstad en van de gelijknamige provincie meteen na 6 april aan het werk waren gegaan om de stabiliteit van de woningen te onderzoeken.Toen aan het begin van de zomer 2009 enkele Anfiteatro-leden (Simone Duymelinck met haar echtgenoot Willy Van Steenkiste als eersten, later gevolgd door Mia Steel en Herman Cole) hun Italiaanse reisroute in de richting van Fossa omplooiden, werd het hen gauw duidelijk hoe schrijnend en hopeloos de toestand van de getroffenen daar was. Van de iets meer dan zeshonderd inwoners moest meer dan de helft onderdak zoeken in het tentenkamp op het plaatselijke voetbalveld, de andere mensen gingen verspreid wonen bij familie, vrienden of kennissen. Met droevige verhalen en vertwijfelde vragen om hulp als prikkels kostte het geen moeite om Anfiteatro in beweging te zetten. (Voor de duidelijkheid: het tentenkamp is sinds begin december opgerold. Een deel van de mensen woont intussen in de nieuwe aardbevingsbestendige houten huizen die de Alpini daar zijn komen optrekken. Voor vele anderen is het kommer en kwel.)

In augustus besliste de vereniging -in aanloop naar de viering van de twintigste verjaardag in 2010- het voortouw te nemen voor een bescheiden solidariteitsactie. Met Anfiteatro zelf in een suggererende, coördinerende en stimulerende rol. De naam was gauw gevonden: ‘Aan-zet voor Fossa’. In de teksten klonk het toen: ‘Op basis van de ter plaatse gelegde contacten met burgemeester Luigi Calvisi, vice-burgemeester Giacomo di Marco, schepen van cultuur Berta Giacomantonio zullen we proberen in te spelen op kleine noden die ons door de plaatselijke bevolking worden gesignaleerd. Anfiteatro zal geen straten plaveien, huizen heropbouwen noch kerktorens restaureren. We mogen niet te hoog mikken.’

 Eerste kleine resultaten

Na de beslissende vergadering werd uit het bestuur een werkgroepje samengesteld bestaande uit Simone Duymelinck, Geert Jottier, Karin Tavernier. Daar werd Anfiteatro-lid Herman Cole aan toegevoegd. Er werd een rekening geopend en er werd een webstek opgezet om de leden en andere belangstellenden de kans te bieden de operatie op de voet te volgen. Een brief/mail vanwege de leden van Anfiteatro naar vrienden en kennissen in niet-Italiaanse kringen was een volgende stap.
De vijftig euro die AXA doneerde bij de opening van de ‘Aan-zet’-rekening was het begin. Tijdens de picknick van de veertigjarige Cultuurraad van Sint-Niklaas knorde een spaarvarken op de tafel van de vereniging. Aan het einde van de avond zat daarin vijfenzestig euro. 'Cento euro è già un capitale!' zei iemand. 'Ook honderd euro is een kapitaal!'  
Wat later vroeg Colibretto -het elektronische groepsleesinitiatief van Dany Corneillie- naar aanleiding van de start van het nieuwe boek aan zijn deelnemers een eenmalige bijdrage. Dat leverde in totaal honderdvijfenvijftig euro op.
-De zoektocht naar stevige betrouwbare partners bracht ons gauw op het spoor van ‘Aiutare i bambini’ (De kinderen helpen), die vanuit Milaan vrijwilligers in Fossa ter plaatse had. (Hun eigenlijke niche is evenwel de Derde Wereld.) Via zijn website maakte deze vzw haarfijn duidelijk waar het door hen gecollecteerde geld zou worden besteed.

Toen Fernando Marzo -coördinator ACLI Vlaanderen- aan Anfiteatro vroeg of we geen idee hadden waar een Limburgs solidariteitsbedrag van honderdzestigduizend euro (!) zinvol heen kon, aarzelden we niet: ‘Aiutare i bambini’. Op 14 september werd de cheque in Genk overhandigd. Besteding: een pediatrisch centrum en een dispensarium in Fossa.

-Enkele weken geleden kwamen we ook in contact met de pediaters, bibliothecarissen en leerkrachten van de vereniging ‘Nati per leggere’ (Geboren om te lezen) die in San Demetrio nabij Fossa aan een bibliotheek werken. Die band wordt nu uitgediept.
De dames van de culturele vereniging '2de Wase Zilveren Passer' bezochten in Sint-Niklaas de Rubens-tentoonstelling en lieten bij de koffie hun hart spreken. Resultaat: honderdveertig euro.
Op 25 september hield Anfiteatro in Temse zijn jaarlijkse degustatie-avond 'Buttacchicchi'. De verkoop van wijn bij de maaltijd en van enkele 'Domani'-cd's was goed voor honderddertien euro.
Op 10 november deelde Véronique van Leugenhaege namens de basisschool Velle/Temse trots mee dat hun actie 'Pompoensoep voor Fossa' een resultaat van negenhonderd euro had opgeleverd. Na overleg stortten ze hun bedrag rechtstreeks door naar ‘Aiutare i bambini’ en sloten zodoende aan bij het hoger genoemde ACLI-initiatief.

-Niet altijd groeide een initiatief uit tot wat het had kunnen/moeten worden. De best leuke fotozoektocht rond ‘Jumelages en Solidariteit’, waarvoor het stadsbestuur van Sint-Niklaas enkele prijzen schonk, genereerde zeer weinig belangstelling en leverde amper dertig euro op.

Neem dan het vernuftige Aspe-plan, nochtans opgehangen aan de reputatie van een populair Vlaams auteur. Tot midden november kon worden geboden op 'Il Quadrato della Vendetta', de eerste vertaling van Pieter Aspe in het Italiaans. Aspe signeerde en personaliseerde drie exemplaren. Dat leverde alleen bij Zonnekompas in Leuven vijftig euro op. In Sint-Niklaas en Brugge kwam geen reactie.

-Neem ook de benefietveiling van kunstwerken uit de ANFITEATRO-tentoonstelling 'Impressioni di Toscana' (tot 20 november 2009). Op de werken die curator Sofie Potiau ter beschikking kreeg van Mia Steel, Luc Bosmans, Betsy Neckers, Marina Roggeman, Rita Valgaeren en Jef Deyaert kwam geen enkel bod. In deze dagen lijken de Goede Doelen als het ware aan de bomen te groeien.
In het raam van 'Sint in de Piste' slaagden de organisatoren (ACHA - Actiecomité voor Handel en Ambachten) er in negenhonderdvijftig euro aan muntjes in te zamelen. 
Toen midden november leden van Il Caffè (Gent) en andere verenigingen naar Houthalen reisden voor een Italiaanse theatervoorstelling, kwam in de bus het spaarvarken weer boven. Score:  honderdtachtig euro.
Het benefietconcert 'Folk voor Fossa' in 't Ey te Belsele door de folkafdeling van de SAMWD Sint-Niklaas op 29 november 2009 leverde vijfhonderdnegentig euro op. Het honderdkoppige publiek kreeg een glas Montepulciano d’Abruzzo en ovenverse focaccia.

En zo blijft het molentje maar draaien: in september haalde iemand uit Nieuwkerken vier euro uit zijn portemonnee, in oktober maakte iemand uit Aalst veertig euro over en in november bezorgde iemand uit Steendorp ons op slag vierhonderd euro. Kleine en grote stappen die het verschil maken. 


Intussen blijft het uitkijken naar nieuwe (kleinschalige) initiatieven. Honderd procent zeker zijn er de activiteiten op 20 januari 2010 om 20u00 (SteM) en 8 februari 2010 om 19u30 (Siniscoop) rond de Italiaanse film VINCERE, waarover u in andere documenten meer leest. Met wat geluk zou hier minstens duizend euro moeten kunnen worden gehaald. Hier en daar suddert ook een plan in een school of vereniging. Alle tips zijn welkom.
Graag rekenen we op uw medewerking om de bevolking van stad en streek op de noden van de bevolking van het door de aardbeving van april 2009 getroffen gebied te attenderen. Verwijzen naar de site van ‘Aan-zet voor Fossa’ kan daarbij een nuttig instrument zijn. Anfiteatro heeft de bedoeling de aandacht voor Fossa minstens tot begin mei 2010 gaande te houden. Inhoudelijke vragen kunt u richten tot coordinatore@aan-zet-voor-fossa.it Herman Cole, telefoon 03 776 73 72. Ook Simone Duymelinck (tel 03 776 87 08) zal u graag te woord staan.
 

Besteding
Eind november 2009 stond op de ‘Aan-zet voor Fossa’-rekening van Anfiteatro € 2.266,29. Samen met het intussen door Temse/Velle opgehaalde en autonoom bestede bedrag brengt ons dat boven drieduizend euro. 'Cento euro è già un capitale!' zei iemand. 'Ook honderd euro is een kapitaal!'  
Daaruit werden voor een bedrag van € 286,00 via een Italiaanse internetboekhandel op 29 december veertig kinderboeken afgeleverd bij onderwijzeres Maria Cristina Scimia; samen met een collega heeft ze twee groepen van vijftien kinderen tussen 3 en 11 jaar onder haar hoede. In het pakket zaten ook Italiaanse boekjes getekend door de van Aalst afkomstige Kathleen Amant. € 250,00 handgeld gingen mee voor allerhande kleine noden bij de zwaar getraumatiseerde kinderen van Fossa en omgeving.
Op de vooravond van Kerstmis waren twee trouwe Anfiteatro-leden (Lies Vandenkeybus en Eggy Smet, afkomstig uit Kemzeke maar beroepshalve actief in de regio Essen) onze bevoorrechte getuigen in het aardbevingsgebied. Met Maria Cristina en haar man wandelden ze van bij haar ingestorte huis naar het puin van de school. Ze tuurden naar de bergen en voelden de dreigende aardverschuiving. Ze keken door de gapende wonde in het dak van de kerk. En werden zich met elke stap meer bewust van het schrijnende drama dat zich in die wondermooie Abruzzen heeft afgespeeld. Toch zagen ze ook de eerste hoopgevende realisaties in het veld: een schoolgebouw, enkele wijken van aardbevingsbestendige woningen enzovoort.
  Enkele websites

 www.loschermo.it De elektronische krant van Luccawww.comunedifossa.it De gemeente Fossa

www.ana.it De alpini

www.aan-zet-voor-fossa.it De site van de actie

http://foto.aan-zet-voor-fossa.it Enkele foto’s in verband met de actie

www.anfiteatro.be

www.acli-vlaanderen.be Italië in Vlaanderen

www.aiutareibambini.it ‘De kinderen helpen’

www.natiperleggere.it ‘Geboren om te lezen’

www.amant.be Tekenares Kathleen Amant

www.abruzzoturismo.it Officiële toeristische site Abruzzen

www.annocelestiniano.it Het Jaar rond paus Celestino V (aug. 2009 - aug. 2010)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina