65e Avondvierdaagse Emmeloord 14, 15, 16 en 17 juni 2016Dovnload 12.76 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte12.76 Kb.
65e Avondvierdaagse Emmeloord 14, 15, 16 en 17 juni 2016.
Aan alle wandelaars in de Gemeente Noordoostpolder en omgeving:

Voor de 65e keer zal dit jaar in Emmeloord de avondvierdaagse worden gehouden, onder auspiciën van de Nederlandse Wandelsport . Het organisatiecomité mocht vorig jaar ruim 2100 deelnemers inschrijven en verwacht dit jaar weer een hoge opkomst.


Deelname en afstanden:

Evenals voorgaande jaren wordt er een splitsing gemaakt in 3 groepen, nl.:  1. 6 km, voor kinderen onder 8 jaar en alleen onder begeleiding.

  2. 11 km, kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

  3. 16 km, alle deelnemers vanaf 15 jaar, alleen bij minimale deelname van 15 personen

Kinderen mogen 6 km. lopen ook al zitten ze in groep 5 t/m 8.

13 en 14 jarigen kunnen naar keuze met de 11 of 16 km meelopen.

De deelnemers kunnen zowel individueel als in groepsverband lopen.

Er is GEEN inhaalavond.Eigen risico:

Iedere deelnemer loopt op eigen risico. Het organisatiecomité kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren/zoekgeraakte/gestolen goederen dan wel letsel in welke vorm dan ook. De organisatie, de E.H.B.O. en het Rode Kruis zijn geen verkeersregelaars en kunnen dus ook niet helpen bij het oversteken van wegen. De begeleiders moeten zelf beoordelen of er veilig overgestoken kan worden.

Wel is het de bedoeling dat er dit jaar vrijwilligers een cursus verkeersregelaar volgen en na het behalen van het certificaat hiervoor aangesteld gaan worden.
Groepen moeten er voor zorgen dat de begeleiders van regels/afspraken in deze brief op de hoogte zijn
Startplaats:

De start en de finish zijn op de Deel te Emmeloord.

We hebben wel het verzoek aan de scholen om aan ouders door te geven zoveel mogelijk op de fiets te komen i.v.m. parkeerproblemen rondom de Deel

Graag starten nadat de groep/school is omgeroepen en de begeleiders de eerste stempel hebben opgehaald bij de organisatie. Het is handig om een begeleider bij de omroeper te laten staan, zodat hij/zij hoort wanneer de groep omgeroepen wordt. Scholen en groepen leveren iedere dag na afloop de kaart in bij de organisatie en kunnen die de volgende dag, na afroep om te starten, weer ophalen!
Starttijden:

1. 6 km: 17.30 uur, behalve op vrijdag, dan 18.00 uur.

2. 11 km: 17.15 uur, behalve op vrijdag, dan 17.30 uur.

3. 16 km: 17.30 uur, behalve op vrijdag, dan 17.00 uur.

De gewijzigde starttijden op vrijdag houden verband met de gezamenlijke afmars vanaf het Plein Almere.

De afmars zal op vrijdag omstreeks 19.30 uur beginnen vanaf het Plein Almere richting de Deel, alwaar de medailles zullen worden uitgereikt.


Inschrijfgeld:

Voor alle deelnemers bedraagt het inschrijfgeld € 5,00. We zijn i.v.m. forse stijging in de kosten van de medailles genoodzaakt de prijs te verhogen.Het organisatiecomité verzoekt de scholen/groepen bij betaling zoveel mogelijk met papiergeld of gepast te betalen. Er kan niet worden gepind.
Inschrijfadres en datum:

Inschrijvingen vinden plaats op dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni 2016 van 17.00 uur tot 18.00 uur in de brandweergarage te Emmeloord.

Dus in principe niet op één der wandeldagen.

Wij willen u erop wijzen dat inschrijfformulieren op de juiste manier moeten worden ingevuld.Routebeschrijvingen:

Deze worden opgesteld in overleg met de politie Flevoland, district Noord en worden aan de start uitgereikt. Ook kunt u de routes op onze website vinden. Getracht wordt om elk jaar een nieuwe route te maken voor elke afstand.


E.H.B.O.:

Hiervoor zorgt de Colonne van de afd. Noordoostpolder van het Nederlandse Rode Kruis in samenwerking met de E.H.B.O. vereniging.


Herinneringsmedailles:

Bij de opgave dient te worden opgegeven voor de hoeveelste keer men deelneemt.Elke deelnemer die de avondvierdaagse volbrengt, ontvangt een medaille. Deelnemers dienen alle 4 avonden te lopen, anders wordt er geen medaille uitgereikt!!!

Loopt men voor de 1e tot de 10e keer mee, dan ontvangt men een medaille met daarin respectievelijk het cijfer 1 tot en met 10 geslagen. Neemt men vanaf de 11e keer deel, dan ontvangt men alleen het cijfer voor de betreffende keer.


Medailles voor groepen en/of scholen kunnen om organisatorische redenen alleen op vrijdag 17 juni vanaf 17.00 uur bij de keet op de Deel worden opgehaald

Voor scholen geldt dat alle medailles nogmaals geteld worden, voordat ze meegegeven worden.
Groepen:

Groepen bestaande uit tenminste 11 personen (10 personen en 1 leider/ster) ontvangen na afloop, mits de tocht zonder uitvallers is volbracht, een speciale herinnering, indien daarvoor bij de inschrijving € 5,00 is voldaan. Een leider/ster, daartoe geschikt en tenminste 16 jaar, mag niet meer dan 40 personen begeleiden.


Dolle donderdag:

Diegene, of de groep, die op donderdag de leukste, gekste, gaafste, raarste of dolste outfit draagt, wordt beloond met een prijsje. Ook mag deze outfit op vrijdag gedragen worden.


Data voor 2017:

De data voor de 66e avondvierdaagse zijn: 13, 14, 15 en 16 juni 2017 en staan tijdens de Avondvierdaagse ook op een bord vermeld en komen natuurlijk ook op de website te staan: www.avondvierdaagse-emmeloord.nl


Bij calamiteiten tijdens de Avondvierdaagse kan het volgende tel. nr. gebeld worden: 06 23420075

Organisatie comité:

Dhr. T. Dam Voorzitter / Veiligheidscoördinator

Mw. I. Hoekstra Secretaris

Mw. M. Scheer Penningmeester

Mw. Y. Vinck Algemeen

Dhr. A. Datema Routes / verkeersregelaars

Mw. A. Veldkamp Algemeen

Dhr. D. Westening Vergunningen

Mw. B.Dam Muziekbands

Dhr. E. de Graaf Algemeen

Met vriendelijke groet,

Ineke Hoekstra,secretarisDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina