7 b Informatieblad inbakeren en veilig slapen opgesteld 18-04-2012Dovnload 16.88 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte16.88 Kb.

7 b Informatieblad inbakeren en veilig slapen opgesteld 18-04-2012

Dit informatieblad hoort in de Gastoudermap/Informatiemap van KidsCentral, achter tab 7 (RisicoInventarisatie) Het onderwerp is: veilig slapen, inbakeren en wiegen-doodpreventie.
Wat is wiegendood?
Wiegendood is het onverwacht tijdens de slaap overlijden van een kindje van nul tot twee

jaar. Voordat het kind overleed waren er vooraf geen duidelijke ziekteverschijnselen.

Onderzoek naar de mogelijke oorzaken van het overlijden levert vaak geen duidelijk

antwoord op. Tegenwoordig neemt men algemeen aan dat wiegendood in de regel meerdere

oorzaken tegelijkertijd heeft. Die worden onderscheiden in uitwendige en inwendige factoren.

Bekende uitwendige, en doorgaans vermijdbare, factoren zijn:


1 Slapen in buikligging

2 Luchtweginfectie

3 Passief roken (dus ongewild rook moeten inademen van een ander)

4 Warmtestuwing (baby krijgt het te warm)

5 Rebreathing (uitgeademde lucht weer inademen)

6 Uitwendige adembelemmering

7 Extreme vermoeidheid

8 Sederende medicatie (kalmerende middelen)


Hierna bespreken we een aantal belangrijke zaken en preventieve maatregelen:


  1. Leg een baby nooit op de buik te slapen

Een baby op de buik te slapen leggen maakt het risico van wiegendood wel vier tot vijf maal

groter dan gemiddeld. Bij een verkouden baby nog iets meer. Leg een baby dus nooit op de

buik. Leg een baby ook niet eens één enkele keer op de buik te slapen, bijvoorbeeld omdat

het kind alleen dan troostbaar lijkt. Er zijn helaas diverse voorbeelden dat zo’n uitzondering

fataal afliep.

Er zijn bepaalde (aangeboren) afwijkingen waarbij buikliggen wel wenselijk kan zijn.

Vraagouders dienen dan een schriftelijke verklaring van hun arts te overleggen (kopie

hiervan wordt in het archief van KidsCentral bewaard).

Kiest een ouder wordende baby die gezond is, in goede conditie verkeert en motorisch goed ontwikkeld is (zodat vlot om-en-om draaien geen probleem is), regelmatig zelf ervoor op de

buik slapen, dan is vasthouden aan steeds terugleggen op de rug, niet zinvol. Gemiddeld zijn

baby’s met vijf maanden in staat om zelf van-rug-naar-buik en weer terug te draaien, maar

sommigen zijn er pas met negen maanden aan toe.

Willen ouders toch dat hun baby in buikhouding slaapt, leg dit dan opdracht schriftelijk vast,

met uitleg waarom u dat wilt, en door de eindverantwoordelijke vraagouders ondertekend.


  1. Inbakeren

Als vraagouders met het verzoek komen hun baby op de door hen toegepaste wijze in te bakeren, dient allereerst te worden nagegaan of het inbakeren wordt gedaan in overleg of met instemming van consultatiebureau of kinderarts en of de juiste, veilige methode, met goed materiaal en binnen strikte leeftijdsgrenzen wordt toegepast.

Zorg ervoor dat de ouders een aantal malen voordoen hoe zij thuis de baby inbakeren en

vraag of zij een aantal malen willen toezien of de gastouder de baby op de juiste wijze

inbakert. In elk geval wordt inbakeren na de zevende maand sterk ontraden in verband met

toenemende veiligheidsrisico’s. Op verkeerde wijze inbakeren kan risicovol zijn.
  1. Voorkom dat een baby te warm ligt

De factor warmtestuwing speelt een waarneembare rol onder de baby’s die aan wiegendood

overlijden. Door koude overlijdt zelden een baby. Zolang de voetjes (iets meer betrouwbaar

dan het nekje) van een baby in bed normaal aanvoelen, heeft die het niet te koud.

Voel regelmatig of de baby het niet te warm heeft. De aanbevolen slaapkamertemperatuur is

15 tot 18 graden. Er hoeft doorgaans geen verwarming aan op de slaapkamer.

Leg een baby bij voorkeur te slapen in een slaapzak of onder een laken met een dekentje

dat goed kan worden ingestopt. Maak het bedje zo op dat de baby met de voeten nagenoeg

tegen het voeteneind ligt ( dat heet ‘laag opmaken’). Gebruik geen dekbedjes voor kinderen van 0 t/m 2 jaar.

Laat een baby ook nooit met bedekt hoofd slapen!
  1. Zorg voor veiligheid in het bedje

Te zachte matrassen blijken uit vele onderzoeken een duidelijk verhoogd risico te geven.

De gastouder gebruikt bij kleine kinderen nooit een kussen, of een kussenachtige knuffel,

Of zachte hoofd- en zijwandbeschermers. Maar ook geen zeiltjes, tuigjes, koorden of voorwerpen van zacht plastic in het bedje. Voor een fopspeen mag niet meer dan 10 centimeter koord worden gebruikt.

Zij maakt het babybed kort op. Dit is bedoeld om te voorkomen dat het kind onder het

beddengoed schuift.

Wij adviseren gastouders het beddengoed regelmatig te wassen en/of te luchten.


  1. Voorkom gezondheidsschade door meeroken!

Het is volstrekt verboden voor gastouders om te roken tijdens de opvang van de kinderen. Want roken is niet alleen schadelijk voor de gastouder zelf, het kind krijgt ook rook binnen en dat kan zeer ernstige gezondheidsschade opleveren en het is dus ook een risicofactor voor wiegendood.
  1. Houd voldoende toezicht

De gastouder gaat regelmatig bij het slapende kind kijken.

Als er ondanks alle voorzorgen toch een baby in een toestand wordt aangetroffen die vragen oproept, prikkel het kind dan door het aan te tikken en wat te bewegen en zie of het zich herstelt. Zo niet, sla dan alarm (112 bellen) en begin met reanimatie en mond-op-mondbeademing. De andere kinderen mogen niet zonder toezicht gelaten worden. Het is van belang om van begin af aan feiten te noteren zoals het tijdstip, de omstandigheden en de betrokkenen.


  1. Handelen in geval van calamiteit

Blijf kalm

Prikkel de baby

Bel direct 112

Pas bij niet reageren mond op mond beademing toe

Maak notities

Licht gastouderbureau KidsCentral in

Schroom niet te vragen om nazorg7 b Informatieblad veilig slapen opgesteld 18-04-2012
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina