9. Waterverontreiniging 3 Inleiding 3Dovnload 203.39 Kb.
Pagina1/10
Datum27.08.2016
Grootte203.39 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Inhoud:9. Waterverontreiniging 3

9.1. Inleiding 3

. wateranalyses BDB 5

. Kwaliteit van de gracht 6

.2. Situering van de meetpunten: 6

.3. vergelijking van de 2 meetpunten 7

15. Het zelfreinigend vermogen van een waterloop 9

15.1.Factoren die de zelfreiniging beïnvloeden 10

15.1.1.Fysische factoren 10

15.1.2. Scheikundige factoren 11

15.1.3. Biologische factoren 12

X. Biologische waterzuivering 13

11. Kokoszuivering 14

11.1. Algemene eigenschappen van kokos producten 14

11.2. Het kokosbiobed als waterzuivering 15

11.2.1. Inleiding 15

11.2.2. Doelstelling van een kokosbiobed 15

11.2.3. De werking 15

11.2.4. De rol van kokos in het biobed 16

11.2.5. Rol van de planten in het kokosboibed 17

11.2.6. Aanleg van een kokosbiobed 18

11.3. Andere toepassingen 20

12. Rietvelden 21

12.1. Principe 21

12.2. Werking van het riet 21

12.3. De zuivering 22

12.3.1. Verwijdering van organische stoffen 22

12.3.2. Verwijdering van fosfaten 22

12.3.3. Verwijdering van stikstof 23

13. Vergelijking Kokos vs. Rietbed 24

13.1. Algemene vergelijking 24

13.2. Kostprijsvergelijking 25

14. Fysico-chemische zuivering 26

14.1. Bufferbekken 27

14.2. Chemische coagulatie/flocculatie 27

14.3. Precipitatie 28

14.4. Verwijderen floteerbare/bezinkbare stoffen 29

14.4.1. Bezinken 29

14.3. Filtratie 31

14.3.1. Zandfiltratie 31

14.3.2. Microfiltratie 32

14.3.3. Ultrafiltratie 33

14.4. Selectieve verwijdering van ionen 33

14.4.1. Pelletkristallisatie/korrelreactor 33

10. Stikstof en fosfor verwijdering 34

10.1. Stikstofverwijdering 36

10.1.1. Biologische stikstofverwijdering 36

10.1.2. Nitrificatie 37

10.1.3. Denitrificatie 38

10.2. Fosforverwijdering 39

10.2.1. Inleiding 39

10.2.2. Fysico-chemische defosfatering 41

16. Wateranalyses 42

16.1 Monstername en bewaring 42

16.2. Voorbehandelingsprocedures 44

16.2.1. Inleiding 44

16.3. Bepaling van de bezinkbare stof 46

16.4. Bepaling van de zwevende stoffen 48

16.5. Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik 49

16.6. Bepalen van stikstofverbindingen 51

16.6.1. Bepalen van het ammoniumgehalte 52

16.6.2. Bepalen van het nitrietgehalte 55

16.7. Bepalen van het nitraatgehalte 59

16.8. Bepaling fosfaat gehalte 61


9. Waterverontreiniging

9.1. Inleiding


Men spreekt over waterverontreiniging wanneer oppervlakte-, hemel- of grondwater door menselijke toedoen een verandering van samenstelling of hoedanigheid heeft ondergaan, dat het niet of minder geschikt wordt voor de doeleinden waarvoor het oorspronkelijk kon worden gebruikt.
Dit houd ook in dat de invloeden van de waterkwaliteit door natuurlijke omstandigheden uit gesloten worden tot de definitie van waterverontreiniging.
Het probleem dat zich hier voordoet bij Roosen Borgh nv., is dat het hemelwater op het bedrijfsterrein terecht komt (2 ha groot) en verontreinigd wordt met zwevende stoffen en nutriënten van o.a. de compost hoop.
Dit water mag niet geloosd worden in oppervlakte wateren vooraleer het gezuiverd wordt en voldoet aan de normen die opgenomen zijn in de milieu vergunning.
9.2.

. wateranalyses BDB


Het bedrijf erkende het probleem met vervuild hemelwater en had eerdere analyses laten uitvoeren door de “Bodemkundige Dienst van België” (BDB)
Een eerste analyse daterende van 28/01/’03 voldeed niet aan de normen voor te lozen in de gracht. Het besluit van deze analyse heeft een verder onderzoek teweeg gebracht. Men heeft opnieuw een staal genomen en laten zuiveren door de BDB, meer bepaald laten filteren.
Hier onder in de tabel worden de gegevens weergegeven voor en na filtratie.


parameter

Voor filtratie (28/01/’03)

Na filtratie (26/05/’03)

Norm voor lozen in opp.water

pH

7,3

-

-

Geleidbaarheid (µS/cm)

300

-

-

COD (mg/L)

275

-

< 125

BOD (mg/L)

16

-

<25

Zwevendestoffen (mg/L)

503

-

<60

Totale stikstof (mg N/L)

27,41

12,31

<15

Totale fosfor ( mg P/L)

5,015

3,707

<2

Tabel 4: water analyses BDB
Zoals op de tabel te zien is bevatte het afvalwater een te hoog gehalte aan COD, zwevende stoffen, totale stikstof en totale fosfor. Het voldeed zeker niet aan de normen voor het lozen in oppervlakte water.

Het afvalwater dat gefiltreerd werd door de Bodemkundige Dienst van België werd niet op alle parameter geanalyseerd, maar op de meest voornaamste die een probleem veroorzaken. Na deze filtratie voldeed het water wel aan de norm voor de totale stikstof, maar niet voor het totale fosfor.

Het vervuild hemelwater filteren is dus niet voldoende om het water te zuiveren en te mogen lozen in het oppervlaktewater.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina