A. Adres van de inrichting b. Naam of handelsnaam van degene die de inrichting drijftDovnload 16.92 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte16.92 Kb.
Bijlage 2 Voorbeeld kennisgevingKennisgeving

a. Adres van de inrichting
b. Naam of handelsnaam van degene die de inrichting drijft
c. Naam en functie van de met de feitelijke leiding belaste personen indien ander dan onder b. genoemd

Informatie volgens BRZO 1999 art.26.1 a), b) en c)

Hoofdactiviteiten

Doel: raffinage

Activiteiten met gevaarlijke stoffen waarbij zware ongevallen kunnen optreden

Op- en overslag vanuit zeeschepen van brandbare vloeistoffen
Raffinage
Opslag en overslag naar spoorketelwagens van brandbare gassen

Opslag en overslag naar binnenvaartschepen van brandbare vloeistoffen.Overzicht van:

1. Maximaal vergunde hoeveelheid stof (per categorie), danwel hoeveelheid behorend bij maximale capaciteit.

2. Aanwezige hoeveelheid stof (per categorie) bij normale bedrijfsvoering.

3. Capaciteit van grootste insluitsysteem voor ontplofbare en (zeer) (licht) ontvlambare stoffen (per categorie).

Stof (categorie)

volgens

BRZO 1999 Bijlage I deel 1 en 2

Hoeveelheid (ton)

max./aanwezig

Fysische vorm

(fase, druk*, temperatuur*)

Capaciteit grootste in-sluitsysteem (ton)*

Aanduiding en locatie grootste in-sluitsysteem*

licht ontvlambaar categorie 7b (deel 2)

30000 ton/ 20000 ton

vloeistof, atm, Tomg

4000 ton


Opslagtank

T-XXXzeer licht ontvlambare vloeibare gassen nr. 25 (deel 1)

200 ton/200 ton

vloeibaar gas, 7 bar, Tomg

100 ton

druktank

T-ZZZchloor

nr. 8 (deel 1)5 ton/4 ton

tot vloeistof verdicht gas

-

-

Inrichting is aangewezen op grond van: Bijlage I, deel 1, 2 derde kolom, deel 3

vanwege gesommeerde overschrijding door bijdragen van zeer licht ontvlambare gassen (cat 7a) + cat 7b vloeistoffen. Sommatieberekening als bijlage toevoegen.


Omgevingsomstandigheden

Mogelijke invloed

- ligging aan rivier

- overstroming


* deze informatie wordt uitsluitend gevraagd voor stoffen in de categorie oxiderend, ontplofbaar, ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar met betrekking tot het grootste insluitsysteem.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina