A kohier van de 1e 200e penning van RijnlandDovnload 448.99 Kb.
Pagina2/6
Datum22.07.2016
Grootte448.99 Kb.
1   2   3   4   5   6

1675A 104 Zoetermeer: Schout Hendrick van Swieten, Ambachtsbewaarders Claes Symonsz

van der Lee en Leendert Cornelisz de Hoge

1675A 104 erve van Jan Dircksz Roell is Geertje Dircks

1675A 107 de erven van Pieter Ariensz Vrancke zijn Cornelis Ariensz van der Aa;

Claes Ariensz van der Aa en Arent van Oudewater c.s.; Maerten Ariensz van

der Aa, allen te Zoeterwoude; Franck Arien Vrancke te Stompwijk; Jan Arien

Vrancke te Stompwijk en Neeltje Arien Vrancke te Stompwijk

1675A 108 Leendert Cornelisz Konijnenburg x Neeltje Leenderts uit Zegwaard

1675A 109 Pleuntje Hendricks en het kind van Dirck Hendricksz Ruyter wonen in

Haarlem

1675A 110 Willem Jacobsz van der Wall woont in Stompwijk1675A 111 Tryntje Pouwelsz Baerhout woont in Stompwijk en Wilsveen

1675A 112 Jan Jorisz Heckhoff uit Leiden


1675A 112 Zegwaard: Schout Gerrit Wyten; Ambachtsbewaarders Leendert Cornelisz de

Kock en Anthonis Hendricksz van der Does

1675A 112 de weduwe van Jan Gerritsz van Greuningen overleden

1675A 113 Weyntje Willems van Rotterdam x Claes Claesz Pey

1675A 119 Adriaen Tomasz van der Vliet overleden. Erve zijn weduwe, die hertrouwde

met Harmen Elsenhout

1675A 119 -Rockeveen: de weduwe van Joost Dircksz van Raffa overleden

1675A 122 Leendert Dirckz Konijnenburg uit Pijnakker en Adriaen Hendricksz Los wonen

nu in Zoetermeer


1675A 124 Hoogeveen: Baljuw en Schout Arent van Os, Ambachtsbewaarder Leendert

Jacobsz Hoogbrugge
1675A 124 Benthorn: Schout Hendrick van Galen; Ambachtsbewaarder Jacob Cornelisz van

Egmont en Schepen Willem Jansz Mouris
1675A 125 Benthuizen: Schout en Baljuw Hendrick de Reus, Ambachtsbewaarders Huybert

Cornelisz van de Geneuchte en Cornelis Claesz Hoogenboom

1675A 125 Jasper Cornelisz Benthorn verhuisd naar Hazerswoude

1675A 125 Cornelis Jansz Bon en Claes Jansz Bon wonen in Hazerswoude

1675A 126 de erve van Gillis den Haen is Dirck Cornelisz den Haen uit Sassenheim

1675A 126 twee van de erven van de boedel van Jan Claesz Verkade zijn Pieter

Jacobsz, die in Utrecht woont en Claes Pietersz te Moordrecht


1675A 128 Hazerswoude: Baljuw en Schout Pieter Coorenbinder, Ambachtsbewaarders

Adriaen Hendricksz Elsthout, Willem Ariensz Kraen en Symon Pietersz

Veenwech

1675A 128 Govert Corsz Bijstervelt overleden. Erve Ootje Willems van Swieten,

dochter van Willem Pietersz van Swieten te Alphen

1675A 129 de weduwe van Willem Dircksz Kop overleden. Erven Ary Willemsz Kop 1/2;

Symon Pietersz Blommendael x een dochter van Neeltje Willems Kop 1/4 en

Marytje Floris Koy 1/4

1675A 130 de weduwe van Hendrick Veenbergen (vroegere schout van Hazerswoude; vK)

overleden. Erve Maria Verhoogh te Leiden, weduwe van Cornelis Veenbergen

en erve van van Cornelis Maertensz Veenbergen

1675A 130 Ewout Jansz Groenendijck overleden. Erven Cornelis Groenendijck te

Esselickerwoude F. 42; Gerrit van der Marcq zoon van Tryntje Ewouts

Groenendijck te Leiden F. 42; er rest nog F. 66

1675A 132 Pieter Tomasz van Heyningen erve van Boudewijn Vergouw, van Maria Bouman

uit Rotterdam en 1/2 erve van Peryntje Pieters Buyck van Hoogeveen

overleden. Erve Hester Ariens Buyck te Haastrecht 1/2 en de rest naar 11

anderen


1675A 136 Leendert Claes Leendert Corsen erve van Jan Jansz Ham uit Blommendael (bij

Gouda; vK); de post zal daarheem worden teruggeboekt

1675A 137 -Rijndijk: Leendert Pietersz Ramp woont nu in Bodegraven

1675A 139 de weduwe van Dirck Ariensz Palesteyn overleden. Erve Adriaen Dircksz

1675A 140 Jan Hilbrantsz Blom erve van Michiel Cornelisz van Toll overleden. Erve

Jan Pietersz van Rijn; Hendrickje Pieters, weduwe van Maerten Jansz en elk

van de 2 weeskinderen van Hendrickje Pieters; allen te Reeuwijk

1675A 140 Ewout Gerritsz van Tol x Marytje Jacobs, met erfenissen uit Alphen en

Koudekerk, beiden overleden. Erve Jan Arentsz Witsenburgh 1/16; Hendrick

Symonz Poelgeest 1/16; de kinderen van Jan Arentsz Witsenburgh 3/8; de

erve van Marytje is Tijs Jacobsz Hoogeveen, haar broer te Alphen

1675A 141 Jan Cornelisz Vronesteyn woont in Warmond

1675A 141 de boedel van Reyn Maertensz van Outshoorn wordt verdeeld over Geertje

Reynen als enige voorkind F. 2000 en F. 4000/3; Annetje Reynen F. 4000/3 en

Jochem Reynen te Voorschoten F. 4000/3

1675A 141 Arent Jansz Bir alias Arent Jansz Berckel

1675A 141 Fran‡ois Viery erve van vrouwe Catharina Viery uit Den Haag

1675A 142 Alphen: Schout Dirck Roosenboom, Ambachtsbewaarder Jan Pietersz Sterrevelt

1675A 142 de kinderen van Claes Reyersz zijn Teunis Woutersz en Cornelis Claesz van

Leeuwen 3/5; Reyer Claesz 1/5 en Arien Jacobsz Kapper 1/5

1675A 142 de kinderen van Roel Arisz zijn Gerrit Roelen; Thomas Roelen; Jacob

Dircksz x Geertje Roelen; Annetje Roelen; de weduwe van Jan Roelen; de 3

kinderen van Maertje Roelen, nl Dirck Jansz, Pieter Claesz en Jan Claesz;

het kind van Annetje Roelen, nl Wyvetje Pouls te Leiden en Jannetje Pouls

1675A 142 de kinderen van Reynier van Heemkerk wonende tot Dansigh, worden nu door

Amsterdam aangeslagen

1675A 142 Cornelis Ariensz Dionys uit Stolwijk

1675A 143 de kinderen van Dirck Claesz Keth, erve van Claes Claesz Keth zijn Gerrit

Dircksz Keth; Cornelis Dircksz Keth en Aelbert Willemsz van Rijn x Annetje

Dircks Keth te Aarlanderveen; de voogden van de kinderen van Louris

Dircksz van Tol en Marytje Dircks Keth te Hazerswoude

1675A 143 Cornelis Gijsen Turkenburgh overleden

1675A 143 het kind van Floris Willemsz Groenendijck, erve van Claes Florisz is

Jannetje Floren, die dootarm ende onvermogent is te betalen

1675A 144 de voogd van de kinderen van Mattijs Jacobsz Hoogeveen is Matthijs

Gijsbertsz Hoogeveen

1675A 144 ‚‚n van de kinderen van Jan Jansz van Heyningen is Jan Jansz van Heyningen

de jonge te Koudekerk

1675A 146 de kinderen van Roel Huybertsz zijn Cornelis Pietersz van Swieten,

weduwnaar van Geertje Roelen en het weeskind van Jan Roelen dat onder

voogdij staat van Jacob Ariensz Verbeecq

1675A 146 voogd van het kind van Huybert Willemsz van Swieten is Cornelis Pietersz

1675A 147 ‚‚n van de kinderen van Jan Dirck Jan Govertsz is Jacob Ariensz nom. ux.

1675A 147 Jacob Arentsz is ‚‚n van de erven van Adriaen Claesz

1675A 149 voogd over de kinderen van Dirck Gerritsz van Leeuwen uit Aarlanderveen is

Pieter Reyersz Swanenburgh

1675A 149 de weduwe van Ewout Leendertsz, dochter van Reyn Dircksz van Koudekerk

woont in Hoogmade

1675A 150 Oudshoorn en Gnephoek: Schout Nicolaas van Schellingerhout,

Ambachtsbewaarders Cornelis Claesz van Tol en Jan Dircksz van Diemen

1675A 150 de weduwe van Gerrit Dircksz Vaendraegh uit Aarlanderveen overleden. Erve

Willem Jansz Velse te Alphen; Cornelis Willemsz Vaendrager te Hoogmade;

Pieter Gerritsz Vaandrager; de kinderen van Michiel Symonsz en het

weeskind van Dirck Gerritsz Vaandrager

1675A 151 de erven van Jan Gijsbertsz Turkenburgh wonen in Aarlanderveen

1675A 151 Cornelis Jansz Victory, erve van Marytje Jans uit Rijnsaterwoude woont in

Leiderdorp

1675A 151 Pieter Gerritsz Bouwman overleden. Erve Cornelis Cornelisz x Elisabeth

Pieters Bouwman

1675A 151 Dirck van Suylen overleden

1675A 152 Gijsbert Teunen uit Aarlanderveen overleden. Erven wonen daar

1675A 152 Jan Elbertsz Buytenkerck woont in Aarlanderveen

1675A 152 de erven van Willem Cornelisz Maes die vroeger in Alphen woonde, zijn

Cornelis Willemsz Maes te Zoeterwoude; Jan Gijsen Schaeck te Zoeterwoude;

de weduwe van Pieter Jacobsz Stouthandel te Aarlanderveen; Maerten

Cornelisz Brouwer te Noorden ?; Rijck van Santen te Leiden; Elisabeth

Willems Maas te Sluys in Vlaenderen; de weduwe van Hendrick Jansz van der

Sluys en Cornelis Abrahamsz Meurs x Grietje Willems Maes

1675A 153 de erven van de weduwe van Pieter Cornelisz Sprongh zijn Cornelis Tonisz

te Alphen; Pieter Cornelisz van Swieten te Aarlanderveen en Dirck

Cornelisz van Swieten

1675A 154 de erven van Dirck Willemsz Lelievelt zijn Dirck Dircksz Lelievelt; Willem

Dircksz Lelievelt; Cornelis Dircksz Lelievelt en Claes Dircksz Lelievelt;

Willem Dircksz Reynsburger; Claes Dircksz Reynsburger en Pieter Cornelisz

Baes

1675A 154 de erven van Michiel Symonsz zijn Jan Michielsz; Cornelis Michielsz; DirckMichielsz; Willem Michielsz; Symon Michielsz te Leiderdorp; Tryntje

Michiels; Cornelis Jansz van der Graft; Claes Jansz Outshoorn en Gerart

Jansz van der Helm te Alphen

1675A 155 Dirck Jansz Vels woont in Zevenhuizen onder Rotterdam; Willem Jansz Vels

woont in Alphen

1675A 157 Zwammerdam: Schout en secretaris: Anthony van der Ven, Ambachtsbewaarders

Dirck Tomasz Kraen en Joost Pietersz Buttermans

1675A 157 de weduwe van Aert Jansz Verslooth overleden. Erve Gijsbert Willemsz te

Boskoop; Jan Jansz Vermey (die overleden is; zijn erve Gijsbert Willemsz)

en Tryntje Willems, weduwe van Cornelis Jansz van Swieten

1675A 158 de erven van Willem Arisz Backer zijn Ary Willemsz te Bodegraven; Gijsbert

Willemsz te Boskoop; Maertje Willems en Tryntje Willems

1675A 158 de voogden van het weeskind van Jacob Stopenburgh, erve van zijn

grootmoeder, zijn Gerrit Jacobsz van der Horst en Dirck Stopenburgh

1675A 158 de vrou heeft vermits haar man Symon Govertsz een seer been heeft ende

inpotent is, verclaert

1675A 158 ‚‚n van de erven van Ary Gerritsz Twaelfhoven is Gerrit Ariensz

1675A 158 Annetje Gerrit Zevers? overleden. Erven Gerrit Pietersz van Leeuwen en

inpotente Grietje Pieters van Leeuwen

1675A 159 Jan Corsz Wiltenburgh overleden. Erve zijn 2 kinderen, wier voogd is Jacob

Corsz Wiltenburgh

1675A 159 Jan Cornelisz Hoogeveen overleden. Erven zijn 2 kinderen, nl Pieter Jansz

Hoogeveen en Maartje Gijsen, weduwe van Jan Jansz Hoogeveen

1675A 159 Willem Gillisz Verhaer, erve van Ary Gillisz uit Woerden overleden. Erve

Gillis Willemsz

1675A 159 Gerrit Pietersz in de Wonne overleden. Erve Gerrit Claesz Kaeskoper te

Gouda, overleden. Erve Pieter Aertsz te Zwammerdam

1675A 159 Ary Claesz van Kanten overleden. Erve Johan Aldertsz x Maria Adryaens en

Claes Adriaensz

1675A 159 de weduwe van Philips Stopenburgh overleden. Erve Dirck Stopenburgh; Jan

Stopenburgh; het weeskind van Jacob Stopenburgh en Dionisius Marsbagh x

Grietje Stopenburgh

1675A 159 Jan Pietersz is de zoon van de weduwe van Pieter Jansz van Leeuwen

1675A 159 het kind van Willem Claesz van Onderwater is Annetje Willems van

Onderwater; haar voogd is Gerrit Gerritsz

1675A 160 de weduwe van Aert Leendertsz van Leeuwen overleden. Erve Jan Aerentsz en

Jaepje Aerts voor zichzelf en Jan Ariens ook als voogd van de kinderen van

Leendert Arentsz en Hendrickge Arents, die een arme vrouw is ende Pieter

Jansz die aen de kinderpockgen leyt

1675A 160 Rijnsaterwoude: Schout Mouring van Heyningen, Ambachtsbewaarders Willem

van Heyningen en Louris Cornelisz van der Aa

1675A 160 de kinderen van Cornelis Jansz Vermeulen, erven van Willem Jansz Vermeulen

hebben de erfenis verdeeld; ‚‚n van de erven is Dirck Cornelisz Vermeulen

1675A 161 de weduwe van Cornelis Lourisz van der Aa overleden. Erve 17 stuks

1675A 161 de erven van Claes Willemsz van Rijn wonen volgens Jan Willemsz Boot te

Esselickerwoude

1675A 161 Jan Dircksz van Santen overleden

1675A 162 voogd over het kind van Jan Pietersz Lelyvelt is Pieter Gerritsz

1675A 163 Leimuiden: Schout Mouring van Heyningen, Ambachtsbewaarder Alewijn

Willemsz Nabij

1675A 163 Syvert Jansz Buys vertrokken naar Alkemade

1675A 163 de weduwe van Pieter Ysbrantsz naar Amsterdam

1675A 163 de weduwe van Jacob Willemsz Speelknecht vertrokken naar Alkemade

1675A 163 Willem Jacobsz van Leeuwen overlden

1675A 164 de weduwe van Ary Dircksz Kennis overleden

1675A 164 Arent Arisz Kennis woont in Alkemade

1675A 164 de kinderen van Jacob Gerritsz Kroon verhuisd naar Nieuwveen

1675A 164 Vechter Jacobsz Berkhout x Adriaentje Jans, die eerder weduwe was van

Jacob van der Broeck uit Zevenhuizen

1675A 165 erven van Louris Pietersz Bloemius zijn Jan Lourisz Bloemius te

Amstelveen; Boudewijn Cornelisz van Heyningen te Alkemade; Symon Jansz van

der Aer en het weeskind van Abraham Jansz van der Aer te Nieuwveen

1675A 165 Haesje Cornelis weduwe van Dirck Drisen? Verbaes naar Amsterdam

1675A 166 Kalslagen: Schout Jacob de Groot van Kints, Ambachtsbewaarders Claes

Cornelisz Lopicker en Pieter Cornelisz van Veen

1675A 167 de zoon van Pieter Cornelis Teunen is Cornelis Pieter Teunen

1675A 167 Geurtje Claes, weduwe: Claes Claesz Boot voor zijn siecke schoonmoeder;

een van zijn kinderen heet ook Claes

1675A 167 de voogden van het weeskind van Jan Philipsz zijn Jan Cornelis Huygen en

Jan Egbertsz

1675A 168 Cornelis Jansz Jongejannen is burgemeester van Kalslagen

1675A 168 de weduwe van Albert Pietersz is hertrouwd met Leendert Corsz

1675A 168 -Bilderdam: Jacob Jansz Scheepmaker overleden. Erve Marytje Dircks

1675A 169 Vriesekoop: Schout Maurits van Heyningen, Ambachtsbewaarders Cors Aertsz

en Hendrick Jansz Grootjan

1675A 170 Aalsmeer: Schout Jan Cock, Ambachtsbewaarder Willem Pietersz en Schepenen

Pouls Crijnen Casteleyn, Jan Stevensz Broer en Jan Cornelisz Buys

1675A 170 Bastiaan Jansz Block woont in Amstelveen

1675A 170 Jacob Pietersz Borst overleden

1675A 171 Marrichje Claes, huisvrouw van Gijs Pieter Gijsen overleden. Erve Freek

Claes Dingenumsz en Dingenum Claes Dingenumsz

1675A 171 de weduwe van Gijs Cornelisz is hertrouwd met Cornelis Jansz Schouten

1675A 171 de erven van Claes Jan Lubbertsz zijn Dirck Cornelisz alias oom Jaep, die

te Amsterdam woont in de Dwersstraet tusschen de Haerlemstraet en de

Houttuynen; de kinderen van Marritje Cornelis en de kinderen van Willem

Cornelisz

1675A 172 Theunis Cornelis Heermansz woont aen den Eemster onder Ouwerkerck

1675A 172 de erven van Gerrit Jacob Fransz zijn Frans Gerritsz; Jaep Gerritsz;

Annetje Gerrits; Dirck Willemsz Broer x Tryntje Gerrits en de kinderen van

Ymmetje Gerrits te Uithoorn in het Stigt

1675A 173 de erven van de huisvrouw van Jan Jan Olfertsz zijn de kinderen van

Marytje Dircks; Tryntje Dircks en Neeltje Dircks samen F. 11; Rens Pouwels,

weduwe van Jan Jan Olphertsz F. 7 en Jan Olphertsz met zijn kinderen F. 7

1675A 173 Jacob Ariensz Koy heeft bij de waerheyt 't opzichte sijner gesintheyt in

plaetse van eede verclaert

1675A 173 Jan Dircksz Kaem overleden

1675A 174 -Westeynde: Claes Claesz overleden. Erve Jan Claesz; Aldert Claesz; Gijs

Claesz; Pieter Claesz; Maerten Claesz en Cornelis Claesz; ook zijn zij

erven van Aryen Claesz

1675A 175 de weduwe van Albert Claes Symonsz overleden. Erve Jan Willemsz en

Gerbrant Willemsz

1675A 175 -Uitterweg: de erven van Cornelis Dircksz zijn Dirck Cornelisz alias oom

Jaep te Amsterdam (zie fol 171 vK); de kinderen van Marritje Cornelis en

de kinderen van Willem Cornelisz

1675A 175 Gerrit Jacobsz Soet is weduwnaar van Tryn Wollebrants

1675A 175 -Dorp en Zijtweg: Tryntje Isaacqs overleden. Erve 7 personen

1675A 181 Kudelstaart: Schout Maurits van Heyningen, Ambachtsbewaarders Jacob

Baertsz Decker en Cornelis Jansz Jongejan

1675A 181 Huybert Huybertsz Boer vermits sijn inpotentheyt heeft sijn huysvrouw bij

eede verclaert

1675A 182 Zevenhoven: Schout Cornelis van Sevenhoven, Ambachtsbewaarder Pieter

Symonsz van Wieringen

1675A 182 Cornelis Willem Olphertsz woont op de Oude Wetering

1675A 182 de erven van Aeffge Brouwers zijn Cornelis Maertensz; Cornelia Maertens en

de voogd Hendrick Bartelsz

1675A 182 de erven van Gerrit Floren zijn Floris Gerritsz; Jan Gerritsz; Marytje

Gerrits en de minderjarige kinderen

1675A 182 Gerrit Corsen overleden. Erve voogd Bastiaan Corsen

1675A 182 Geertje Fredericksz is krancksinnigh; haar voogd is Pieter Besemer

1675A 182 Marytje Pieters x Jan Pietersz van Swieten wonen in Nieuwveen

1675A 185 de erven van Jan Jansz Janoom zijn o.m. Pieter Willemsz van der Geer te

Nieuwveen en Leendert Jansz Bosdam

1675A 185 de erven van Jacob Hendricksz zijn Hendrick Jacobsz; Gijsbert Jacobsz;

Annetje Jacobs ook als voogd over Tryntje Jacobs en Sytje Jacobs

1675A 186 de erven van Cornelis Dircksz Verdam zijn Dirck Cornelisz Lelyevelt,

schoonzoon en Dirck Cornelisz Verdam

1675A 186 Cornelis Gerritsz Twaalfhoven overleden. Erve Hubert Gerritsz, ook als

voogd van de 4 minderjarige kinderen van Grietje Gerrits; Leendert

Gerritsz; Dirck Gerritsz en Apollonia Gerrits

1675A 186 ‚‚n van de kinderen van Cornelis den Engel is Willem Cornelisz

1675A 187 mr. Dirck Hoffman en mr. Jacob Roos wonen in Amstelveen

1675A 187 Adriaen Willemsz Ruyter woont in Nieuwveen

1675A 188 Nieuwkoop: Schout Hendrick van Sevenhoven, Ambachtsbewaarders Jan

Hendricksz Cruyswijk en Pieter Huybertsz Brock

1675A 188 Aryen Huygen Jan Dircksz overleden

1675A 188 Hendrick Cornelisz Dworsvelt overleden. Erven Gerrit Claesz, voogd van

Annetje Hendricks en Gerrit Roelen x Marritje Hendricks

1675A 188 Gerrit Gerritsz Koy overleden. Erve de weduwe van Teunis Huybertsz en

Pieter Adriaensz, ook als voogd van de kinderen van Claes Jacobsz

1675A 189 de erven van Marrytje Jacobs, weduwe van Claes Cats, zijn de weduwe van

Jacob Claesz Cats en Dirck Jacobsz voor de inpotente weduwe van Jacob

Dircksz


1675A 189 de erven van Symon Roelen, erve van Claes Aertsz, wonen in Bodegraven

1675A 190 de weduwe van Cornelis Dammasz overleden

1675A 191 Cornelis Huybertsz Duerniet overleden

1675A 192 Jan Abrahamsz Swanenburgh overleden

1675A 192 de weduwe van Nicolaas Jacobsz Kop overleden. Erve Tryntje Claes, ook

overleden. Erve Pieter Dircksz Pot x Aefje Symon Kop te Oostzanen 1/4;

Hendrick van Sevenhoven 1/4 en de rest naar 22 anderen

1675A 193 de weduwe van Jacob van Leeuwen heeft bij haer waerheyt verclaert

1675A 193 Jannetje Gijsberts, weduwe van Hendrick Willemsz overleden; de erven wonen

in 't Sticht

1675A 193 Leendert van Grieken overleden. Erve zijn weduwe 1/2; Pieter van Grieken

1/4 en de erven van Egbert Pietersz 1/4

1675A 193 Sara Jans Vermey woont in Zevenhuizen

1675A 195 Roelof Cornelisz van der Mye overleden. Erve zijn weduwe

1675A 195 Jan Cornelisz Boetekers overleden. Erve de dochter van Adriaen Jansz

Bouman en 6 anderen

1675A 195 Jacob Pietersz Taet overleden. Erve zijn weduwe

1675A 197 Cornelis Jaspersz overleden

1675A 197 Maerten Ariensz Buerman overleden

1675A 198 ‚‚n van de erven van Willem Maertensz is Leendert Jan Corsz, die woont aen

de Mey onder Bodegraven

1675A 198 Jacob Gerritsz overleden. Erve Gerrit Jacobsz; Cornelis Jacobsz; Aaltje

Jacobs en Grietje Jacobs

1675A 198 Hendrick van Sevenhoven erve van Maria van Nes uit Rotterdam

1675A 198 de goederen van Adam Thijsz te Nieuwkoop zijn verkocht; hij woont nu in

Utrecht


1675A 199 Cornelis de Bruyn te Kockenge overleden

1675A 200 Langeraar: Schout Cornelis van Swanenburgh, Ambachtsbewaarders Gijsbert

Crijnen en Cornelis Gijsbertsz van Zijl

1675A 200 Jaepje Leenderts woont in Haarlem, evenals de weduwe van Cornelis Pieter

Thamisz

1675A 201 erven van Baen Jansz zijn Cornelis Cornelisz en Cornelis Pietersz Neven1675A 201 de huisvrouw van Cornelis Jansz overleden. Erve het weeskind van Pieter

Banen; Cornelis Jansz woont nu in Haarlem

1675A 201 het weeskind van Willem Pieter Banen is erve van de kinderen van Cornelis

Jansz


1675A 201 Jan Pieter Gijsen overleden. Erve Cornelis Maertensz x Apollonia Jans,

zijn dochter; zijn kleinkind, weeskind van Ary Jansz en Hubert Jan Pieter

Gijsen in Woubrugge

1675A 205 Willem Cornelisz Groen in 't Wout overleden. Erve zijn zoon Jan Willemsz

Groen in 't Wout

1675A 206 het kind van Jan Jansz Janoom woont in Zevenhoven; de weduwe van Jan

Cornelis Thonisz m.z. (?) de weduwe van Jan Cornelisz Groen in 't Wout

1675A 207 de kinderen van Jan van Dam, wonend bij de Schout van der Aer, erven van

Cornelis Pietersz van der Sluys en Harper Jan Thewisz wonen te Oudshoorn

1675A 207 Huybert Gerritsz woont nu in Haarlem

1675A 208 Aarlanderveen: Schout Dirck van Schellingerhout, Ambachtsbewaarders

Matthijs Cornelisz Loenersloot, Cornelis Jacobsz Verhaar en Dirck Huygen

Dijkhout

1675A 208 de zoon van Cornelis Pietersz Cop heet Symon Cornelisz Cop

1675A 208 de erven van Joost Dircksz Verlaan en van Cunera Maertens Verlaan zijn de

weduwe van Dirck Joosten Verlaan; Hendrick Joosten Verlaan; Pieter

Cornelisz van Outshoorn; Mees Willemsz; Maerten Joosten Verlaan en de

weduwe van Teunis Cornelis Maertensz

1675A 209 de voogd van de kinderen van Pieter Gijs Willemsz is Jacob Josephsz

1675A 210 ‚‚n van de 4 kinderen van Jan Salomonsz van Swanenburgh is Neeltje Jans

van Swanenburgh

1675A 210 ‚‚n van de erven van de weduwe van Jochem Dircksz is Pieter Cornelisz

Baers

1675A 212 de erven van Abraham Jansz van Wieringen zijn Jan Jansz te Alphen; QuyringAbrahamsz en Grietje Abrahamsz

1675A 213 de erven van Jan Cornelisz Oudeneel zijn Jan Teunisz Vermey en het

weeskind van Jan Cornelisz van der Sluys te Alphen

1675A 213 de weduwe van Symon Dircksz overleden. Erven haar 2 kinderen

1675A 213 ‚‚n van de erven van de weduwe van Symon Dirck Hendricksz is Symon

Cornelisz Cop

1675A 213 de weduwe van Claes Gijsen van Heyningen overleden. Erve voogd van de

kinderen Cornelis Gijsen van Heyningen

1675A 214 Pieter Claesz Langman x Weyntje Jans Crijger

1675A 215 Neeltje Symons Vermey woont nu in Alphen

1675A 216 de weduwe van Jan Cornelisz Capiteyn sijnde een stock-oude vrouw van

tachtich iaren, heeft Willem Jansz haer soon verclaert

1675A 216 de erven van Griet Jaep Aerden zijn Marrichje Jaep Aerden en Tryntje Jaep

Aerden


1675A 216 Cors Pier Langen overleden. Erve Pieter Corsz Pier Langen; Pieter

Gerritsz; Jan Corsz Pier Langen; Pieter Jansz en Dirck Jacobsz Lelyvelt

1675A 216 Cornelis Gerritsz is voogd van de andere kinderen van Gerrit Pietersz Podt

1675A 217 de weduwe van Cornelis Cornelisz Ouweneel overleden. Erven Aaltje Cornelis

x Jan Teuwisz Vermey en Neeltje Cornelis x Cornelis Polen Griffioen

1675A 217 de kinderen van Niesje Jans 't Hart zijn Aeltje Cornelis en Neeltje

Cornelis x Cornelis Polen Griffioen

1675A 217 de kinderen van Mattheus Theunisz Vermy zijn Gerrit Teuwisz Vermy; de

weduwe van Hendrick Teunisz 't Hart; Maerten Jacobsz Hoogeveen en Jan

Teuwisz Vermy

1675A 218 de erven van Jan Barentsz Schermer zijn Cornelis Abrahamsz van den Capell;

Cornelis Reynertsz Swanenburgh en Jan Cornelisz Swanenburgh

1675A 218 Dirck Gerritsz van der Giesen woont nu in Woerden

1675A 218 Pieter Hendricksz Heydeberch is volgens zijn vrouw inpotent

1675A 218 Mees Aartsz van Es woont in Leiden

1675A 219 de weduwe van Maerten Pieter Hendricksz overleden. Erve haar kinderen

Pieter Maertensz; Neeltje Maertens te Alphen; Annetje Maertens te

Oudshoorn; Aaltje Maertens en de kinderen van Marrichje Maertens

1675A 219 Allert Willemsz van Rijn en Dirck Evertsz erven van Beatrix Claes Ket en

haar man


1675A 219 Erven van Bettge Claes zijn de kinderen van Aelbert Heerman F. 24; de

kinderen van Jan Hendricksz van der Sluys F. 24; Ary Mourynsz van Tol F. 24

en Gijsbert Willemsz van Leeuwen F. 13

1675A 219 de 6 kinderen van Jan Hendricksz van der Sluys zijn Symon Willemsz van

Leeuwen te Alphen; Jan Jansz van der Sluys; Cornelis Jorisz van Rijn te

Alphen; Claes Jansz van der Sluys te Oudshoorn; de weduwe van Hendrick

Jansz van der Sluys te Oudshoorn en de weduwe van Pieter Jansz van der

Sluys


1675A 219 Jan Abrahamsz van Tol overleden

1675A 219 Gijsbert Willemsz van Leeuwen en Eemsje Willems van Leeuwen en de kinderen

van haar zuster, erven van Willem Gijsbertsz van Leeuwen. E‚n van de

zusterskinderen is Gijsbert Jacobsz te Alphen

1675A 219 Gerrit Woutersz x de dochter van Jan Claesz van Vliet

1675A 219 Hendrick Oosterling en zijn vrouw wonen in Koudekerk

1675A 220 het kind van Willem Claesz Onderwater woont in Zwammerdam

1675A 220 de erven van Gijsbert Teunen uit Oudshoorn zijn Jannetje Teunen 1/2;

Gerrit Jansz van Rijn 1/6; Aert Jansz van Rijn 1/6 en Aert Cornelisz

Vermey 1/6

1675A 221 de weduwe van Gijsbert Jacobsz Ram is Maertje Jans

1675A 221 Vrijenhoeve: Schout Jacob Amerix, Ambachtsbewaarder Bouwen Gijsen en

Schepen Roelof Matthijsz

1675A 221 de erven van Gijsbert Jansz Zuydervaart zijn Bouwen Gijsbertsz

Zuydervaart; Adriaen Gijsbertsz Zuydervaart; Gerrit Dircksz x Barbara

Gijsberts Zuydervaart; Cornelis Maertensz x Neeltje Gijsberts Zuydervaart

en Jan Willemsz Groen in 't Wout x Aeltje Gijsberts Zuydervaart

1675A 221 de erven van Pieter Gijsen zijn Gijsbert Pietersz en de voogd Gijsbert

Crijnen

1675A 221 de erven van de weduwe van Willem Willem Mouritsz zijn o.a. Willem JanszSoetlam en Pieter Burgerdam 1/4

1675A 222 Jan Pietersz van der Bijl heeft 6 erven

1675A 223 Nieuwveen: de erven van Bastiaen Gijsen zijn zijn 3 schoonzoons: Pieter

Willemsz van der Geer; Dirck Cornelisz van der Geer en Louris Cornelisz

Verhoeff

1675A 224 Marytje Aerts overleden

1675A 225 Dirck Jansz van Ruyten overleden. Erve zijn weduwe; de weduwe van Cornelis

Dircksz van Ruyten; Jan Dircksz van Ruyten en Willem Pietersz van Ruyten

als voogd van Jacob Dircksz van Ruyten

1675A 225 Sweer Assuerisz overleden. Erve Aechje Gijsen van der Maan; Gijs Gijsen

van der Maan te Kalslagen; Ary van Ruyten x de weduwe van Sweer Sweersz

1675A 226 het weeskind van Symon Cool overleden. Erve Adriaen Heeren te Leimuiden en

N.N. Heeren

1675A 226 de weduwe van Jacob Cornelisz van Ruyten overlden

1675A 226 het weeskind van Jan Bouwensz woont in Aarlanderveen

1675A 227 -Uiterbuurt: de weduwe van Jan Willem Dircksz overleden. Erven 6 kinderen

1675A 228 de oudste zoon van de overleden Pieter Huygen heet Jan Pieter Huygen

1675A 228 't weeskind van Abraham Jansz van der Aar woont met de voogd Jan Symonz

Westerende in Langeraar

1675A 228 Schoot: Schout Jan de Wit, Ambachtsbewaarder Cornelis Claesz

1675A 230 Alkemade: Schout Boudewijn Vergeyl, Ambachtsbewaarders en Schepenen

Cornelis Jacobsz van Egmont; Jan Cornelisz van der Does; Willem Jansz van

Egmont; Cornelis Gillisz van der Schelde; Willem Florisz van Outshoorn en

Pieter van Loenersloot

1675A 231 -Oude Watering: Jan Anthonisz van der Bout overleden

1675A 234 Pieter Symonsz van Kints overleden. Erve o.a. Andries Sefaus ??? in Den

Haag

1675A 238 -Nieuwe Sloot: Jacob Matthijsz overleden. Erve Ary Pietersz; Jan Pietersz;Doom Pietersz; Weyntje Pieters; Maertje Pieters en Jacob Cornelisz op de

Rijpwetering

1675A 239 de 7 erven van Dirck Jacobsz Ruych zijn Jacob Dircksz Ruych; Cors

Clementsz; Pieter Jansz Schueyn; Jannetje Dircks en Pieter Hendricksz

Groen, voogd van de kinderen van Pieter Cornelisz Holsloot en Maertje

Dircks


1675A 239 oude Jan Cornelisz van der Does woont in Esselickerwoude

1675A 242 -Rijpwetering: Cors Willeboortsz overleden

1675A 243 de 4 erven van Neeltje Jans van der Ade zijn de kinderen van Pieter Jan

Reynoutsz te Esselickerwoude en de weduwe en kinderen van Reynout Jansz te

Esselickerwoude; de 2 kinderen van Claes Jan Reynoutsz, nl. Mouring

Cornelisz x Willempje Claes te Hoogmade en Grietje Claes Dou, ook te

Hoogmade; en de 3 kinderen van Maertje Jans

1675A 244 oude Pieter Jansz Scheun overleden. Erve 6 kinderen

1675A 244 Jan Banen overleden. Erve zijn weduwe

1675A 245 de voogd van Annetje Leenderts, erve van de weduwe van Jan Dircksz

Deyserman is Jan Salomonsz

1675A 246 het kind van Marytje Cornelis van Egmont, erve van Reynout Matthijsz uit

Hoogmade woont in Alkemade, p.a. Jan Pancrasz

1675A 248 de erven van Engeltje Huyberts zijn Jan Huybertsz en Huybert Jacobsz te

Esselickerwoude

1675A 250 Esselickerwoude: Schout Johannes Capoen, Ambachtsbewaarders Jan Leendertsz

van den Bosch en Maerten Matthijsz van der Does

1675A 250 de erven van Willem Roelofsz Scheepmaker zijn Willem Cornelisz; Symon

Cornelisz; Jan Cornelisz en Willem Banckers

1675A 250 ouwe Jan Cornelisz van der Does woont in Alkemade

1675A 252 de weduwe van Pieter Jan Reynoutsz x Pieter Arentsz Broekhuysen; voogd van

de kinderen is Mouring Cornelisz

1675A 252 de weduwe van Thonis Jansz Bijevelt overleden. Erve de 4 minderjarige

kinderen


1675A 252 de erven van Jan Clementsz zijn Clement Jansz; Cors Jansz en de 2 kinderen

van Maartje Jans

1675A 252 de erven van de weduwe van Huig Pietersz, zelf erve van Jan Gerritsz van

Wassenaar zijn Albert Cornelisz van der Plas en Pieter Jansz Moyenkint

1675A 252 Grietje Salomons Bijevelt overleden. Erve Jan Thomasz te Hoogmade en Maria

Thomas x Adrianus de Graeff te Schoonhoven

1675A 253 voogd van de kinderen van Willem Ponsz van Grieken, erve van Dirck

Willemsz Vosch is Willem de Vos

1675A 253 Cornelis Cornelisz Kleyn overleden

1675A 253 Louris Heymberch verhuisd naar Loenersloot

1675A 253 -Woubrugge: Pieter Jacobsz Bruyn overleden. Erve zijn dochter x Symon

Jansz, eerder weduwe van Thomas Dircksz van den Burch

1675A 254 de erven van Thijs Aartsz Turckenburch zijn 10 in getal

1675A 254 Arent Pietersz Sonnega is schipper, die buitenslants vaart

1675A 254 de erven van Claes Aertsz Dou zijn de kinderen van Mr. Anthony van Egmont;

Engel Arentsz x Maartje Claes Douw; jonge Jan Leendertsz te Alkemade en

Pietertje Claes Douw te Hoogmade

1675A 255 Aert Dircksz de Voogt overleden. Erve zijn kind

1675A 255 erven van Dirck Willemsz Vosch zijn Gerrit Cornelisz Schipper; Willem

Dircksz Vosch en Neeltje Dircks Vosch

1675A 256 ‚‚n van de 4 erven van Jan Cornelisz van Swanevelt is Jeroen Jansz van

Swanevelt te Alkemade

1675A 256 de erven van Ary Jansz Egmont zijn Mouring Arentsz Egmont, schipper te

Amsterdam; Barent Cornelisz x Hillegont Arents en Aris Koy x Marytje Aris,

beiden schippers te Gouda en Dirck Arisz Egmont

1675A 257 -Vroonlant: Catharina Ewouts overleden

1675A 258 Koudekerk: Schout Pieter van Heyningen, Ambachtsbewaarders Gerrit Jacobsz

Kraan en Claes Willemsz van Klaveren

1675A 258 de voorkinderen van Jan Pietersz Ket, erve van Susanna Cors zijn Floris

Leendertsz Outshoorn; Joris Jansz Keyser te Leiderdorp en Pieter Jacobsz

de Rouw te Hazerswoude

1675A 258 het weeskind van Jacob Victory overleden. Erve Hendrick Jansz Victory 1/2;

Cornelis Cornelisz Victory te Leiderdorp 1/8; Dirck Cornelisz Victory te

Alphen; Joris Symonsz van Rijn te Alphen en Willem Pietersz van Dam te

Langeraar

1675A 259 Jan Cornelisz Kaeskoper uit Boskoop overleden. Erven zijn kinderen; voogd

is Willem Cornelisz Oosterling

1675A 260 ‚‚n van de 3 erven van Willem Pietersz Hornsluys, erve van de weduwe van

Gerard Jacobsz uit Hazerswoude is Hendrick Oosterling

1675A 260 erven van de boedel van Willem Gerritsz Kranenburgh zijn Symon Willemsz

Kranenburgh en Gerrit Leendertsz x Marytje Maertens Kranenburgh, dochter

van Maerten Willemsz Kranenburgh te Oudshoorn

1675A 261 Willem Cornelisz Yperlaan woont in Alkemade

1675A 261 Willem Aertsz Hogerwerff overleden. Erve zijn weduwe

1675A 262 de erven van Floris Dircksz zijn Hendrick Butterman, weduwnaar van zijn

dochter en de kinderen van Clement Gerritsz, (nl. Jan Jansz van Heyningen

x Tryntje Clements; Jan Clementsz Ket en Cornelis Clementsz Ket) en de

kinderen van Huybert Gerritsz, allen oomzeggertjes van Floris

1675A 262 de weduwe van Pieter Gijsen overleden

1675A 262 de erven van Grietje Jacobs zijn Bruyn Jacobsz van der Laen; Aelbert

Jacobsz van der Laen; Dirck Marcelusz x Anna Jacobs te Oudshoorn; de 4

minderjarige kinderen van Pieter Gijsen en Marytje Jacobs te Oudshoorn

1675A 262 de erven van Gijsbert Gerritsz zijn Cornelis Jansz Maerlevelt x Neeltje

Gijsberts; de 3 kinderen van Claes Gijsbertsz en de 3 kinderen van Gerrit

Dircksz Blom, weduwnaar van Jaepje Gijsberts

1675A 263 Jan Clementsz Ket x de weduwe van Hubert Gerritsz

1675A 265 Hoogmade: Schout Pieter van Heyningen, Ambachtsbewaarders Jan Rippertsz

Ledenburgh en Adriaen Pietersz Doeswijck

1675A 265 Grietje Claes Douw is weduwe van Pieter Claesz Brugwijck

1675A 265 Neeltje Dirck Butterman x Jan Corsz wonen op de Tuyn te Warmond

1675A 266 de kinderen van Jan Cornelisz van Doesdorp zijn Machtelt Jans van Doesdorp

en Teunis Jansz van Doesdorp

1675A 266 Maria Thomas, dochter van Thomas Lourisz, x Adrianus de Graef te

Schoonhoven

1675A 266 het kind van Marytje Cornelis van Egmont erve van Reynout Mattijsz, woont

in Alkemade

1675A 266 de weduwe van Ewout Leendertsz, dochter van Reyer Dircksz van der Kluft

uit Alphen

1675A 266 Jan Lubbertsz en Hubert Jacobsz, erven van Engeltje Huberts wonen in

Alkemade


===========


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina