A kohier van de 1e 200e penning van RijnlandDovnload 448.99 Kb.
Pagina3/6
Datum22.07.2016
Grootte448.99 Kb.
1   2   3   4   5   6

1675B Kohier van de 2e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A. II inv.nr.4560

-----------

1675B 035 Noordwijk aan Zee: Werbout Jacobsz is voogd van de 2 kinderen van Clement

Engelsz


1675B 053 Katwijk aan de Rijn: Cornelis Florisz Oosterbaan uit Rotterdam

1675B 072 Stompwijk: Claes Willemsz van Swieten x Annetje Ariens, weduwe van Claes

Cornelisz Spyt uit Delft

1675B 085 Warmond: de weduwe van Johan van Heemskerk, erve van de vrouw van Jacob

Quak uit Rotterdam, woont tot Rotterdam op de Hoogstraet naest "HetBlaeuwe

Gecroonde Laecken"

1675B 088 de 2 kinderen van Dirck Jansz zijn Grietje Dircks; haar voogd is Doe Jansz

Entepoel en Joris Cornelisz x Neeltje Dircks

1675B 117 Zegwaard: Jan Dircksz van Hoorn x Meynsje Jans van Erkelens, erve van

Annetje Aryens, in haar leven vrouw van Jan Huygensz Broertge uit

Bleiswijk

1675B 122 -Leytsche Walle: Jacob Bartolomeusz overleden. 7 erven

1675B 125 -Segwaertse Wegh: Claes Cornelisz van Alphen overleden

1675B 165 Alphen: Thomas Jacobsz Hartsprongh x Annetje Thomas van Swieten

1675B 169 Oudshoorn: de erve van Aert Gerritsz Kalckhoven zijn Willem Cornelisz te

Alphen; de kinderen van Dirck Gerritsz en Marytje Pieters, weduwe van

Gijsbert Gerritsz

1675B 171 de erven van Huybert Gijsen en Gijs Huyberden zijn Willem Willemsz Capell

te Zegveld 1/3 en de weduwe van Gijs Huyberden teAlphen 2/3

1675B 177 Zwammerdam: Jacob Pietersz Ramp overleden. Voogd over de kinderen is Dirck

Willemsz

1675B 178 Symon Brande overleden

1675B 194 Aalsmeer: oude Grietje Hendricks is innocent

1675B 215 Zevenhoven: Willem Steur te Leiden

1675B 221 Nieuwkoop: de weduwe van Jan Adriaensz van Wieringen is dochter van Jan

Jansz van Leeuwen

1675B 252 Nieuwveen: de weduwe van Tonis Leendertsz woont in het Sticht

1675B 272 Alkemade-Zevenhuysen, Oud A en 't lage lant: voogd van de kinderen van

Cors Jansz op den Tuyn is Pancras Huybertsz

===========1676A Kohier van de 1e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A. II inv.nr.4562)

-----------

1676A 003 Leiderdorp: de erven van Cornelis Woutersz Sterrevelt zijn Gijsbert van

der Laan in het Waertbon te Leiden 5/6 en de voogd van het weeskind van

Arent Havelaar ook te Leiden 1/6

1676A 003 de erven van Jacob Ewoutsz van Venetien zijn zijn weduwe x Wouter

Cornelisz Buytendijck en Cornelis Jacobsz van Venetien

1676A 005 de voogden van de minderjarige kinderen van Willem Jeronimusz van der

Sluys zijn Cornelis van der Werff en Bouwen Joosten

1676A 008 Zoeterwoude-aen de Miening: de erven van Jacob Arentsz Outshoorn zijn zijn

weduwe x Pieter Bastiaensz Kolijn en Ary Jacobsz Outshoorn

1676A 009 Louris Cornelisz van 't Rietvelt 1/4 erve van de weduwe van Pieter Jansz

van Raphorst uit Voorschoten

1676A 014 Zoeterwoude-Weypoort: Cornelis Ponsz Scheepmaker is genaemt Cornelis

Poulsz

1676A 016 Dirck Gerritsz Broechuysen overleden. Erven Cornelis Gerritsz Broechuysen;Hendrick Gerritsz Broechuysen; Wilhelmus Kolevelt te Leiden x Maria

Broechuysen; Nicolaas Kolevelt te Leiden x Eva Broechuysen en Teunis

Harmensz van der Strick x Aegje Broechuysen te Voorschoten

1676A 017 -Bleykers ende Volders: de weduwe van Harck Pietersz van Rijn x Leendert

Jansz Hoogeboom

1676A 019 -Rijndijk: de kinderen van Maria van Rijn, wegens haar legaat uit de

boedel van de weduwe van Dirck Roelofsz Verdel uit Leiden zijn overleden;

hun vader heet Claes Jansz Koning

1676A 023 Oegstgeest: de 9 kinderen van Pieter Tijsz van Sonnevelt hebben als

voogden Willem Woutersz en Jan Arentsz van der Plas

1676A 024 Hendrick van den Burgh uit Leiden is voogd over Johannes van den Burgh,

ook uit Leiden

1676A 028 Noordwijk: Tonis Belcampius, predikant, vertrokken naar Purmerend

(Belcampius zal een latinisering zijn van de naam Schoonevelt. vK)

1676A 030 Adriaen Jansz van Warmenhoven overleden. Erve zijn weduwe

1676A 033 -De Nesse: Jan Cornelisz aen 't Duyn overleden. Erve zijn weduwe en die

van Ary Jansz Warmenhoven

1676A 033 Gerrit Adriaensz Erffurt overleden. Erve zijn weduwe

1676A 034 de kinderen van Neeltje Cornelis, erve van Louris Cornelisz Hoeckman zijn

Pieter Jansz van Velsen en Cornelis Cornelisz Erfurth x Aegie Jans van

Velsen te Heemstede

1676A 035 Noordwijk aan Zee: de kinderen van Jan Pietersz Puyck van Velsen zijn

Pieter Jansz van Velsen en Cornelis Cornelisz Erfurth x Aegie Jans van

Velsen te Heemstede

1676A 036 Noordwijkerhout: de erven van Maertge Crijnen zijn haar kinderen Cornelis

Cornelisz Verdel en Grietje Cornelis Verdel

1676A 059 Voorschoten-Dorp: de weduwe van Pieter Jansz van Raephorst overleden. Erve

Willem Jansz van der Werff; Jan Pietersz Raephorst; Louris Cornelisz en

Cornelis Gerritsz Broekhuisen te Zoeterwoude

1676A 072 Stompwijk: Hendrick Jansz heeft in den naem van sijn inpotente off siecke

moeder, weduwe van ouwe Jan Roele, bij eede verclaert

1676A 074 Jacob Jansz Scheepmaker overleden. Erve zijn weduwe

1676A 079 Rijnsburg: Adriaen Verkade is de aangehuwde neef van Laurens de Jong

1676A 092 Voorhout: Jan Pietersz Vogelsangh overleden. Erve Jan Jansz Vogelsangh;

Cornelis Jansz Vogelsangh; Dieuwertje Jans Vogelsangh; Maertje Jans

Vogelsangh (ook geschreven Marritje Jans Vogelsangh) en Jan Dircksz van

der Laen x Tryntje Jans Vogelsangh

1676A 106 Lisse: erve van Mr. Quiringh van der Maes is juffr. Hester van Pothoven te

's-Gravenhage, wonend bij juff. Dorothea van der Maes over de heer

Ontvanger Paeuw

1676A 111 Zoetermeer: de weeskinderen van Pieter Pietersz de jonge Elsen zijn Willem

Ariensz Vermeer nom. ux.; Tryntje Pieters den Elsen; Jacob Jansz Berch

nom. ux. te Zoeterwoude en Jan Pietersz den Elsen te Zoeterwoude

1676A 111 Leendert Meesen Groenewegen overleden. Erve zijn weduwe Tryntje Willems

Conijnenbergh

1676A 113 -Delfse Wallen: de huisvrouw van Cornelis Leendertsz Cryningen overleden.

Erve Ary Cornelisz Cryningen, wonend in Hoogeveen bij Nootdorp

1676A 116 Erven van Ary Maertensz uit Blommendael zijn Barber Ariens en de 2

kinderen van Edichje Maertens. Annetje Floren is tevens erve van Ydichje

Maertens


1676A 117 Zegwaard: Jan Dircksz van Hoorn x Meyns Jans van Erckelens, erve van

Annetje Adriaens, in haar leven huisvrouw van Jan Huygen Broertje uit

Bleiswijk

1676A 118 Symon Claesz van der B... overleden. Erve Adriaen Claesz Palesteyn te

Zevenhuizen; Claes Dircksz Broeckweg; Aaltje Dircks en de kinderen van

Neeltje Dircks Broeckweg te Hazerswoude

1676A 120 de weduwe van Willem Leendertsz Conijnenbergh overleden. Erve Leendert

Willemsz Conijnenbergh F. 7.10; Dirck Willems Conijnenbergh F. 10 en Tryntje

Willems Conijnenbergh, weduwe van Leendert Meesen te Zoetermeer F. 7.10

1676A 120 Huybert Jansz Deventer conde vermits sijne dispositie tot Leyden niet en

comen

1676A 121 Neeltje Vrancken vertrokken naar Nieuwerkerk1676A 122 -Leytsche Walle: Jan Starrenburgh overleden. Erve zijn weduwe 1/2; Ary

Jansz Starrenburgh 1/8; Cornelis Jansz Starrenburgh 1/8; het weeskind van

Angenietje Gerrits 1/8 en Pieter Davidsz Timmerman x Jannetje Jans

Starrenburgh te Bleiswijk 1/8

1676A 122 de kinderen van Aryaentje Aryens zijn Ary Jansz Starrenburgh; Cornelis

Jansz Starrenburgh en Pieter Davidsz Timmerman x Jannetje Jans

Starrenburgh te Bleiswijk; zij zijn ook erven van Matthijs Ariensz uit

Bleiswijk

1676A 130 -Achter-Segwaert: Pieter Cornelisz Bleiswijk erft uit Bleiswijk

1676A 136 Hazerswoude: Ary Dircksz Keyser overleden. Erve Cornelis Ariensz Keyser;

Dirck Ariensz Keyser; Syntje Ariens Keyser; Neeltje Ariens Keyser x Jan

Reyersz Lelyevelt; Marya Ariens Keyser x Cornelis Aelbertsz Treure te

Koudekerk en Michiel Leendertsz Kortlant x Marya Ariens Keyser

1676A 137 de kinderen van Joost Cornelisz Cramer zijn Leentje Joosten Cramer en

Cornelis Joosten Cramer die in Zoeterwoude woont

1676A 138 Bouwen Cornelisz Craen overleden. Erve zijn weduwe, die hertrouwde met

Pieter Cornelisz van Leeuwen te Boskoop 1/2; Cornelis Bouwensz Craen,

vleyshouder te Leyden op de Haerlemstraet bij de brouwerij van "De Halve

Maen" 1/6; Willem Bouwensz Craen 1/6 en Dirck Corsz Pijnaecker nom. ux.

1/6


1676A 139 de kinderen van Frans Jansz van Leeuwen zijn Gerrit Fransz van Leeuwen;

Jan Fransz van Leeuwen en Cornelis Fransz van Leeuwen

1676A 151 -Rijndijk: de boedel van Brechje Keysers is verdeeld over Pieter Jansz

Vermij; Cors Claesz van der Neut x Aeltje Jans Vermij en Cornelis

Leendertsz x Marytje Jans Vermij te Pijnakker

1676A 152 Dirck Stopenburgh overleden. Voogden zijn Dirck Philipsz Stopenburgh en

Gerrit Jacobsz van Rijn

1676A 153 Uldrick Christiaensz overleden

1676A 156 Alphen: Dirck Ariensz Capiteyn overleden. Erve Geertje Dircks en de

kinderen van Crijn Tylemansz Verhoeff 1/2; hun voogden zijn Jochem Reynen

en Jacob Dircksz

1676A 156 Jan Claesz vertrokken naar Leiderdorp

1676A 156 Jannetje Poulus x Jacob Matteusz van Heyningen te Aarlanderveen

1676A 157 de weduwe van Pieter Jansz van der Sluys x Cornelis Abraham Meeusz te

Oudshoorn

1676A 159 Claes Jansz van der Sluys woont nu te Aarlanderveen

1676A 160 Pieter Allardt x de weduwe van Jan Lindeboom uit Gouda

1676A 160 Dirck van Holst verhuisd naar Leeuwarden

1676A 160 de kinderen van Abraham van Tol zijn Dirck Abrahamsz van Tol en de weduwe

van Jan Abrahamsz van Tol

1676A 161 de erven van Marytgen Jacobs Tibbe zijn Mattheus Jacobsz Tibbe; Aaltje

Jacobs Tibbe, weduwe van Dirck Cornelisz Mantge; Jan Gerritsz Vermij te

Oudshoorn; de kinderen van Cornelis Jacobsz Tibbe te Aarlanderveen en

Geertje Jacobs Tibbe te Koudekerk

1676A 163 de erven van Cornelis Bouwensz zijn Bouwen Cornelisz in de Nesse; Jan

Jansz en Jan Jansz van der Wolff te Boskoop

1676A 163 Cornelis Claesz van Nes woont in Boskoop

1676A 163 de kinderen van Arien Claesz zijn Claes Ariensz in de Nesse te Alphen; Jan

Ariensz te Aarlanderveen en te Boskoop: Bouwe Ariensz; Arien Ariensz;

Marytje Ariens; de kinderen van Arien Jan Symonsz en het weeskind van

Pieter Ariensz Bruggeman

1676A 163 de erven van de kinderen van Jan Cornelisz van Leeuwen zijn de weduwe en

kinderen van Claes Pietersz Verrijn; Adam Jansz te Roelofarendsveen en de

kinderen van Cornelis Jansz van Leeuwen te Boskoop

1676A 164 de voogden over het weeskind van Jan Cornelisz van der Sluys zijn Leendert

Jansz en Dirck Jansz van der Neut

1676A 164 de weduwe van Gijs Huberde, erve van hem en van Hubert Gijsz is hertrouwd

met Jan Jansz Cop

1676A 166 Otge Willems van Swieten 3/4 erve van Govert Corsz Bijstervelt; Grietje

Pieters van Swieten, weduwe van Gijsbert Jansz Vermij te Bodegraven 1/4

1676A 167 Oudshoorn: de kinderen van Jan Jansz Verdam, erve van Cornelis Pietersz

van der Sluys hebben als voogd Cornelis van Swanenburg en als oom Jan

Pietersz Starrevelt

1676A 176 Zwammerdam: de zoon van Ary Stevensz heet Claes Ariensz

1676A 180 Rijnsaterwoude: Pieter Huybertsz woont in Amsterdam, ontrent de Santhoeck

1676A 181 Jan Isbrantsz overleden. Erven zijn weduwe x Jan Adriaensz Rietvelt en

zijn zoon Isbrant Jansz

1676A 187 Leimuiden: Bastyaen Pieter Buyensz overleden. Erve zijn weduwe en 5

kinderen

1676A 189 Kalslagen: Jacob Jansz Broer x Ermtje Jans Schoutjannen wonen in Aalsmeer

1676A 190 Geurtje Claes, weduwe, heeft een schoonzoon Claes Claesz

1676A 190 -Billerdam: Dieuwertje Hermans, de vrouw van Jacob de Groot van Kints,

schout, overleden. Erven Jacob de Groot van Kints F. 10; Claes Jacobsz de

Vries mastemaecker, wonende op 't Marck F. 5; Isaack Seversz Verbroeck,

clompemaecker nom. ux. F. 5, wonende in de Haringpakkerij, beyde tot

Amsterdam; Johannes Ooms te Nieuwveen F. 5; Sybrant Jacobsz de Vries F. 5 en

Dieuwertje Jacobs F. 5

1676A 192 Vriesekoop: Arie Dircksz, zoon van Dirck Arie Maet is ook voogd over diens

minderjarige kinderen

1676A 194 Aalsmeer: 2 van de erven van de weduwe van Pieter Gijsen zijn haar zoon

Gijs Pieter Gijsen en Jacob Hendricksz, haar kleinkind

1676A 199 Rens Ponsz woont nu in 't Stigt

1676A 199 Dirck Reyersz overleden. Erve Jan Jansz Coorndrager x Tryntje Dircks,

weduwe van Dirck Reyersz (zij wonen op de Braeck in "De Vlasblom" te

Amsterdam) en de weduwe van Reyer Dircksz

1676A 200 -Westeynde: Gerbrant Jansz Kruys overleden

1676A 205 -Uytterweg: Gerrit Aldertsz overleden. Zijn kinderen wonen in Uithoorn

1676A 206 de erven van Styntje Pieters (eerst geschreven als Weyntje Pieters!) zijn

Jacob Pietersz x Marytje Aryens, wonend in 't Stigt en Freeck Pieter

Gijsen, haar broer

1676A 207 -Dorp en Zytwech: Jacob Dircksz x Anna Struwe erve van Geertje Jacobs uit

Amsterdam

1676A 208 de 1/2 erve van de weduwe van Jacob Jansz Geus is Dirck Ariensz, haar

schoonzoon, die in Uithoorn woont

1676A 210 Zevenhoven: de weduwe van Hendrick Balen overleden. Erve haar kinderen,

wier voogd is Gerrit Pieter Eeuwsz

1676A 210 Cornelis Thamisz Kray overleden. Erve Jacob Tamasz Krey te Amstelveen en

het weeskind van Annetje Tames te Mijdrecht

1676A 212 de erven van Annetje Jans Omen zijn Reymtgen Cornelis van Swieten en Dirck

Jansz van der Jacht te Boskoop

1676A 212 de erve van Anna Cornelis Verdam is haar zoon Gijsbert Jansz Baes

1676A 214 de weduwe van Deonys Gijsbertsz woont in Gerverscoop in het Stigt

1676A 215 de weduwe van Willem Gillisz, 3/5 erve, woont in Cromwijck in het Stigt en

Tonis Gillisz, 2/5 erve, in Bodegraven

1676A 217 Nieuwkoop: de weduwe van Dirck Symonsz Scheepmaecker overleden

1676A 218 Jan Cornelisz van Staveren overleden. Erve Willem Jansz van Staveren en

Jan Ewoutsz

1676A 218 Cornelia van Dijck overleden. Erve Rijckge van Dijck te Utrecht; Harmannus

van Dijck in West-Indi‰; Marya van Dijck te Rotterdam; Wynanda van Dijck x

Barent van Staden, koopman op de Voorburgwal bij de Jan Rompers

Coornsteegh in Amsterdam en Jacomina van Dijck x Pieter van Vliet

tegenover de Deventer Houtmarkt te Amsterdam

1676A 219 ‚‚n van de 6 erven van de boedel van Symon Roelen is Tryntje Aerts

1676A 219 Ary Jansz Bouman overleden. Erve de kinderen Pieter Ariensz Bouman; Elyas

Jansz Boetekees nom. ux. en Jan Ariensz Bouman

1676A 222 Cornelis Groen de oude overleden. Erve zijn zoon

1676A 224 Gijsbert Cornelisz Calslager overleden. Erve Gijs Crijnen; Oedichge

Gijsen; Cornelis Gijsen en Gerrit Gijsen

1676A 224 de weduwe van Jan Gerritsz Kors overleden. Erve haar 3 kinderen

1676A 225 Hendrick Reyersz overleden. Erve 20 personen

1676A 225 Jan Koll te Zevenhoven is voogd over de kinderen van de zieke Mr. Jan Koll

1676A 227 enigen van de 18 erven van Cornelis Pietersz Verhoeff leven van den Armen

1676A 231 Langeraar: Jan Symonsz Westereynde is voogd van het weeskind van Abraham

Jansz van der Aer, erve van Louris Pietersz Bloemis

1676A 231 de weduwe van Bartholomees van Swanenburgh overleden. Erve Jacob

Bartolomeesz van Swanenburgh; Cornelis Bartolomeesz van Swanenburgh en

Niesje Bartolomees van Swanenburgh x Johan Kappoen, baljuw tot Veur, maar

aangeslagen te Woubrugge!

1676A 236 Korteraar: Claes Aert Gijsen is identiek met Claes Arentsz Eycken

1676A 236 Cornelis Cornelisz van Swanenburgh woont aen de lage zijde over Alphen

onder de jurisdictie van Aerlanderveen

1676A 237 Willem Dircksz Stoock is erve van Vredrick Willemsz Stoock

1676A 237 de kinderen van Bouwen Jan Gijsen zijn Crijn Bouwensz; Cornelis Bouwensz;

Claes Bouwensz; Grietje Bouwens en Neeltje Bouwens

1676A 238 Pieter Dircksz Noortwijck is voogd van de 4 minderjarige kinderen van Pons

Jacobsz Noortwijck

1676A 239 de kinderen van Jacob Jacobsz Hogeveen zijn Maerten Jacobsz Hogeveen en

zijn innocente broer

1676A 239 Jan Verdoes is voogd van de erven van Jochem Dircksz

1676A 241 de kinderen van Claes Bouwensz Vermij zijn Pieter Claes Bouwensz Vermij en

Willem Gerritsz van Ruyten nom. ux.

1676A 241 Roel Dircksz Verhoeff is voogd van de minderjarige kinderen van Claes

Pietersz Berkelaan

1676A 242 de weduwe van Willem Cornelisz Verhoeff heeft een zoon Cornelis Willemsz

1676A 244 Gerrit Jacobsz van der Horst woont in Nieuwkoop

1676A 244 Dirck Dircksz van der Poel woont nu in Bodegraven

1676A 244 de weduwe van Jan Jacobsz Lelyvelt woont in Zwammerdam

1676A 245 de erven van Jacob Jacobsz Tibbe zijn Mattheus Jacobsz Tibbe te Alphen;

Aaltje Jacobs Tibbe te Alphen; Jan Gerritsz Vermij te Oudshoorn; Cornelis

Jacobsz Tibbe, die is overleden (voogd van de kinderen is Mattheus Jacobsz

Tibbe) en Geertje Jacobs Tibbe

1676A 246 ‚‚n van de 3 erven der kinderen van Aelbert Heerman is Pieter Claesz

Heemskerck te Nieuwkoop

1676A 246 Jacob Mattheusz van Heyningen x Jannetje Poulus krijgt een erfenis uit

Leiden: bon Sevenhuysen

1676A 246 de dochter van Pieter Erasmusz Heerman is getrouwd met Cornelis van

Sevenhoven, schout van Zevenhoven

1676A 247 erven van Gerrit Jansz Vermij zijn Jan Gerritsz Vermij te Oudshoorn; de

kinderen van Pieter Jansz Lindenburgh (voogd Jan Gerritsz Vermij) en de

kinderen van Cornelis Jacobsz Tibbe

1676A 248 Jan Claesz Ramp woont in Zegveld (Utrecht)

1676A 253 Nieuwveen: de enige erve van Bouwen Leeuwense Blocklant is Pieter

Cornelisz

1676A 255 Alkemade: voogd over het weeskind van Cornelis Leendertsz Keesoom en over

Cornelia Bartolomees Pety is Cornelis Leendertsz

1676A 263 -Ade: de kinderen van Claes Pietersz van Wieringen zijn Teunis Claesz van

Wieringen; Hubert Claesz van Wieringen (voogden zijn zijn broer Teunis en

Floris Jansz van Tol) en Leendert Dircksz van Wieringen x Tryntje Claes

van Wieringen

1676A 268 Rijpwetering: Cors Jacobsz Verkade x de weduwe van Bruyn Pietersz; de

boedel van Bruyn verdeeld over zijn beide zoons Pieter van Overlant,

boeckbinder te Leyden in de Corte Korfsteech F. 15 en Bruyn van Overlant op

Rijpwetering ook F. 15; Cors Jacobsz Verkade F. 35

1676A 271 het weeskind van Willem Dircksz Stoff heeft als voogden Mouring Claesz

Verkade en Jan Nannen van Leeuwen

1676A 275 Esselyckerwoude: de weduwe van Thonis Joosten Bijvelt overleden. Erve haar

kinderen

1676A 275 de weduwe van Jan Dircksz van Zijl overleden. Erve haar dochters Cornelia

Jans van Zijl en de weduwe van Jan Willemsz van Tol

1676A 278 het weeskind van Jan Mouringsz van Tol overleden. Erve Cornelis Joosten

Lans en zijn zoon 5/8; Adriaen Mouringsz van Tol te Aarlanderveen 1/8;

Floris Jeronimusz van der Sluys, weduwnaar van Ariaentie Mourings van Tol

te Koudekerk 1/8 en Hendrick Oosterling, weduwnaar van Marritje Mourings

van Tol te Koudekerk 1/8

1676A 278 -Vroonland: Jan Reynoutsz, erve van Neeltje Jans van der Aa overleden.

Voogden van zijn kinderen zijn Jan Cornelisz, Pieter Cornelisz en Mouring

Cornelisz

1676A 280 Koudekerk: Annetje Jans Ket x Eymbert Florisz te Alphen

1676A 280 de kinderen van Joris Claesz zijn Jan Jorisse; Cornelis Jorisse; Claes

Jorisse en de kinderen van Neeltje Jorisse

1676A 281 de erven van Willem Pietersz Hoornsluys xijn Ermpje Willems x Huybert

Spruytenburgh 1/4; Machtelt Willems, beiden te Hazerswoude en Cornelis van

der Hoeven te Delft 1/2

1676A 282 de kinderen van Willem Cleyn Louwen zijn Ermpje Willems x Huybert

Spruytenburgh en Machtelt Willems, beiden te Hazerswoude

1676A 285 Hoogmade: Grietje Claes Douw, weduwe van Pieter Claesz Brugwijck hertrouwd

met Mees Dircksz van Onderwater te Zoeterwoude

1676A 286 de voogden van Fytge Cornelis van Outshoorn zijn Daniel Florisz en Willem

Jansz

1676A 286 Jan Tomasz overleden. Erve Maria Tomas x Adrianus de Graaff te Schoonhoven===========

1676B Kohier van de 2e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A. II inv.nr.4564)

-----------

1676B 003 Leiderdorp: Maertje Ponsen heeft bij de waerheyt verclaert als Menno

gesint


1676B 018 Zoeterwoude: Cornelis Jansz van Eyck, ‚‚n van de 3 kinderen van Jan Jansz

van Eyck is naer Oost-Indien vertrocken

1676B 019 Claes Jansz Koninck erve van Maria van Rijn

1676B 020 Oegstgeest: Hendrick Loeff woont in Rijnsburg; Adriaen van der Codde in

Sassenheim

1676B 021 Mees Gerritsz Broeckdijck woont op de Bleyck aen de Cingel tusschen de

Mare en Reynsburgerpoort, in de Vrijedomme

1676B 034 Noordwijk: dr. Daniel Paeuw uit Leiden evenals Andries Engelraven;

Catharina Engelraven en de kinderen van Pieter Engelraven

1676B 052 Pieter Jacobsz x de dochter van Claes de Jongh

1676B 053 Katwijk/Rijn: Huybert Meesen erve van Willem Jacobsz Block uit Gouda

1676B 080 Rijnsburg: Duyffge Jacobs weduwe van Gerrit Heer uit Leiden

1676B 080 Pieter Jansz Vormer erve van Willem Jacobsz Block uit Gouda

1676B 080 Catharina van Galen weduwe van dr. Nicolaes van Galen uit Edam

1676B 090 Warmond- 't Lagelant: Pieter Jansz Wassenaer, smid, erve van Willem

Jacobsz Block uit Gouda

1676B 091 Vrije Boeckhorst: de kinderen van Jan Pietersz Lelievelt heten Pieter

Jansz Lelievelt en Claes Jansz Lelievelt

1676B 093 Voorhout: Meyntje Zegers overleden

1676B 099 Sassenheim: Dirck Cornelisz den Haen woont in Voorschoten

1676B 113 Zoetermeer-Tweede Weegjen: de weduwe van Hendrick Aryensz Kerckhoven is

een stockoude vrouw, die den staet van haere goederen noch den eedt van

doleantie niet doen en con, doch is met examinatie van desselffs kinderen

bevonden, dat geene middelen en heeft. Dezelfde tekst geldt voor de weduwe

van Arent Jansz van der Beer

1676B 113 de weduwe van Johan Harlaer is een stockoude vrouw, die door haar ouderdom

de openinge van haeren boedel noch den eedt van doleantie niet doen en

can; is derhalve dese volgens examinatie van desselffs kinderen vermindert

1676B 116 erve van Jan Jorisz Kerckhof is Hendrick Tonisz Cosijn

1676B 119 Zegwaard: Aaltje van der Back overleden

1676B 119 Hermanus van Bokhoven woont in Bleiswijk

1676B 126 -aen Den Hoorn: Pieter Lourisz van Hoorn overleden. Erve zijn weduwe 3/4

en Gerrit Cornelisz Roggeveen nom. ux. 1/4

1676B 129 -Achter-Segwaert: dr. Sellerus woont in Amsterdam

1676B 130 Cornelis Christoffelsz Bontebal is het weeskind van Christoffel Claesz

Bontebal uit Leiden

1676B 145 Hazerswoude: Louris Claesz Ruth woont in Alphen

1676B 146 voogd over de kinderen van Jan Cornelisz Ouwelant is Claes Jansz van der

Willich

1676B 146 Govert Jansz Schenckevelt woont bij zijn zoon in Alphen; Dirck GovertszSchenckevelt vertrokken naar Alphen

1676B 150 -Rijndijk: de kinderen van Claes Pietersz Vermij wonen in Haastrecht

1676B 151 De boedel van de kinderen van Willem Willemsz Swanenburgh wordt opnieuw

verdeeld: Pieter Willemsz Swanenburgh; de kinderen van Jan Willemsz

Swanenburgh; Dirck Willemsz Swanenburgh; de kinderen van Ary Jacobsz

Verhoogh te Leiden en Reyer Jans x een dochter van Willem Willemsz

Swanenburgh wonende in Parediemen onder het dorp van Diemen

1676B 151 de 3 kinderen van Jan Willemsz Cortswager zijn Willem Jansz Cortswager;

Andries Cornelisz van Dongen x Dignum Jans Cortswager en Thonis Jansz

Doesdorp x Marijtge Jans Cortswager

1676B 157 Alphen: de kinderen van Symon Cornelisz Schouten zijn Hendrick Symonsz

Schouten te Koudekerk en de weduwe van Cornelis Symonsz Schouten

1676B 160 de kinderen van Jacob Lambertsz Spaeckenburgh uit Amsterdam

1676B 164 Evert Jansz erve van Gerrit Cornelisz Mantge

1676B 168 Oudshoorn: de kinderen van Symon Reyersz zijn Reyer Symonsz en Marritgen

Symons


1676B 168 Symon Lourisz is de zoon van Louris Symonsz

1676B 168 Willem Jansz Versloot x de weduwe van Jan Mouringsz

1676B 168 de kinderen van Jan Cornelisz Versloot, erve van Jan Pietersz Lindenburgh

zijn Willem Jansz Versloot en Cornelis Jansz Versloot

1676B 169 de erven van Cornelis Claesz Verburch zijn de kinderen van Cornelis Jansz

Turckenburgh 1/3; de kinderen van Hendrick Cornelisz Verbrugge 1/3; Willem

Jansz Versloot 1/6 en Cornelis Jansz Versloot 1/6

1676B 173 de erven van Jannetje Reyers zijn Symon Lourisz x Tryntje Pieters en

Teuwis Jansz Euverendam x Elysabeth Pieters

1676B 185 Leimuiden: Cornelis Cornelisz Backer overleden

1676B 186 Claes Jansz Ketelboeter is overleden ende bestaen desselffs naergelaten

goederen in een huysge ende eenige roerende goederen ende heeft tot sijne

erffgenamen naergelaten vijff bijzondere erffgenamen

1676B 210 Zevenhoven: de weduwe van Claes Gerritsz is de schoonmoeder van Louris

Thonisz Harsen

1676B 217 Nieuwkoop: de erven van Aryen Bouwensz Capiteyn zijn Pieter Egbertsz Fent

van Pylen en Willem Egbertsz Fent van Pylen

1676B 217 de erven van Hendrick Cornelisz Dworsvelt zijn Gerrit Claesz en Gerrit

Roelen

1676B 221 Isbrant Jansz van Leeuwen overleden. Erve Gilles Mouts x Maertge Isbrantsvan Leeuwen en de 3 kinderen van Jacob Isbrantsz van Leeuwen, waarover

Gilles voogd is.

1676B 221 Jacob Symonsz Schippers is een out blint man

1676B 225 Jan Hendricksz Cruyswijk x de weduwe van Jan Braecks

1676B 226 Pieter Willemsz Dull woont in 't Sticht

1676B 229 Langeraar: Cryntje Cornelis overleden. Erve Leendert Cornelisz

1676B 231 voogd over het weeskind van Abraham Jansz van der Aer, erve van Louris

Pietersz Bloemius is Jan Symonsz Westereynde

1676B 232 de schoonzoon van de weduwe van Jasper Neltensz is Jan Leendertsz

1676B 234 Korteraar: Willem Cornelisz van Donderen overleden. Erve zijn 2 kinderen

1676B 235 de weduwe van Huybert Symonsz heeft een meerderjarige zoon: Gijsbert

Huybertsz

1676B 237 Aarlanderveen: Cornelis Pietersz Outshoorn is de zoon van Pieter Cornelisz

Outshoorn

1676B 237 de kinderen van Bouwen Jan Gijsen zijn Crijn Bouwensz; Claes Bouwensz;

Grietje Bouwens en Neeltje Bouwens

1676B 238 voogds over de kinderen van Willem Heynen is Hendrick Jacobsz

1676B 255 Alkemade: Cornelis Jansz van Heyningen overleden. Erve Willem Cornelisz

van Heyningen te Leimuiden en Bouwen Cornelisz van Heyningen

1676B 256 Gerrit Jacobsz Scheepmaecker en Leendert Cornelisz Casteleyn wonen nu tot

Haerlem op 't Binnespare

1676B 257 -de Googh: Marytje Cornelis, huisvrouw van Jan Cornelisz van Tol

overleden. Erve haar kinderen Cornelis Jansz van Tol; Dirck Jansz van Tol;

Louris Jansz van Tol; Willem Jansz van Tol en Willem Jacobsz van Hasen

1676B 259 Roelofarensdveen: Emmetje Willems Bijman, weduwe van Bastiaen Gijsbertsz

van Bickbergen overleden. Erve Mees Jansz Hooghcamer x Marytje Willems

Bijman te Heemstede; de 4 kinderen van Neeltje Willems Bijman x Willem

Dircksz Loos binnelans schipper te Heemstede; Jan Willemsz Bijman en

Willem Willemsz Bijman

1676B 261 de erven van Marytje Thonis, weduwe van Willem Salomonsz en van Jacob

Aldertsz, wonen in Esselyckerwoude

1676B 264 -Nieuwesloot: Cornelis Leendertsz Macker woont in Haarlem

1676B 268 -Rijpwetering: Jan Lourisz woont in Hoogmade

1676B 270 -Sevenhuysen, Oude Ade en 't lage landt: Borrit Pietersz Lelyvelt is erve

van Borrit Aelbertsz

1676B 271 Huyg Willemsz van der Clust overleden. Erve zijn weduwe 1/2; Jan Dammasz

Deyserman te Alphen 1/6; Neeltje Dircks Roes, weduwe van Cornelis Gerritsz

te Alphen 1/24; Jan Pietersz van der Clust te Rijswijk 1/18; de 4 kinderen

van Cornelis Pietersz van der Clust te Rijswijk 1/18; Huyg Pietersz van

der Clust te Voorhout 1/18; Jacob Dircksz Rous te Warmond 1/24; Niesje

Dircks te Warmond 1/24 en Hendrick Willemsz x Symontje Dircks Roes te

Wassenaar 1/24

1676B 272 Cors Dircksz Wiltge woont tot Rotterdam achter 't oude afgebrande clooster

1676B 277 Esselyckerwoude-Woubrugge: de 3 kinderen van Jan Cornelisz van Swanevelt

zijn Cornelis Jansz Swanevelt; Cornelis Jansz van der Burgh x Teuntje Jans

Swanevelt en Jan Aertsz van Sanen, schipper, x Marytje Jans Swanevelt

wonende tot Rotterdam vooraen in de Wijnstraet bij 't Oude Hooft"

1676B 284 Koudekerk: Jan Claesz Oudevlieth is de zoon van Claes Jansz Oudevlieth,

die kranck te bedde leyt

1676B 286 Hoogmade: de kinderen van Frans Jan Thijsz zijn Ysbrant Fransz x de weduwe

van Pieter Corsz Hoffdijck en Meyntge Frans

1676B 287 Ary Pietersz Doeswijck is voogd over Catalyntje Jacobs en Marytje Jacobs

===========1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina