A. programmaDovnload 38.67 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte38.67 Kb.
Particulier reglement
Rally van Zuid-Limburg

14 en 15 november 2015
De “ Rally van Zuid-Limburg” wordt ingericht door Topspeed Rally Club Haspengouw vzw

op 14 & 15 november 2015 en zal plaatsvinden te Gingelom.


A. PROGRAMMA

Timing

Zo 13/09/2015 12u00 Verschijning van het reglement en opening van de inschrijvingen.

Ma 09/11/2015 23u59 Afsluiting van de voorinschrijvingen.

Wo 11/11/2015 20u00 Bekendmaking deelnemers en startnummers

De startnummers zullen gepubliceerd worden op de website www.rallyvanzuidlimburg.be, hierop kan men eveneens de lijst van de voorinschrijvingen raadplegen.
Za 14 november 2015

10u00’ Overhandiging van het roadbook en start vrije verkenningen

Industrieterrein – Ambachtsweg 5 - 3890 Gingelom

Opening van het secretariaat

10u00’-17u00’ Vrije controle roadbook (zie VAS sportreglement 2015)

13u00’ Opening van de documentencontrole

Industrieterrein – Ambachtsweg 5 - 3890 Gingelom

13u15’ Opening van de technische controle

Industrieterrein – Ambachtsweg 5 - 3890 Gingelom

17u00’ Sluiting van het secretariaat en de documentencontrole

17u15’ Sluiting van de technische controle

20u00’ Affichering van de lijst “Deelnemers toegelaten tot de start”

Zo 15 november 2015

07u30’ Opening van het secretariaat

08u30’ Start van de eerste wagen KP 1

17u30’ Voorziene aankomst van de eerste wagen op het podium


Uitslagen

Officiële uitslag 30 minuten na aankomst laatste deelnemer

Definitief officiële uitslag 30 minuten na officiële uitslag

Prijsuitreiking 20u00’ Industrieterrein – Ambachtsweg 5 - 3890 Gingelom


Permanentie en inlichtingen

Voor de wedstrijd
Giebens Benny Secretariaat

Steenweg op Sint-Truiden 285 Tel. 0473 / 91 51 28

3401 Landen secretariaat@rallyvanzuidlimburg.be


Tijdens de wedstrijd


Industrieterrein Secretariaat – Administratie

Ambachtsweg 5 Rekenbureel – Perscentrum

3890 Gingelom Inlichtingen - Uithangbord

0473 91 51 28 Uitslagen – Prijsuitreiking
B. ORGANISATIE
De “Rally van Zuid-Limburg” komt in aanmerking voor:

  • het Regionaal Rally/rallysprint Kampioenschap (VAS-kampioenschap);

  • het VAS Historic Rally Kampioenschap;

  • de PAK Rally kampioenschappen;

De “Rally van Zuid-Limburg” is een open wedstrijd, waardoor nationale en buitenlandse deelnemers met hun vergunning mogen deelnemen.Art. 1.2 Inrichtende club


TRCH Vzw Voorzitter B. Giebens

Steenweg op Sint-Truiden 285

3401 Landen Secretaris F. Boyen

Tel. Secr. 0473 91 51 28 Schatbewaarder K. Ombelet
Art. 1.3 Officials van de wedstrijd
Wedstrijdleiding

Wedstrijdleider Giebens Benny Verg. 2015/0

Adjunct-Wedstrijdleider Wauters William Verg. 2015/0

Secretaris van de wedstrijd Verbaeten Cindy Verg. 2015/0

Hoofd Veiligheid Boyen Ferdi Verg. 2015/0

Hoofd Veiligheid Davinci David Verg. 2015/0

Relatie deelnemers Verg. 2015/0

Veiligheid KP Aalst

Veiligheid KP Velm

Veiligheid KP Gingelom

KP Verantwoordelijke Aalst

KP verantwoordelijke Velm

KP verantwoordelijke Gingelom

Hoofd Medische Dienst Beirnaert Jan

Ambulancedienst Rode Kruis

Interventiewagens Race Rescue


Verantwoordelijken

Tijdopname Leys Wilfried

Rekenkamer Peeters Kris
College van Sportcommissarissen VAS

Voorzitter van het college SCHRAEPEN Josephine Verg. 131

Leden RAMBOUR Peter Verg. 138

MALENGIER Marnik Verg. 127Veiligheidscommissie

Voorkeuring ANNEMANS Yvo Verg. 101

Tijdens wedstrijd MALENGIER Marnik Verg. 127

Technische commissarissen VAS

Verantwoordelijke OLIVIERS Herman Verg. 217

Leden VANDE CASTEELE Ph. Verg. 208

Verdere leden nog aan te duiden Verg.


C. BIJZONDERE BEPALINGEN
Art. 2 Beschrijving / omschrijving
De “Rally van Zuid-Limburg” is een rally van het type A en wordt verreden over 188.04 kilometer, waarvan 108.32 kilometer klassementsproef (start tot flying finish) en 79.72 kilometer verbindingstraject. De klassementsproeven zijn voor 100 % verhard. Er worden 4 x 3 KP’s voorzien.
Art. 3 Inschrijvingen
De aanvraag tot deelname moet volledig online ingevuld worden via www.rallyvanzuidlimburg.be

Afsluiting voorinschrijvingen : 09.11.2015. Maximaal 90 teams worden toegelaten tot de start


Art. 4 Inschrijvingsrecht, starttoelating, verzekering
a. Inschrijvingsrecht

Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt € 186 per team (= 22% korting)

+ € 5 bijdrage voor de veiligheidsposten = totaal 191€.. In dit inschrijvingsrecht zijn alle wedstrijdbescheiden zoals roadbook, startnummers, enz inbegrepen.
b. Starttoelating en verzekering

De dienstdoende sportcommissaris zal aan elk team de starttoelating pas afleveren nadat de verzekeringspremie en de bijdrage in de werkingskosten van de federatie (VAS vzw) zijn vereffend.De starttoelating voor de wedstrijd bedraagt € 184. Voor het innen van de verzekeringspremie handelt de dienstdoende sportcommissaris als mandataris van de verzekeringsmaatschappij, via de verzekeringsmakelaar. Voor het innen van de bijdragen aan VAS vzw handelt de dienstdoende sportcommissaris als gemandateerde van de federatie.

Verzekeringsmaatschappij AXA INDUSTRIES NV - polisnummer 700.558.685-47-2015


Het inschrijvingsrecht zijnde € 191 moet betaald worden op rekeningnummer 733-053952-67 - IBAN BE93 7330 5039 5267 BIC KREDBEBB ten laatste op 13-11-15.
Optioneel kan de starttoelating van 184€ ook op bovenstaande rekening betaald worden, samen met het inschrijvingsrecht. Totale bedrag is dan 375€
Indien niet op voorhand betaald, dient de starttoelating € 184 ter plaatse in gepast en contant geld betaald worden aan de aangestelde VAS sportcommissaris.

Art. 7 Toegelaten Piloten/Copiloten
Piloten en copiloten moeten in het bezit zijn van een geldige VAS of ASAF vergunning of in het bezit zijn van een geldige RACB of buitenlandse rallyvergunning. Piloten en/of copiloten die rijden met een RACB vergunning dienen een administratief recht te betalen van € 60 aan de VAS sportcommissie. Piloten met een buitenlandse (Europese) internationale rallyvergunning dienen geen extra administratiekosten te betalen.
Art. 9 Technische controle
De technische controle vindt plaats industriezone - Ambachtsweg 5 - 3890 Gingelom
Op straffe van een boete van € 25 moet een fotokopie van het inschrijvingsattest van het voertuig, het verzekeringsattest (groene kaart) en het attest van goedkeuring bij de automobielinspectie voorgelegd worden bij de technische controle, samen met de originele documenten.
Aanbieden wedstrijdwagen bij wegverlating met schade

In geval van een wegverlating met schade aan het voertuig, zal de piloot zijn wagen spontaan aanbieden bij de technische commissaris van dienst. Dit dient te gebeuren aan de ingang van het Wagenpark “IN”, voor aanvang van de volgende ronde.


Art. 11 Controleboekje
Te vroeg inklokken is enkel aan de "TK Wagenpark in" toegelaten.
Art. 12 Tijden en tussenstanden / officieel uithangbord
Tijden en tussenstanden zijn te verkrijgen op het secretariaat, worden uitgehangen op het officieel uithangbord en worden na iedere ronde aan de deelnemers verdeeld.

Het uithangbord bevindt zich Industriezone - Ambachtsweg 5 – 3890 Gingelom


Art. 14 Verkenningen
Vanaf het verschijnen van het reglement tot en met zaterdag 14 november 2015 om 10u00’ is het ten strengste verboden verkenningen uit te voeren. In samenwerking met de overheid zullen er gerichte controles worden uitgevoerd.
Verkenningen zijn enkel toegelaten op zaterdag 14 november 2015 tussen 10u00’ en 17u00’.

Opgelet! Wij willen de piloten wijzen op de strafmaat betreffende de verkenningen (zie VAS sportreglement 2015 art. 14 blz. 80).

Het verkennen buiten de toegelaten dagen en uren werd in het verkeersreglement opgenomen in de categorie van zware overtredingen. Geen enkele uitleg zal bij een overtreding worden aanvaard.
Vrije controle van het roadbook – zat. 14 november (10u00 – 17u00)

Ieder team zal een identificatie (sticker met nummer) ontvangen die tijdens de vrije controle van het roadbook aan de rechterzijde van de voorruit duidelijk zichtbaar moet aangebracht worden. Het niet aanbrengen van deze identificatie zal een boete van € 250 tot gevolg hebben.


Art. 21 Eindnazicht

Eventuele eindnazichten gaan door industriezone - Ambachtsweg 5 – 3890 Gingelom


Art. 23 Prijzen en bekers

De prijsuitreiking zal plaatsvinden om 20u00’ industriezone - Ambachtsweg 5 – 3890 Gingelom


Art. 25 Varia

Dit particulier reglement is gebaseerd op het standaardreglement rally. Voor het volledige sport-, technisch en standaardreglement rally zie VAS sportreglementen en de VAS officiële mededelingen 2015. Alle niet in onderhavig reglement opgenomen gevallen zijn voorzien door het VAS en/of nationaal reglement.OPGELET !!! Bijkomende reglementering van toepassing tijdens de rally.

Teneinde de rally niet te bemoeilijken of onmogelijk te maken heeft de inrichter in samenspraak met de overheid een zeer strenge reglementering opgesteld. Iedere deelnemer die het voornemen heeft zich in te schrijven voor de rally, wordt verondersteld zich aan volgende regels te houden.


Elke verkenning moet gebeuren tegen GEMATIGDE SNELHEID, doortochten in bebouwde kom, aangepast aan de plaatselijke reglementering en MAXIMUM 50 km/uur. Het is tevens ten strengste verboden verkenningen uit te voeren, anders dan op de dag en uren voorzien in het bijzonder wedstrijdreglement.

Geen enkele uitleg, van welke aard ook, zal bij een overtreding aanvaardt worden.
OPGELET !!! Bijkomende reglementering van toepassing tijdens de rally.

Op de servicezone (industriezone van Gingelom) zal door middel van verkeersborden eenrichtingverkeer ingesteld worden. Als een lid van een deelnemend team, of het deelnemend team zelf dit eenrichtingsverkeer niet respecteert, zal bij een eerste overtreding een mondelinge waarschuwing worden gegeven aan het deelnemend team. Bij een tweede overtreding volgt onmiddellijke uitsluiting van het deelnemend team.Geen enkele uitleg, van welke aard ook, zal bij een overtreding aanvaardt worden.

De wedstrijdleiding, noch de takeldiensten zijn verantwoordelijk voor eventuele schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het takelen van een wedstrijdwagen.


Particulier reglement goedgekeurd op 21.08.2015 onder het nummer B.W.2015.042.2108 door Goessens Jos voor de VAS sportcommissie. Aantal blz. : 5.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina