A. R. B. Introducing theosophy reprinted from Lucifer. Boston : J. Emory Clapp, Theosophical Society, 19XX. 28 p.; 23 cm sign.: The-2-a-1-arb-1 Trefw


The Australian Theosophist [Tijdschrift]Dovnload 4.63 Mb.
Pagina3/70
Datum23.07.2016
Grootte4.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

The Australian Theosophist [Tijdschrift]
Bacchae

The Bacchae of Euripides : (open-air-theatre) : Star-camp - Ommen, august 1928

z.p. : z.u., 1928. - 4 p. ; 25 cm.

sign.: THE-6-BAC-1D (D65)

Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, religie, J. Krishnamurti, kunst, theaterkunst, Grieks


Bähler, L.A.

Bereidt den weg des Heeren of de komst van een nieuwen wereldleeraar

rede van dr. Louis A. Bähler uit Paterswolde gehouden te Groningen den 23sten juni 1912. - Amsterdam : Orde van de Ster in het Oosten, [1912]. - 32 p. ; 14 cm.

sign.: THE-6-1-BAHL-1

Trefw.: theosofie, wederkomst, wereldleraar, Orde van de Ster in het Oosten, messias-verwachting, OSO, J. Krishnamurti, religie


rede van dr. Louis A. Bähler uit Paterswolde gehouden te Groningen den 23sten juni 1912. - Amsterdam : Orde van de Ster in het Oosten, [1912]. - 32 p. ; 14 cm.

sign.: THE-6-1-BAHL-1a

Trefw.: theosofie, wederkomst, wereldleraar, Orde van de Ster in het Oosten, messias-verwachting, OSO, J. Krishnamurti, religie
Het boeddhisme : eene schets

's-Gravenhage : Drukkerij Vrede, 1905. - 38 p. ; 19 cm.

sign.: THE-7-THE-3d

Trefw.: religie, boeddhisme, theosofie


De kosmische achtergrond van het christendom : een critische beschouwing : critische beschouwing

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. - 44 p. ; 19 cm.

sign.: THE-7-THE-3e

Trefw.: theosofie, religie, esoterisch christendom, zonnestelsel, Mithra


Reïncarnatie en karma : twee preken

Oosterwolde : Gedrukt voor rekening van den Schrijver, 1903. - 58 p. ; 22 cm.

sign.: THE-2-B-1-BAHL-2a (D2)
Oosterwolde : Gedrukt voor rekening van den Schrijver, 1903. - 58 p. ; 22 cm.

sign.: THE-2-B-1-BAHL-2

Trefw.: theosofie, reïncarnatie, karma
Baillie-Weaver, G.

In humanitarianism

Adyar, Madras : The Theosophical Society Publicity Department ; C. Subbarayudu, 19XX. - 16 p. ; 10 cm.

sign.: THE-7-THE-2h

Trefw.: theosofie, humanisme


Bakshi, A.R.

Man and the universe : a quest

Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1994. - xiv, 136 P. ; 22 cm. - Bibliogr., ind..

sign.: THE-2-B-1-BAKS-1

Trefw.: theosofie, natuur, evolutie, universum, Geheime Leer, bovenbewustzijn, kosmische energie, regeneratie


Ballard, S.D.

The role of maya in man's evolution : the Blavatsky Lecture delivered at the Annual Convention of the Theosophical Society in England at the College of Ripon and York, St John, Ripon 29 July 1986

Seymour D. Ballard. - London : The Theosophical Society in England, 1986. - 19 p. ; 22 cm. - ([Blavatsky Lectures] ; [1986]) - notes.

sign.: THE-2-B-1-BALL-1a

Trefw.: theosofie, lezingen, maya, evolutie


Seymour D. Ballard. - London : The Theosophical Society in England, 1986. - 19 p. ; 22 cm. - ([Blavatsky Lectures] ; [1986]) - notes.

sign.: THE-2-B-1-BALL-1

Trefw.: theosofie, lezingen, maya, evolutie
Barborka, G.A.

The christmas story

by Geoffrey A. Barborka. - Wheaton, Illinois : The Theosophical Publishing House, 1966. - 56, [8] p. ; 22 cm. - index.

sign.: THE-3-3-BARB-3

Trefw.: theosofie, kerstfeest, kerstmis, mystiek, esoterie, vieringen, kerstverhaal, volksfeesten, religie, geboorteverhalen, India, Amerika, Syrië, Egypte, Mitras, filosofie, symbolen, kruis, riten, christendom, jaar, cycli, Epifaniefeest, twaalfde dag


by Geoffrey A. Barborka. - Wheaton, Illinois : The Theosophical Publishing House, 1966. - 56, [8] p. ; 22 cm. - index.

sign.: THE-3-3-BARB-3a

Trefw.: theosofie, kerstfeest, kerstmis, mystiek, esoterie, vieringen, kerstverhaal, volksfeesten, religie, geboorteverhalen, India, Amerika, Syrië, Egypte, Mitras, filosofie, symbolen, kruis, riten, christendom, jaar, cycli, Epifaniefeest, twaalfde dag
The divine plan : written in the form of a commentary on H.P.Blavatsky's Secret Doctrine : expressly for the purpose of those who wish to read and gain a deeper understanding of "The secret doctrine" : presenting an exposition of the doctrines of the esoteric philosophy analysing and explaining all the terms used

by Geoffrey A. Barborka. - Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1961. - xxvi, [2], 564 p. : ill. ; 25 cm. - index.

sign.: THE-3-3-BARB-1

Trefw.: theosofie, studies, commentaren, esoterie, esoterische filosofie, Geheime Leer, Sanskrit, Atmagita, goddelijke wetten, oude wijsheid, vernieuwingen, periodiciteit, grondstellingen, wetten, monades, cyclussen, Sutratman, onsterfelijkheid, reïncarnatie, Nitya-Sarga, Nitya-Pralaya, evenwicht, harmonie, Lipikas, karma, fatalisme, Nemesis, schikgodinnen, handelen, hiërarchieën, kabbala, Sephiroth, getallenleer, Pythagoras, heelal, levensladder, Dhyan-Chohans, mededogen, gelijkheid, zelf-ontplooiing, Svabhava, palingenese, oerbeelden, oorspronkelijk bestaan, stoffelijk plasma, geestelijk plasma, Jiva, levensatomen, veranderingen, beweging, evolutie, Pravritti, Nivritti, involutie, kringlopen, noodzakelijkheid, metempsychose, mens, maanpitris, zoogdieren, zonnepitris, stoffelijke evolutie, vormen, nirvana, zevenvoudige wet, lokas, talas, zeven elementen, zeven beginselen, zeven sferen, Tattvas, Tanmatras, Mahabhutas, Prakritis, sferen, bollen, caduceus, helige planeten, zonnestelsels, rassen, wortelrassen, monades, astraallichamen, yoga, androgynie, mensheid, verstandsbeginselen, derde oog, mythologie, eerste wortelras, tweede wortelras, derde wortelras, vierde wortelras, vijfde wortelras, zesde wortelras, zevende wortelras, ronden, sferen, wachters, toestanden na de dood, leven na de dood, sterven, kama-loka, bardo, geboorte, persoonlijkheid, devachan, reïncarnatie, twee paden, vier paden, Ariadne, labyrinthen, vier graden, inwijdingen, Avataras, Jezus Christus, universele kennis, Atma-Vidya, ontstaan, Sat, zijn, Parabrahman, Adi-buddhi, mulaprakriti, kosmologie, geest en stof, fohat, eros, logos, eerste logos, tweede logos, derde logos, Stanzas van Dzyan, esoterische wijsbegeerte, beginpunten, oer-zeven, zon


by Geoffrey A. Barborka. - 3rd ed. - Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1972. - xxvi, [2], 564 p. : ill. ; 25 cm. - index.

ISBN 0835671674

sign.: THE-3-3-BARB-1b

Trefw.: theosofie, studies, commentaren, esoterie, esoterische filosofie, Geheime Leer, Sanskrit, Atmagita, goddelijke wetten, oude wijsheid, vernieuwingen, periodiciteit, grondstellingen, wetten, monades, cyclussen, Sutratman, onsterfelijkheid, reïncarnatie, Nitya-Sarga, Nitya-Pralaya, evenwicht, harmonie, Lipikas, karma, fatalisme, Nemesis, schikgodinnen, handelen, hiërarchieën, kabbala, Sephiroth, getallenleer, Pythagoras, heelal, levensladder, Dhyan-Chohans, mededogen, gelijkheid, zelf-ontplooiing, Svabhava, palingenese, oerbeelden, oorspronkelijk bestaan, stoffelijk plasma, geestelijk plasma, Jiva, levensatomen, veranderingen, beweging, evolutie, Pravritti, Nivritti, involutie, kringlopen, noodzakelijkheid, metempsychose, mens, maanpitris, zoogdieren, zonnepitris, stoffelijke evolutie, vormen, nirvana, zevenvoudige wet, lokas, talas, zeven elementen, zeven beginselen, zeven sferen, Tattvas, Tanmatras, Mahabhutas, Prakritis, sferen, bollen, caduceus, helige planeten, zonnestelsels, rassen, wortelrassen, monades, astraallichamen, yoga, androgynie, mensheid, verstandsbeginselen, derde oog, mythologie, eerste wortelras, tweede wortelras, derde wortelras, vierde wortelras, vijfde wortelras, zesde wortelras, zevende wortelras, ronden, sferen, wachters, toestanden na de dood, leven na de dood, sterven, kama-loka, bardo, geboorte, persoonlijkheid, devachan, reïncarnatie, twee paden, vier paden, Ariadne, labyrinthen, vier graden, inwijdingen, Avataras, Jezus Christus, universele kennis, Atma-Vidya, ontstaan, Sat, zijn, Parabrahman, Adi-buddhi, mulaprakriti, kosmologie, geest en stof, fohat, eros, logos, eerste logos, tweede logos, derde logos, Stanzas van Dzyan, esoterische wijsbegeerte, beginpunten, oer-zeven, zon


by Geoffrey A. Barborka. - 2nd ed. (revised). - Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1964. - xxvi, [2], 564 p. : ill. ; 25 cm. - index.

sign.: THE-3-3-BARB-1a

Trefw.: theosofie, studies, commentaren, esoterie, esoterische filosofie, Geheime Leer, Sanskrit, Atmagita, goddelijke wetten, oude wijsheid, vernieuwingen, periodiciteit, grondstellingen, wetten, monades, cyclussen, Sutratman, onsterfelijkheid, reïncarnatie, Nitya-Sarga, Nitya-Pralaya, evenwicht, harmonie, Lipikas, karma, fatalisme, Nemesis, schikgodinnen, handelen, hiërarchieën, kabbala, Sephiroth, getallenleer, Pythagoras, heelal, levensladder, Dhyan-Chohans, mededogen, gelijkheid, zelf-ontplooiing, Svabhava, palingenese, oerbeelden, oorspronkelijk bestaan, stoffelijk plasma, geestelijk plasma, Jiva, levensatomen, veranderingen, beweging, evolutie, Pravritti, Nivritti, involutie, kringlopen, noodzakelijkheid, metempsychose, mens, maanpitris, zoogdieren, zonnepitris, stoffelijke evolutie, vormen, nirvana, zevenvoudige wet, lokas, talas, zeven elementen, zeven beginselen, zeven sferen, Tattvas, Tanmatras, Mahabhutas, Prakritis, sferen, bollen, caduceus, helige planeten, zonnestelsels, rassen, wortelrassen, monades, astraallichamen, yoga, androgynie, mensheid, verstandsbeginselen, derde oog, mythologie, eerste wortelras, tweede wortelras, derde wortelras, vierde wortelras, vijfde wortelras, zesde wortelras, zevende wortelras, ronden, sferen, wachters, toestanden na de dood, leven na de dood, sterven, kama-loka, bardo, geboorte, persoonlijkheid, devachan, reïncarnatie, twee paden, vier paden, Ariadne, labyrinthen, vier graden, inwijdingen, Avataras, Jezus Christus, universele kennis, Atma-Vidya, ontstaan, Sat, zijn, Parabrahman, Adi-buddhi, mulaprakriti, kosmologie, geest en stof, fohat, eros, logos, eerste logos, tweede logos, derde logos, Stanzas van Dzyan, esoterische wijsbegeerte, beginpunten, oer-zeven, zon
De geschiedenis van het kerstfeest

door Geoffrey A. Barborka ; [vert. uit het Engels door Bep Schipper]. - Wheaton, Illinois : Theosophical Publishing House, 1966. - 78 p. ; 21 cm. - noten.

sign.: THE-3-3-BARB-4

Trefw.: theosofie, kerstfeest, kerstmis, mystiek, esoterie, vieringen, kerstverhaal, volksfeesten, religie, geboorteverhalen, India, Amerika, Syrië, Egypte, Mitras, filosofie, symbolen, kruis, riten, christendom, jaar, cycli, Epifaniefeest, twaalfde dag


door Geoffrey A. Barborka ; [vert. uit het Engels door Bep Schipper]. - Wheaton, Illinois : Theosophical Publishing House, 1966. - 78 p. ; 21 cm. - noten.

sign.: THE-3-3-BARB-4a

Trefw.: theosofie, kerstfeest, kerstmis, mystiek, esoterie, vieringen, kerstverhaal, volksfeesten, religie, geboorteverhalen, India, Amerika, Syrië, Egypte, Mitras, filosofie, symbolen, kruis, riten, christendom, jaar, cycli, Epifaniefeest, twaalfde dag
Glossary of Sanskrit terms : prepared as a key for pronunciation of Sanskrit

by Geoffrey A. Barborka. - 2nd pr. - San Diego, California : Point Loma Publications, 1973. - 76 p. ; 17 cm.

sign.: THE-3-3-BARB-5

Trefw.: theosofie, naslagwerken, woordenboeken, Sanskrit, uitspraak, spreekvaardigheid


by Geoffrey A. Barborka. - 3rd pr. - San Diego, California : Point Loma Publications, 1974. - 76 p. ; 17 cm.

sign.: THE-3-3-BARB-5a

Trefw.: theosofie, naslagwerken, woordenboeken, Sanskrit, uitspraak, spreekvaardigheid
I. Het goddelijk plan : een gouden sleutel die u helpt de schatkamer van H.P.B.'s Geheime Leer over wereldwording en menswording te ontsluiten

G.A. Barborka ; [Nederlandse vert. uit het Engels door Margreet Meijer-Kouwe]. - Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1973. - 338 p. : ill. ; 25 cm. - (Het goddelijk plan ; Deel I)

sign.: THE-3-3-BARB-2I

Trefw.: theosofie, studies, commentaren, esoterie, esoterische filosofie, Geheime Leer, Sanskrit, Atmagita, goddelijke wetten, oude wijsheid, vernieuwingen, periodiciteit, grondstellingen, wetten, monades, cyclussen, Sutratman, onsterfelijkheid, reïncarnatie, Nitya-Sarga, Nitya-Pralaya, evenwicht, harmonie, Lipikas, karma, fatalisme, Nemesis, schikgodinnen, handelen, hiërarchieën, kabbala, Sephiroth, getallenleer, Pythagoras, heelal, levensladder, Dhyan-Chohans, mededogen, gelijkheid, zelf-ontplooiing, Svabhava, palingenese, oerbeelden, oorspronkelijk bestaan, stoffelijk plasma, geestelijk plasma, Jiva, levensatomen, veranderingen, beweging, evolutie, Pravritti, Nivritti, involutie, kringlopen, noodzakelijkheid, metempsychose, mens, maanpitris, zoogdieren, zonnepitris, stoffelijke evolutie, vormen, nirvana, zevenvoudige wet, lokas, talas, zeven elementen, zeven beginselen, zeven sferen, Tattvas, Tanmatras, Mahabhutas, Prakritis, sferen, bollen, caduceus, helige planeten, zonnestelsels,


G.A. Barborka ; [Nederlandse vert. uit het Engels door Margreet Meijer-Kouwe]. - Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1973. - 338 p. : ill. ; 25 cm. - (Het goddelijk plan ; Deel I)

sign.: THE-3-3-BARB-2Ia

Trefw.: theosofie, studies, commentaren, esoterie, esoterische filosofie, Geheime Leer, Sanskrit, Atmagita, goddelijke wetten, oude wijsheid, vernieuwingen, periodiciteit, grondstellingen, wetten, monades, cyclussen, Sutratman, onsterfelijkheid, reïncarnatie, Nitya-Sarga, Nitya-Pralaya, evenwicht, harmonie, Lipikas, karma, fatalisme, Nemesis, schikgodinnen, handelen, hiërarchieën, kabbala, Sephiroth, getallenleer, Pythagoras, heelal, levensladder, Dhyan-Chohans, mededogen, gelijkheid, zelf-ontplooiing, Svabhava, palingenese, oerbeelden, oorspronkelijk bestaan, stoffelijk plasma, geestelijk plasma, Jiva, levensatomen, veranderingen, beweging, evolutie, Pravritti, Nivritti, involutie, kringlopen, noodzakelijkheid, metempsychose, mens, maanpitris, zoogdieren, zonnepitris, stoffelijke evolutie, vormen, nirvana, zevenvoudige wet, lokas, talas, zeven elementen, zeven beginselen, zeven sferen, Tattvas, Tanmatras, Mahabhutas, Prakritis, sferen, bollen, caduceus, helige planeten, zonnestelsels,
G.A. Barborka ; [Nederlandse vert. uit het Engels door Margreet Meijer-Kouwe]. - Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1973. - 338 p. : ill. ; 25 cm. - (Het goddelijk plan ; Deel I)

sign.: THE-3-3-BARB-2Ib

Trefw.: theosofie, studies, commentaren, esoterie, esoterische filosofie, Geheime Leer, Sanskrit, Atmagita, goddelijke wetten, oude wijsheid, vernieuwingen, periodiciteit, grondstellingen, wetten, monades, cyclussen, Sutratman, onsterfelijkheid, reïncarnatie, Nitya-Sarga, Nitya-Pralaya, evenwicht, harmonie, Lipikas, karma, fatalisme, Nemesis, schikgodinnen, handelen, hiërarchieën, kabbala, Sephiroth, getallenleer, Pythagoras, heelal, levensladder, Dhyan-Chohans, mededogen, gelijkheid, zelf-ontplooiing, Svabhava, palingenese, oerbeelden, oorspronkelijk bestaan, stoffelijk plasma, geestelijk plasma, Jiva, levensatomen, veranderingen, beweging, evolutie, Pravritti, Nivritti, involutie, kringlopen, noodzakelijkheid, metempsychose, mens, maanpitris, zoogdieren, zonnepitris, stoffelijke evolutie, vormen, nirvana, zevenvoudige wet, lokas, talas, zeven elementen, zeven beginselen, zeven sferen, Tattvas, Tanmatras, Mahabhutas, Prakritis, sferen, bollen, caduceus, helige planeten, zonnestelsels,
II. Het goddelijk plan : een gouden sleutel die u helpt de schatkamer van H.P.B.'s Geheime Leer over werelwording en menswording te ontsluiten

G.A. Barborka ; [vert. uit het Engels door Margreet Meijer-Kouwe]. - Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1973. - VII, 339-697 p. : ill. ; 25 cm. - (Het goddelijk plan ; Deel II) - register.

sign.: THE-3-3-BARB-2II

Trefw.: theosofie, studies, commentaren, esoterie, esoterische filosofie, Geheime Leer, rassen, wortelrassen, monades, astraallichamen, yoga, androgynie, mensheid, verstandsbeginselen, derde oog, mythologie, eerste wortelras, tweede wortelras, derde wortelras, vierde wortelras, vijfde wortelras, zesde wortelras, zevende wortelras, ronden, sferen, wachters, toestanden na de dood, leven na de dood, sterven, kama-loka, bardo, geboorte, persoonlijkheid, devachan, reïncarnatie, twee paden, vier paden, Ariadne, labyrinthen, vier graden, inwijdingen, Avataras, Jezus Christus, universele kennis, Atma-Vidya, ontstaan, Sat, zijn, Parabrahman, Adi-buddhi, mulaprakriti, kosmologie, geest en stof, fohat, eros, logos, eerste logos, tweede logos, derde logos, Stanzas van Dzyan, esoterische wijsbegeerte, beginpunten, oer-zeven, zon


G.A. Barborka ; [vert. uit het Engels door Margreet Meijer-Kouwe]. - Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1973. - VII, 339-697 p. : ill. ; 25 cm. - (Het goddelijk plan ; Deel II) - register.

sign.: THE-3-3-BARB-2IIa

Trefw.: theosofie, studies, commentaren, esoterie, esoterische filosofie, Geheime Leer, rassen, wortelrassen, monades, astraallichamen, yoga, androgynie, mensheid, verstandsbeginselen, derde oog, mythologie, eerste wortelras, tweede wortelras, derde wortelras, vierde wortelras, vijfde wortelras, zesde wortelras, zevende wortelras, ronden, sferen, wachters, toestanden na de dood, leven na de dood, sterven, kama-loka, bardo, geboorte, persoonlijkheid, devachan, reïncarnatie, twee paden, vier paden, Ariadne, labyrinthen, vier graden, inwijdingen, Avataras, Jezus Christus, universele kennis, Atma-Vidya, ontstaan, Sat, zijn, Parabrahman, Adi-buddhi, mulaprakriti, kosmologie, geest en stof, fohat, eros, logos, eerste logos, tweede logos, derde logos, Stanzas van Dzyan, esoterische wijsbegeerte, beginpunten, oer-zeven, zon
G.A. Barborka ; [vert. uit het Engels door Margreet Meijer-Kouwe]. - Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1973. - VII, 339-697 p. : ill. ; 25 cm. - (Het goddelijk plan ; Deel II) - register.

sign.: THE-3-3-BARB-18b

Trefw.: theosofie, studies, commentaren, esoterie, esoterische filosofie, Geheime Leer, rassen, wortelrassen, monades, astraallichamen, yoga, androgynie, mensheid, verstandsbeginselen, derde oog, mythologie, eerste wortelras, tweede wortelras, derde wortelras, vierde wortelras, vijfde wortelras, zesde wortelras, zevende wortelras, ronden, sferen, wachters, toestanden na de dood, leven na de dood, sterven, kama-loka, bardo, geboorte, persoonlijkheid, devachan, reïncarnatie, twee paden, vier paden, Ariadne, labyrinthen, vier graden, inwijdingen, Avataras, Jezus Christus, universele kennis, Atma-Vidya, ontstaan, Sat, zijn, Parabrahman, Adi-buddhi, mulaprakriti, kosmologie, geest en stof, fohat, eros, logos, eerste logos, tweede logos, derde logos, Stanzas van Dzyan, esoterische wijsbegeerte, beginpunten, oer-zeven, zon
Gods and heroes of the Bhagavad-gîtâ : a brief description of the mythology of ancient India as contained in the Bhagavad-gîtâ, including technical terms and explanations in the light of theosophy

[by] Geoffrey A. Barborka. - Point Loma, California : Theosophical University Press, 1939. - xii, 134, 10 p. ; 16 cm. - favorite quoatations from the Bhagavad-Gita, pronunciation key, index.

sign.: THE-3-3-BARB-8

Trefw.: religie, hindoeïsme, bhagavad-gita, goden, helden, mythologie, India, theosofie


H.P. Blavatsky : the light-bringer : the Blavatsky lecture 1970

by Geoffrey A. Barborka. - London : The Theosophical Publishing House, 1970. - 68 p. ; 23 p. - ([Blavatsky Lectures] ; [1970])

sign.: THE-3-3-BARB-6a

Trefw.: theosofie, biografieën, H.P. Blavatsky, geschiedenis, Theosofische Vereniging, lichtbrenger, Tibet, broederschap, literatuur, schrijven, helderziendheid, psychometrie, precipatie, mahatma's, mahatma-brieven


by Geoffrey A. Barborka. - London : The Theosophical Publishing House, 1970. - 68 p. ; 23 p. - ([Blavatsky Lectures] ; [1970])

sign.: THE-3-3-BARB-6

Trefw.: theosofie, biografieën, H.P. Blavatsky, geschiedenis, Theosofische Vereniging, lichtbrenger, Tibet, broederschap, literatuur, schrijven, helderziendheid, psychometrie, precipatie, mahatma's, mahatma-brieven
by Geoffrey A. Barborka. - London : The Theosophical Publishing House, 1970. - 68 p. ; 23 p. - ([Blavatsky Lectures] ; [1970])

sign.: THE-4-4-BARB-1

Trefw.: theosofie, biografieën, H.P. Blavatsky, geschiedenis, Theosofische Vereniging, lichtbrenger, Tibet, broederschap, literatuur, schrijven, helderziendheid, psychometrie, precipatie, mahatma's, mahatma-brieven
H.P.Blavatsky, Tibet and Tulku

by Geoffrey A. Barborka. - Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1966. - xxiii, [1], 476 p. : ill. ; 24 cm. - bibliography, index.

sign.: THE-3-3-BARB-7

Trefw.: theosofie, Helena Petrovna Blavatsky, Tibet, tulku, geschiedenis


by Geoffrey A. Barborka. - Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House, 1966. - xxiii, [1], 476 p. : ill. ; 24 cm. - bibliography, index.

sign.: THE-3-3-BARB-7a

Trefw.: theosofie, Helena Petrovna Blavatsky, Tibet, tulku, geschiedenis
by Geoffrey A. Barborka. - 3rd pr. - Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1974. - xxiii, 476 p. : ill. ; 24 cm. - bibliography, index.

ISBN 0835671593

sign.: THE-3-3-BARB-7b

Trefw.: theosofie, Helena Petrovna Blavatsky, Tibet, tulku, geschiedenis


by Geoffrey A. Barborka. - 3rd repr. - Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1986. - xxiii, 476 p. : ill. ; 23 cm. - bibliography, index.

ISBN 8170590086

sign.: THE-3-3-BARB-7c

Trefw.: theosofie, Helena Petrovna Blavatsky, Tibet, tulku, geschiedenis


The Mahatmas and their letters

Adyar, London, Wheaton : Theosophical Publishing House, 1973. - xviii, 422 p. ; 24 cm. - bibliography, index.

ISBN 0835670627

sign.: THE-1-11-BARB-1

Trefw.: theosofie, mahatma-brieven, meesters, mahatma's, geschiedenis, Theosofische Vereniging, brieven, correspondentie, A.P. Sinnett, H.P. Blavatsky, occultisme, Brooch, A.O. Hume, calligrafie, Vril, spiritisme, broederschap, H.S. Olcott, Damodar, rechtzaken, W.Q. Judge, chelas, A. Besant, G.R.S. Mead
Geoffrey A. Barborka. - Adyar, London, Wheaton : Theosophical Publishing House, 1973. - xviii, 422 p. : ill. ; 24 cm. - bibliography, index.

ISBN 0835670627

sign.: THE-3-3-BARB-9

Trefw.: theosofie, mahatma-brieven, meesters, mahatma's, geschiedenis, Theosofische Vereniging, brieven, correspondentie, A.P. Sinnett, H.P. Blavatsky, occultisme, Brooch, A.O. Hume, calligrafie, Vril, spiritisme, broederschap, H.S. Olcott, Damodar, rechtzaken, W.Q. Judge, chelas, A. Besant, G.R.S. Mead


Mans's potent force : [a scientific study of the marvelous funtions of the human body...the brain and nervous system... the mysterious glands...disease and the wonder drugs... and man's hidden spiritual resources that link him with divine reality

by Geoffrey A. Barborka. - New York : Greenwich Book Publishers, 1956. - 82 p. ; 21 cm.

sign.: THE-3-3-BARB-10a

Trefw.: theosofie, vermogens, krachten, mens, lichaam, hersensen, mirakels, wonderen, medicijnen, gezondheid, klieren, hormonen, endocrine klieren, geboorte, psychologie, drugs, antihistamine, cyclusen


by Geoffrey A. Barborka. - New York : Greenwich Book Publishers, 1956. - 82 p. ; 21 cm.

sign.: THE-3-3-BARB-10

Trefw.: theosofie, vermogens, krachten, mens, lichaam, hersensen, mirakels, wonderen, medicijnen, gezondheid, klieren, hormonen, endocrine klieren, geboorte, psychologie, drugs, antihistamine, cyclusen
The origin of language : corporating "The cosmic wisdom"& "The music of the spheres" ; The meaning of letters & Their sound values ; Vowels and consonants

[Geoffrey A. Barborka]. - z.p. : z.u., 19XX. - 23, 31, 17 p. ; 34 cm.

sign.: THE-3-3-BARB-11

Trefw.: theosofie, muziek, taal, hebreeuwse letters, kosmische wijsheid, sferen, geluid, numerologie, alfabet


[Geoffrey A. Barborka]. - z.p. : z.u., 19XX. - 23, 31, 17 p. ; 34 cm.

sign.: THE-3-3-BARB-11a

Trefw.: theosofie, muziek, taal, hebreeuwse letters, kosmische wijsheid, sferen, geluid, numerologie, alfabet
The pearl of the Orient : the message of the Bhagavad-Gîtâ for the Western World

by Geoffrey A. Barborka. - Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, 1968. - iv, 191 p. ; 21 cm. - (A Quest Book) - index.

sign.: THE-3-3-BARB-12

Trefw.: religie, bhagavad gita, yoga, commentaren, theosofie, filosofie, dood en wedergeboorte, yoga, reïncarnatie, Krishna, hindoeïsme


by Geoffrey A. Barborka. - Wheaton, Madras, London : Theosophical Publishing House, 1968. - iv, 191 p. ; 21 cm. - (A Quest Book) - index.

sign.: THE-3-3-BARB-12a

Trefw.: religie, bhagavad gita, yoga, commentaren, theosofie, filosofie, dood en wedergeboorte, yoga, reïncarnatie, Krishna, hindoeïsme
The peopling of the earth : a commentary on archaic records in The Secret Doctrine

by Geoffrey A. Barborka. - Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1975. - xiv, 233 p. : diagrams. ; 23 cm. - (Quest Books) - chronology, index.

ISBN 0835602214

sign.: THE-3-3-BARB-13

Trefw.: theosofie, mensheid, wijsheid, veda's, upanishads, planeten, rassen, wortelrassen, vijfde wortelras, monades, reïncarnatie, mensen, oertijd, commentaren, Geheime Leer, aarde
by Geoffrey A. Barborka. - Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1975. - xiv, 233 p. : diagrams. ; 23 cm. - (Quest Books) - chronology, index.

ISBN 0835602214

sign.: THE-3-3-BARB-13a

Trefw.: theosofie, mensheid, wijsheid, veda's, upanishads, planeten, rassen, wortelrassen, vijfde wortelras, monades, reïncarnatie, mensen, oertijd, commentaren, Geheime Leer, aarde


Secret Doctrine questions & answers

by Geoffrey A. Barborka ; compiled from the bi-monthly periodical The Canadian Theosophist. - San Diego : Wizards Bookshelf, 2003. - [4], 197, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Secret Doctrine Reference Series) - index.

ISBN 0913510777

sign.: THE-3-3-BARB-14

Trefw.: theosofie, Geheime Leer, vragen, antwoorden
Secret doctrine questions & answers

Geoffrey A. Barborka. - San Diego : Wizards Bookshelf, 2003. - 197 [3] p. : foto's. ; 24 cm. - index, biografie.

ISBN 0913510777

sign.: THE-2-B-1-BARB-1

Trefw.: theosofie, geheime leer, secret doctrine, theosophy, lipika, evolutie, evolution, races, rassen, ladder of life, leven, monade, monad, human, reincarnatie, karma
Secret Doctrine questions & answers

by Geoffrey A. Barborka ; compiled from the bi-monthly periodical The Canadian Theosophist. - San Diego : Wizards Bookshelf, 2003. - [4], 197, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Secret Doctrine Reference Series) - index.

ISBN 0913510777

sign.: THE-3-3-BARB-14a

Trefw.: theosofie, Geheime Leer, vragen, antwoorden
The story of human evolution : [written in the form of a commentary on "The stanza's of Dzyan" - second series]

by Geoffrey A. Barborka. - Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1980. - x, 147 p. ; 25 cm. - appendix, index.

ISBN 0835675505

sign.: THE-3-3-BARB-15

Trefw.: theosofie, menselijke evolutie, slokas, stanzas, antropogenesis, evolutie, continenten, taal, dieren, Lemurië, esoterie, wortelrassen, Atlantis, Dzyan, derde oog, stanzas, antropogenisis
by Geoffrey A. Barborka. - Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1980. - x, 147. ; 25 cm. - index.

ISBN 0835675505

sign.: THE-3-3-BARB-15a

Trefw.: theosofie, menselijke evolutie, slokas, stanzas, antropogenesis, evolutie, continenten, taal, dieren, Lemurië, esoterie, wortelrassen, Atlantis, Dzyan, derde oog, stanzas, antropogenisis


by Geoffrey A. Barborka. - Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1980. - x, 147. ; 25 cm. - index.

ISBN 0835675505

sign.: THE-3-3-BARB-15b

Trefw.: theosofie, menselijke evolutie, slokas, stanzas, antropogenesis, evolutie, continenten, taal, dieren, Lemurië, esoterie, wortelrassen, Atlantis, Dzyan, derde oog, stanzas, antropogenisis

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina