A waterborg, hoofd fragmentDovnload 0.63 Mb.
Pagina1/10
Datum22.07.2016
Grootte0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

WATERBORG Stamboom (November 1987) pag. .                                                                             
A Waterborg, hoofd fragment
Wapen WATERBORG: In purper (groen) spiegelbeeld. Een burcht in goud (rood) met twee pinakels oprijzend uit golvend water van zilver op natuurlijke kleur. Helmteken een vlucht, vermoedelijk zilver. De dekkleden zilver en purper (groen). Sprekend wapen.

Wapentekening ontdekt door Fred Wijburg bij Mevr.Waterborg Kapma [A1.2.1.5.5.3] in de gang van huis aan Park Aarenburg (tussen Utrecht en de Bilt) in de zestiger jaren. Onduidelijk is of het origineel is en uit welke tijd, voor welke persoon.

1, Fred Wijburg tekening, kopie aanwezig
Rietstap, Arm.Gen. geeft de volgende omschrijving van een wapen:

"WASSERBURG (Franconie) D'azur une tour d'or s'elevant d'une mer d'ar. C: la tour." C=cimier=helmteken. De op het CBG aanwezige klapperserie met afbeeldingen van Rietstap geeft in deel 17 bij Wasserburg (Franconie) een schetsje van een toren in golven.

[Bijgeschreven:] Volgens het Centrale Naamregister van de Nederlandse Genealogische Vereninging vroeg lang geleden een heraldicus Lestens of een familiewapen bekend was van "Waterberg (Friesland)".

12, CBG, H.Boonstra, Burg.Stand Groningen.


Het wapen Waterborg is beschreven in Gens Nostra 1956 blz.90 door Kits Nieuwenkamp.

26, Fred Wijburg, kopien 23 maart 1987 (ontvangen april 1987).


1, Fred Wijburg, kopie van de Martinitoren te Groningen.
...Tijdens onze vakantie in Sleeswijk Holstein kampeerden wij in Preetz. Toen wij een wandelkaart kochten van dit gebied ontdekten wij, dat in de Selenter See (een van de grote meren in dit gebied) een schiereiland ligt met daarop een oude ringwal van de burcht WATERBORG. Wij zijn er naar op zoek gegaan en ontdekten een groot schiereiland, waarop gelegen een prachtige kasteelboerderij genaam GUT NEUSTEIN. Achter deze boerderij ligt een middeleeuwse ringwal van een oude burcht. Aan de rand van het water van het meer aan de andere kant van de boerderij ligt een middeleeuwse ringwal genaamd WATERBORG. De wal is enige meters hoog, gevormd van gletscherkeien en nu begroeid met bomen en struiken. Achter deze ringwal, die nog voor een groot gedeelte intact is ligt een diep moeras, dat overgaat in een rietkraag, die het meer inloopt. De wal ligt op de oostkust, uitziende over het meer in westelijke richting. Voor zover we hebben kunnen nagaan bevolkten in die tijd de Vikingers dit gebied, dat zij veroverden vanaf de Oostzee, en zij verdedigden zichnaar het N Westen tegen de Denen, die met de komst van de Vikingers niet altijd even gelukkig waren. Het feit dat de burcht WATERBORG heette en niet WASSERBURG, duidt volgens Harm op een niet duitse afkomst. ...

1, H.Waterborg en R.Waterborg Wijburg, brief aan Fred Wijburg 30/11/1981.


Herrn P.Waterberg, U.van Raesfeltlaan 6, NL 6994 BB De Steeg Niederlande.

Sehr geerhrter Herr Waterberg! ihre Anfrage an das Schleswig Holsteinische Landesmuseum wurde mir u"bergeben, da ich mich mit den Orts  und Flurnamen in Schleswig Holstein befasse. In der Urkunde Ko"nig Knuds VI. vom 31.3.1196 an das St.Michaeliskloster in Schleswig begegnen wir neben vielen anderen der Ortsnennung "Waterburg et Openstorp". beim zweiten handelt es sich um das ehemalige Dorf und den Hof Apenstorf gleich no"rdlich von Schleswig. Einen Waterburg entsprechenden Flurnamen finden wir in Quellen des 18. und 19. Jahrhunderts und im noch heute gu"ltigen Katasterflurbuch, so Wassrburg auf einer Zeichnung und Beschreibung zu Anfang des 18. Jahrhunderts, Wasserburg Teich auf einer Karte von 1776 oder Waterborch im Katasterflurbuch von 1875. Dieser Flurname bezieht sich auf eine Niederung gleich nortwestlich des Platzes der alten Bischofsburg von Alt Gottorf neben dem Gute Falkenberg gleich no"rdlich von Schleswig, so dass allgemein vermutet wird, dass es sich um eine Bezeichnung fu"r die alte Bischofsburg handelt, die sonst Alt Gottorf genannt wird. 1268 Maioris Gottorp, 1575 Olde Gottorp. Da die Burg von Wasser umgeben war, nannte man sie auch Waterberg, Waterborg. Die Bischofsburg von Alt Gottorf, die so nach einem vergangenen Dorf benannt ist, soll der U"berlieferung nach von Bischof Gunnar von Schleswig zwischen 1072 und 1096 errichtet worden sein. Im Jahre 1161 wurde sie von Mannen des Herzogs von Schleswig in der Fehde gegen Bischof Esbern zersto"rt. Vor 1167 erbaute dann Bischof Occo auf einer Schleiinsel ein neues Schloss, Klein Gottorf genannt, das heutige Schloss Gottorf. Der alte Burgplatz blieb bis heute wu"st liegen. Bei den Einwohnern des alten Schloss handelte es sich demnach um den Bischof von Schleswig und sein Gefolge. Bischo"fliches Schloss war dann bis 1268 das heutige Schloss Gottorf und danach, nach einem Tausch mit dem Herzog, Schloss Schwabstedt su"dlich von Husum.

Nun gibt es aber eine Unstimmigkeit, die ich noch nicht lo"sen konnte. Der Platz von Alt Gottorf geho"rte nach der Tauschurkunde von 1268 dem Bischof Waterberg und Apenstaf, aber nach der von 1196 dem St.Michaeliskloster. Bei Apenstaf befand sich ein Hof, der fru"her dem Domkapitel geho"rte, aber auch in herzoglichem und dann in privatem Besitz war. Man hat daher vermutet, dass der Name Waterberg urpru"nglich hierher geho"re. Dann muss er aber zu Ende des Mittelalters oder in der fru"hen Neuzeit auf den Platz von Alt Gottorf u"bertragen worden sein.

Aus alledem geht aber hervor, dass Ihr Familienname wohl kaum mit der Flurnamen no"rdlich der Stadt Schleswig zusammenha"ngt.

Mit freundlichen Gru"ssen, Ihr (Dr. Wolfgang Laur).

15, P.Waterberg, brief Landesarchiv Schleswig Holstein, dd.15/12/1981 (naar aanleiding van schrijven 01/12/1981), kopie aanwezig, Januari 1986.
                                       
A1 Harm Jacobs Waterborg
Anno 1754. Den 17 Novemb: Harm Jacobs van Thesinge en Antje Freriks van de Leek alhier gecopuleert.

Opm: Alhier=Warffum (gemeente Ten Boer, Delfzijl, Groningen).

Opm: deze gegevens suggereren de geboorte van HJvT rond 1730.

1, BR Warffum, huwelijkslijsten, kopie aanwezig


Doop van Freerik Waterborg: 12 december 1755 te Leek.

Doop van Geert Waterborg: 30 mei 1762 te Leek.

Doop/Geboorte (?) van Annegien Waterborg: 4 augustus 1765 te Leek.

FW=A1.1 GW=A1.3 AW=A1.4

Opm: het is mij niet duidelijk waaruit blijkt dat HJvT de vader is van deze 3 personen en Jacobs Harms Waterborg [A1.2].

Opm: Waarschijnlijk doopregister te Leek

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.
Tot nu toe was het vroegste gegeven, waarover we beschikten, het huwelijk (17/11/1754 te Warffum) van Harm Jacobs [A1], van Thesinge, met Antje Freerks van Leek. Over dit echtpaar is nu nog het volgende te melden:

(Doopboek Thesinge:) 1723   de 18 juli is gedoopt de sone van Jacob Jans, wever, en Anneke Harmens, genaamt Harmen. Dit is de enige doop die in een plausibele tijdsperiode voor onze Harm in aanmerking komt. Het lijkt er dus op, dat de afkomst in mannelijke lijn steeds verder in het Groninger platteland ligt, en dat de mogelijkheid van een relatie met Waterborg's van Leer steeds minder aannemelijk wordt.

31, H.Boonstra, brief 7 oktober 1987.
                                       
A1.2 Jacob Harms Waterborg
Het huwelijk van Jacob Harms Waterborg en Sjouktje Jannes is in de provincie Groningen niet gevonden.

17 juni 1759 werd te Leek gedoopt Jacob, zoon van Harm Jacobs en Aintje Freerks.

17 november 1754 zijn te Warffum gehuwd Harm Jacobs van Thesinge en Antje Freerks van Leek.

Opm: tot zover is de identiteit van Harm Jacobs van Thesinge as vader van Jacob (Waterborg) enkel gebaseerd op deze combinatie van notities.

JHW=A1.2 (=Jacob) HJvT=A1

1, ARA Groningen, brief dd. 24 augustus 1961, De rijksarchivaris in Groningen, Dr. W.J.Formsma


Volgens begraafregister 1810 overleed Jacob Harms nalatende een weduwe en 4 kinderen.

Verdere gegevens: overlijden 21/05/1810 te Leek.

Echtgenote: Sjouktje Jannes, gedoopt 08/08/1762 te Leek, dochter van Jannes Jans en Hindrikje Riemers, beide afkomstig van Leek (zij huwden 24/04/1757 te Midwolde).

Opm: het 4e kind is voorlopig ingevoerd als A1.2.4 als N.N.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.
                                       
A1.2.1 Harm Jacobs Waterborg
Huwelijk van HJW met JJK: 22/04/1809 te Groningen.

3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding.


Waterborg, Harm (Jacobs), beroep: schipper, N.H. kerk, geboren 1784 (datum onbekend) te Leek, overleden 8 sept.1859 te Groningen. Blijkens overlijdensakte een zoon van Jacob Waterborg en Sjouktje Jannes, die is overleden te Leek.

Kraaijer, Jantje Jans, komt ook voor als Kraijer, geboren 1789 (datum onbekend) te Groningen, overleden 15 juni 1858 te Groningen, blijkens overlijdensakte een dochter van Jan Jans Kraijer en Antje Harms

(tussen 1811 en 1830 niet te Groningen gehuwd)

Geen verdere gegevens over ouders in het bevolkingsregister

Opm:HJW=A1.2.1 JW=A1.2

1, Gemeente secretarie Groningen, afdeling Bevolking, Agricolastraat 33, 16/08/1961.


Lidmaat (belijdenis of attestatie) Hervormde Gemeente Groningen, klapper 1800 1840: Jantje Jans Krayer, aan 't Schuitendiep, 21/02/1805. [Ook vermeld, mogelijk dezelfde persoon:] Janke Jans Kraayer, aan 't Schuitendiep, 28/05/1812.

Leeftijd; ca 16 (en 20) jaar.

12, Gemeentearchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985.
Foto van Harm Jacobs Waterborg [A1.2.1] en van Jantje Jans Kraijer, zijn echtgenote, gemaakt door J.A.Steenmeijer, fotograaf, Groningen, Grote Kruisstraat, Filiaal: A.Kerkhof.

15, portretten in huiskamer van Pieter Waterberg [A1.2.1.3.4.6.2], de Steegh, via Fred Wijburg Januari 1986, kopie aanwezig.

25, P.Waterberg, De Steegh, brief 27 januari 1987: De foto's, door Fred opgepikt en "ge identifeerd" als grootouders van Derk Waterberg [A1.2.1.3.4], moeten rond 1900 zijn gemaakt, en dit maakt de identifikatie zeer onwaarschijnlijk. Zou het mogelijk zijn dat dit de grootouders zijn van Pieter, dus Derk [A1.2.1.3.4] (1852 voor 1913) en Grietje Jannes (1856  ?). Deze personen, gefotografeerd ca 1900 1910 zouden de juiste leeftijd voor deze personen kunnen zijn.
Waterborg, Harm Jacobs, geboren 1784 te Leek, Groningen, Ned.Hervormd, zonder beroep, overleden 08/09/1859. Vrouw: Jantje Jans Krayer, geboren 1789 te Groningen. Kind: Frederik W., geboren 31/12/1826 te Groningen. Adres: Grote Leliestraat nr.144.

HJW=A1.2.1 FW=A1.2.1.6

12, CBG, H.Boonstra, dd.08/06/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1850 1860, deel 11, blad 221.
Geen akte van overlijden te vinden van Harm Jacobs Waterborg op 08/09/1859 (echtgenoot van Jantje Jans Krayer) [bijgeschreven: "moet zijn 21 9", waarom is onduidelijk].

HJW=A1.2.1

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982, Burgelijke Stand Groningen.
Overlijdensakte 12/09/1857 van Harm Jacobs Waterborg.

Opm: dit is waarschijnlijk A1.2.1 die zou zijn overleden op 08/09/1859 te Groningen (zie boven). De akte zou dan op 12/09 re eel kunnen zijn. Bij de datum 12/09/1857 staat genoteerd: "niet te vinden". Dit maakt het waarschijnlijk dat een verschrijving/vertyping aanwezig is in 12/09/1857, zodat 12/09/1859 als overlijdensakte datum juist zou kunnen zijn. (De enige ander mogelijkheid, onwaarschijnlijker, zou kunnen zijn, Harm Jacobs WaterbErg, A1.2.1.3.2, een zoon van Reinder Waterberg, geboren 08/02/1849, geen overlijdensdatum bekend, geen kinderen, dus overlijden op jonge leeftijd lijkt mogelijk.)

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982, 10 jarig register van overlijden, Groningen. Ook: 12, CBG, H.Boonstra, dd.27/09/1982, Burg.Stand Groningen, 10 jarige registers van overlijden, 1853 1862.
Overlijdensakte 16/06/1858: overlijden op 15/06 van Jantje Jans Kraaijer, ruim 72 jaar, geboren alhier, laatst gewoond Grote Leliestraat, letter L, nr.144, vrouw van Harm Jacobs Waterberg [of  borg, niet goed te zien], dochter van wijlen Jan Jans, in leven laatstelijk zonder beroep, en wijlen Antje Harms.

HJW=A1.2.1

Opm: als ruim 72 jaar bij overlijden, dan geboortedatum begin 1786. 1789 als geboortejaar is dan onwaarschijnlijk. 1786 lijkt juist jaar van geboorte (zie onder) maar datum 30 september zou betekenen een leeftijd van 'bijna' 72 jaar bij overlijden

12, CBG, H.Boonstra, dd.28/12/1983, Burg. Stand Groningen.


Beste Jaap, 's Gravenmoer 19 maart 1961

Je hebt even moeten wachten, 'k had 't zoo ontzettend druk na onze verjaardagen en daarna met de tuin, dat ik er niet aan toe kwam. Maar ik wil je graag schrijven wat ik weet over mijn vader [Harm Waterborg A1.2.1.1.4] en Grootouders.

Misschien heb je wat aan het volgende lijstje:

Harm Waterborg [A1.2.1], geboren [mogelijk is dit de datum van de doop, 3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding] te Leek 5 Dec. 1784, overleden te Groningen 8 Sept 1859 was gezagvoerder ter Koopvaardij en gehuwd met Jantje Jans Kraijer, geb. te Gron. 30 Sept 1786 [1780 was foutief gelezen in brief 1961; gecorrigeerd door bron 28, A.J.Verster, Canada, April 1987: notities "oom Pam" Verster], overleden te Gron. 15 Juni 1858. Hun zoon:

Jacob Harms Waterborg [A1.2.1.1] geb. te Gron. ... 1811, overleden bij het vergaan van zijn schip "Fokkiena" voor het Friese Gat op 25 Juli 1858 en gehuwd 23 Febr. 1843 te Delfzijl Foktje Tjarks de Boer, geboren te Uitwierde (Gr.) 9 Dec. 1818, overleden te Groningen 10 Juli 1890. Hun zoon:

Harm Waterborg [A1.2.1.1.4], mijn vader, geb te Gron 4 Mei 1850 was gezagvoerder ter koopvaardij, later koopvaardij, overleden 28 Juli 1932 te Lemmer, gehuwd met Harmina Ritsema, geb. te Appingedam 5 mei 1855.

[Lijst voorouders van Harmina Ritsema:]

Jan Popkes Ritsema, Olieslager, geb. te Enum Gemeente 't Zandt 2 Mrt 1799, overl. te Appingedam 25 April 1887, gehuwd met: Harmina Sieuwkes de Boer, geb te Oostenwijtwerd gem. 't Zand, overl te Appingedam 28 Maart 1873. Hun zoon:

Sieuwke Jans Ritsema, grutter en koopman, geb. te Stellum, gem. Slogteren 16 Oct 1821, overl te Appingedam 25 Febr 1870, gehuwd te Delfzijl met:

Anje Tjarks de Boer (zie blz 3[zie onder]) geboren te Uitwierde, gem. Delfzijl 19 Febr. 1821, overl. te Appingedam 9 Mei 1864. Hun dochter:

Harmina Ritsema (  > mijn moeder) geboren te Appingedam 5 Mei 1855, overleden 1 Juli 1944 te Grootegast, gehuwd met Harm Waterborg, geb te Gron. 4 Mei 1850.

[Kinderen van Harm Waterborg en Harmina Ritsema:]

Antje Jacoba Waterborg [A1.2.1.1.4.2] geb. 10 Nov 1882 te Groningen. Woont nu [in 1961] in Mijdrecht "Avondlicht", was gehuwd met Jurjen de Rook, geb 6 Feb 1882 te Lemmer, overl. 21 Jan 1953 te Amstelveen.

Jacob Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3] geb. 1 Dec 1884 te Gron. overl. 17 Nov 1959 te Venlo [doorgestreept in de brief en veranderd in "Geulle", wat wel juist is].   > Harm Waterborg [A1.2.1.1.4.3.1] (jouw vader).

Foktje Jacoba Waterborg [A1.2.1.1.4.4] geb 10 Feb 1888 te Gron. gehuwd met Jean Francois Verster, geb. 26 Jan 1889 te A'dam.

Mijn Ouders zijn getrouwd te Groningen 13 Maart 1880. Misschien heb je opgemerkt dat ze volle neef en nicht waren van hun moederskant (zusters). Mijn moeder zal vermoedelijk in Appingedam gedoopt zijn. Ze is, toen ze 15 j. was, in 1870 (toen Sieuwke Ritsema haar Vader en haar tweede moeder bijna gelijktijdig overleden) naar Groningen gegaan. Ze kwam in huis bij Mejuffr. Mars, een kapiteinsvrouw, die een hodenzaak had in de Heerestraat. Ze is in 1880 vanuit de Heerestraat getrouwd.

Mijn gehele familie was protestant. Mijn vader was Gereformeerd, als je dat iets zegt.

Zoals je ziet verloor hij zijn Vader, toen hij 8 jaar was (hij leed schipbreuk). Zijn Moeder Foktje Tjarks de Boer hertrouwde met Take Luytjens van Sluis, een weduwnaar met 9 kinderen (8 meisjes + 1 zoon). Zelf had ze 5 kinderen (1 zoon, mijn Vader, en 4 meisjes). Take was kapitein ter koopvaardij (zeilschip). Hij stuurde mijn Vader naar zee, hij had willen doorstuderen, want hij had een knappe kop. Maar er was natuurlijk geen geld, z'n Moeder bleef moeilijk achter, in die dagen was dat heel anders dan nu, nu ben je verzorgd van de wieg tot het graf, maar toen moest je maar zien, hoe je je er doorsloeg.

Zoo werd jouw Overgrootvader toch zeeman hij haalde zijn diploma's als 1ste stuurman voor kleine en grote vaart en toen hij trouwde in 1880 voeren ze samen naar Rusland op hun eigen schip. Maar na een paar jaar leed hij schipbreuk in 't Kattegat. En mijn Moeder weerhield hem van verder varen. Zoo werd hij koopman, hij kocht een klein bedrijf en samen hebben ze zich het vuur uit de sloffen gewerkt om er weer boven op t3e koomen, want ze waren alles kwijt na de ramp. Jouw Vader zal je nog wel over hem kunnen vertellen, het was een ernstige bezonken man en vooral een door en door eerlijk mensch, maar die zeer levendig kon vertellen van al z'n reizen. Ik zou een boekdeel kunnen vullen, over alles, wat hij met z'n familie meemaakte. O.a. hoe vreselijk z'n stiefvader hem behandelde, als hij hem meenam naar zee. Die stiefvader is pas 9 Febr 1910 overleden, werd 90 jaar. Ik zie hem nog lopen, als hij 's Zondags ter Kerke ging in z'n zwarte geklede jas met hoge hoed. Grora Sluus noemden we hem.

De menschen stierven meestal jonger in die tijd. Daardoor kwam het vaak voor, dat een vrouw of man hertrouwde en daardoor waren de families zeer gecompliceerd.

Foktje Tjarks de Boer en Anje Tjarks de Boer zijn dochters van Tjark Fokkes de Boer en Grietje Pieters Kuiper, die in Uitwierde woonden. Dat waren dus Grootouders van Moeders zijde zoowel van mijn Vader als van mijn Moeder. Uitwierde ligt dicht bij Appingedam en Delfzijl. Mijn Moeder kon er dus van Appingedam komen en mijn Vader van Delfzijl als z'n schip daar lag.

Rustplaats. Grietje Pieters Kuiper geboren 26 Dec 1790 te Wester Emden en overleden den 25 Januari 1872, alhier, echtgenoot van T.F. de Boer.

Een lieve, stille vrouw,

Rust hier in 's aerdrijks schoot

Haar kinderen zijn in dieper rouw

gebracht door haren dood.

Dit staat op haar grafsteen.

Rustplaats van Tjark Fokkes de Boer geboren te Uitwierde den 31 Aug 1791 echtgenoot van Grietje P. Kuipers, overleden 12 Maart 1869.

In deze rustplaats van den dood

Rust een geliefde echtgenoot

Een goede Vader van zijn kindren

Die waardig was, dat zij hem minden

Wij allen wenschen hartlijk dat

Zijn plaats zij in de hemelstad.

Ook deze gemeenschappelijke grootvader had dus een grafschrift.

De kerkelijke doop en trouwregisters van al die plaatsen in 't N[oorden] v[an] Groningen zijn nu vermoedelijk overgedragen aan het Rijksarchief te Gron. Toen wij eens daarnaar informeerden, was dat nog niet het geval en konden ze ons aan dat Archief niet inlichten.

Ik vermoed, dat al die menschen gedoopt zijn en kerkelijk getrouwd.

Verder bezit ik nog 2 brieven van mijn Grootvader Jacob Harms Waterborg [A1.2.1.1, zie daar voor de tekst van deze brieven] daterende 21 Juni 1858 en 19 July 1858. Oom Pam zal ze voor je overtypen, de eerste is al voor een deel verteerd, de 2de is de laatste brief uit NewKastle voor z'n laatste reis terug, want op die reis leed hij schipbreuk. In de eerste heeft hij het over het overlijden van z'n moeder en deze is gericht tot z'n schoonvader: "Aan den landbouwer T.F. de Boer tot Uitwierde" staat aan de achterzijde op de brief. Enveloppen hadden ze blijkbaar niet altijd.

Nu Jaap ik hoop, dat ik je een beetje wegwijs heb gemaakt. Ik heb nog een lijstje van neven familie broers en zusters v Moeder en vaders kant, maar moet dit nog even nakijken. Van de Ritsema's bestaat vermoedelijk een stamboom daar heb ik onze zoon Arnold eens over horen praten. Ik zal hem er naar vragen, we gaan n.l. binnenkort naar Canada, vertel dat maar aan Vader en Moeder. 23 Mei vertrekken we met de Rijndam uit Rotterdam en begin Sept weer terug. Arnold woont in Beauville in de Staat Ontario, 25 K.M. v/d Niagara waterval. 't Is er erg mooi. Als je eens hier komt, moet je maar eens vragen of Oom Pam je z'n stamboom wil laten zien, die gaat een heel eind terug tot de eerste Justus of Joachim in 1600.

't Was leuk, om me eens weer in al die familierelaties te verdiepen. Je leeft een hoop dingen ineens weer helemaal mee. Gaat 't goed in Venlo en op school ook. Ga je al naar 't Lyceum? 't Andere lijstje krijg je dus nog als je er belang in stelt.

Met hartelijke groeten aan de gehele familie en zelf het allerbeste van je tante Co en Oom Pam.

2, Brief van F.J. Verster Waterborg [A1.2.1.1.4.4], 's Gravenmoer, 19 maart 1961. Dit was de start van mijn stamboom werk. Origineel aanwezig. Tekst aangevuld met A nummers. Geen bronvermelding met mogelijk fouten in namen en data.

Kopie van de originele notities geschreven door tante Co (Foktje Jacoba Waterborg), blijkbaar gebruikt door oom Pam (echtgenoot, Verster) bij het schrijven van de 1961 brief naar mij.

28, A.J.Verster, Canada, April 1987.


                                       
A1.2.1.1 Jacob Harms Waterborg
Huwelijksakte 23/02/1843 van Jacob Harms Waterborg met Fokje Tjarks de Boer.

12, Rijksarchief Groningen, H.Boonstra, dd.Sept.1985, Burg.Stand Delfzijl.


Groningen Den Junij 1858

Waarde en Zeergeliefde Ouders door des Heren Zegen zijn wij noch alle gezond en h e van U hetzelve volgens U begeerte Zoo schrijf ik u deze letteren om u te berigten dat wij Zaterdag den 19 binnen zijn gekomen en avonds om 6 uur hier in de stad Foktje had u wel eerder geschreven en ook of gij had willen overkomen om de over      de laatste eer aan te doen en het lichaam tot het graf of de rustplaats te volgen maar door ziekte van haar zelf en van de kleine Martha en de andere omstandigheden is het na gebleven of niet omgedogt dat ons nu van agteren nog spijt u brief van den 17 dezer hebben wij ontfangen en den inhoud versta   de boter willen wij wel hebben maar wij zijn van plan als alles wel is dat wij aanstaande zaterdag met de 8 uurs snik tot u willen overkomen als gij ons met de wagen ofhalen wilt van Appingedam dan zullen wij wat rouw goed voor Grietje mede nemen dan kunnen wij als wij terug gingen de boter zelf medenemen als het u niet goet dunkt schrijft ons dan voort weer om mijn vader is nog al redelijk wel nade omstandig heden Trijntje en de kinder zijn ook noch gezond en de ander Familie ook bijzonders weet ik niet te schrijven Zijt voorts van ons gegroet met wensche van des Heren zegen

Na minzame groete zoo teken ik mij U liefhebbende Zoon

J H Waterborg

Aan den Landbouwer gestempeld te Groningen

J.F. De Boer 21 6 1858

tot Uitwierde en ontvangen en afgestempeld

te Delfzijl

22 6 1858

2, Brief van Jacob Harms Waterborg [A1.2.1.1], gedateerd 21 juni 1858, verkregen van F.J. Waterborg [A1.2.1.1.4.4], 19 maart 1961, in overgetypte versie, uit de gedeeltelijk vergane originele brief. Deze brief is gericht aan zijn schoonvader en gaat over het overlijden van zijn moeder, Jantje Jans Krayer, overleden 15 juni 1858.


Newkastle den 19 julij 1858

Waarde en Zeer geliefde vrouw door des Heren goedheid zijn wij noch alle gezond en hope dat gij deze letteren ook in gezondheid moogt ontfangen om u te berigten dat wij den 9 dezer na zee zijn gegaan en den 12 dito hier binnen zijn gekomen en hebben den 17 dito de last gekregen en onze buurman Jan Luurs ook zullen ons vandaag van alles klaar maken en als de wind goed is gaan wij heden na middag noch na zeeg gij moet maar sterk verlangen en aan het lijntje trekken ik zal het end aan de bolder goed vastmaken op dat wij maar spoedig te huis komen en weest zoo goed en stuur een briefje na Uitwierda dat zij daar een half kintje boter inmaken voor Lotenga hier Zij kunnen er een vat voor kopen en de boter ook goed betaald krijgen hij heeft mij daar om verzogt hij was heel blij met de koek van Jozef ik heb een maal bij hem gegeten en thee gedronken het is hier vol schepen daar om konden wij onze lading niet eerder krijgen het gaat noch boven verwagting en wij zijn blijde dat wij de lading in hebben want het is hier een rumoer en drukte of alles verscheurd word daarom verlangen wij alweer na huis als het den Here behagen mag ons weer en wind te schenken en behouden rijs dan konden wij aanstaande Zondag wel weer binnen zijn in ons vaderland levende dus in de hoop met een opziend oog op hem die Here die alles bestuurd regeert en in zijne hand heeft die Vaderlijk wijs en goed is in Zijn regeren en weet wat zijne kinderen nuttig en goed is van hem dan vragen en verwagten wij het om Zijns Zoons wil met kinderlijke vrees in ood moed verwagtende Zijn vaderlijke hulp

Dievader hand zoo mild en hij zoo trouw in't geven

Voor hun die naar zijn woord,in Zijne vreze leven

Die voed en kleed hij steeds,bewaard hun dan ook mee

Al gaan zij in gevaar,ook wel eens over zee

Hij die het al regeert,de schepper aller dingen

Die alles naar zijn raad,tot zijnne eer doet werken

Voor hen die door 't geloof,het zien en mogen merken

Want ziet hij spreekt alleen,en het is straks volbragt

en hij gebied en 't staad,daar door zijn grote kracht

Daarom mijn dierbaar pand,laat ons hem altijd vrezen

Met kinderlijk ontzag,Jehova 't hoogste wezen

En bidden hem alleen,den opper Heer der Heren

Dat hij toch uit gena,ons door zijn Geest mag leven

Opdat wij kinderlijk,voor hem noch mogen leven

Op dat hij 't goede noch,ons tot ons heil mag geven

Ons leven aan Zijn dienst,in ware dankbaarheid

Besteden to Zijn eer,en onze Zaligheid

Op dat wij een maal ook ,wel worden voorbereid

En gaan hiet uit de tijd,in d'eindloos Ewigheid

In 't Vaderland der rust en vrede en Zaligheid

Te loven God volmaakt,in Ewige Heerlijkheid

Met 'D Engelenschaar,volmaakt,met Halelua Zingen

Met hen die steeds verblijd,daar Godes troon omringen

Groet van ons Vader en de ander Familie en verder vrinden en bekenden en Zijt van mij gegroet met wensche van des Heren Zegen na minzame groet zo teken ik mij U Liefhebbende man

J H Waterborg

Gister is Harm olthof ingekomen en hedenmorgen H E de Jonge en J B artels is na zee gegaan

2, Brief van Jacob Harms Waterborg [A1.2.1.1], gedateerd 19 juli 1858, verkregen van F.J. Waterborg [A1.2.1.1.4.4], 19 maart 1961, in overgetypte versie, uit de gedeeltelijk vergane originele brief. Het is de laatste brief uit Newkastle voor z'n laatste reis terug, want op die reis leed hij schipbreuk.
Er is geen gepubliceerd verslag van een scheepsramp met een Waterborg of Waterberg als gezagvoerder in de vorige eeuw.

In de "Schepenlijst van Sluys" staat vermeld: Fokkiena, Tjalk, 68 ton, gebouwd 1845 te Groningen. In "Veritas" in 1845: kapitein J.H.Waterborg, reeder te Groningen. In "Zeeman Koopvaardij Boekje": 1849 1854 kapitein J.H.Waterborg. Volgens "Veritas" 1858: zelfde vermelding. Bijgeschreven: idem in 1855.

"Veritas" en "Zeeman Koopvaardijboekje" zijn periodieken, nagepluisd door de heer Sluys.

13, H.Boonstra, dd.14/03/1986, Bibliotheek Scheepvaartmuseum Amsterdam.


Waterborg, Jacob Harm, geboren 1811 te Groningen, Ned.Hervormd, schipper [het woord "knecht" is doorgehaald]. Vrouw: Fokje Tjarks de Boer, geboren 1811 te Uitwouda [moet waarschijnlijk zijn: Uitwierda] (Groningen). Kinderen: Grietje, geboren 1846; Hermina, geboren 1848; Harm, geboren 04/05/1850.

JHW=A1.2.1.1 GW=A1.2.1.1.2 HerminaW=A1.2.1.1.3 HarmW=A1.2.1.1.4

12, CBG, H.Boonstra, dd.08/06/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1850 1860, deel 19, blad 103.
Trijntje Tjarks de Boer [echtgenote van Gerlof Freerk Waterberg/Waterborg A1.2.3.3, staat genoteerd bij de kinderen van haar zuster Fokje Tjarks de Bier, echtgenote van Jacob Harms WaterbOrg, terwijl ook de geboortedatum] geboren 09/12/1818 te Uitwierda [foutief voor Trijntje, maar korrekt voor Foktje, haar zuster]. "Deze geboortedata kloppen helemaal niet met die afkomstig van een gezin" [opmerking bijgeschreven door H.Boonstra]. Kinderen: Jantje Waterberg [foutief: moet WaterbOrg zijn voor alle kinderen] geboren 10/12/1843; Grietje, geboren 05/01/1846; Harmina, geboren 05/06/1848; Harm, geboren 04/05/1850; Martha, geboren 20/12/1857.

JW=A1.2.1.1.1 GW=A1.2.1.1.2 HarminaW=A1.2.1.1.3 HarmW=A1.2.1.1.4 MW=A1.2.1.1.5

Opm: 3, H.Boonstra, in lijsten, geen bronvermelding: geboortedatum van FTdB op 10/12/1818 te Delfzijl zou mogelijk de datum van de geboorteakte kunnen zijn.

Harmina: geboortedatum 02/06/1848 in verschillende bronnen, zie A1.2.1.1.3, dus 05/06 is waarschijnlijk verschrijving/typfout. Martha, geboren 20/02/1857, en geboorteakte 21/02/1857 (zie A1.2.1.1.5), maakt geboortedatum als 20/12 waarschijnlijk een typ/schriffout.

12, CBG, H.Boonstra, dd.21/08/1982, Bevolkingsregister Groningen, 1860 1870, deel 19, blad 112.
Foktje Tjarks de Boer: dochter van Tjark Fokkes de Boer en Grietje Pieters Kuiper.

1, Fred Wijburg, in lijsten van Kwartierstaat Waterborg, geen bronvermelding.


De weduwe van Jacob Harms Waterborg [A1.2.1.1] Foktje Tjarks de Boer hertrouwde met Take Luytjens van Sluis, weduwnaar met 8 dochters en 1 zoon, kapitein ter koopvaardij, geboren in 1814, overleden 08/02/1910 op 96 jarige leeftijd.

28, A.J.Verster, Canada, April 1987: notities van "Oom Pam" Verster.


                                       


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina